Konferencja: Pełnomocnik w procedurach kontrolnych i podatkowych.
(Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej i KAS od 1.03.2017 r.)

TERMIN:
12 października 2017
MIEJSCE:
ADN Centrum Konferencyjne, Budynek Atrium Tower Warszawa, Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
PROWADZĄCY:
r. pr. Anna Iliana Bryńska, prof. dr hab. Adam Mariański, Alicja Sarna, SWSA Dariusz Zalewski Więcej informacji »
Jak zmieniła się struktura i kompetencje administracji skarbowej po wprowadzeniu KAS?
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22

1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej wraz z ustawą wprowadzającą te przepisy

Na ich podstawie połączone zostały zadania sprawowane do tej pory przez administrację podatkową, celną i kontrolę skarbową. Nowy fiskus, działający w ramach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), dysponuje obecnie niezwykle szerokim zakresem uprawnień, które - w momencie prowadzonej kontroli – mogą zaskoczyć zarówno podatników, jak i ich pełnomocników. Nie bez przyczyny fiskus nazywa nowe procedury kontrolne „twardymi kontrolami”.

Przeszukanie firmy i mieszkania nawet bez zgody prokuratora, blokada konta na 72 godziny, kontrola bez zawiadomienia kontrolowanego to tylko niektóre nowe uprawnienia. 

W ramach konferencji pragniemy przyjrzeć się obecnie obowiązującym procedurom kontrolnym w Polsce, aby przygotować na nowe wyzwania podatkowe zarówno pełnomocników, jak i ich klientów. Bowiem nawet doświadczeni pełnomocnicy mają problem z kompetencjami  i struktura administracji podatkowej po gruntownych zmianach. 

Wyjątkowe uprawnienia fiskusa wymagają wyjątkowych umiejętności pełnomocników! 

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych prelegentów na konferencji Pełnomocnik w postępowaniu kontrolnym. 

 • Czy wiesz że od 1 marca 2017 podatnicy mogą się natknąć na dwa rodzaje kontroli (jedną prowadzi Urząd Skarbowy drugą Urząd Celno-Skarbowy)?
 • Czy znasz nowy podział kompetencji administracji skarbowej?
 • Czy wiesz że nowa kontrola jest znacznie bardziej dotkliwa dla podatników? 
 • Czy wiesz że nie do każdej kontroli stosuje się ustawę o swobodzie działalności gospodarczej?
 • Czy znasz nowe granice uprawnień kontrolujących?
 • Czy wiesz że instytucje stworzone  do zwalczania oszustw, wyłudzeń , procederu karuzeli podatkowej przyznają fiskusowi wyjątkowe uprawnienia? 
 • Czy wiesz, że nie przygotujesz się już z wyprzedzeniem do kontroli celno-skarbowej? Nie ma bowiem obowiązku zawiadamiana podatnika o zamiarze wszczęcia takiej kontroli.
 • Czy wiesz, że podatnik może zostać skontrolowany w zasadzie wszędzie? Także we własnym mieszkaniu.
 • Czy wiesz, że odwołania od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego będzie rozpatrywał ten sam organ?
 • Czy wiesz, że kontrolujący uzyskali prawo dostępu do wszystkich dokumentów firmowych, nawet tych o charakterze poufnym?

Kto powinien wziąć udział w konferencji?


Konferencja adresowana jest do radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych, którzy zajmują się tematyką podatkową, w szczególności reprezentują swoich klientów przed organami podatkowymi. Prezentowane zagadnienia zainteresują zapewne także prawników, którzy na co dzień zajmują się innymi obszarami doradztwa prawnego, jednak chcieliby zdobyć niezbędną i praktyczną wiedzę dotyczącą kontroli i postępowań prowadzonych przez fiskusa. 

Tematyka konferencji skierowana jest również do przedsiębiorców i ich służb podatkowo-księgowych, które uczestniczą bezpośrednio w procedurach kontrolnych i podatkowych. 

Omawiane zagadnienia mogą pomóc w przygotowaniu się podatników i ich pełnomocników do czynnego udziału w procedurach kontrolnych, w szczególności poprzez znajomość praw, z jakich może korzystać podatnik, a także znajomość obowiązków podatnika.  

W praktyczny i skondensowany sposób dowiesz się :

 • Kto i kiedy może kontrolować podatnika?
 • Jak zmieniła się struktura i kompetencje  administracji skarbowej po wprowadzeniu KAS?
 • Na czym polega „twarda” kontrola i dlaczego jest tak dotkliwa dla podatnika?
 • Jakie są formy kontroli celno-skarbowej (kontrola stała, kontrola przesyłek pocztowych itp.)?
 • Co oznacza prawo do korekty w ciągu 14 dni  i czy warto z niego skorzystać?
 • Kiedy kontrola może się odbyć bez zawiadomienia?
 • Kto może przeszukać firmę  i mieszkanie? 
 • Kiedy fiskus może zablokować konto na 72 godziny?
 • Jak kończy się  kontrola celno-skarbowa (kiedy wydawany jest protokół, a kiedy wynik).
 • Jak się przygotować do nowych kontroli i postępowań podatkowych?
 •  Dlaczego reprezentacja przez pełnomocnika jest istotna dla zabezpieczenia interesów podatnika w trakcie kontroli?

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki. Od 20 lat jesteśmy po stronie podatników i pełnomocników!

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci".

Poznaj punkt widzenia przedstawicieli pełnomocników i sądu!


Sprawdź co zyskasz:


 • 7 godzin czystej praktyki, 
 • rzetelną uporządkowaną wiedzę,
 • wymianę doświadczeń z prelegentami - pełnomocnikami z renomowanych kancelarii i sędzią WSA,
 • komplet materiałów szkoleniowychPatronat

   
       
I  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) - nowy „wehikuł”, w ramach którego działa fiskus.  – r. pr  Anna Bryńska 

1.Struktura i jednostki (KAS). 
2.Podział kompetencji w ramach KAS. 
3.Zadania Dyrektorów izb administracji skarbowej, Naczelników urzędów skarbowych i Naczelników urzędów celno-skarbowych.
4.Kto i kiedy może kontrolować podatnika? Komu podatnik wpłacać będzie należności podatkowe, celne i inne? Kto udzieli podatnikowi informacji podatkowych?

II Kontrola celno-skarbowa prowadzona przez naczelników UCS – nowy rodzaj „twardej” procedury kontrolnej od 1 marca 2017 r.  – dor. pod. Alicja Sarna

1.Zasady wszczęcia kontroli celno-skarbowej.
2.Czynności kontrolne (miejsce prowadzenia, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy).
3.Formy kontroli celno-skarbowej (kontrola stała, kontrola przesyłek pocztowych itp.)
4.Zakończenie kontroli celno-skarbowej (kiedy wydawany jest protokół, a kiedy wynik).
5.Zasady korygowania deklaracji w ramach kontroli celno-skarbowej.
6.Zastosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i Ordynacji podatkowej do kontroli celno-skarbowej.
7.Uprawnienia kontrolujących w ramach kontroli celno-skarbowych. Czy właściwie wyważono interesy fiskusa i podatników? 
8.Co dalej po zakończeniu kontroli celno-skarbowej w sprawach podatkowych?.

III  „Jak się przygotować do nowych kontroli i postępowań podatkowych? Dlaczego reprezentacja przez pełnomocnika jest istotna dla zabezpieczenia interesów podatnika w trakcie kontroli? -  prof. A. Mariański

1. Kwestie wstępne 
1.1. Organy kontrolne i podstawa prawna ich działania 
1.2. Rodzaje postępowań 
1.3. Relacje kontrolujący – podatnik

2. Kontrola podatkowa
2.1.Wszczęcie kontroli podatkowej 
2.1.1. Podstawowy tryb wszczęcia kontroli 
2.1.2. Uproszczony tryb wszczęcia kontroli (tzw. na legitymację) 
2.2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 
2.3. Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych 
2.4. Czas trwania kontroli podatkowej 
2.5. Zakończenie kontroli podatkowej

3. Prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolujących w poszczególnych procedurach
4.1. Uprawnienia kontrolujących w związku z prowadzoną kontrolą podatkową i kontrolą celno-skarbową
4.2. Obowiązki kontrolowanego 
4.2.1. Udzielanie wyjaśnień 
4.2.2. Dostarczanie (wyszukiwanie) dokumentów 
4.2.3. Pozostałe obowiązki 

4. Odpowiedzialność porządkowa i karna skarbowa 

5. Pełnomocnik w trakcie kontroli podatkowej 
6.1. Zmiany w przepisach od 1 stycznia 2016 r. 
6.2. Pełnomocnik 
6.2.1. Pełnomocnik ogólny 
6.2.2. Pełnomocnictwo szczególne 
6.2.3. Pełnomocnictwo do doręczeń 
6.3. Pełnomocnik na wypadek nieobecności 
6.4. Reprezentant kontrolowanego 

IV. Postępowanie w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi 
  
1. Przedmiot zaskarżenia w sprawach podatkowych
2. Wymogi formalne, fiskalne i konstrukcyjne skargi
3. Pisma procesowe i postępowanie dowodowe przed sądem I instancji
4. Posiedzenia sądowe i pełnomocnicy przed WSA


Cena  550 PLN netto (676.50  PLN brutto)

 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego” – 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Nieruchomości C.H.Beck”, „Monitora Prawniczego”, „Monitora Prawa Pracy” – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

*Rabaty nie sumują się. 


             BONUS


       Podatki 2017
       Stan prawny: czerwiec 2017 
       Seria: Podatkowe Teksty Ustaw Becka, Wydawnictwo C.H.Beckr. pr. Anna Iliana Bryńska • Ekspert z dziedziny stosowania prawa podatkowego oraz kształtowania strategii podatkowych z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym nabytym zarówno w kancelariach prawnych jak i dużych, wiodących spółkach audytorskich na świecie (Deloitte, Ernst&Young, Baker&Mckenzi, Salans). • Praktyk, realizujący szereg projektów podatkowych w bardzo wielu branżach w tym: motoryzacyjnej, inwestycyjnej, energetycznej, farmaceutycznej, bankowej i finansowej, telekomunikacyjnej, IT, branży nieruchomości, branży dóbr konsumpcyjnych, tytoniowej i innych. • Doświadczony szkoleniowiec: przygotowywanie oraz prowadzenie autorskich szkoleń podatkowych we współpracy z firmami szkoleniowymi, a także szkoleń zamkniętych dla przedsiębiorców.
prof. dr hab. Adam Mariański • Doradca podatkowy, adwokat. • Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Partner Zarządzający w Kancelariach Mariański Group. • Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami prawa finansowego, zarówno w zakresie doradztwa podatkowego, jak i postępowań administracyjnych. • Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, odpowiedzialności osób trzecich, sukcesji podatkowej, kontrolach i postępowaniu podatkowym oraz w ochronie praw jednostki w prawie podatkowym i planowaniu podatkowym. • Opiniuje wszystkie projekty i nadzoruje pracę zespołu. • Prezes Stowarzyszenia Polskich Firm Rodzinnych, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego, członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association – IFA). Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego.
Alicja Sarna Doradca podatkowy, partner, Szef Zespołu Postępowań Podatkowych w MDDP Michalik  Dłuska Dziedzic i Partnerzy . Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ogólnych zagadnieniach prawa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach dotyczących wszystkich podatków. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przygotowuje oraz reprezentuje klientów podczas kontroli podatkowych. Prowadzi projekty dotyczące przeglądu ryzyk podatkowych. Jest autorem licznych publikacji dotyczących z zakresu ogólnego prawa podatkowego i postępowań podatkowych, współautorem Meritum - Podatki. Jest cenionym wykładowcą, w tym m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Akademii Leona Koźmińskiego.
SWSA Dariusz Zalewski Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu procedur podatkowych m.in. w Szkole Głównej Handlowej; autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego, współautor książek: „Kontrola podatkowa przedsiębiorców”, wyróżnionej w konkursie dla młodych autorów publikacji profesjonalnych Złote Skrzydła Dziennika Gazety Prawnej (2012) oraz „Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny” (2011), „Leksykon Kontroli Skarbowej” (2013), „Leksykon Postępowanie Podatkowe” (2013).

ADN Centrum Konferencyjne, Budynek Atrium Tower Warszawa
Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

DOŚWIADCZONY PRELEGENT

dr Adam Bartosiewicz - Doradca podatkowy, radca prawny, autorytet w dziedzinie prawa podatkowego.

PUNKTY ORA I OIRP

DOŚWIADCZENI PRELEGENCI

Anna Bryńska - radca prawny i doradca podatkowy. Prof. dr hab. Adam Mariański - doradca podatkowy, adwokat. Alicja Sarna - doradca podatkowy, partner, Szef Zespołu Postępowań Podatkowych.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Konferencja: Pełnomocnik w procedurach kontrolnych i podatkowych. (Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej i KAS od 1.03.2017 r.)

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO