Postępowanie restrukturyzacyjne, egzekucyjne i upadłościowe w sprawach dotyczących nieruchomości

TERMIN:
24 października 2017
MIEJSCE:
Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
PROWADZĄCY:
SSA Stanisław Gurgul Więcej informacji »
Śledź z nami zmiany w przepisach!
Czy wiesz, że w 2016 r. aż trzy razy nowelizowano Prawo restrukturyzacyjne? Nowe przepisy spowodowały zmiany, które dotknęły także sferę praw związanych z nieruchomościami.
Przybliżymy je dla Ciebie na październikowym szkoleniu!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego przedstawiona zostanie analiza tej problematyki, ze wskazaniem konkretnych sytuacji, które w praktyce mogą wywoływać szczególne trudności. 

Z dniem 1.6.2016 r. weszła w życie ustawa z 15.5. 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.), która zgodnie z brzmieniem art. 1 pkt 1 reguluje „zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu”. W dalszych przepisach ustawa stanowi m.in., że uczestnikiem postępowania restrukturyzacyjnego jest wierzyciel osobisty (art. 65 ust. 1 pkt 2 i 3) oraz że „układ obejmuje wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego […]” (art. 150 ust. 1 pkt 1). W tym kontekście kluczowym zagadnieniem staje się delimitacja pojęć wierzytelności osobistej i wierzytelności rzeczowej, a także pojęć praw osobistych i roszczeń oraz uprawnień kształtujących, realizacja bowiem wskazanych praw (uprawnień, roszczeń) odbywa się w różny sposób w danym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Dotyczy to również postępowania egzekucyjnego i upadłościowego, celowe jest zatem przedstawienie tytułowej problematyki w szerszym ujęciu (scilicet, porównawczym), na kanwie okoliczności konkretnych spraw.

Celem szkolenia jest przedstawienie: 

  • zmian z zakresu podmiotowego i przedmiotowego postępowania restrukturyzacyjnego,
  • procedur postępowania restrukturyzacyjnego,
  • przepisów regulujących instytucje praw osobistych i roszczeń oraz tzw. uprawnień kształtujących w oparciu o odmienne stanowiska orzecznictwa i doktryny.

Po ponad roku obowiązywania zmienionych przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne w praktyce ujawnił się szereg wątpliwości, z których szczególnej analizy wymagają następujące kwestie:


  • braku jednolitości postępowania restrukturyzacyjnego, składającego się z aż z czterech procedur znacznie różniące się między sobą,
  • nieskończenie bogatych stanów faktycznych, będących podstawą do rozstrzygania problemów ze sfery prawa materialnego prywatnego i publicznego,
  • odmiennych stanowisk orzecznictwa i doktryny z zakresu spraw rozpatrywanych na gruncie przepisów regulujących instytucje praw osobistych i roszczeń oraz tzw. uprawnień kształtujących.

Na te i wiele innych pytań znajdą Państwo odpowiedź w trakcie szkolenia, które poprowadzi SSA Stanisław Gurgul, wybitny specjalista z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Dla kogo

Sędziowie, adwokaci, radcowie prawni i aplikanci tych zawodów; syndycy, doradcy restrukturyzacyjni, przedsiębiorcy, a także komornicy.


PATRONAT
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00

Rejestracja rozpoczyna się od: 9:30


I.    Kategorie (pojęcie) wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, praw osobistych i roszczeń oraz uprawnień kształtujących (potestatywnych)

II.   Realizacja wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo w postępowaniach:
      a)egzekucyjnym i upadłościowym,
      b)restrukturyzacyjnym:
             – w przyspieszonym postępowaniu układowym,
             – w postępowaniu układowym,
             – w postępowaniu sanacyjnym (dalej: w postępowaniach restrukturyzacyjnych).

III.Realizacja praw osobistych i roszczeń w postępowaniach:
      a)egzekucyjnym i upadłościowym,
      b)restrukturyzacyjnych.

IV.Realizacja uprawnień kształtujących (potestatywnych) w postępowaniach:
      a)egzekucyjnym i upadłościowym,
     b)restrukturyzacyjnych


Cena standardowa – 600 PLN brutto (487,80 PLN netto + VAT) 

  • Prenumeratorzy „Nieruchomości C.H. Beck” – 15% rabatu  
  • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego” – 10% rabatu
  • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
  • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 

Bonus

Trzymiesięczny dostęp do modułu ,,Nieruchomości” na portalu: www.czasopisma.beck.pl

Moduł zawiera teksty (artykuły, orzeczenia, glosy, dodatki tematyczne) z zakresu problematyki nieruchomości (rynek nieruchomości w Polsce i za granicą, artykuły problemowe, opinie profesjonalistów z zakresu prawa i podatków, analizy i informacje związane z rynkiem nieruchomości).
SSA Stanisław Gurgul Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w stanie spoczynku; specjalista z zakresu prawa upadłościowego i układowego; wybitny znawca przedmiotu, doświadczony praktyk; autor m.in.: „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz” (wyd. 10, 2016), „Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego. Komentarz” (2012) oraz licznych artykułów opublikowanych m.in. w „Monitorze Prawniczym” i „Monitorze Prawa Handlowego”.

Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PUNKTY ORA I OIRP

DOŚWIADCZONY PRELEGENT

SSA Stanisław Gurgul - specjalista z zakresu prawa upadłościowego i układowego, wybitny znawca przedmiotu, doświadczony praktyk.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Postępowanie restrukturyzacyjne, egzekucyjne i upadłościowe w sprawach dotyczących nieruchomości

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO