Konferencja: Wdrożenie unijnej reformy ochrony danych osobowych w sektorze publicznym

TERMIN:
20-21 listopada 2017
MIEJSCE:
Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
Maciej Byczkowski, Katarzyna Cieślak, Piotr Drobek, Grzegorz Gryciuk, Tomasz Izydorczyk, Maciej Kaczmarski, Piotr Kawczyński, dr Maciej Kawecki, r. pr. Kamila Kędzierska, Adw. Anna Kobylańska, Maciej Kołodziej, dr hab., r. pr. Mariusz Krzysztofek, adw. dr Paweł Litwiński, dr Arwid Mednis, Paweł Mielniczek, Tomasz Osiej, dr Marlena Sakowska-Baryła, adw. dr Grzegorz Sibiga, Urszula Szefler Więcej informacji »
2 dni kompleksowej wiedzy o wdrożeniu reformy ochrony danych osobowych w urzędzie!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22

Unikalna forma WYKŁADY + WARSZTATY TEMATYCZNE z ekspertami
Przyjdź – zadaj swoje pytania – uzyskaj odpowiedź

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r., obejmuje także przetwarzanie danych osobowych w sektorze publicznym.

Dla pracowników administracji odpowiedzialnych za jego wdrożenie  oznacza to ogromne wyzwanie organizacyjne, począwszy od nowej filozofii ochrony danych osobowych, a skończywszy na poszczególnych procesach przetwarzania danych.

Celem konferencji jest przedstawienie perspektywy stosowania RODO w administracji publicznej, z uwzględnieniem odrębności tego sektora. Zaproszeni wybitni specjaliści i praktycy zajmujący się prawem ochrony danych osobowych gwarantują wysoki poziom merytoryczny wydarzenia, a formuła stolików tematycznych pozwala na praktyczne ujęcie omawianych tematów.


2 dni kompleksowej wiedzy o wdrożeniu reformy ochrony danych osobowych w urzędzie!


- Najwyższy poziom wiedzy
Najlepsi eksperci od ochrony danych osobowych, a także ze znajomością problemów sektora publicznego.

- Interaktywność
Oprócz wykładów weźmiesz udział w stolikach tematycznych z ekspertem, z którym omówisz szczegółowe problemy.

- Dobre praktyki
Zobacz jakie są pierwsze doświadczenia z wdrażania RODO w sektorze publicznym.

- Bonusy
Książka ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Podręczny zbiór przepisów, zestawie, schematów oraz wzorów rejestru czynności przetwarzania.


Jedyna konferencja w czasie której dowiesz się jak skutecznie wdrożyć przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, uwzględniając specyfikę sektora publicznego! 

 • Jak przeprowadzić inwentaryzację stanu bieżącego?
 • Jak zaplanować harmonogram wdrożenia nowych obowiązków w jednostce?
 • Jakie obowiązki będzie miał Administrator Bezpieczeństwa Informacji po przekształceniu w Inspektora Ochrony Danych?
 • Co oznacza obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w jednostkach sektora publicznego?
 • Co zmieni w realiach pracy urzędu podejście oparte na ryzyku?
 • Jak na podstawie oceny ryzyka przygotować właściwą dokumentację związana z ochroną danych?
 • Jak przeprowadzać ocenę skutków dla ochrony danych w sektorze publicznym?
 • Jak wybierać właściwe zabezpieczenia na podstawie oceny ryzyka?
 • W jaki sposób wykorzystać Centrum Usług Wspólnych do wspólnego administrowania danymi osobowymi?
 • Jak prowadzić dialog ABI/IOD z IT?
 • Jak powiązać w jeden system, nadzór nad ochroną danych, gdy jednostka oprócz przepisów RODO, zobowiązana jest przestrzegać także innych przepisów, w tym o dostępie do informacji publicznej czy funkcjonowania systemów bezpieczeństwa?
 • Czy nadal będzie potrzebna Polityka Bezpieczeństwa Informacji?


Hotele
Proponujemy Państwu nocleg w jednym z hoteli Ibis, gdzie na hasło Wdrożenie unijnej reformy ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, otrzymają Państwo atrakcyjnie cenowo ofertę specjalną.*

IBIS Stare Miasto, ul. ul. Muranowska 2, Warszawa - Sprawdź >
IBIS Centrum, al. Solidarności 165, Warszawa -  Sprawdź >

* Opcja dokonywania rezerwacji w stawce specjalnej do 2.11.2017 r., rezerwacja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc.  

Cena gwarantowana do 2 listopada 2017r.: 275 pln/doba za pokój 1 osobowy ze śniadaniem; 305 pln/doba za pokój 2 osobowy ze śniadaniem.

Prosimy, aby wszystkie rezerwacje dokonywane były drogą mailową na adres: H2894@accor.com z określeniem nazwiska, terminu i rodzaju pokoju (1 lub 2-osobowy), powołując się na ustalone hasło. W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji wraz z warunkami.


Redaktor merytoryczny prowadzący konferencjęPartnerzy merytoryczni

      Patronat medialny

 • I dzień 20 listopada 2017 r.

9:00-9:45      Rejestracja

9:45-10:00     Otwarcie konferencji - dr Paweł Litwiński
10:00-10:20   Wyzwania przed sektorem publicznym w kontekście reformy ochrony danych osobowych - dr Maciej Kawecki (Gość honorowy)
10:20-10:40   Wystąpienie eksperta biura GIODO - Piotr Drobek
10:40-11:10    Nowe instytucje w zakresie ochrony danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, privacy by default, privacy by desing) i ich zastosowanie do tworzenia aktów prawa miejscowego - dr Paweł Litwiński
11:10-11:50    Przygotowanie sektora finansów publicznych do wdrożenia reformy – harmonogram prac wdrożeniowych - dr Marlena Sakowska-Baryła

11:50-12:10    Przerwa kawowa

12:10-12:50    Specyfika wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD) i wykonywania przez niego zadań w sektorze publicznym - dr Grzegorz Sibiga
12:50-13:30    Techniczna ochrona danych osobowych w praktyce - reorganizacja wymagań dla IT - Maciej Kołodziej

13:30-14:15    Obiad

14:15-15:00    Analiza oparta na ryzyku (risk-based approach) – nowe spojrzenie na zabezpieczanie danych osobowych i jego zastosowanie w praktyce urzędu - dr Arwid Mednis 
15:00-15:40    Wymagania dla procesorów w zakresie analizy ryzyka oraz wyborze adekwatnych zabezpieczeńPiotr Kawczyński
15:40-16:20    Powierzenie przetwarzania danych w sektorze publicznym na przykładzie sądownictwa - Katarzyna Cieślak 
16:20-16:50    Ocena skutków dla ochrony danych na przykładzie Big Data - dr Paweł Mielniczek

 • II dzień 21 listopada 2017 r.

9:45-10.00      Otwarcie II dnia konferencji - dr Paweł Litwiński
10:00-10:40    Wdrożenie polityki ochrony danych osobowych zgodnej z RODO (z uwzględnieniem nowej normy ISO 29151) - Maciej Byczkowski 
10:40-11:10    Nowe obowiązki dokumentacyjne w ochronie danych osobowych - r.pr. Grzegorz Gryciuk 
11:10-11:40    Klauzule informacyjne w instytucjach publicznych - dr hab. Mariusz Krzysztofek

11:40-12:00    Przerwa kawowa

12:00-12:40    Ocena skutków dla ochrony danych w przepisach RODO - Mec. Anna Kobylańska
12:40-13:20    Dane ustrukturyzowane i ustrukturyzowane. Zakres zastosowanie rozporządzenia ogólnego w odniesieniu do danych zawartych w kopiach dokumentów, skanach i spamie wpływających do administratora danych - Tomasz Izydorczyk

13:20-13:50    Obiad

Stoliki tematyczne

Uczestnik może wybrać 2 stoliki tematyczne. 
Prowadzący stolik odbywa dwie sesje tego samego tematu.

I stolik: 13:50-14.50 / 5-10 minut przerwy
II stolik: 16.00-17.00

Propozycje tematów:

 1. Wykorzystywanie CUW do administrowania danymi osobowymi - r.pr. Urszula Szefler, r.pr. Grzegorz Gryciuk (Kancelaria Ziemski&Partners)
 2. Pierwsze doświadczenia z wdrażania RODO - Maciej Kaczmarski
 3. Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej - r. pr. Kamila Kędzierska
 4. Warsztaty z przeprowadzania oceny ryzyka - Maciej Byczkowski
 5. Budowanie kultury chronienia danych osobowych – r.pr. Tomasz Osiej


 • Cena

I dzień - Wykłady: 650 zł netto

I+II dzień - Wykłady + Stoliki tematyczne: 1390 zł netto • Rabaty
- Prenumeratorzy "Informacja w administracji publicznej" – rabat 25%*
- Prenumeratorzy "Legalis Administracja" – rabat 25%*
- Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
- Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

*Rabaty nie sumują się.  


 • W ramach szkolenia zapewniamy


I dzień:
- Wykłady
- Lunch i przerwy kawowe
- Materiały szkoleniowe
- Certyfikat

I + II dzień:
- Wykład
- Dodatkowe wykłady i udział w stolikach tematycznych drugiego dnia
- Konsultacje z ekspertami
- Lunch i przerwy kawowe
- Materiały szkoleniowe
- Dostęp do SIP Legalis Administracja
- Certyfikat
- dla każdego uczestnika, który zgłosi się na 2 dni konferencji: „Podręczny zbiór przepisów o ochronie danych osobowych, zestawień i schematów”– publikacja zawierająca treść rozporządzenia, wzory dokumentów i schematów".Maciej Byczkowski Prezes Zarządu ENSI, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (od 2007 r.). Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej (2004 – 2013). Brał udział w pracach: sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (2007 - 2010); pracach Zespołu ekspertów powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców (2011 – 2014); sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej -deregulacja IV (2014) oraz pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowywaniem nowych projektów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywania zadań ABI (2014 – 2015). Uczestniczył również w pracach nad zmianą rozporządzenia wykonawczego w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych do ustawy o ochronie danych osobowych oraz konsultacjach w przygotowaniu polskiego stanowiska na forum Rady Europy w związku z reformą ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (20 lat doświadczeń). Współtwórca Metodyki TISM, Metodyki TSM – BCP, Metodyki TSM – całościowej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO). Wraz z zespołem przygotował ponad 300 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych; przeszkolił ponad 15 000 osób; pełni rolę ABI (w ramach outsourcingu) w różnych organizacjach. Prowadził wiele projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wg TISM oraz normy ISO 27001) w organizacjach wielu branży w Polsce. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Wykłada na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) - Studium podyplomowe „Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT”, na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie - Studia podyplomowe “Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych” oraz na Polskiej Akademii Nauk - Studium podyplomowe „Wykonywanie funkcji Administratora bezpieczeństwa informacji” (w ramach którego jest również członkiem Rady Programowej). Autor licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych. Członek Rady Programowej kwartalnika „Informacja w administracji publicznej” Wydawnictwa C.H.Beck. Twórca i organizator XX Kongresów ABI (od 1999 r. do 2016 r.).
Katarzyna Cieślak
Posiadam wieloletnie doświadczenie w szeroko pojętym bezpieczeństwie informacji. Jestem absolwentką Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ABW. Dysponuję również uprawnieniami audytora wewnętrznego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001.
Jestem odpowiedzialna za kompleksowe organizowanie i koordynowanie działań administracyjnych Spółki, utrzymywanie relacji z kontrahentami, a także za koordynację projektów polegających na wdrożeniu systemów ochrony danych osobowych.
Pełnię funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilkunastu podmiotach na terenie całej Polski. Prowadzę liczne szkolenia z tematyki ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
Gościnnie prowadzę wykłady na Podyplomowym Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ABW.
Piotr Drobek Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO.
Grzegorz Gryciuk Radca prawny, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w tym prawa i postępowania cywilnego, prawa administracyjnego, a także z zakresu prawa nowych technologii, w tym prawa własności intelektualnej, e-commerce i e-marketingu oraz ochrony danych osobowych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Tomasz Izydorczyk

Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradza w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu z takich przedmiotów jak: organizacja i zarządzanie, e-administracja, ochrona danych osobowych. Autor kierunku Studiów Podyplomowych „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”. Jest członkiem SABI oraz ISSA Polska. Certyfikowany audytora wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę ABI w takich podmiotach jak: CUBE. Corporate Release S.A., JOB IMPULSE Polska sp. z o.o. oraz w Kompanii Piwowarskiej S.A. Aktualnie prowadzi zajęcia na WSB w Poznaniu, pełni rolę ABI w ANECOOP POLSKA sp. z o.o. oraz jest konsultantem w Kancelarii Maruta Wachta sp. j.

Maciej Kaczmarski
Prezes zarządu, ODO 24 sp. z o.o.

Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) w kilkudziesięciu podmiotach. Zajmuje się kontrolą i audytem w zakresie ochrony danych osobowych. Dba o rozwój i dobry wizerunek firmy. Nadzoruje procesy obsługi oraz kontakty z kluczowymi klientami. Od lat promuje znaczenie bezpieczeństwa informacji, jako cennego dobra, którym dysponuje człowiek oraz strategicznego zasobu każdej organizacji. Wraz z zespołem przygotował ponad 250 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. Obecnie wspiera wdrożenia przepisów RODO w kilkunastu dużych grupach kapitałowych. Twórca aplikacji ABIeye oraz Przewodniczący Rady Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo.

Piotr Kawczyński
Zajmuję się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji od ponad 14 lat. Posiadam uprawnienia audytora wiodącego oraz audytora wewnętrznego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001. Jestem członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz członkiem stowarzyszonym ISSA Polska. Posiadam upoważnienie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”.
Jestem odpowiedzialny za nawiązywanie współpracy oraz obsługę klientów, zarządzanie działalnością Spółki, a także za wdrożenia systemów ochrony danych osobowych, jak również proces przygotowania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Pełnię funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilkunastu podmiotach na terenie całej Polski. Biorę udział w licznych wydarzeniach branżowych związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji jako prelegent.
Od 2013r. byłem wykładowcą na Podyplomowym Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ABW.
dr Maciej Kawecki Gość honorowy.

Doktor nauk prawnych. Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, koordynujący krajową reformę ochrony danych osobowych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii.
r. pr. Kamila Kędzierska Pracownik aparatu administracji samorządowej. Autor licznych publikacji z zakresu dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych, trener i autor szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych. Redaktor naczelna czasopisma  „Informacja w Administracji Publicznej.
Adw. Anna Kobylańska Wspólnik w Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria Prawna sp.j. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w zagadnieniach prawnych związanych z przepisami unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Posiada też wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa nowych technologii, e-commerce oraz ochrony własności intelektualnej. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych i ochrony przed naruszeniem prawa do znaków towarowych w Internecie. Wykładowca w Centrum Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.
Maciej Kołodziej Wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, ABI w kilku podmiotach, w tym w Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Ekspert i konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, informatyki śledczej i systemów IT oraz audytor wiodący i wykładowca w zakresie norm ISO/EIC 27000. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uczestniczył w wielu branżowych projektach szkoleniowych dla instytucji rządowych, sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji oraz przedsiębiorstw branży e-commerce i nowych technologii. Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych, w tym „Vademecum ABI cz.1 i II” wydawnictwa Beck. Wykładowca studiów podyplomowych dla ABI w Instytucie Nauk Prawnych PAN oraz Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wykładowca bezpieczeństwa informacji i informatyki śledczej na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wykładowca stowarzyszony Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Członek grup problemowych dotyczących regulacji prawnych i przyszłości Internetu, reklamy internetowej, e-commerce oraz rozwoju nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prywatności. Zajmuje się wdrożeniami regulacji dotyczących prawa ochrony danych, e-commerce oraz technologii i organizacji funkcjonowania usług społeczeństwa informacyjnego. Świadczy outsourcing ABI i administracji systemów teleinformatycznych.
dr hab., r. pr. Mariusz Krzysztofek
Doświadczenie w wykonywaniu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz eksperta, audytora i trenera w tej dziedzinie w wielu instytucjach od wejścia w życie przepisów o ochronie danych osobowych. 
Zarządzał ochroną danych osobowych w skali globalnej wykonując tę funkcję w Brukseli w międzynarodowej grupie finansowej, a obecnie jest dyrektorem zarządzającym ochroną danych w EMEA w jednej z największych globalnych firm w sektorze FMCG.
Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał właśnie w tej dziedzinie. Jest autorem 5 książek na temat ochrony danych, w tym pierwszego komentarza na rynku polskim i pierwszej monografii na anglojęzycznym rynku światowym.
Jest również absolwentem studiów podyplomowych na Georgetown University i University of Wisconsin – La Crosse w Stanach Zjednoczonych i odbył praktykę w federalnym nadzorze bankowym Stanów Zjednoczonych.
adw. dr Paweł Litwiński Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Ekspert Komisji Europejskiej do spraw ochrony danych osobowych w umowach cloud computing. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego. Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związany z powyższą tematyką prawną. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Akademii Leona Koźmińskiego.
dr Arwid Mednis Jest radcą prawnym, Head of TMT/IP & Data Protection PWC Legal. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i partnerstwie publiczno-prywatnym. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Jest członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Regularnie reprezentuje klientów w sprawach regulacyjnych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Dr Mednis jest docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego, a także autorem licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita.
Paweł Mielniczek
Specjalista ds. ochrony danych, ODO 24 sp. z o.o.
Prawnik i naukowiec specjalizujący się w prawie międzynarodowym, ochronie praw jednostki i prawie nowych technologii.
Jego rozprawa doktorska nosi nazwę "Współczesna treść prawa człowieka do prywatności w prawie międzynarodowym publicznym" i obejmuje zagadnienia ochrony danych osobowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w organizacjach międzynarodowych, dużej instytucji finansowej, biurze GIODO, UOKiK oraz kancelarii prawnej. 
Koordynuje przygotowania na wejście w życie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Jest też odpowiedzialny za przygotowanie szkoleń, publikacji i materiałów edukacyjnych. 

Tomasz Osiej Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy – specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej (Instytut Prawa Własności Intelektualnej) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1998-2000 pracownik Departamentu Prawnego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Asystent Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Współautor (redaktor) książek „Ochrona danych osobowych w praktyce – pytania i odpowiedzi”, „Ochrona danych osobowych – wybór zagadnień”, opracowania „Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej”. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Osiej Kancelaria Prawna. Współtwórca największego portalu zajmującego się ochroną danych osobowych www.e-ochronadanych.pl.  Od 1999 roku z powodzeniem zajmuje się szkoleniami z zakresu ochrony danych osobowych.
dr Marlena Sakowska-Baryła Doktor nauk prawnych, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, redaktor naczelna "ABI Expert" - czasopisma poświęconego ochronie danych osobowych i administrowaniu informacjami, radca prawny w UMŁ.  Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym.  Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w urzędzie miejskim. Jest członkinią Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na WPiA UŁ i współpomysłodawczynią utworzenia Centrum. Bierze czynny udział w naukowych konferencjach i debatach oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Wykłada  w kilku wyższych uczelniach. W kilkuset przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 10 000 uczestników. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym monografii: "Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej" (2010), "Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych" (2014),  "Prawo do ochrony danych osobowych" (2015). Współautorka komentarza: "Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz" (2017) oraz podręcznika: "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego" (2016), współredaktor monografii: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” (2016), „Samorządowe centra usług wspólnych” (2017).
adw. dr Grzegorz Sibiga Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN: Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rady programowej czasopism: „Prawo Mediów Elektronicznych” i „Informacja w Administracji Publicznej”, a także członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”. Doświadczenie zdobywał, pracując na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej m.in. jako dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Był ekspertem sejmowym w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej w 2011.
Urszula Szefler Radca prawny, specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i pozasądowych oraz zajmuje się prawem ochrony danych osobowych. Posiada duże doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych pracowników i współpracowników. Doradzała przy tworzeniu centrum usług wspólnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONALI EKSPERCI

Konferencja prowadzona jest przez ekspertów z dziedziny ochrony danych osobowych.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie godne polecenia, poszerzyło moją wiedzę.
Marcin
Bardzo udane szkolenie! Duża wiedza merytoryczna prelegentów, ważne praktyczne wskazówki.
Agata
Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie.
Lilianna
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Konferencja: Wdrożenie unijnej reformy ochrony danych osobowych w sektorze publicznym

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO