Kurs rozszerzony przygotowujący do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze 2018. Warszawa - Edycja marcowa

TERMIN:
3 marca 2018 - 22 kwietnia 2018
MIEJSCE:
Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
PROWADZĄCY:
dr Joanna Ablewicz, Prof. SWSA Agnieszka Góra - Błaszczykowska, adw. Stefan Jaworski, r.pr. dr Katarzyna Mełgieś, SSR dr Maciej Mitera, Emilia Rucińska-Sech Więcej informacji »
Przeszkoliliśmy ponad 1000 uczestników, spośród których 93% uzyskało pozytywny wynik na egzaminie wstępnym!

Zapisy zostały zakończone.

Dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22

Uwaga! Brak wolnych miejsc na edycję marcową w Warszawie. 

Zapraszamy na edycję majową w Warszawie. Dowiedz się więcej >


Aż 102 godziny praktycznego treningu, dzięki któremu doskonale przygotujesz się do egzaminu!


Jesteś na ostatnim roku studiów prawniczych bądź już je skończyłeś? Planujesz dostać się na aplikację prawniczą i nie wiesz od czego zacząć naukę?

Jeżeli chcesz przygotować się do: aplikacji adwokackiejradcowskiejnotarialnejkomorniczejsędziowskiej i prokuratorskiej (do części testowej) - nasz kurs jest doskonale dopasowany do Twoich potrzeb. Zamień wątpliwości w pewność. Zapisz się na kurs i zwiększ swoje szanse na zdanie egzaminu! 

Na naszym kursie powtórzymy materiał wymagany na egzaminie oraz utrwalimy wiedzę zdobytą podczas studiów.

Co wyróżnia kurs organizowany przez Wydawnictwo C.H.Beck?


 • Najwyższy poziom merytoryczny - wykładowcami są doświadczeni zawodowo i cenieni w środowisku prawniczym praktycy - sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy organów państwowych i autorzy współpracujący z Wydawnictwem. Poprzez połączenie doświadczenia Wydawnictwa oraz wykładowców zapewniamy Ci najwyższy poziom merytoryczny. 26 lat na polskim rynku prawniczym gwarantuje najwyższy poziom zajęć!
 • Doświadczenie - ponad 1000 zadowolonych kursantów na dotychczasowych 24-ech edycjach oraz grono wybitnych prowadzących pozwoliło nam przygotować unikalną na rynku ofertę dedykowaną przyszłym aplikantom.
 • Godziny zegarowe - zajęcia obejmują pełne 102 godziny zegarowych, a nie seminaryjnych (przeliczane na 45 minut jak w większości ofert). Wliczone są w to przerwy kawowe, podczas których prelegent odpowiada na Państwa indywidualne pytania i wątpliwości. Program kursu jest na bieżąco dostosowywany do zmian programowych i prawnych.
 • Bonusy - każdy uczestnik kursu oprócz kompletu materiałów dostanie gwarantowane bonusy, które ułatwią mu naukę oraz zawodowy start. Kurs wraz z bonusami to recepta na zdany egzamin!  W skład bonusów wchodzi: pakiet publikacji przydatnych do nauki o wartości około 500zł, dostęp do testów prawniczych testy-prawnicze.pl, 15% zniżki na zakupy w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck oraz dostęp do SIP Legalis. Więcej szczegółów w zakładce „Cena i bonusy”.


Najlepsza rekomendacja to zadowoleni uczestnicy. Przeszkoliliśmy już ponad 1000 uczestników, 

spośród których 93% uzyskało pozytywny wynik na egzaminie!


Przygotowaliśmy program odpowiadający Twoim prawdziwym potrzebom!


Kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego na aplikacje 2018 to:


 • sprawdzona, zróżnicowana formuła przygotowana w oparciu o wymogi egzaminu MS: ćwiczenia (testy, zdania do uzupełnienie, prawda/fałsz i inne), porównanie instytucji, najważniejsze terminy, przebieg postępowań,
 • poznanie najskuteczniejszych metod rozwiązywania testów oraz budowy podchwytliwych pytań, sprawiających zazwyczaj najwięcej trudności podczas egzaminu,
 • rozwiązywanie testów z ubiegłych lat,
 • egzamin próbny: sprawdzenie wiedzy uczestników na egzaminie próbnym przeprowadzonym zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • zdobycie praktycznej wiedzy o przebiegu egzaminu: procedury kwalifikacyjnej, dotychczasowego zakresu pytań na egzaminach, przebiegu poszczególnych aplikacji, wykonywania danych zawodów prawniczych,
 • nowatorska formuła kursu - skupienie się na ustawach obowiązujących na egzaminie, bez straty czasu na zbędne wykłady teoretyczne czy komentowanie przepisów,
 • możliwość zadawania pytań prowadzącym.

Zakres merytoryczny kursu:


102 godziny zegarowe kursu podzielone zostało na bloki tematyczne dostosowane do przedstawionego przez MS wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny:

 • Wstęp, opis i analiza wyników egzaminów z lat ubiegłych  – 1 godz.
 • Prawo cywilne – 25 godz.  
 • Postępowanie cywilne – 12 godz.
 • Prawo gospodarcze – 18 godz. 
 • Prawo  pracy  i ubezpieczeń społecznych – 5 godz.
 • Prawo i postępowanie administracyjne  – 10 godz. 
 • Prawo konstytucyjne – 4 godz.
 • Prawo europejskie –  3 godz.  
 • Prawo karne – 8 godz.
 • Postępowanie karne – 11 godz.
 • Prawo korporacyjne – 3 godz.
 • Test  i zakończenie – 2 godz.

* Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji zakresu merytorycznego po opublikowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości szczegółowego wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikacje w 2018 r. 

Warsztatowa formuła szkolenia - efektywnie wykorzystasz każdą minutę

Grupy do 25 uczestników gwarantują praktyczny wymiar szkolenia, dzięki temu zyskasz okazję do zadawania pytań i natychmiast otrzymasz wyczerpującą odpowiedź. Natychmiast zweryfikujesz swoją wiedzę, wykorzystasz ją od razu w ćwiczeniach, wyeliminujesz błędy i zyskasz pewność przed egzaminem.

Mniejszy wymiar godzin dla aplikacji komorniczej i notarialnej

Kurs przebiega w jednej grupie, zarówno na aplikację radcowską i adwokacką, jak i notarialną i komorniczą. Zajęcia dla kursantów komorniczych i notarialnych odbywają się w mniejszym wymiarze godzin, z pominięciem KK i KPK, w związku z czym uczestnictwo w kursie jest w tych przypadkach tańsze.


Uwaga! Brak wolnych miejsc na edycję marcową w Warszawie. 

Zapraszamy na edycję majową w Warszawie. Dowiedz się więcej >


I edycja marcowa - 3.03 - 22.04.2018 r.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 09.00 do 17:00.


Harmonogram zajęć:Zakres tematyczny kursu:

Wstęp 

Prawo i postępowanie administracyjne  

 1. Kodeks postępowania administracyjnego  
 2. Ustrój sądów administracyjnych 
 3. Samorząd gminny 
 4. Samorząd powiatowy    
 5. Samorząd wojewódzki 
 6. Wojewoda i administracja rządowa  
 7. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
 8. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 9. Prawo budowlane 
 10. Gospodarka nieruchomościami 
 11. Ustawa o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców 

 Prawo konstytucyjne

 1. Konstytucja RP   
 2. Ustrój sądów powszechnych 

Prawo karne

 1. Kodeks karny 
 2. Kodeks karny skarbowy
 3. Kodeks wykroczeń 
 4. Ustawa o postępowaniu  w sprawach nieletnich  
 5. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
 6. Kodeks postępowania karnego
 7. Kodeks postępowania  w sprawach o wykroczenia 

Prawo  pracy  i ubezpieczeń społecznych 

 1. Kodeks pracy  
 2. System ubezpieczeń społecznych 

Prawo cywilne 

 1. Kodeks cywilny 
 2. Kodeks rodzinny  i opiekuńczy /spadki   
 3. Ustawa prawo o stowarzyszeniach 
 4. Ustawa o ochronie  prawo lokatorów  
 5. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji    
 6. Kodeks postępowania cywilnego 
 7. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 8. Prawo spółdzielcze 
 9. Ochrona konkurencji i konsumentów 
 10. Własność lokali 
 11. Ustawa prawo  spółdzielnie mieszkaniowe 
 12. Ustawa o fundacjach 

Prawo konstytucyjne 

 1. Ustrój sadów powszechnych  
 2. Sąd Najwyższy 
 3. Rzecznik Praw Obywatelskich 
 4. Prokuratura 
 5. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 6. Ustawa o prawach konsumenta 
 7. Ustawa o związkach  metropolitalnych 

Prawo gospodarcze 

 1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 
 2. Prawo upadłościowe  
 3. Krajowy rejestr sądowy 
 4. Zastaw rejestrowy 
 5. Kodeks spółek handlowych 
 6. Ustawa o  spółdzielni europejskiej   
 7. Prawo wekslowe 
 8. Prawo zamówień publicznych   


Prawo Unii Europejskiej  

 1. Traktat o  Unii Europejskiej 
 2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 


Prawo korporacyjne 

 1. Ustawa o radcach prawnych  
 2. Ustawa o adwokaturze  

Test  i zakończenie


* Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji zakresu merytorycznego po opublikowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości szczegółowego wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikacje w 2018 r. 


Uwaga! Brak wolnych miejsc na edycję marcową w Warszawie. 

Zapraszamy na edycję majową w Warszawie. Dowiedz się więcej >

                                    

 UWAGA! Rabat 10% dla pierwszych 10 osób, które dokonają zgłoszenia na kurs!

Cena standardowa:

 • 3075 PLN brutto dla aplikacji radcowskiej, adwokackiej, sędziowskiej i prokuratorskiej,
 • 2500 PLN brutto dla aplikacji notarialnej i komorniczej.
Cena dla pierwszych 10 osób!
 • 2767,5 PLN brutto dla aplikacji radcowskiej, sędziowskiej i prokuratorskiej,
 • 2250 PLN brutto dla aplikacji notarialnej i komorniczej.

Wystawiamy faktury VAT. 

Możesz zapłacić w ratach 0%!

Za szkolenie możesz zapłacić w maksymalnie 4 ratach, bez żadnych dodatkowych opłat. Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do Twoich preferencji.


Bonusy, które ułatwią Ci naukę oraz zawodowy start! 

Każdy uczestnik kursu dostanie gwarantowane bonusy. Kurs wraz z bonusami to recepta na zdany egzamin!
Oprócz kompletu materiałów przekazanych drogą elektroniczną zapewniamy:


 • Kompleksowy pakiet książek niezbędnych w przygotowaniach do egzaminu o wartości około 500 zł :

                 
    
      -  jeden tom autorstwa Mariusza Stepaniuka dostosowany do wyboru aplikacji,
    -  "Teksty ustaw. Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka 20178 tom I i II,
    -  "Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce", A. Heliosz, wydanie 9.


 • Dostęp do testów online www.testy-prawnicze.pl od dnia rozpoczęcia kursu do egzaminu.
  Dostęp obejmuje testy z kategorii "Dla studentów", stanowiące idealny materiał do powtórki przed egzaminem wstępnym. Pakiet zawiera aplikacje do nauki i sprawdzania wiedzy z 14 dziedzin prawa. W segmencie znajduje się ponad 15 000 pytań opartych wyłącznie na ustawach.

                      Ucz się, ćwicz, powtarzaj!                       Niezbędna wiedza na wyciągnięcie ręki!


                   Sam wybierasz, których pomocy naukowych potrzebujesz!


* Kod rabatowy obniży wartość Twojego zamówienia na ksiegarnia.beck.pl o dodatkowe 15% od ceny widocznej w księgarni. 
Kod nie obejmuje prenumerat czasopism, zapowiedzi i pakietów. 

Lubisz oszczędzać? Poleć nas znajomym!

Za każde polecenie naszego kursu skutkujące dodatkowym zgłoszeniem zwrócimy Ci 100 zł! 
Nazwisko i imię osoby polecającej należy wpisać w polu "Pytania, uwagi do organizatora" w formularzu zgłoszeniowym.Uwaga!
* Nie ma możliwości uzyskania bonifikaty w przypadku polecenia się wzajemnie dwóch lub więcej osób. W przypadku zapisu trzech lub więcej osób z jednego polecenia prosimy o kontakt tel: (22) 33 77 650

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych, lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość przeniesienia wpłaty na inny termin tego szkolenia lub na inne szkolenie lub zwrotu wpłaty.


dr Joanna Ablewicz Dr Joanna Ablewicz, wykładowca akademicki, autorka publikacji z prawa gospodarczego oraz pozycji dla aplikantów (testy, kazusy, plansze). Wydawca Literatury Akademickiej Wydawnictwa C.H. Beck.
Prof. SWSA Agnieszka Góra - Błaszczykowska Profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Pracy na Wydziale Prawa w Warszawie, sędzia.  Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym, autorka wielu publikacji z tego zakresu, w szczególności dotyczących orzeczeń i środków ich zaskarżania
adw. Stefan Jaworski Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie od 1992 roku. Od 1995 roku do 2004 roku adwokat współpracujący z Kancelarią Hogan & Hartson w Warszawie. Obecnie prowadzi swoją kancelarię adwokacką. Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi szkolenia organizowane przez wydawnictwo CH Beck dla aplikantów z zakresu sporządzania apelacji cywilnych i karnych. Publikuje artykuły w wydawnictwie CH Beck. Jest autorem książki "Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism" i współautorem pozycji "Egzaminy prawnicze akta kazusy opinie".
r.pr. dr Katarzyna Mełgieś
SSR dr Maciej Mitera Sędzia, doktor nauk prawnych, wykładowca w Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, autor książek i opracowań z zakresu prawa karnego, procesu karnego, wykroczeń i procedury wykroczeń. Od 2006 r. do chwili obecnej delegowany z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Legislacyjnym.
Emilia Rucińska-Sech Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; ukończyła Studia Podyplomowe – Zarządzanie Projektem na Uniwersytecie Warszawskim; aplikantka adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie; manager projektu Komentarze Online Wydawnictwa C.H.Beck; redaktor prowadzący kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”; autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego.

Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Wygodna lokalizacja

Szkolenia odbywają się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

ZAJĘCIA PROWADZĄ SPECJALIŚCI

Zajęcia prowadzą praktycy i prawdziwi eksperci w swoich dziedzinach (doświadczeni prawnicy oraz sędziowie).

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i maksymalnie praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

ENERGETYCZNY SERWIS KAWOWY

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe.

MOŻESZ ZAPŁACIĆ W RATACH 0%

Za szkolenie możesz zapłacić w ratach, bez żadnych dodatkowych opłat. Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do Twoich preferencji.

ATRAKCYJNE BONUSY

Pakiet publikacji przydatnych do nauki, dostęp do testów prawniczych, 15% zniżki na zakupy w księgarni internetowej oraz dostęp do SIP Legalis.

Poznaj opinie naszych klientów

Jestem byłą uczestniczką kursu przygotowującego do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, który odbył się w Katowicach. Dostałam się na aplikację z wynikiem 124 punkty :) Piszę żeby podziękować za świetny kurs. Żadna godzina nie była zmarnowana. Przekazano nam nie tylko wiedzę, ale i sposób w jaki trzeba przygotować do egzaminu, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Wszyscy prowadzący byli naprawdę rewelacyjni. Moim zdaniem na szczególne podziękowania zasłużyli sędzia M. Mitera, sędzia Ł. Zamojski i dr A. Pudło. Jeszcze raz bardzo, ale to baaardzo dziękuję za wspaniały kurs.
Angelika
Zapisy zostały zakończone