Kodeks karny skarbowy – dla praktyków

TERMIN:
1 lutego 2018
MIEJSCE:
Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
dr Adam Bartosiewicz Więcej informacji »
Czy nowe sankcje są zagrożeniem dla uczciwych podatników?
Dobra znajomość uregulowań KKS to szansa na zmniejszenie zakresu kary podatnika!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22

Uwaga! 

Zmiana terminu szkolenia - szkolenie odbędzie się w marcu 2018 r. Dokładna data zostanie podana wkrótce.

 

Na podatniku – przedsiębiorcy, zarządzie, biurze rachunkowym, doradcy podatkowym w przypadku wykrytych przez organ podatkowy nieprawidłowości ciąży odpowiedzialność z Kodeksu Karnego Skarbowego.

Kto może ponieść odpowiedzialność karnoskarbową za nieprawidłowości podatkowe? Jak uniknąć odpowiedzialności i dotkliwej kary? 
Poznaj specyfikę przepisów karnych skarbowych w świetle praktyki i orzecznictwa! Poznaj  wszystkie niezbędne narzędzia i środki, aby z sukcesem poprowadzić postępowanie w sprawach odpowiedzialności z KKS.  

Nawet doświadczeni pełnomocnicy i księgowi mają problemy z postępowaniami w sprawach z KKS. Na naszym szkoleniu poznasz lub powtórzysz nie tylko obowiązujące w tym zakresie przepisy, ale także aktualną linie orzeczniczą i praktyki sądowe!

Poznaj zmiany i praktyczne aspekty odpowiedzialności z KKS, aby skutecznie reprezentować swoich klientów przed organami podatkowymi. Dobra znajomość uregulowań KKS to szansa na zmniejszenie zakresu kary podatnika!
Zadbaj o swoją praktykę i interesy firmy oraz klientów.


Na szkoleniu w praktyczny, systemowy i skondensowany sposób dowiesz się: 


 1. Jakie są warunki odpowiedzialności z KKS?
 2. Kiedy mamy do czynienia z przestępstwem i wykroczeniem skarbowym? 
 3. Kto może być sprawcą i odpowiadać za przestępstwo z KKS?
 4. Kto może odpowiadać za przekroczenie przepisów w spółkach osobowych i kapitałowych? 
 5. Kiedy doradca podatkowy może odpowiadać z KKS?
 6. Czy warto dobrowolnie poddać się odpowiedzialności? 
 7. Jak negocjować z organem podatkowym w przypadku dobrowolnego poddania odpowiedzialności? 
 8. Kiedy korekta deklaracji oznacza niekaralność  z KKS?
 9. Jakie są najczęstsze kontrowersje i sprawy sporne  związane z niektórymi czynami zabronionymi?
 10. Kiedy księga jest  nierzetelna  a  kiedy wadliwa?
 11. Kiedy  błędy na fakturach skutkują odpowiedzialnością z KKS?
 12. Kiedy brak wpłat podatku w terminie  można uznać za uporczywy? 
 13. Jakie są  planowane  zmiany w prawie karnym dotyczące fałszowania faktur? 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki. Jesteśmy od 20 lat po stronie pełnomocników! 


Jesteśmy prawnikami i doradcami podatkowymi. Od lat piszemy dla doradców i pełnomocników, szkolimy doradców, radców i adwokatów, stąd też znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest dr Adam Bartosiewicz:

- Doktor nauk prawnych, Doradca podatkowy. Wspólnik i członek zarządu EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp. k.
- Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym. Autor i współautor kilkuset prac (komentarzy, monografii, glos i artykułów) z zakresu prawa podatkowego oraz karnego skarbowego. Jego publikacje cytowane są w ponad tysiącu orzeczeń sądów administracyjnych. Jest autorem opinii prawnych na potrzeby Parlamentu Europejskiego. Pracuje jako nauczyciel akademicki. Prowadzi szkolenia, m.in. dla samorządu doradców podatkowych oraz samorządu księgowych.

Kto skorzysta najbardziej na szkoleniu?

Doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni, członkowie zarządu, wspólnicy, właściciele firm, osoby pracujące w działach finansowych i księgowych, osoby odpowiedzialne w firmie za kontakty z organami podatkowymi oraz ponoszące zgodnie z przepisami odpowiedzialność karną.

Sprawdź co zyskasz:

 • 6 godzin czystej praktyki KKS - w ciągu 6 godzin, w przystępnej skondensowanej formie poznasz lub powtórzysz wszystkie istotne aspekty odpowiedzialności karnej skarbowej, 
 • wymienisz doświadczenia z innymi pełnomocnikami,
 • otrzymasz komplet materiałów szkoleniowych zawierających wszystkie istotne informacje.

Dzięki naszemu szkoleniu skutecznie wystąpisz przed organami skarbowymi w sprawach z KKS!


Uwaga! 

Zmiana terminu szkolenia - szkolenie odbędzie się w marcu 2018 r. Dokładna data zostanie podana wkrótce.


Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00

Rejestracja zaczyna się o: 9:30

Program:


I. Ogólne zasady odpowiedzialności karnej skarbowej 
    
II. Społeczna szkodliwość czynu jako warunek odpowiedzialności 
    a) czynniki wpływające na społeczną szkodliwość,
    b) formalne przekroczenia przepisów a społeczna szkodliwość,
    c) społeczna szkodliwość a stan wyższej konieczności.

III. Wina, umyślność, nieumyślność

    a) przestępstwo i wykroczenie skarbowe jako czyn co do zasady umyślny,
    b) pojęcie zamiaru,
    c) nieumyślność a zamiar ewentualny,
    d) popełnienie czynu na polecenie,
    e) przekwalifikowanie zachowania podatnika z zastosowaniem klauzuli zwalczania unikania opodatkowania a odpowiedzialność karna skarbowa.

IV. Sprawstwo przestępstw (wykroczeń) skarbowych

    a) przestępstwo (wykroczenie) jako czyn człowieka,
    b) przekroczenia przepisów w spółkach (osobowych, kapitałowych) - osoby odpowiedzialne,
    c) różne postaci sprawstwa,
    d) pomocnictwo,
    e) doradca podatkowy (profesjonalny pełnomocnik) jako osoba mogąca ponosić odpowiedzialność karną skarbową.

V. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 

    a) istota DPO,
    b) korzyści z DPO,
    c) negocjacje z organem w ramach DPO.

VI. Niektóre kwestie związane z czynnym żalem
    
    a) istota czynnego żalu,
    b) do kogo kierować zawiadomienie,
    c) kto kieruje zawiadomienie,
    d) warunki skuteczności czynnego żalu - spory między podatnikiem a organem.

VII. Niekaralność w związku z korektą deklaracji

VIII. Kontrowersje związane z niektórymi czynami zabronionymi

    a) nierzetelność a wadliwość ksiąg (każdy ma swoją prawdę),
    b) błędy na fakturach - odpowiedzialność karna skarbowa,
    c) brak wpłat podatku w terminie - co jest uporczywością.

IX. Ostatnie zmiany w prawie karnym dotyczące fałszowania faktur


Uwaga! 

Zmiana terminu szkolenia - szkolenie odbędzie się w marcu 2018 r. Dokładna data zostanie podana wkrótce.


Cena  650 PLN brutto (528,45 PLN netto)

 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego” – 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Nieruchomości C.H.Beck”, „Monitora Prawniczego”, „Monitora Prawa Pracy” – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

*Rabaty nie sumują się. 


             BONUSY


      Kodeks karny skarbowy 
      Seria: Twoje Prawo
Wydawnictwo C.H. Beck • 6-miesięczna prenumerata Monitora Podatkowego online.


dr Adam Bartosiewicz Doradca podatkowy, radca prawny, autorytet w dziedzinie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym. Autor i współautor kilkuset prac (komentarzy, monografii, glos i artykułów) z zakresu prawa podatkowego oraz karnego skarbowego m.in. komentarza VAT i komentarza KKS. Jego publikacje cytowane są w ponad 2 500 orzeczeń sądów administracyjnych. Jest autorem opinii prawnych na potrzeby Parlamentu Europejskiego. Pracuje jako nauczyciel akademicki. Uznany szkoleniowiec prowadzący szkolenia, m.in. dla samorządu doradców podatkowych oraz samorządu księgowych. W swojej praktyce nie ogranicza się tylko do opisywania rzeczywistości normatywnej, lecz w wielu wypadkach kreuje, czy też inicjuje sposób interpretacji i rozumienia przepisów prawnych. Jako jeden z niewielu doradców podatkowych w Polsce reprezentował z sukcesem klienta w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

DOŚWIADCZONY PRELEGENT

dr Adam Bartosiewicz - Doradca podatkowy, radca prawny, autorytet w dziedzinie prawa podatkowego.

PUNKTY ORA I OIRP

Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Kodeks karny skarbowy – dla praktyków

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO