Upadłość konsumencka – orzecznictwo, praktyka, zmiany

TERMIN:
16 marca 2018
MIEJSCE:
Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
Sędzia dr hab. Anna Hrycaj Więcej informacji »
Poznaj nowe możliwości oddłużenia konsumentów!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22

Cel

W trakcie zajęć omówione zostanie cześć ustawy "Prawo upadłościowe" w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, tj. tzw. upadłości konsumenckiej. Celem zajęć jest omówienie, z jednej strony, regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika–konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzycielaZajęcia będą prowadzone w oparciu o bogate orzecznictwo sądów upadłościowych i sądów odwoławczych. W ramach zajęć zostaną przedstawione aktualne, praktyczne problemy pojawiające się w postępowaniach upadłościowych prowadzonych wobec konsumentów.

Upadłość konsumencka na przestrzeni lat

W ostatnich latach, wskutek zmian dokonanych ustawą z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1306) doszło do znacznego zwiększenia ilości spraw rozpoznawanych przez sądy upadłościowe. Wynika to ze zliberalizowania przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej, która stała się procedurą realnie pozwalającą na rozwiązanie problemów nadmiernie zadłużonych osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. 

W 2013 r. i 2014 r. rocznie ogłaszano zaledwie około 30 upadłości osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. W 2015 r. nastąpił skokowy wzrost liczby upadłości. Sądy ogłosiły ponad 2220 upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W 2016 r. liczba ogłoszonych upadłości wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wzrosła o 100% i wyniosła 4434 upadłości. Kolejny wzrost spodziewany jest w roku 2018 r. gdyż do 31.10.2017 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości 4492 osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Odpowiednio rośnie liczba spraw o ogłoszenie upadłości.

Z uwagi na powyższe upadłość konsumencka jest niezwykle istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych oraz wierzycieli. Szczególnie jednak jest ona istotna dla dłużników, którym w tym zakresie pomocy powinny udzielać powołane do tego podmioty, tj. miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów oraz pracownicy jednostek organizacyjnych ośrodków pomocy społecznej i ośrodków pomocy rodzinie. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki!

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Właśnie dlatego naszym prelegentem jest sędzia dr hab. Anna Hrycaj :

- doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Warszawie z kilkunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

Dla kogo jest te szkolenie

Zajęcia przeznaczone są dla: osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub zamierzających taką licencję uzyskać, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników banków i firm windykacyjnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz ośrodków pomocy rodzinie, miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.


Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00

Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30.

Program:


1. Podstawy ogłoszenia upadłości konsumenta.
1.1 Przesłanki negatywne ogłoszenia upadłości konsumenta na przykładzie orzeczeń wybranych sądów upadłościowych;
1.2Zakres zastosowania klauzul generalnych (zasady słuszności, względy słuszności) na przykładzie orzeczeń wybranych sądów upadłościowych;
1.3Podstawy ogłoszenia upadłości konsumenta w projekcie ustawy nowelizującej Prawo upadłościowe w zakresie upadłości konsumenckie;
1.4Skuteczne przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenta.

2.Dobre praktyki w zakresie pierwszych czynności syndyka w upadłości konsumenckiej.

3.Masa upadłości – skład i likwidacja.
3.1. Rozstrzyganie wątpliwości, które przedmioty nie wchodzą do masy upadłości (zakres świadczeń emerytalno-rentowych wchodzących do masy i projektowana nowelizacja przepisów w tym zakresie; składniki majątku wyłączone od egzekucji);
3.2 Wyłączenia z masy upadłości;
3.3 Dobre praktyki w zakresie likwidacji masy upadłości.

4.Zróżnicowana praktyka sądów upadłościowych w zakresie przyznawania syndykowi zaliczki na poczet kosztów postępowania.

5.Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych upadłego.

6.Plan spłaty (ustalanie, zaskarżanie).
6.1 Przesłanki pozwalające na uzasadnienie decyzji o wysokości miesięcznej kwoty, którą upadły ma przeznaczać na zaspokojenie wierzycieli zgodnie z planem spłaty;
6.2 Koszty utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu w orzecznictwie sądów;
6.3 Zasady spłaty wierzycieli, w tym ustalenie czy wierzyciele muszą być spłacani proporcjonalnie, czy dopuszczalne jest dokonywanie podziału wierzycieli na kategorie, albo czy dopuszczalne jest nierównomierne spłacanie wierzycieli, w tym np. ustalenie krótszego czasu spłaty dla „drobnych” wierzycieli;
6.4 Treść planu spłaty w sytuacji gdy wskutek braku zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym nie została sporządzona lista wierzytelności (różna praktyka sądów);
6.5 Analiza czy dopuszczalne jest określenie, że umorzeniu po wykonaniu planu spłaty wierzycieli podlega jedynie część zobowiązań nie zaspokojonych w wyniku wykonania planu spłaty;
6.6 Zobowiązania bieżące i koszty w planie spłaty;
6.7 Narzędzie informatyczne do ustalania planu spłaty;
6.8 Projektowane zmiany w zakresie planu spłaty.

7.Wykonywanie i zmiany planu spłaty.

8.Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty i po wykonaniu planu spłaty; skutki umorzenia zobowiązań.

9.Wpływ upadłości konsumenckiej i umorzenia zobowiązań dla dochodzenia roszczeń od dłużnika.

10.Praktyczne problemy upadłości małżonków.

11.Upadłość konsumencka za granicą, w tym upadłość likwidacyjna konsumenta w wybranych państwach systemu common law.

12.Projekt nowelizacji upadłości konsumenckiej.


Cena standardowa: 750 PLN brutto (609,76 PLN netto)


  • Prenumeratorzy "Monitora Prawniczego " - 15% rabatu*
  • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck”  - 10% rabatu *
  • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
  • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy


  • 3-miesięczna prenumerata online „Monitora Prawniczego” (6 numerów).
Sędzia dr hab. Anna Hrycaj Sędzia z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w sprawach upadłościowych, doktor habilitowany nauk prawnych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. W latach 1999-2001 orzekała w Wydziale XVII Cywilnym do spraw egzekucyjnych Sądu Rejonowego w Poznaniu, w latach 2001-2013 w Wydziale XI Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych. Obecnie orzeka w XXVI Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie. W latach 2010–2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012 r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Autorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego, w tym: „Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna” oraz kilkudziesięciu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.

Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

Wygodna lokalizacja

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

Serwis kawowy i lunch

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

Przydatne materiały szkoleniowe

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

Certyfikat uczestnictwa

Punkty ORA i OIRP

Doświadczony prelegent

Anna Hrycaj – doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Warszawie z kilkunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych.

Poznaj opinie naszych klientów

Ciekawe szkolenie. Nie żałuję, że tu jestem.
Krzysztof
Szkolenie w pełni satysfakcjonujące. Bardzo dobry prelegent.
Ewa
Bardzo dobrze prowadzone szkolenie, prelegenci utrzymywali zainteresowanie przez całe zajęcia. Jestem bardzo zadowolony.
Andrzej
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Upadłość konsumencka – orzecznictwo, praktyka, zmiany

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO