V Ogólnopolska Konferencja: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2018. Trudności i wątpliwości praktyki

TERMIN:
5 marca 2018
MIEJSCE:
Hotel Intercontinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa
PROWADZĄCY:
dr Piotr Bogdanowicz, prof. dr hab. UŁ Andrzej Borowicz, dr Włodzimierz Dzierżanowski, dr Andrzela Gawrońska-Baran, dr Zdzisław Gordon, mgr Magdalena Grabarczyk, prof. UŚ dr hab. Michał Kania, Mec. Marta Laszuk, dr Jolanta Loranc–Borkowska, dr Joanna May, dr Małgorzata Moras, dr Beata Nuzzo, dr Wojciech Robaczyński, dr Aleksandra Sołtysińska, dr hab. prof. UEK Ryszard Szostak, mec. Anna Szymańska, Hanna Talago-Sławoj, mec. Grzegorz Wicik, dr Wojciech Wyrzykowski Więcej informacji »
Nowe prawo zamówień publicznych – warunki zamówienia – ocena ofert – umowy
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22
Cel konferencji 

Celem konferencji jest prezentacja stanowisk wraz z rzeczową dyskusją co do najpoważniejszych trudności praktycznych i wątpliwości interpretacyjnych zachodzących w sferze udzielania i wykonywania zamówień publicznych.

Program konferencji obejmuje kluczowe problemy z tej dziedziny, zwłaszcza z punktu widzenia potrzeb praktyki i judykatury, a mianowicie:

  • kierunki projektowanych rozwiązań normatywnych, 
  • tendencje interpretacyjne orzecznictwa w zakresie konstruowania optymalnych warunków zamówienia,  
  • prezentację wyników analizy przepisów, orzecznictwa i praktyki w zakresie weryfikacji wiarygodności wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, kwalifikacji ofert oraz podstaw odrzucenia oferty, 
  • a także zasad konstruowania kryteriów oceny ofert przetargowych. 

W zakończeniu zaś przedstawione zostaną najtrudniejsze kwestie zakłócające prawidłowy tok realizacji zamówień, zwłaszcza budowlanych oraz przesłanki dopuszczalnej zmiany umowy finalnej. 

Referaty z konferencji zostaną opublikowane w pierwszym zeszycie „Kwartalnika Prawo Zamówień Publicznych” Wydawnictwa C.H.Beck z  2018  r. i będą dostępne na konferencji w wersji drukowanej, natomiast w kolejnym zeszycie zamieszczone zostanie sprawozdanie z przebiegu konferencji wraz z wynikami dyskusji.

Kto powinien wziąć udział: 
Adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, pracownicy administracji, osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi.

Program

- 9:00–9:15 Otwarcie konferencji

Wystąpienia okolicznościowe: Prezesa KIO Małgorzaty Rakowskiej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Zamówień Publicznych Tomasza  Czajkowskiego

- 9:15–10:45 Panel I: O potrzebie nowych rozwiązań normatywnych [prowadzący: prof. Ryszard Szostak]

      1. Prof. Michał Kania (Uniwersytetu Śląski): O potrzebie dalszego wzmocnienia pozycji drobnych przedsiębiorców w postępowaniu o udzielenie zamówienia                            publicznego
      2. Mec. Marta Laszuk (przedstawiciel KE): Proeuropejska wyładnia prawa zamówień publicznych
      3. Dr Joanna May (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Z problematyki postępowania odwoławczego przed KIO

Dyskusja
 
- 10:45–11:00 Przerwa na kawę

- 11:00–12:30 Panel II: Konstruowanie warunków zamówienia publicznego  [prowadzący: prof. Andrzej Borowicz]

      1. Dr Aleksandra Sołtysińska–Łaszczyca (Uniwersytet Jagielloński), Hanna Talago-Slawoj: Znaczenie prawne warunków zamówienia w świetle dyrektyw                                   europejskich
      2. Magdalena Grabarczyk (Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej): Zaskarżanie warunków zamówienia na tle bieżącego orzecznictwa
      3. Dr Piotr Bogdanowicz (Uniwersytet Warszawski):  Zdolność techniczno–organizacyjna wykonawcy
      4. Dr Małgorzata Moras (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie): Zdolność ekonomiczna i finansowa wykonawcy
      5. Mec. Anna Szymańska (Kancelaria Dentons): Dokumentowanie spełniania warunków wymaganych od wykonawców w nowym ujęciu

Dyskusja
 
- 12.30–12.45 Przerwa na kawę

- 12.45–14.15  Panel III: Ocena ofert przetargowych [prowadzący: prof. Michał Kania]
 
      1. Prof. Andrzej Borowicz: Kształtowanie kryteriów oceny ofert w odniesieniu do zamówień budowlanych
      2. Mec. Grzegorz Wicik: Podstawy odrzucenia oferty przetargowej w nowym ujęciu
      3.  Mec Franciszek Łapecki: Zasady operowania kryteriami oceny ofert
      4. Dr Beata Nuzzo (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie): Konsekwencje organizacyjne elektronizacji postępowania przetargowego

Dyskusja
 
- 14:15–15:15  Przerwa na lunch

- 15:15–17:15 Panel IV: Umowy w zamówieniach publicznych [prowadząca: dr Aleksandra Sołtysińska-Łaszczyca]
 
     1. Dr Wojciech Robaczyński (Uniwersytet Łódzki): Kształtowanie optymalnych postanowień umowy o zamówienie publiczne
     2. Dr Zdzisław Gordon (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu): Konsekwencje postprzetargowego obowiązku zawarcia umowy o zamówienie publiczne
     3. Dr Wojciech Wyrzykowski (Uniwersytet Śląski): Stosowanie warunków FIDIC w zamówieniach publicznych
     4. Dr Andrzela Gawrońska–Baran (radca prawny), dr Włodzimierz Dzierżanowski (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie): Zmiany w umowach w bieżącej praktyce                     zamówień publicznych  
     5. Dr Jolanta Loranc-Borkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie): Wykonanie zastępcze naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy

Dyskusja

- 17:30 Zakończenie konferencji
Program ze względów niezależnych od organizatora może ulec zmianom.

Patron medialny

Kwartalnik „Prawo Zamówień Publicznych”


Partner merytoryczny

Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Godziny konferencji: 9:00- 17:30
Rejestracja zaczyna się o godz.: 8:30

Program:

- 9:00–9:15 Otwarcie konferencji

Wystąpienia okolicznościowe: Prezesa KIO Małgorzaty Rakowskiej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Zamówień Publicznych Tomasza  Czajkowskiego

- 9:15–10:45 Panel I: O potrzebie nowych rozwiązań normatywnych [prowadzący: prof. Ryszard Szostak]

      1. Prof. Michał Kania (Uniwersytetu Śląski): O potrzebie dalszego wzmocnienia pozycji drobnych przedsiębiorców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
      2. Mec. Marta Laszuk (przedstawiciel KE): Proeuropejska wyładnia prawa zamówień publicznych
      3. Dr Joanna May (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Z problematyki postępowania odwoławczego przed KIO

Dyskusja
 
- 10:45–11:00 Przerwa na kawę

- 11:00–12:30 Panel II: Konstruowanie warunków zamówienia publicznego  [prowadzący: prof. Andrzej Borowicz]

      1. Dr Aleksandra Sołtysińska–Łaszczyca (Uniwersytet Jagielloński), Hanna Talago-Slawoj: Znaczenie prawne warunków zamówienia w świetle dyrektyw                                   europejskich
      2. Magdalena Grabarczyk (Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej): Zaskarżanie warunków zamówienia na tle bieżącego orzecznictwa
      3. Dr Piotr Bogdanowicz (Uniwersytet Warszawski):  Zdolność techniczno–organizacyjna wykonawcy
      4. Dr Małgorzata Moras (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie): Zdolność ekonomiczna i finansowa wykonawcy
      5. Mec. Anna Szymańska (Kancelaria Dentons): Dokumentowanie spełniania warunków wymaganych od wykonawców w nowym ujęciu

Dyskusja
 
- 12.30–12.45 Przerwa na kawę

- 12.45–14.15  Panel III: Ocena ofert przetargowych [prowadzący: prof. Michał Kania]
 
      1. Prof. Andrzej Borowicz: Kształtowanie kryteriów oceny ofert w odniesieniu do zamówień budowlanych
      2. Mec. Grzegorz Wicik: Podstawy odrzucenia oferty przetargowej w nowym ujęciu
      3.  Mec Franciszek Łapecki: Zasady operowania kryteriami oceny ofert
      4. Dr Beata Nuzzo (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie): Konsekwencje organizacyjne elektronizacji postępowania przetargowego

Dyskusja
 
- 14:15–15:15  Przerwa na lunch

- 15:15–17:15 Panel IV: Umowy w zamówieniach publicznych [prowadząca: dr Aleksandra Sołtysińska-Łaszczyca]
 
     1. Dr Wojciech Robaczyński (Uniwersytet Łódzki): Kształtowanie optymalnych postanowień umowy o zamówienie publiczne
     2. Dr Zdzisław Gordon (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu): Konsekwencje postprzetargowego obowiązku zawarcia umowy o zamówienie publiczne
     3. Dr Wojciech Wyrzykowski (Uniwersytet Śląski): Stosowanie warunków FIDIC w zamówieniach publicznych
     4. Dr Andrzela Gawrońska–Baran (radca prawny), dr Włodzimierz Dzierżanowski (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie): Zmiany w umowach w bieżącej praktyce                     zamówień publicznych  
     5. Dr Jolanta Loranc-Borkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie): Wykonanie zastępcze naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy

Dyskusja

- 17:30 Zakończenie konferencji

Program ze względów niezależnych od organizatora może ulec zmianom.

Cena standardowa – 850 PLN brutto (691,06 PLN netto)


  • Dla prenumeratorów Kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych” – 20% rabatu*
  • Dla prenumeratorów „Monitora Prawniczego”, „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck” – 15% rabatu*
  • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
  • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*


Cena obejmuje: komplet materiałów konferencyjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat. 

* Rabaty nie sumują się.

Bonus

  • 3-miesięczny dostęp do SIP Legalis – moduł „Zamówienia Publiczne” .

dr Piotr Bogdanowicz Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny; zainteresowania naukowe: prawo zamówień publicznych Unii Europejskiej, prawo energetyczne Unii Europejskiej, partnerstwo publiczno-prywatne oraz pomoc publiczna.
prof. dr hab. UŁ Andrzej Borowicz pracownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ; założyciel i długoletni Kierownik Studium Podyplomowego Zamówień Publicznych; wieloletni arbiter z listy Prezesa UZP; Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika „Zamówienia Publiczne – Doradca”; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu zamówień publicznych.
dr Włodzimierz Dzierżanowski w latach 2003–2005 Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych; wcześniej Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości; aktualnie ekspert w Grupie Doradczej „Sienna”; autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz problematyki przedsiębiorczości.
dr Andrzela Gawrońska-Baran radca prawny, wiceprezes UZP w latach 2007–2008; autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych; obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej.
dr Zdzisław Gordon Pracownik Katedry Prawa Handlowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych, w tym kilkanaście artykułów dotyczących prawa zamówień publicznych. Autor monografii nt. umowy o roboty budowlane, redaktor i współautor pracy poświęconej spółce akcyjnej, współautor komentarza do kodeksu cywilnego oraz podręcznika akademickiego z prawa obrotu gospodarczego. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych na UMK, w tym m. in. na Podyplomowym Studium Prawa Zamówień Publicznych. Radca prawny.
mgr Magdalena Grabarczyk Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej, radca prawny, doktorantka na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorka wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym oraz w zamówieniach publicznych.
prof. UŚ dr hab. Michał Kania

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego.

Mec. Marta Laszuk Prawnik w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MSP Komisji Europejskiej.
dr Jolanta Loranc–Borkowska pracownik Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów UEK; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz ochrony rynku i jakości; autorka kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.
dr Joanna May Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego UMK w Toruniu.
dr Małgorzata Moras Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych. Pracownik uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w historii prawa oraz w prawie zamówień publicznych. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
dr Beata Nuzzo Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
dr Wojciech Robaczyński Pracownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. Doświadczony dydaktyk i praktyk. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego kontraktowego i zamówień publicznych, a także prawa finansowego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
dr Aleksandra Sołtysińska Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.
dr hab. prof. UEK Ryszard Szostak Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Wieloletni arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Członek Rady Zamówień Publicznych w latach 2008–2013. W swojej działalności naukowo- dydaktycznej oraz eksperckiej specjalizuje się w prawie cywilnym, finansowym i zamówień publicznych. Autor ponad 300 publikacji z tego zakresu.
mec. Anna Szymańska Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni radca prawny. Partner w warszawskim biurze Kancelarii Prawniczej „Dentons”. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
Hanna Talago-Sławoj
Filolog, prawnik, prezes zarządu Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o. Od 1994 roku zajmuje się problematyką zamówień publicznych w Polsce, pierwszy polski trener prowadzący szkolenia z zamówień publicznych, audytor zamówień sektorowych, autorka wielu publikacji, artykułów w prasie fachowej poświęconych tematyce zamówień publicznych,  współautorka komentarza do dyrektyw unijnych w sprawie zamówień publicznych, sektorowych, obronnych i dyrektywy odwoławczej, doradca komisji sejmowych w trakcie prac nad kolejnymi nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Współorganizator i wykładowca pierwszego w Polsce Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi firmę świadczącą usługi doradcze dla  zamawiających i wykonawców. Pełnomocnik procesowy w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Świadczy dla wykonawców usługi związane z wykonywaniem kontraktów publicznych.

mec. Grzegorz Wicik Radca prawny, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
dr Wojciech Wyrzykowski doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UŚ w Katowicach; autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek.

Hotel Intercontinental Warszawa
ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenia odbywają się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę

ZAJĘCIA PROWADZĄ SPECJALIŚCI

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów w swoich dziedzinach (sędziów, adwokatów, radców prawnych i innych praktyków).

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PUNKTY ORA I OIRP

Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

V Ogólnopolska Konferencja: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2018. Trudności i wątpliwości praktyki

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO