RODO 2018. Ochrona danych osobowych w dziale kadr – obowiązki pracodawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy

TERMIN:
14 marca 2018
MIEJSCE:
Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
adw. dr Grzegorz Sibiga Więcej informacji »
Dowiedz się jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe w procesie zatrudnienia po 25 maja 2018 r. Uniknij kar finansowych!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22

Dzięki szkoleniu przygotujesz dział HR do wymogów RODO!

Wejście w życie RODO – unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych wymusza nowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych. Każda firma musi zmierzyć się z faktem, że od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych, które przewiduje bardzo wysokie kary administracyjne – nawet do 20 mln euro. Oznacza to zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. Należy mieć na uwadze, że każdy pracodawca jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, a zatem konieczność dostosowania organizacji do wymogów RODO dotyczy także działów HR

W trakcie szkolenia dowiesz się na czym polega unijna rewolucja w podejściu do ochrony danych osobowych oraz jak uniknąć problemów, w tym wysokich kar finansowych, związanych z niewłaściwym zatrudnianiem pracowników, w tym ze źle przeprowadzonym procesem rekrutacyjnym. Szkolenie skierowane jest do każdego pracodawcy – zarówno małego, jak i dużego, ponieważ wielkość organizacji pozostaje bez wypływu na konieczność spełnienia wymogów RODO w kontekście przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista z zakresu ochrony danych osobowych
adw. dr Grzegorz Sibiga: 

- kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

Czy wiesz, co zmienia się w przepisach: 


 • jakie są nowe obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników w zakresie ochrony ich danych osobowych?
 • jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w procesie zatrudnienia?
 • kiedy powołanie inspektora ochrony danych osobowych w organizacji jest obowiązkowe?
 • jaka jest procedura zgłaszania incydentów do organu nadzorczego?
 • jakie są planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu?
 • kiedy wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania?
 • jakie są nowe konsekwencje przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z RODO?


Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00 
(rejestracja zaczyna się od godz. 9:30).

Program:

1.  Wprowadzenie. System przepisów o ochronie danych osobowych po 25.5.2018 r. Cele wprowadzenia i znaczenie RODO.

2. Status pracodawcy w procesie przetwarzania danych osobowych (administrator, współadministrator) i powierzenie przez pracodawcę przetwarzania kadrowych danych osobowych innym podmiotom (podmiotom przetwarzającym) – nowe wymogi powierzenia według RODO.   

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w zakładzie pracy – w stosunku do różnych kategorii osób (pracowników, kandydatów do pracy, „pracowników leasingowanych”, stażystów itp)
   - podstawy prawne określone w RODO;
   - podstawy  prawne uzupełniające RODO określone w przepisach krajowych;
   - projekt zmian w Kodeksie pracy: podstawy prawne przetwarzania (przepisy Kodeksu pracy, zgoda i warunki jej wyrażania, przepisy szczególne) oraz podstawy prawne       i szczegółowe wymagana dla monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy.   

4. Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec osób, których dane dotyczą: 
   - obowiązki informacyjne określone w RODO;
   - dodatkowe obowiązki informacyjne pracodawcy względem innych administratorów wynikające z przepisów RODO, wytycznych Grupy Roboczej art. 29                                dyrektywy 95/46/WE (GR29), przepisów krajowych. 

5.  Realizacja przez pracodawcę uprawnień pracowników na ich żądania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych. Rodzaje uprawnień i zakres ich zastosowania do danych przetwarzanych przez pracodawców. Procedura rozpatrywania żądań (wniosków)

6. Profilowanie i podejmowanie przez pracodawcę automatycznych decyzji opartych na profilowaniu. Wymagania określone w RODO.

7. Zabezpieczenie danych osobowych. Kadrowe dane osobowe jako element systemowego podejścia opartego 

8. Naruszenia ochrony danych – obowiązki dokumentowania, zgłaszania i zawiadamiania.  Procedury rekomendowane przez GR 29 w zakładzie pracy dla celów wykonania obowiązków dotyczących naruszeń ochrony danych. 

9. Ocena skutków dla ochrony danych w czynnościach przetwarzania danych kadrowych. Sytuacje, w których wymagana jest ocena skutków oraz sposób jej przeprowadzenia.

10. Inspektor ochrony danych (IOD):
   - sytuacje, w których występuje obowiązek wyznaczenia; 
   - podstawa świadczeń przez IOD (pracownicza lub cywilnoprawna);
   - warunki wykonywania funkcji IOD, w tym mające konsekwencje dla warunków pracy; 
   - zadania IOD;
   - rekomendowane przez GR29 procedury w jednostce organizacyjnej dot. funkcjonowania IOD.     

11. Transfer danych do państw trzecich. Sytuacje, w których w przypadku danych kadrowych występuje transfer do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wymagania z tym związane.

12. Podsumowanie: sposób przygotowania pracodawcy do RODO w zakresie danych kadrowych. Procedury i komunikaty w zakładzie pracy rekomendowane przez GR29.


Cena standardowa 

750 PLN brutto (609,76 PLN netto)


 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy” - 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Monitora Prawa Handlowego” , „Nieruchomości C.H.Beck”   – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat. 

*Rabaty nie sumują się. 
adw. dr Grzegorz Sibiga Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN: Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rady programowej czasopism: „Prawo Mediów Elektronicznych” i „Informacja w Administracji Publicznej”, a także członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”. Doświadczenie zdobywał, pracując na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej m.in. jako dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Był ekspertem sejmowym w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej w 2011.

Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONALI EKSPERCI

Szkolenie prowadzone jest przez eksperta w dziedzinie ochrony danych osobowych Grzegorza Sibigę

Poznaj opinie naszych klientów

Bardzo udane szkolenie! Duża wiedza merytoryczna prelegentów, ważne praktyczne wskazówki.
Agata
Szkolenie oceniam na stopień bardzo dobry, nie mam uwag.
Aleksandra
Szkolenie godne polecenia, poszerzyło moją wiedzę.
Marcin
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

RODO 2018. Ochrona danych osobowych w dziale kadr – obowiązki pracodawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO