RODO 2018. Ochrona danych osobowych w dziale kadr – obowiązki pracodawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy

TERMIN:
14 marca 2018
MIEJSCE:
Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
adw. dr Grzegorz Sibiga Więcej informacji »
Dowiedz się jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe w procesie zatrudnienia po 25 maja 2018 r. Uniknij kar finansowych!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22

Dzięki szkoleniu przygotujesz dział HR do wymogów RODO!

Wejście w życie RODO – unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych wymusza nowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych. Każda firma musi zmierzyć się z faktem, że od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych, które przewiduje bardzo wysokie kary administracyjne – nawet do 20 mln euro. Oznacza to zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. 

Należy mieć na uwadze, że każdy pracodawca jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, a zatem konieczność dostosowania organizacji do wymogów RODO dotyczy także działów HR. 


W trakcie szkolenia dowiesz się na czym polega unijna rewolucja w podejściu do ochrony danych osobowych oraz jak uniknąć problemów, w tym wysokich kar finansowych, związanych z niewłaściwym zatrudnianiem pracowników, w tym ze źle przeprowadzonym procesem rekrutacyjnym. Szkolenie skierowane jest do każdego pracodawcy – zarówno małego, jak i dużego, ponieważ wielkość organizacji pozostaje bez wypływu na konieczność spełnienia wymogów RODO w kontekście przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista z zakresu ochrony danych osobowych
adw. dr Grzegorz Sibiga: 

- kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

Czy wiesz, co zmienia się w przepisach: 


 • jakie są nowe obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników w zakresie ochrony ich danych osobowych?
 • jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w procesie zatrudnienia?
 • kiedy powołanie inspektora ochrony danych osobowych w organizacji jest obowiązkowe?
 • jaka jest procedura zgłaszania incydentów do organu nadzorczego?
 • jakie są planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu?
 • kiedy wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania?
 • jakie są nowe konsekwencje przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z RODO?


Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00 
(rejestracja zaczyna się od godz. 9:30).

Program:

1.  Wprowadzenie. System przepisów o ochronie danych osobowych po 25.5.2018 r. Cele wprowadzenia i znaczenie RODO.

2. Status pracodawcy w procesie przetwarzania danych osobowych (administrator, współadministrator) i powierzenie przez pracodawcę przetwarzania kadrowych danych osobowych innym podmiotom (podmiotom przetwarzającym) – nowe wymogi powierzenia według RODO.   

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w zakładzie pracy – w stosunku do różnych kategorii osób (pracowników, kandydatów do pracy, „pracowników leasingowanych”, stażystów itp)
   - podstawy prawne określone w RODO;
   - podstawy  prawne uzupełniające RODO określone w przepisach krajowych;
   - projekt zmian w Kodeksie pracy: podstawy prawne przetwarzania (przepisy Kodeksu pracy, zgoda i warunki jej wyrażania, przepisy szczególne) oraz podstawy prawne       i szczegółowe wymagana dla monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy.   

4. Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec osób, których dane dotyczą: 
   - obowiązki informacyjne określone w RODO;
   - dodatkowe obowiązki informacyjne pracodawcy względem innych administratorów wynikające z przepisów RODO, wytycznych Grupy Roboczej art. 29                                dyrektywy 95/46/WE (GR29), przepisów krajowych. 

5.  Realizacja przez pracodawcę uprawnień pracowników na ich żądania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych. Rodzaje uprawnień i zakres ich zastosowania do danych przetwarzanych przez pracodawców. Procedura rozpatrywania żądań (wniosków)

6. Profilowanie i podejmowanie przez pracodawcę automatycznych decyzji opartych na profilowaniu. Wymagania określone w RODO.

7. Zabezpieczenie danych osobowych. Kadrowe dane osobowe jako element systemowego podejścia opartego 

8. Naruszenia ochrony danych – obowiązki dokumentowania, zgłaszania i zawiadamiania.  Procedury rekomendowane przez GR 29 w zakładzie pracy dla celów wykonania obowiązków dotyczących naruszeń ochrony danych. 

9. Ocena skutków dla ochrony danych w czynnościach przetwarzania danych kadrowych. Sytuacje, w których wymagana jest ocena skutków oraz sposób jej przeprowadzenia.

10. Inspektor ochrony danych (IOD):
   - sytuacje, w których występuje obowiązek wyznaczenia; 
   - podstawa świadczeń przez IOD (pracownicza lub cywilnoprawna);
   - warunki wykonywania funkcji IOD, w tym mające konsekwencje dla warunków pracy; 
   - zadania IOD;
   - rekomendowane przez GR29 procedury w jednostce organizacyjnej dot. funkcjonowania IOD.     

11. Transfer danych do państw trzecich. Sytuacje, w których w przypadku danych kadrowych występuje transfer do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wymagania z tym związane.

12. Podsumowanie: sposób przygotowania pracodawcy do RODO w zakresie danych kadrowych. Procedury i komunikaty w zakładzie pracy rekomendowane przez GR29.


Cena standardowa 

750 PLN brutto (609,76 PLN netto)


 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy” - 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Monitora Prawa Handlowego” , „Nieruchomości C.H.Beck”   – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat. 

*Rabaty nie sumują się. 
adw. dr Grzegorz Sibiga Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN: Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rady programowej czasopism: „Prawo Mediów Elektronicznych” i „Informacja w Administracji Publicznej”, a także członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”. Doświadczenie zdobywał, pracując na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej m.in. jako dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Był ekspertem sejmowym w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej w 2011.

Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONALI EKSPERCI

Szkolenie prowadzone jest przez eksperta w dziedzinie ochrony danych osobowych Grzegorza Sibigę

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie rewelacyjne - poziom satysfakcji - bardzo zadowalający. Prelegenci aż kipią od wiedzy, jednakże nadmiar materiału nie pozwolił na 100% wyczerpanie tematyki.
Agata
Szkolenie oceniam na stopień bardzo dobry, nie mam uwag.
Aleksandra
Szkolenie bardzo ciekawe i bardzo przydatne.
Ania
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

RODO 2018. Ochrona danych osobowych w dziale kadr – obowiązki pracodawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO