Dwudniowe warsztaty: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Dostosowanie przedsiębiorców do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

TERMIN:
4-5 kwietnia 2018
MIEJSCE:
Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
adw. Xawery Konarski, adw. dr Grzegorz Sibiga Więcej informacji »
Przygotuj się do fundamentalnej zmiany w prawie ochrony danych osobowych!

Zapisy zostały zakończone.

Dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22
Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nowe przepisy w całości zastąpią obecnie obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych, wprowadzając wiele nowych rozwiązań oraz modyfikując dotychczasowe.

Wybitni eksperci doradzą jak prawidłowo i skutecznie wdrożyć przepisy rozporządzenia o ochronie danych


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów dostosowania działalności przedsiębiorców  do nowych przepisów oraz przedstawienie działań dostosowawczych i ich harmonogramu. 

Szczegółowa agenda szkolenia dostępna w zakładce "Program".

Udział w szkoleniu pozwoli: 

 • usystematyzować wiedzę na temat obowiązków przedsiębiorców określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, 
 • poznać możliwy sposób wdrożenia w przedsiębiorstwie nowych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • ustalić harmonogram działań wdrażających nowe przepisy,
 • zapoznać się z aktualnym stanem dostosowania prawa polskiego do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz z działaniami właściwych organów w celu wykonania przepisów
 •  poznać zasady ochrony danych osobowych w komunikacji elektronicznej według projektu rozporządzenia ePrivacy oraz określić znaczenie tego rozporządzenia (jako aktu uzupełniającego ogólne rozporządzenia) dla procesu wdrażania nowych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych.


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są cenieni specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych: 

 • adw. Xawery Konarski - adwokat, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki Wspólnicy, ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach,
 • adw. dr Grzegorz Sibiga - kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci".

Kto powinien wziąć udział?

Prawnicy oraz inne osoby zawodowo zajmujące się ochroną danych osobowych, w szczególności administratorzy bezpieczeństwa informacji, przedsiębiorcy.

Partner merytoryczny szkoleniaPatronat medialny

„Monitor Prawniczy”, „Informacja w Administracji Publicznej” Wydawnictwo C.H.Beck

Godziny warsztatów (I i II dzień): 10:00-17:00

Rejestracja zaczyna się o godz. 9:30


PROGRAM:

I. Wprowadzenie: System przepisów o ochronie danych osobowych po rozpoczęciu obowiązywania ogólnego rozporządzenia.

 1. Pakiet reformujący ochronę danych osobowych (RODO, dyrektywa policyjna, rozporządzenie e-Privacy). Zakres stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawa polskiego.
 2. Aktualny stan dostosowywania prawa polskiego do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Działania dostosowawcze organów regulacyjnych. Znaczenie wytycznych Grupy Roboczej art. 29 dyrektywy 95/46/WE oraz działań organów nadzorczych w procesie dostosowania do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

II. Wdrożenie RODO na „osi czasu”:

 1. Działania, które mogą zostać podjęte od wejścia RODO w życie.
 2. Działania, które mogą zostać podjęte po wydaniu wytycznych przez Grupę Roboczą art. 29 lub innych wydanych przez organy nadzorcze.
 3. Działania, które mogą zostać podjęte po uchwaleniu innych przepisów, do których odnosi się ogólne rozporządzenie.
 4. Działania, które mogą zostać podjęte dopiero po rozpoczęciu stosowania się przepisów ogólnego rozporządzenia.

III. Realizacja prawnych obowiązków ochrony danych określonych w ogólnym rozporządzeniu.  

 1. Wykaz prawnych obowiązków określonych w RODO.
 2. Lista sprawdzająca (obowiązki) dla wdrażającego RODO.
 3. Funkcjonujące podejścia do wdrażania RODO w jednostce organizacyjnej.
 4. Rola doradcy prawnego we wdrażaniu RODO. 

IV. Odpowiedzialność za naruszenie RODO.  Zagadnienia proceduralne związane z poszczególnymi rodzajami odpowiedzialności.

 1. Odpowiedzialność administracyjna. Administracyjne kary finansowe oraz inne delikty administracyjne.
 2. Odpowiedzialność cywilnoprawna. Środki ochrony prawnej przed sądem określone w art. 79 i art. 82 RODO.
 3. Odpowiedzialność karna. Przepisy karne w projekcie ustawy o ochronie danych.   

V. Praktyczne wdrażanie poszczególnych obowiązków określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych: 

 1. Ustalenie zakresu w jakim podlegamy przepisom RODO. Inwentaryzacja i ocena przetwarzanych danych osobowych.
 2. Obowiązki związane ze statusem podmiotu w procesie przetwarzania danych osobowych (ustalania statusu administratora, współadministratora, podmiotu przetwarzającego, dalszego podmiotu przetwarzającego):
- uzgodnienia współadministratorów, 
- wybór procesora zapewniającego wystarczające gwarancje bezpieczeństwa danych osobowych 
- umowy powierzenia przetwarzania, 
- umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.
   3. Realizacja zasad ograniczenia przetwarzania (retencja danych) oraz minimalizacji danych.
   4. Weryfikacja podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych 
   5. Przegląd i modyfikacja stosowanych klauzul zgód (zgoda wyraźna, zgoda konkludentna)
   6. Opracowywanie klauzul informacyjnych w relacjach z osób, której dane dotyczą
   7. Przygotowanie do realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą. Tryb realizacji żądań. Przedmiot poszczególnych uprawnień osób, których dane dotyczą. 
   8. Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych (procedury, ewidencja naruszeń, zgłoszenia, zawiadomienia) 
   9. Przygotowanie po kątem prawnym do oceny skutków dla ochrony danych  
   10. Działania organizacyjne i informacyjne dotyczące wyznaczenia i działalności inspektora ochrony danych (IOD). Procedura realizacji uprawnień osoby, której dane dotyczą z udziałem IOD. 
   11. Weryfikacja podstaw prawnych przekazywania danych do państwa trzeciego

Cena standardowa za dwa dni warsztatów: 1850 PLN brutto (1504,06 PLN netto + VAT)

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” oraz Kwartalnika „Informacja w Administracji” – 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Podatkowego”, „Nieruchomości C.H.Beck” – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.

*Rabaty nie sumują się.  

Bonusy

 • 6-miesięczna prenumerata on-line „Monitora Prawniczego” (12 numerów).
 • Publikacja: „Wdrażanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2017”, pod red. Grzegorza Sibigi, seria: Biblioteka Monitora Prawniczego.


adw. Xawery Konarski Adwokat, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki Wspólnicy. Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych. Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych, w tym Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbywał staże zagraniczne, między innymi w kancelariach De Brauw Blackstone Westbroek (Haga) oraz Boekel de Neree (Amsterdam).
adw. dr Grzegorz Sibiga Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN: Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rady programowej czasopism: „Prawo Mediów Elektronicznych” i „Informacja w Administracji Publicznej”, a także członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”. Doświadczenie zdobywał, pracując na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej m.in. jako dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Był ekspertem sejmowym w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej w 2011.

Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PUNKTY ORA I OIRP

Doskonali eksperci

Szkolenie prowadzone jest przez ekspertów - Grzegorza Sibigę oraz Xawerego Konarskiego

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie oceniam na stopień bardzo dobry, nie mam uwag.
Aleksandra
Na pewno jeszcze skorzystam.
Michał
Bardzo dobrze przygotowani prelegenci.
Konrad
Zapisy zostały zakończone