Czas pracy 2018 – ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o pracy w niedziele i święta w placówkach handlowych

TERMIN:
27 marca 2018
MIEJSCE:
Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
Piotr Wojciechowski Więcej informacji »
Dowiedz się jakie są nowe zasady zatrudniana pracowników w niedziele i święta – nie daj się zaskoczyć inspektorom PIP.
Aż 360 minut czystej praktyki!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi metodami stosowania przepisów o czasie pracy. Warsztat prowadzony jest w chronologicznym porządku czynności związanych z zarządzaniem czasem pracy. Ze względu na wprowadzenie w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta słuchacze w pierwszej części szkolenia zapoznani zostaną z nowymi zasadami planowania pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta. W kolejnej części słuchacze wraz z prowadzącym przejdą przez poszczególne etapy planowania czasu pracy (harmonogramy, grafiki, zapisy regulaminowe), a następnie rozliczania przepracowanego czasu pracy na podstawie prawidłowo sporządzonej ewidencji czasu pracy. 

W czasie szkolenia omówione również zostaną metody kontrolowania czasu pracy przez inspektorów pracy w celu zapoznania słuchaczy z możliwościami ustalania przez inspektora nieprawidłowości w zakresie gospodarowania czasem pracy. 

Program szkolenia przewiduje również praktyczną analizę przykładów rozliczania czasu pracy, przy okazji której udzielone zostaną odpowiedzi na zadawane przez słuchaczy pytania uwzględniające specyfikę uwarunkowań poszczególnych organizacji. 

Dzięki szkoleniu dowiesz się

 • Jak planować czas pracy ramach stosunku pracy?
 • Jak prawidłowo sporządzać ewidencję czasu pracy?
 • Jakie są zasady planowania pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie są zasady rozliczania przepracowanego czasu pracy?
 • Jakie są ograniczenia pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta?
 • Jakie podmioty nie są objęte zakazem handlu w niedzielę i święto?
 • Jakie są zasady odpowiedzialności karnej przedsiębiorcy za naruszenie przepisów o ograniczeniu pracy w niedziele i święta?
 • Jakie są nowe zasady planowania pracy w niedzielę?
 • Jakie są metody kontrolowania czasu pracy przez inspektorów pracy?
 • Jakie są najczęstsze nieprawidłowości w zakresie gospodarowania czasem pracy?
 • Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszanie przepisów o czasie pracy?

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest Piotr Wojciechowski - prawnik, niezależny ekspert prawa pracy, były inspektor pracy.
Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

Dla kogo polecamy szkolenie?

Prawnicy, specjaliści i menedżerowie działów Kadr i HR oraz każdy, dla kogo specjalistyczna wiedza w zakresie czasu pracy jest niezbędna w codziennej praktyce zawodowej. 


Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00

(Rejestracja zaczyna się o: 9:30) 


Program:

I. Zasady ograniczania handlu w niedziele i święta, oraz w niektóre inne dni

  1. Pojęcie placówki handlowej, handlu, czynności handlowych, pracownika i zatrudnionego.
  2. Wyliczenie podmiotów objętych zakazem. 
  3. Wyjątki od zakazu.
  4. Dni, w których zakaz nie obowiązuje. 
  5. Zasady zatrudniania w Wigilię i w sobotę przed pierwszym dniem Wielkiej Nocy oraz zasady wynagradzania za pracę w takim dniu. 
  6. Zasady odpowiedzialności karnej przedsiębiorcy za naruszenie przepisów o ograniczeniu pracy w niedziele i święta.   

II. Planowanie czasu pracy

  1. Właściwy dobór systemów i okresów rozliczeniowych do potrzeb określonego zakładu pracy.
  2. Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie 
  3. Informowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji.
  4. Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zapisy regulaminowe umożliwiające zmiany na wniosek i bez wniosku pracownika.
  5. Okresy, na które tworzy się harmonogramy czasu pracy.
  6. Brak obowiązków sporządzania harmonogramów czasu pracy.
  7. Planowanie odpoczynku. 
  8. Sposoby na nienaruszanie doby pracowniczej, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy.
  9. Prowadzenie ewidencji czasu pracy (dla kogo ma być prowadzona, zakres jej prowadzenia, zwolnienia z obowiązku jej prowadzenia).

III. Zarządzanie pracą nadliczbową i jej rekompensata 

  1. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych. 
  2. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy.
  3. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy.
  4. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych dodatkowym wynagrodzeniem za pracę. 
  5. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy.
  6. Zasady rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy (sobota), tj. rekompensata godzinami i dniami, sposób wynagradzania      za pracę w dniu wolnym (sobota).
  7. Rekompensowanie pracy w porze nocnej.
  8. Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej. 
  9. Ograniczenia pracy w porze nocnej a praca zmianowa. 
  10. Prawidłowe ustalanie pory nocnej.

IV. Czas pracy kadry zarządzającej a praca w godzinach nadliczbowych

  1. Kim są pracownicy zarządzający? 
  2. Kiedy zarządzającym należą się dodatki za nadgodziny – stanowisko PIP i SN. 
  3. Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę?

V. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy – jak jej uniknąć
  
  1. Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie
  2. Osoby ponoszące odpowiedzialność
  3. Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna,      decyzja administracyjna.Cena standardowa: 600 PLN brutto (487,81 PLN netto + VAT)


 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy” – 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego”, „Monitora Podatkowego”, „Nieruchomości C.H.Beck” – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

* Rabaty nie łączą się.


Bonusy

 • 3-miesięczny dostęp do modułu „Prawo Pracy na portalu www.czasopisma.beck.pl (ponad 2300 artykułów, orzeczeń i glos).
Piotr Wojciechowski Prawnik, niezależny ekspert prawa pracy, były inspektor pracy. Wykładowca prawa pracy na renomowanych uczelniach: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor licznych publikacji oraz uczestnik konferencji i szkoleń związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

Wygodna lokalizacja

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

Serwis kawowy i lunch

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

Przydatne materiały szkoleniowe

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

Certyfikat uczestnictwa

Punkty ORA i OIRP

Doświadczony prelegent

Piotr Wojciechowski - prawnik, niezależny ekspert prawa pracy, były inspektor pracy.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Czas pracy 2018 – ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o pracy w niedziele i święta w placówkach handlowych

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO