Konferencja prawa restrukturyzacyjnego w praktyce (wykłady + warsztaty)

TERMIN:
19 kwietnia 2018
MIEJSCE:
ADN Centrum Konferencyjne, Budynek Atrium Tower Warszawa, Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
PROWADZĄCY:
adw. dr Patryk Filipiak, Sędzia dr hab. Anna Hrycaj Więcej informacji »
Sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem.
Wzajemne relacje wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
Relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą
- szanse, korzyści, ryzyka.
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22

Cel konferencji:

Ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne weszła w życie ponad rok temu (1 stycznia 2016r.). Jest to okres, który pozwala na dokonanie pierwszych podsumowań i ocen nowych regulacji.

Celem konferencji jest przekazanie wiedzy oraz rozwianie wątpliwości, które ujawniła kilkunastomiesięczna praktyka stosowania nowych regulacji, a także wypracowanie w ramach dyskusji i rozwiązywania kazusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia oraz adwokat posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego oraz zarządcy. Taka formuła szkolenia pozwoli na dokonanie analizy omawianych problemów z najbardziej praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu przez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań restrukturyzacyjnych.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak prowadzić i jak uczestniczyć w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które zakłada współdziałanie dłużnika z wierzycielami przy ograniczonej roli i władzy sędziego-komisarza, a więc jest ukształtowane według nieznanej dotąd w polskim prawie formuły postępowania sądowego z ograniczoną rolą organu sądowego. 

Dzięki naszej konferencji dowiesz się:

jak prowadzić i jak uczestniczyć w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które zakłada współdziałanie dłużnika z wierzycielami przy ograniczonej roli i władzy sędziego-komisarza, a więc jest ukształtowane według nieznanej dotąd w polskim prawie formuły postępowania sądowego z ograniczoną rolą organu sądowego.

Nowa formuła wymaga rozwiązania następujących problemów:

 • ustalenie zasad współpracy pomiędzy sędzią-komisarzem, a nadzorcą sądowym i zarządcą,
 • ustalenie zasad współpracy pomiędzy nadzorcą sądowym i zarządcą, a radą wierzycieli (regulamin rady wierzycieli),
 • ustalenie sposobów komunikacji zapewniających sprawny przebieg postępowania.
Poznasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania:

 1. Które postępowanie jest najlepsze dla dłużnika w określonej sytuacji gospodarczej?
 2. Czy dłużnikowi służy zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego z wniosku wierzyciela?
 3. Czy w układzie częściowym spis wierzytelności obejmuje wszystkich wierzycieli?
 4. Jak „podejść” do tworzenia planu restrukturyzacyjnego?
 5. Co zrobić gdy nie uda się przygotować planu restrukturyzacyjnego w terminie?
 6. Czy na postanowienie o wynagrodzeniu tymczasowego nadzorcy sądowego przysługuje zażalenie?
 7. Jak się oblicza większości konieczne do ustanowienia rady wierzycieli i powołania członków wskazanych przez wierzycieli?
 8. Co oznacza „15% spornych wierzytelności”?

Możliwość zadawania pytań

Zapisz się na szkolenie i zadaj swoje pytanie – odpowiedź otrzymasz na warsztatach w trakcie 2. dnia szkolenia. (Pytanie wpisz w formularzu zamówienia w polu "Pytania/uwagi do organizatora")

Kto powinien wziąć udział?

Adwokaci i radcowie prawni; syndycy, doradcy restrukturyzacyjni; specjaliści pracujący w bankach i instytucjach finansowych, a także w instytucjach publicznoprawnych (w szczególności w ZUS, urzędach skarbowych) zajmujący się trudnymi wierzytelnościami, restrukturyzacją i upadłościami; przedsiębiorcy. 


W ramach szkolenia zapewniamy 

 • I dzień – serwis kawowy, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.
 • I i II dzień - serwis kawowy, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

Patronat merytoryczny:

„Monitor Prawniczy”, „Monitor Prawa Handlowego” 


Godziny szkolenia:

I dzień – 10:00–16:00
II dzień – 10:00–17:00

Program

Dzień I:  Część teoretyczna:

 1. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w tym pokrzywdzenie wierzycieli jako negatywna przesłanka prowadzenia postępowania.
 2. Wierzyciel jako uczestnik postępowania restrukturyzacyjnego.
 3. Rola rady wierzycieli.
 4. Spis wierzytelności i środki zaskarżenia spisu w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych.
 5. Rola wierzyciela w głosowaniu nad układem.
 6. Obowiązywanie układu.
 7. Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo.
 8. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

Dzień II: Część praktyczna – warsztaty (case studies):

 1. Analiza dotychczasowego orzecznictwa sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych w sprawach, w których wnioski wpłynęły po 1.1.2016 r.
 2. Rozwiązywanie kazusów dotyczących: ustanowienia oraz zmiany składu rady wierzycieli, nadzoru nad pozasądowymi organami postępowania, skutków otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego dla postępowań cywilnych, odpowiedzialności członków zarządu na podstawie art. 299 KSH.
 3. Odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników szkolenia oraz zgłoszone w trakcie szkolenia.


I dzień – Wykłady – 650,00 PLN brutto (528,46 PLN netto + VAT)

Pakiet: I i II dzień – Wykłady + Warsztaty – 1500,00 brutto (1219,51 zł netto + VAT)


 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego”, „Monitora Prawa Handlowego”, „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck” - 10% rabatu

BONUSY 

(dla Pakietu: I i II dzień: Wykłady + Warsztaty):


adw. dr Patryk Filipiak Doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, adwokat. Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Partner i założyciel kancelarii FilipiakBabicz. Współtwórca nowego Prawa Restrukturyzacyjnego. Wykładowca prawa upadłościowego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor licznych publikacji naukowych. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia specjalistów zajmujących się upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw INSOL EUROPE, Zespołu Mini-stra Rozwoju ds. Prawa Gospodarczego oraz Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Ekspert Banku Światowego.
Sędzia dr hab. Anna Hrycaj Sędzia z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w sprawach upadłościowych, doktor habilitowany nauk prawnych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. W latach 1999-2001 orzekała w Wydziale XVII Cywilnym do spraw egzekucyjnych Sądu Rejonowego w Poznaniu, w latach 2001-2013 w Wydziale XI Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych. Obecnie orzeka w XXVI Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie. W latach 2010–2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012 r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Autorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego, w tym: „Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna” oraz kilkudziesięciu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.

ADN Centrum Konferencyjne, Budynek Atrium Tower Warszawa
Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PUNKTY ORA I OIRP

DOŚWIADCZENI PRELEGENCI

Wykłady i warsztaty prowadzone są przez ekspertów w swoich dziedzinach - SSO dr hab. Anna Hrycaj oraz doradcę restrukturyzacyjnego Patryka Filipiaka.

Poznaj opinie naszych klientów

Tematyka ciekawa, komunikatywność prowadzącego bardzo wysoka.
Grzegorz
Ciekawe szkolenie. Nie żałuję, że tu jestem.
Krzysztof
Szkolenie bardzo ciekawe, nacisk na praktyczne aspekty postępowania.
Ania
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Konferencja prawa restrukturyzacyjnego w praktyce (wykłady + warsztaty)

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO