Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zagadnienia kadrowe i podatkowe

TERMIN:
14-15 maja 2018
MIEJSCE:
Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
Mec. Przemysław Ciszek, Doradca podatkowy Jarosław Sawicki Więcej informacji »
Dowiedz się jak najkorzystniej zatrudniać cudzoziemców!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora

Cel szkolenia

Jeżeli zatrudniasz cudzoziemców (w tym osoby poza UE np. obywateli Ukrainy) musisz dostosować się do zmian, które zaszły w przepisach regulujących obowiązki dotyczące legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Zmiany te mają związek z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26.2.2014 r., która określa szczególne warunki udzielenia zezwolenia w celu pracy sezonowej.

Lawinowo rośnie liczba cudzoziemców zatrudnianych w Polsce. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ułatwia pozyskiwanie pracowników – obcokrajowców. Wrosły również wymogi podatkowe wobec pracodawców. Dowiedz się czego wymagają nowe regulacje. Oraz jak legalnie i bezpiecznie zatrudniać cudzoziemców.

Co zmieniło się w przepisach zatrudnieniowych?

 • jakie są nowe obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców?
 • jakie są szczególne warunki udzielenia zezwolenia w celu pracy sezonowej?
 • jaka jest procedura wydawania oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy w Polsce? 
 • na jakie udogodnienia mogą liczyć pracodawcy zatrudniający cudzoziemców?
 • na czym polega zaostrzenie procedur legalizowania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych?
 • jak zmieniły się zasady pracy w razie posiadania tzw. stempla poświadczającego złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy?
 • jakie są zasady postępowania w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji zatrudnienia cudzoziemca?
 • jakie są zasady uzyskiwania wiz jednolitych (Schengen), a jakie wiz krajowych?
 • jakie są konsekwencje zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę?

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest mecenas Przemysław Ciszek oraz doradca podatkowy Jarosław Sawicki.
Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".


Na szkoleniu zostaną omówione aspekty kadrowe i podatkowe zatrudniania cudzoziemców:
(Istnieje możliwość zapisu na jeden dowolny dzień lub na całość - dwa dni.)

DZIEŃ I – Zagadnienia kadrowe
 
1.   Zmiany zasad legalizacji pracowników z Ukrainy – od 1 stycznia 2018 r.
2.   Zasady postępowania w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji zatrudnienia cudzoziemca (kiedy musi wyjechać, kiedy nie może pracować)
3.   W jaki sposób zaplanować legalizację pobytu i pracy w celu zmniejszenia ilości koniecznych formalności?
4.   Meldunek obcokrajowca po zmianach przepisów
5.   Zasady legalizacji pracy w Polsce
6.   Legalizacja pobytu
7.   Jakie są konsekwencje zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę?
8.   Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na stanowiskach kierowniczych?
9.   Jakie obowiązki w zakresie legalizacji zatrudnienia swoich pracowników mają firmy zagraniczne świadczące usługi w Polsce?
 
DZIEŃ II – Zagadnienia podatkowe
 
1.   Opodatkowanie dochodów z pracy – zasady ogólne
2.   Opodatkowanie cudzoziemców pracujących w Polsce
3.   Obowiązki polskich przedsiębiorców względem polskiego fiskusa
4.   Ubezpieczenia pracowników 
5.   Podatkowe konsekwencje nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Sprawdź szczegółową agendę szkolenia w zakładce "Program".

Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00

(Rejestracja zaczyna się o: 9:30) 


DZIEŃ I – ZAGADNIENIA KADROWE - 14.05.2018 r.

1.Zmiany zasad legalizacji pracowników z Ukrainy – od 1 stycznia 2018 r.
  - Zmiana procedury oświadczeniowej 
  - Praca na „stemplu” 
  - Dodatkowe obowiązki przy wnioskach o zezwolenia na pracę i przy rejestracji oświadczeń

2.Zasady postępowania w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji zatrudnienia cudzoziemca (kiedy musi wyjechać, kiedy nie może pracować)
  - Oświadczenia (zezwolenia krótkoterminowe) dla obywateli Ukrainy, a „procedura 108”
  - Zezwolenie na pracę + wiza

3.W jaki sposób zaplanować legalizację pobytu i pracy w celu zmniejszenia ilości koniecznych formalności?
  - Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
  - Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
  - Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

4.Meldunek obcokrajowca po zmianach przepisów

5.Zasady legalizacji pracy w Polsce
  - Jakie obowiązki ma polski pracodawca w zakresie zatrudnienia obywatela innego Państwa UE?
  - Jakie nowe zasady obowiązują w zakresie zatrudniania pracowników z wybranych państw ościennych nienależących do UE (Rosja, Ukraina, Białoruś itd.)
  - W jaki sposób uzyskać zezwolenie na pracę dla obywateli pozostałych państw?
  - W jaki sposób należy zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane?
  - Test rynku pracy 2017 r. – w jakich przypadkach zatrudniający nie ma obowiązku pytać urzędu pracy o odpowiedniego kandydata

6.Legalizacja pobytu
  - Jakie są zasady uzyskiwania wiz jednolitych (Schengen), a jakie wiz krajowych?
  - Zezwolenie na pobyt czasowy
  - Ruch bezwizowy

7.Jakie są konsekwencje zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę?
  - Studenci
  - Sytuacje szczególne

8.Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na stanowiskach kierowniczych?

9.Jakie obowiązki w zakresie legalizacji zatrudnienia swoich pracowników mają firmy zagraniczne świadczące usługi w Polsce?


DZIEŃ II – ZAGADNIENIA PODATKOWE 15.05.2018 r.

1.Opodatkowanie dochodów z pracy – zasady ogólne
  - Pojęcie (nie)ograniczonego obowiązku podatkowego (rezydencja podatkowa)
  - Ustalenie rezydencji podatkowej według polskich przepisów i umów międzynarodowych
  - Ustalenie rezydencji zleceniobiorców na podstawie ich oświadczeń – stanowiska organów podatkowych
  - Certyfikat rezydencji – kiedy przydatny a kiedy konieczny

2.Opodatkowanie cudzoziemców pracujących w Polsce
  - Miejsce opodatkowania dochodów pracowników – zasady ogólne i wyjątki od nich
  - Opodatkowanie cudzoziemców zatrudnionych przez polskich pracodawców
  - Zasady opodatkowania zleceniobiorców – ryczałt czy zasady ogólne

3.Obowiązki polskich przedsiębiorców względem polskiego fiskusa
  - Obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca w Polsce
  - Właściwość organów podatkowych dla cudzoziemców
  - Roczne informacje podsumowujące – kiedy IFT-R a kiedy PIT-11

4.Ubezpieczenia pracowników 
  - Podleganie ubezpieczeniom cudzoziemców zatrudnionych przez polskich pracodawców
  - Podstawa wymiaru składek 

5.Podatkowe konsekwencje nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. 


Cena za 1 dzień szkolenia (pierwszy moduł kadrowy albo drugi moduł podatkowy)

550 PLN brutto (447,15 PLN netto + VAT)

Cena za 2 dni szkolenia: 1000 PLN brutto (813,01 PLN netto + VAT)*

* W ramach jednej firmy na poszczególne dni szkolenia mogą przyjść dwie różne osoby – przedstawiciele innych działów (np. kadr i księgowości).

Rabaty:


 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy” i „Monitora Podatkowego” – 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy: „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

* Rabaty nie łączą się.


Mec. Przemysław Ciszek Jest radcą prawnym i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.
Doradca podatkowy Jarosław Sawicki Prawnik i doradca podatkowy. Specjalizuje się w podatkowo – ubezpieczeniowych aspektach optymalizacji systemów wynagradzania. Pracę zawodową rozpoczął w jednej z renomowanych Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Warszawie, gdzie ostatecznie, po kilku latach, został szefem Działu Doradztwa dla Pracodawców, w ramach którego zajmował się doradztwem w zakresie wszelkich aspektów zatrudniania osób fizycznych, a także optymalizacji kosztów pracy. Występuje także jako pełnomocnik klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w zakresie m.in. opodatkowania dochodów osób fizycznych.

Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

Wygodna lokalizacja

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

Serwis kawowy i lunch

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

Przydatne materiały szkoleniowe

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

Certyfikat uczestnictwa

Punkty ORA i OIRP

Doświadczeni prelegenci

Radca prawny, mecenas Przemysław Ciszek oraz prawnik, doradca podatkowy Jarosław Sawicki.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zagadnienia kadrowe i podatkowe

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO