Ochrona danych i IT w kancelarii prawnej: radcowskiej, adwokackiej, notarialnej i komorniczej

TERMIN:
26 kwietnia 2018
MIEJSCE:
Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
prof. UO dr hab. Dariusz Szostek, SSO Grzegorz Karaś Więcej informacji »
Jak bezpiecznie przechowywać dane w kancelarii prawnej
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Wiele szkoleń dotyczy tejże problematyki, jednakże większość z nich jest kierowana do prawników, w celu wsparcia procesu wdrożenia RODO u klientów. RODO dotyka także prawników i kancelarie prawne w zakresie przechowywanych danych osobowych.


Cel szkolenia
Szkolenie Bezpieczeństwo IT w Kancelarii prawnej ma na celu wskazanie zasad odpowiedzialności prawników za naruszenia ochrony danych osobowych (cywilne, administracyjne, karne a także dyscyplinarne), przepisów lex specialis dotyczących radców prawnych oraz adwokatów w projektowanych w Polsce regulacjach prawnych, podstawowych reguł dotyczących stron internetowych, przechowywania danych w chmurze itd. Dodatkowo szkolenie ma na celu wskazanie najczęstszych błędów i niebezpieczeństw związanych z wykorzystywaniem nowych technologii zdarzających się w Kancelariach prawnych. Ostatnia część będzie dotyczyła wskazania możliwości jakie dają nam najnowsze technologie, w tym wykorzystanie podpisu elektronicznego, portal informacyjny itd.

Czy wiesz jak zabezpieczyć technologicznie komputery w Kancelarii zgodnie z RODO?

 • Czy można przechowywać dane kancelarii w chmurze?
 • Czy w pełni stosuje się przepisy RODO do Kancelarii?
 • Do czego w kancelarii potrzebny jest kwalifikowany podpis elektroniczny? 
 • Czy wiesz jaką odpowiedzialność ponosisz za wadliwe przechowywanie danych? 

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu

Szkolenie przeznaczone jest dla prawników małych i średnich kancelarii, którzy zamierzają w najbliższym czasie zabezpieczyć swoje dane osobowe w kancelarii, a także informatyków wspierających kancelarie.

Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00 
(rejestracja zaczyna się od godz. 9:30).

Sala W7, 32 piętro

Program:

Część 1.

Zasady odpowiedzialności prawników za przechowywane dane:


 • wprowadzenie – LegalTech a rola prawnika,
 • ochrona danych osobowych w Kancelarii – co zmienia rozporządzenie RODO i nowa ustawa o ochronie danych osobowych,
 • odpowiedzialność zawodowa za naruszenie zasad bezpieczeństwa IT,
 • odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie zasad bezpieczeństwa IT,
 • privacy by design w systemach informatycznych kancelarii – nowy obowiązek.

Część 2.

Bezpieczeństwo danych w Kancelarii – aspekty praktyczne:


 • bezpieczeństwo danych w kancelarii,
 • zabezpieczenia fizyczne i dostęp do urządzeń IT,
 • bezpieczeństwo aplikacji i danych,
 • bezpieczna poczta elektroniczna i Internet (podstawowe błędy),
 • anonimowość w sieci,
 • ryzyko związane z wifi w Kancelarii,
 • strona internetowa  (bezpieczeństwo strony internetowej) Kancelarii.

Część 3.

Wykorzystanie nowych narzędzi informatycznych w pracy prawnika:


 • przechowywanie danych Kancelarii w chmurze – czy wolno i jak to zrobić,
 • iEPO – elektroniczne poświadczenie odbioru w Kancelarii,
 • wykorzystanie podpisu elektronicznego w Kancelarii,
 • praktyczne wykorzystanie Portalu Informacyjnego.

Cena standardowa 500 PLN brutto (406,50 PLN netto)


 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck”   – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat. 

*Rabaty nie sumują się. 
prof. UO dr hab. Dariusz Szostek radca prawny, partner zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny WPiA Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego; członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach; współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym aspektach prawnych handlu elektronicznego i prawie konsumenckim. Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi wykłady i szkolenia był członkiem zespołów eksperckich w Ministerstwie Sprawiedliwości.
SSO Grzegorz Karaś sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu; specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii; zajmuje się informatyzacją sądownictwa; od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i w wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych; pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu; w latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości; członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości; autor publikacji z zakresu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONALI EKSPERCI

Szkolenie prowadzone jest przez ekspertów - Dariusza Szostka i Grzegorza Karasia.

Poznaj opinie naszych klientów

Na pewno jeszcze skorzystam.
Michał
Szkolenie bardzo ciekawe i bardzo przydatne.
Ania
Świetnie przeprowadzone szkolenie. Na wszystkie pytania były odpowiedzi.
Joanna
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Ochrona danych i IT w kancelarii prawnej: radcowskiej, adwokackiej, notarialnej i komorniczej

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO