Ochrona danych i IT w kancelarii prawnej: radcowskiej, adwokackiej, notarialnej i komorniczej

TERMIN:
26 kwietnia 2018
MIEJSCE:
Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
prof. UO dr hab. Dariusz Szostek, SSO Grzegorz Karaś Więcej informacji »
Jak bezpiecznie przechowywać dane w kancelarii prawnej
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Wiele szkoleń dotyczy tejże problematyki, jednakże większość z nich jest kierowana do prawników, w celu wsparcia procesu wdrożenia RODO u klientów. RODO dotyka także prawników i kancelarie prawne w zakresie przechowywanych danych osobowych.


Cel szkolenia
Szkolenie Bezpieczeństwo IT w Kancelarii prawnej ma na celu wskazanie zasad odpowiedzialności prawników za naruszenia ochrony danych osobowych (cywilne, administracyjne, karne a także dyscyplinarne), przepisów lex specialis dotyczących radców prawnych oraz adwokatów w projektowanych w Polsce regulacjach prawnych, podstawowych reguł dotyczących stron internetowych, przechowywania danych w chmurze itd. Dodatkowo szkolenie ma na celu wskazanie najczęstszych błędów i niebezpieczeństw związanych z wykorzystywaniem nowych technologii zdarzających się w Kancelariach prawnych. Ostatnia część będzie dotyczyła wskazania możliwości jakie dają nam najnowsze technologie, w tym wykorzystanie podpisu elektronicznego, portal informacyjny itd.

Czy wiesz jak zabezpieczyć technologicznie komputery w Kancelarii zgodnie z RODO?

 • Czy można przechowywać dane kancelarii w chmurze?
 • Czy w pełni stosuje się przepisy RODO do Kancelarii?
 • Do czego w kancelarii potrzebny jest kwalifikowany podpis elektroniczny? 
 • Czy wiesz jaką odpowiedzialność ponosisz za wadliwe przechowywanie danych? 

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu

Szkolenie przeznaczone jest dla prawników małych i średnich kancelarii, którzy zamierzają w najbliższym czasie zabezpieczyć swoje dane osobowe w kancelarii, a także informatyków wspierających kancelarie.

Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00 
(rejestracja zaczyna się od godz. 9:30).

Sala W7, 32 piętro

Program:

Część 1.

Zasady odpowiedzialności prawników za przechowywane dane:


 • wprowadzenie – LegalTech a rola prawnika,
 • ochrona danych osobowych w Kancelarii – co zmienia rozporządzenie RODO i nowa ustawa o ochronie danych osobowych,
 • odpowiedzialność zawodowa za naruszenie zasad bezpieczeństwa IT,
 • odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie zasad bezpieczeństwa IT,
 • privacy by design w systemach informatycznych kancelarii – nowy obowiązek.

Część 2.

Bezpieczeństwo danych w Kancelarii – aspekty praktyczne:


 • bezpieczeństwo danych w kancelarii,
 • zabezpieczenia fizyczne i dostęp do urządzeń IT,
 • bezpieczeństwo aplikacji i danych,
 • bezpieczna poczta elektroniczna i Internet (podstawowe błędy),
 • anonimowość w sieci,
 • ryzyko związane z wifi w Kancelarii,
 • strona internetowa  (bezpieczeństwo strony internetowej) Kancelarii.

Część 3.

Wykorzystanie nowych narzędzi informatycznych w pracy prawnika:


 • przechowywanie danych Kancelarii w chmurze – czy wolno i jak to zrobić,
 • iEPO – elektroniczne poświadczenie odbioru w Kancelarii,
 • wykorzystanie podpisu elektronicznego w Kancelarii,
 • praktyczne wykorzystanie Portalu Informacyjnego.

Cena standardowa 500 PLN brutto (406,50 PLN netto)


 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck”   – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat. 

*Rabaty nie sumują się. 
prof. UO dr hab. Dariusz Szostek radca prawny, partner zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny WPiA Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego; członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach; współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym aspektach prawnych handlu elektronicznego i prawie konsumenckim. Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi wykłady i szkolenia był członkiem zespołów eksperckich w Ministerstwie Sprawiedliwości.
SSO Grzegorz Karaś sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu; specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii; zajmuje się informatyzacją sądownictwa; od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i w wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych; pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu; w latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości; członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości; autor publikacji z zakresu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONALI EKSPERCI

Szkolenie prowadzone jest przez ekspertów - Dariusza Szostka i Grzegorza Karasia.

Poznaj opinie naszych klientów

Bardzo udane szkolenie! Duża wiedza merytoryczna prelegentów, ważne praktyczne wskazówki.
Agata
Świetnie przeprowadzone szkolenie. Na wszystkie pytania były odpowiedzi.
Joanna
Bardzo dobrze przygotowani prelegenci.
Konrad
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Ochrona danych i IT w kancelarii prawnej: radcowskiej, adwokackiej, notarialnej i komorniczej

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO