RODO 2018 w dziale kadr - dane osobowe w procesie rekrutacyjnym i w zatrudnieniu. Nowe wyzwania, obowiązki i sankcje dla pracodawców

TERMIN:
25 kwietnia 2018
MIEJSCE:
Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
Anna Kamińska-Pietnoczko Więcej informacji »
Dowiedz się jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe pracowników oraz kandydatów na pracowników i uniknij wysokich kar pieniężnych!

Zapisy zostały zakończone.

Dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora

Każda firma musi zmierzyć się z faktem, że od 25.5.2018 r. zacznie obowiązywać nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych.

Wprowadzenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. Jednym z działów w firmie, który nie uniknie konieczności dostosowania się do nowych regulacji będzie HR. W interesie każdego pracodawcy, który chce uniknąć bardzo wysokich kar finansowych jest zatem pozyskanie wiedzy o nowych obowiązkach nałożonych na administratorów danych. 

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian Kodeksu pracy. W trakcie szkolenia dowiesz się jak uniknąć problemów związanych z niewłaściwym zatrudnianiem pracowników, w tym ze źle przeprowadzonym procesem rekrutacyjnym. Odnosi się to zarówno do przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji, jak i ochrony danych osobowych.

Komu dedykowane jest szkolenie? 

Specjalista i menedżer w dziale Kadr i HR oraz każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest Anna Kamińska-Pietnoczko -
prawnik specjalizujący się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników,
dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji.

Więcej o prowadzącej w zakładce "Prelegenci". 

Czy wiesz, co zmienia się w przepisach: 

 • jakie są nowe obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników w zakresie ochrony ich danych osobowych?
 • jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w procesie zatrudnienia?
 • kiedy powołanie inspektora ochrony danych osobowych w organizacji jest obowiązkowe?
 • jaka jest procedura zgłaszania incydentów do organu nadzorczego?
 • jakie są planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu?
 • kiedy wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania?
 • jakie są nowe konsekwencje przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z RODO?

Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00 
(Rejestracja zaczyna się od godz. 9:30).

Sala: sala P5, 38 piętro

Program:

1.   Kodeks pracy i ustawa o ochronie danych osobowych a rozporządzenie unijne (RODO) 
  - co stanie się 25.5.2018 r.,
  - jakie są główne cele i założenia unijnej reformy ochrony danych osobowych,
  - jakie są planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu.

2.   Pułapki związane z procesem rekrutacyjnym
  - jaki jest aktualny stan prawny i jakie są planowane zmiany w tym zakresie,
  - jak kształtuje się zakres zakazu dyskryminacji na etapie rekrutacji i jakie są konsekwencje jego złamania,
  - jakie są roszczenia osoby dyskryminowanej,
  - jak zgodnie z prawem przygotować ogłoszenie o pracę,
  - jakich informacji możemy żądać od kandydata na pracownika,
  - jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną bez naruszania zakazu dyskryminacji,
  - czy stosowanie testów psychologicznych jest dopuszczalne,
  - jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników.

3.   Zakres danych osobowych pozyskiwanych od pracownika 
  - jaki jest aktualny stan prawny i jakie są planowane zmiany w tym zakresie,
  - jakie są roszczenia pracownika dyskryminowanego,
  - co pracodawca może wiedzieć o pracowniku, czyli jaki jest zakres informacji który może legalnie pozyskać,
  - czy można monitorować pracowników,
  - czy możliwe jest przetwarzanie danych biometrycznych pracowników (np. odcisk palca do kontroli czasu pracy).

4.   Zasady przetwarzania danych osobowych przez działy HR
  - nowe zasady przetwarzania danych kadrowych – co się zmieni w maju 2018,
  - czy dane pracowników można udostępniać (np. związkom zawodowym, instytucjom, członkom rodziny),
  - jak prawidłowo upoważnić pracownika do przetwarzania danych osobowych,
  - jak długo można przetwarzać dane pracowników.

5.   Przesłanki przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu – zmiany wynikające z RODO
  - jakie są przesłanki przetwarzania tzw. danych osobowych zwykłych,
  - co to są się tzw. dane osobowe szczególnych kategorii i czy można je przetwarzać w zatrudnieniu,
  - dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych – czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności pracowników.

6.   Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych 
  - jak prawidłowo sformułować klauzulę zgody,
  - czy dotychczasowe klauzule zgody w maju 2018 wciąż będą aktualne,
  - kiedy warto uzyskać zgodę pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych.

7.   Nowe obowiązki administratora danych – jak się przygotować do kontroli ze strony organu nadzorczego?
  - wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
  - realizacja praw podmiotów danych (w tym kandydatów na pracownika i pracowników),
  - rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych ,
  - zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych,
  - szacowanie ryzyka,
  - ocena skutków przetwarzania pod kątem ochrony danych,
  - inspektor danych osobowych zamiast ABI – czy jego powołanie jest konieczne.
      
8.   Nowe prawa kandydatów na pracowników i pracowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez pracodawcę – jak przygotować się do ich realizacji? 
  - prawo do uzyskania informacji: obowiązek informacyjny jako główne zadanie działów HR – jak i kiedy informować pracowników w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych,
  - prawo dostępu do danych,
  - prawo do sprostowania danych,
  - prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  - prawo do ograniczania przetwarzania,
  - prawo do przenoszenia danych,
  - prawo do sprzeciwu,
  - prawo do niepodlegania profilowaniu,
  - prawo do uzyskiwania informacji w przejrzysty sposób (zasada przejrzystości).

9.   Powierzanie przetwarzania (outsourcing) danych kadrowych
  - jak prawidłowo przygotować umowę powierzenia danych,
  - jak kształtuje się odpowiedzialność pracodawcy za nieprawidłowe powierzenie przetwarzania danych kadrowych,

10.  Surowe sankcje za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych 
  - jakie są zadania i uprawnienia nowego organu nadzorczego? – Urząd Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO,
  - kiedy kara finansowa może zostać nałożona i w jakiej wysokości,
  - co organ nadzorczy bierze pod uwagę nakładając karę,
  - jakie są pozostałe roszczenia, które grożą pracodawcy za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych.


Cena standardowa 

700 PLN brutto (569,11  PLN netto)


 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy” - 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Monitora Prawa Handlowego” , „Nieruchomości C.H.Beck”   – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat. 

*Rabaty nie sumują się. 
Anna Kamińska-Pietnoczko
Prawnik specjalizujący się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze szkoleń. Jest także wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest doktorantką w Katedrze Prawnych Problemów Zarządzania na
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z otwartym przewodem doktorskim. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym współautor komentarzy do Kodeksu pracy. 


Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PUNKTY ORA I OIRP

Doskonały ekspert

Anna Kamińska-Pietnoczko - prawnik specjalizujący się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy.

Poznaj opinie naszych klientów

Na pewno jeszcze skorzystam.
Michał
Szkolenie bardzo ciekawe i bardzo przydatne.
Ania
Szkolenie godne polecenia, poszerzyło moją wiedzę.
Marcin
Zapisy zostały zakończone