Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie - najtrudniejsze i najistotniejsze wyzwania nowego prawa ochrony danych osobowych

TERMIN:
17 maja 2018
MIEJSCE:
Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
adw. dr Paweł Litwiński Więcej informacji »
Przygotuj się do fundamentalnej zmiany w prawie ochrony danych osobowych!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Nowe przepisy w całości zastąpią obecnie obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych, wprowadzając wiele nowych rozwiązań oraz modyfikując dotychczasowe.
 

Do rozpoczęcia obowiązywania RODO pozostało już niewiele czasu, czy wiesz:


 • Kiedy zbierać zgody na przetwarzanie danych osobowych w Internecie?
 • Jakie dane są objęte prawem do przenoszenia danych? 
 • Czym jest, kiedy jest wymagany i jak przeprowadzać proces oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)?
 • Czy po wejściu w życie RODO konieczne jest pozyskanie zgód na przetwarzanie danych osobowych na nowych warunkach? 
 • Jak po 25 maja będzie wyglądała odpowiedzialność (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna) związana z przetwarzaniem danych osobowych?

Na powyższe pytania i wiele innych poznasz odpowiedzi podczas naszego szkolenia.  

Udział w szkoleniu pozwoli: 

 • usystematyzować wiedzę na temat obowiązków przedsiębiorców określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), 
 • poznać możliwy sposób wdrożenia w przedsiębiorstwie przepisów RODO oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych,
 •  poznać zasady ochrony danych osobowych w środowisku cyfrowym według projektu rozporządzenia ePrivacy oraz określić znaczenie tego rozporządzenia dla procesu wdrażania nowych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych, 
 • zapoznać się z aktualnym stanem dostosowania prawa polskiego do RODO oraz z działaniami właściwych organów w celu wykonania przepisów.


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista z zakresu ochrony danych osobowych
dr adw. Paweł Litwiński: 

- członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Bierze udział w pracach Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".


Godziny szkolenia: 10:00 - 17:00


Program:

1. Czym są dane osobowe?
    a.dane osobowe w świetle wyroku TSUE w sprawie Patrick Breyer,
    b.dane osobowe osób prowadzących działalność gospodarczą.

2. Zgody na przetwarzanie danych osobowych:
    a.jak zgoda powinna być sformułowana,
    b.informacje podawane przy zbieraniu zgód,
    c.zachowanie ważności przez „stare” zgody.

3. Wykonywanie praw osób, których dane dotyczą, w świetle opinii Grupy Roboczej Art. 29:
    a.jakie dane są objęte prawem do przenoszenia danych,
    b.prawo do bycia zapomnianym a backupy.

4. RODO a przetwarzanie danych osobowych w środowisku cyfrowym:
    a.kiedy zbierać zgody na przetwarzanie danych osobowych w Internecie?,
    b.zasady profilowania w świetle opinii Grupy Roboczej Art. 29,
    c.co zmieni rozporządzenie e-Privacy?
 
5. Kiedy i jak przeprowadzać ocenę skutków dla ochrony danych osobowych?
    a.procedura DPIA (Data Protection Impact Assessment),
    b.DPIA w stosunku do istniejących procesów przetwarzania danych,
    c.kiedy nie przeprowadzamy DPIA,
    d.etapy DPIA – między art. 35 RODO a stanowiskami regulatorów.

6. Krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
    a.RODO a przepisy sektorowe,
    b.postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
    c.certyfikacja,
    d.kontrola przestrzegania RODO,
    e.zasady nakładania kar finansowych w sektorze publicznym i prywatnym.


Cena standardowa 850 PLN brutto (691,06 PLN netto + VAT)


 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” oraz Kwartalnika „Informacja w Administracji” – 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Podatkowego”, „Nieruchomości C.H.Beck” – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.

*Rabaty nie sumują się.


Bonusy

 • 6-miesięczna prenumerata on-line „Monitora Prawniczego” (12 numerów – styczeń-czerwiec 2018).


adw. dr Paweł Litwiński
Członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. 

Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Bierze udział w pracach Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. 

Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym Komentarza do Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (C.H.Beck, 2017) oraz Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (C.H. Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016). 

Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskiej Akademii Nauk i na Akademii Leona Koźmińskiego.

Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PUNKTY ORA I OIRP

Doskonały ekspert

Szkolenie prowadzone przez eksperta z ochrony danych osobowych - Pawła Litwińskiego

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie godne polecenia, poszerzyło moją wiedzę.
Marcin
Bardzo dobrze przygotowani prelegenci.
Konrad
Szkolenie rewelacyjne - poziom satysfakcji - bardzo zadowalający. Prelegenci aż kipią od wiedzy, jednakże nadmiar materiału nie pozwolił na 100% wyczerpanie tematyki.
Agata
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie - najtrudniejsze i najistotniejsze wyzwania nowego prawa ochrony danych osobowych

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO