Karuzele podatkowe - nowe zasady odpowiedzialności przedsiębiorców za przestępstwa fakturowe

TERMIN:
24 maja 2018
MIEJSCE:
Golden Floor Plaza – Millenium Plaza Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa
PROWADZĄCY:
adw., doradca pod. Jacek Matarewicz Więcej informacji »
Poznaj możliwości ingerowania organów państwa w życie prywatne oraz sferę majątkową podatników
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest pokazanie (na rzeczywistych przykładach postępowań i  kontroli podatkowych/celno-skarbowych/sądowoadministracyjnych) problemów, które ujawniły się w dotychczasowej praktyce stosowania przepisów o VAT w zakresie karuzel podatkowych.

W trakcie szkolenia zostaną omówione:
 • przykładowe, rzeczywiście zidentyfikowane błędy podatników, przebieg postępowań i zapadłe rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach dotyczących m.in. zidentyfikowania miejsca świadczenia/dostawy; klasyfikacji towaru/usługi i zastosowanej do nich stawki VAT; prawa do odliczenia VAT naliczonego,
 • nowe możliwości władczego ingerowania organów państwa w życie prywatne oraz sferę majątkową podatników,
 • możliwości weryfikacyjne zarówno po stronie organów, jak i po stronie podatników poprzez procedury oraz narzędzia dostępnie nieodpłatnie i odpłatnie,
 • zmiany w przepisach VAT,
 • nowe zasady odpowiedzialności przedsiębiorców za przestępstwa fakturowe.

Dowiedz się: 
 • w jakich okolicznościach oraz warunkach możliwe jest opodatkowanie dostawy łańcuchowej jako WDT lub eksport towaru opodatkowany 0% stawką VAT, 
 • czy można skutecznie ustrzec się konsekwencji związanych z nieuczciwością kontrahenta,
 • jakie są najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące prawa do odliczenia VAT naliczonego ocenianego przez pryzmat dobrej wiary i należytej staranności,
 • co powinna zawierać procedura weryfikująca kontrahentów, aby przedsiębiorca mógł czuć się bezpiecznie,
 • w  jakich przypadkach można skorygować tzw. pustą fakturę VAT.
 • jakie są praktyczne wskazówki dotyczące możliwości stosowania koncepcji tzw. świadczeń złożonych,
 • dlaczego prokuratorzy interesują się stawkami VAT.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki
Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest Jacek Matarewicz 

- Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych w latach 2010-2018. Ekspert BCC ds. VAT, Akcyzy i prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Więcej o prowadzącej w zakładce "Prelegenci". 

Dla kogo dedykowane jest szkolenie:
Adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, księgowi, główni księgowi, dyrektorzy finansowi, członkowie zarządu, prawnicy, właściciele, przedsiębiorcy, studenci. 


Godziny szkolenia: 10:00 - 17:00

Początek rejestracji godz.: 9:30


Program:

CZĘŚĆ I

Opodatkowanie międzynarodowych transakcji 

1.   Transgraniczność transakcji – zasady opodatkowania międzykrajowych dostaw łańcuchowych oraz usług świadczonych na skalę międzynarodową. 
2.   Warunki stosowania stawki 0% przy WDT
     a) Status dostawcy i nabywcy
     b) Dowody wywozu z Polski i dostarczenia nabywcy towarów
     c) Dokumenty pomocnicze w dowodzeniu wywozu towarów
3.   Konsekwencje braku dowodów dokonania dostawy w ramach WDT
4.   Warunki stosowania 0% przy eksporcie towarów.
5.   Definicja transakcji łańcuchowej
6.   Miejsce dostawy przy poszczególnych transakcjach w ramach transakcji łańcuchowej.
7.   Orzecznictwo TSUE a praktyka opodatkowania transakcji łańcuchowych.
8.   Dlaczego transakcje międzynarodowe występują w przestępstwach karuzelowych oraz oszustwach VAT ?
9.   Inne nadużycia podatkowe w transakcjach łańcuchowych.
10.  Gdzie kończy się błąd a zaczyna nadużycie ?
11.  Problemy z ujmowaniem VAT należnego i VAT naliczonego od importu usług oraz WNT od 1 stycznia 2017 r.

CZĘŚĆ II

1.   Rodzaje przestępstw VAT (karuzele podatkowe, puste faktury, firmanctwo, stawki etc.). Zasady ich klasyfikacji. Definicje. 
2.   Jak uchronić się przed nieuczciwością kontrahenta – studium przypadku na przykładzie naszej praktyki oraz orzeczeń wydawanych w sprawach prowadzonych przez WSA, NSA oraz TSUE. 
3.   Dobra wiara i należyta staranność. Pojęcia oraz ich wpływ na prawo do odliczenia VAT naliczonego. 
4.   Pozorność transakcji oraz nieważność czynności i ich wpływ na prawo do odliczenia VAT naliczonego. 
5.   Korekta tzw. pustej faktury.

CZĘŚĆ III

1.   Sposoby zarządzania ryzykiem związanym w nieświadomym udziale w oszustwie w podatku VAT.
2.   Jak przygotować bezpieczną procedurę weryfikacji kontrahentów ? 
3.   Świadczenia złożone oraz przestępstwa stawkowe – studium przypadku. Czy służby oraz prokuratura interesują się stawką VAT ? 
4.   Klauzula nadużycia prawa po zmianach ? Doprecyzowanie regulacji czy nowa rzeczywistość podatników ? 
5.   Oszustwa podatkowe a odpowiedzialność karna i karnoskarbowa. Nowe regulacje prawnokarne zaostrzające odpowiedzialność za przestępstwa podatkowe. Konfiskata rozszerzona – na czym polega i czy jest zgodna z Konstytucją RP ?


Cena  600 PLN brutto (487,81 PLN netto)

 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego” – 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Nieruchomości C.H.Beck”, „Monitora Prawniczego”, „Monitora Prawa Pracy” – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

*Rabaty nie sumują się. 


             BONUS


       Podatki 2018
       Stan prawny: styczeń 2018 
       Seria: Podatkowe Teksty Ustaw Becka, Wydawnictwo C.H.Beckadw., doradca pod. Jacek Matarewicz
Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych w latach 2010-2018. Ekspert BCC ds. VAT, Akcyzy i prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.
Brał udział w przygotowywaniu opinii eksperckich dla Sejmu RP w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej (m.in. przygotowanie projektu zmieniającego definicję nabywcy końcowego oraz wprowadzającego opodatkowanie energii elektrycznej zużywanej przez wytwórców energii, a nabywanej od podmiotów zewnętrznych), a także wyrobów węglowych. Doradza podmiotom działającym w różnych sektorach gospodarki, w szczególności z branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, deweloperzy), finansowej (banki, firmy leasingowe, ubezpieczyciele), energetycznej (paliwa, oleje i gaz), a także energii elektrycznej (spółki posiadające koncesje na dystrybucję, obrót, przesyłanie i wytwarzanie energii elektrycznej). Uczestniczył w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm zajmujących się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej. Uczestniczył i kierował zespołem w wielu projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT w spółkach z różnych sektorów gospodarki. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania podatników w toku postępowań podatkowych oraz postępowań kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. Z Kancelarią Ożóg Tomczykowski związany od listopada 2013 r.
W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii "Akcyza" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.
Wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu VAT, akcyzy, prawa karnego skarbowego, a także szkolenia dla aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z zakresu podatków, procedury administracyjnej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.

Golden Floor Plaza – Millenium Plaza Warszawa
Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PUNKTY ORA I OIRP

DOŚWIADCZONY PRELEGENT

Jacek Matarewicz - Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Karuzele podatkowe - nowe zasady odpowiedzialności przedsiębiorców za przestępstwa fakturowe

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO