Dwudniowe warsztaty: RODO 2018 – Dostosowanie przedsiębiorców do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

TERMIN:
5-6 lipca 2018
MIEJSCE:
Hotel Anders, Stare Jabłonki, ul Spacerowa, 14-133 Stare Jabłonki
PROWADZĄCY:
adw. Xawery Konarski, adw. Katarzyna Syska Więcej informacji »
Prawidłowe wdrożenie RODO – audyt powykonawczy – lista sprawdzająca - odpowiedzialność
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Dwudniowe warsztaty z RODO w Starych Jabłonkach na Mazurach. Zapraszamy do zapoznania się ofertą!

Sprawdź czy poprawnie wdrożyłeś nowe przepisy dotyczące fundamentalnej zmiany ochrony danych osobowych. 
Dowiedz się jak wygląda aktualny stan dostosowania prawa polskiego do RODO. Wybitni eksperci doradzą jak prawidłowo i skutecznie wdrożyć przepisy rozporządzenia o ochronie danych.

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nowe przepisy w całości zastąpiły obecnie obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych, wprowadzając wiele nowych rozwiązań oraz modyfikując dotychczasowe.  


Cel szkolenia: 
Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów dostosowania działalności przedsiębiorców do nowych przepisów, przedstawienie działań dostosowawczych, ich harmonogramu oraz aktualnego stanu dostosowanie prawa polskiego do RODO.


Udział w szkoleniu pozwoli: 
 • usystematyzować wiedzę na temat obowiązków przedsiębiorców (administratorów/podmiotów przetwarzających) określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, 
 • poznać możliwy sposób wdrożenia w przedsiębiorstwie nowych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym w zakresie wykonywania audytów powykonawczych,
 • zapoznać się z aktualnym stanem dostosowania prawa polskiego do RODO oraz z działaniami właściwych organów w celu wykonania przepisów,
 • poznać zasady ochrony danych osobowych w komunikacji elektronicznej według projektu rozporządzenia ePrivacy oraz określić znaczenie tego rozporządzenia  (jako aktu uzupełniającego ogólne rozporządzenie) dla procesu wdrażania nowych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych.  

Kto powinien wziąć udział?

Prawnicy oraz inne osoby zawodowo zajmujące się ochroną danych osobowych, w szczególności administratorzy bezpieczeństwa informacji, przedsiębiorcy. 


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki
Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są cenieni specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych: 

 • adw. Xawery Konarski - adwokat, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki Wspólnicy, ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych. Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).
 • adw. Katarzyna Syska - od 2010 roku zajmuje się prawem ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętym prawym nowych technologii. Doradza przedsiębiorstwom z różnych sektorów, w tym szczególnie z branży handlu elektronicznego, IT, ubezpieczeniowej, bankowej i medycznej. Przez prawie dwa lata pracowała w Brukseli, gdzie zajmowała się polityką europejską w zakresie ochrony danych osobowych, uregulowania sektora ICT oraz prawa własności intelektualnej. 
Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci".


Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Czterogwiazdkowym Hotelu Anders**** w Starych Jabłonkach na Mazurach. Hotel Anders to obiekt konferencyjny, organizujący niepowtarzalne eventy dla biznesu. Hotel położony jest na szlaku wodnym Kanału Elbląskiego i mieści się nad brzegiem Jeziora Szeląg Mały, w otoczeniu majestatycznych lasów, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. 20 lat doświadczenia Hotelu Anders w kompleksowej obsłudze Gości, znajomość potrzeb branży oraz liczne nagrody podkreślają potencjał organizacyjny obiektu.

Wszyscy uczestnicy szkolenia będą mieć możliwość korzystania z basenu, jacuzzi, Świata Mazurskich Saun oraz siłowni bez ograniczeń czasowych, a także otrzymają dostęp do bezprzewodowego internetu.

Więcej informacji o Hotelu można znaleźć na http://www.hotelanders.pl/


Partner merytoryczny szkolenia:
Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Czas i miejsce: 
5-6.7.2018 r.
Hotel Anders,  ul Spacerowa 2, 14-133 Stare Jabłonki

Program ramowy:

 -   5 lipca (czwartek) :
       - 9:30–11:00     - Przyjazd uczestników, poranna kawa i serwis śniadaniowy
       - 11:00–14:00   - Warsztaty
       - 14:00–15:00  - Przerwa na lunch
       - 15:00–20:00   - Warsztaty
       - od 21:00        - Spotkanie nad jeziorem – kolacja/grill

 -   6 lipca (piątek) :
       - 9:00–14:00    - Warsztaty
       - 14:00–15:00  - Lunch i zakończenie szkolenia

Agenda:

I. Wprowadzenie: System przepisów o ochronie danych osobowych po rozpoczęciu obowiązywania ogólnego rozporządzenia.
     1. Pakiet reformujący ochronę danych osobowych (RODO, dyrektywa policyjna, rozporządzenie e-Privacy). Zakres stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawa polskiego.
     2. Aktualny stan dostosowywania prawa polskiego do RODO, w tym nowa ustawa o ochronie danych osobowych oraz planowane zmiany innych przepisów w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
     3. Działania dostosowawcze organów regulacyjnych. Znaczenie wytycznych Grupy Roboczej art. 29 dyrektywy 95/46/WE oraz działań organów nadzorczych w procesie dostosowania do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

II. Realizacja prawnych obowiązków ochrony danych określonych w ogólnym rozporządzeniu.  
      1. Wykaz prawnych obowiązków określonych w RODO. 
      2. Lista sprawdzająca (obowiązki) dla wdrażającego RODO.
      3. Funkcjonujące podejścia do stosowania RODO w jednostce organizacyjnej.
      4. Rola doradcy prawnego w stosowaniu RODO. 

III. Odpowiedzialność za naruszenie RODO.  Zagadnienia proceduralne związane z poszczególnymi rodzajami odpowiedzialności.
      1. Odpowiedzialność administracyjna. Administracyjne kary pieniężne oraz inne delikty administracyjne.
      2. Odpowiedzialność cywilnoprawna. Środki ochrony prawnej przed sądem określone w art. 79 i art. 82 RODO.   
      3. Odpowiedzialność karna. Przepisy karne w projekcie ustawy o ochronie danych.   

IV. Praktyczne stosowanie poszczególnych obowiązków określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych: 
      1. Ustalenie zakresu w jakim podlegamy przepisom RODO. Inwentaryzacja i ocena przetwarzanych danych osobowych. 
      2. Obowiązki związane ze statusem podmiotu w procesie przetwarzania danych osobowych (ustalania statusu administratora, współadministratora, podmiotu przetwarzającego, dalszego podmiotu przetwarzającego):
- uzgodnienia współadministratorów, 
- wybór procesora zapewniającego wystarczające gwarancje bezpieczeństwa danych osobowych,
- umowy powierzenia przetwarzania, 
- umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.  
      3. Realizacja zasad ograniczenia przetwarzania (retencja danych) oraz minimalizacji danych.
      4. Weryfikacja podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. 
      5. Przegląd stosowanych klauzul zgód (zgoda wyraźna, zgoda konkludentna) oraz mechanizmów wycofania zgody.
      6. Opracowywanie klauzul informacyjnych w relacjach z osób, której dane dotyczą.
      7. Przygotowanie do realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą. Tryb realizacji żądań. Przedmiot poszczególnych uprawnień osób, których dane dotyczą. 
      8. Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych (procedury, ewidencja naruszeń, zgłoszenia, zawiadomienia). 
      9. Przygotowanie po kątem prawnym do oceny skutków dla ochrony danych.  
     10. Działania organizacyjne i informacyjne dotyczące wyznaczenia i działalności inspektora ochrony danych (IOD). Procedura realizacji uprawnień osoby, której dane dotyczą z udziałem IOD. 
    11. Weryfikacja podstaw prawnych przekazywania danych do państwa trzeciego.


Cena standardowa: 

 • miejsce w pokoju dwuosobowym: 2100,00 PLN netto + VAT (2563 PLN brutto)
 • miejsce w pokoju jednoosobowym: 2200,00 PLN netto + VAT (2706 PLN brutto)
Cena obejmuje: komplet materiałów szkoleniowych, nocleg z 5 na 6 lipca 2018 r., wyżywienie (w tym: 2 x śniadanie, 2 x lunch, 1 kolacja grillowa), przerwy na kawę, parking, certyfikat.

Dodatkowe rabaty:
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego”, Kwartalnika „Informacja w Administracji” „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Podatkowego”, „Nieruchomości C.H.Beck” – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 5 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 3–4 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

* Rabaty nie sumują się. 

Bonusy

 • 6-miesięczna prenumerata on-line „Monitora Prawniczego” (12 numerów – lipiec–grudzień 2018),
 • Publikacje: 

- „Wdrażanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2017”, pod red. Grzegorza Sibigi, seria: Biblioteka Monitora Prawniczego, Wydawnictwo C.H.Beck,- „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Podręczny zbiór przepisów o ochronie danych osobowych, zestawień, schematów oraz wzorów rejestru czynności przetwarzania”, opracowanie: adw. dr Grzegorz Sibiga, adw. Katarzyna Syska

adw. Xawery Konarski Adwokat, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki Wspólnicy. Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych. Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych, w tym Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbywał staże zagraniczne, między innymi w kancelariach De Brauw Blackstone Westbroek (Haga) oraz Boekel de Neree (Amsterdam).
adw. Katarzyna Syska
Od 2010 roku zajmuje się prawem ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętym prawym nowych technologii. Doradza przedsiębiorstwom z różnych sektorów, w tym szczególnie z branży handlu elektronicznego, IT, ubezpieczeniowej, bankowej i medycznej. Bierze udział w przeprowadzaniu audytów zgodności przetwarzania danych z RODO oraz przygotowuje dla klientów materiały mające na celu wdrożenie RODO.
Przez prawie dwa lata pracowała w Brukseli, gdzie zajmowała się polityką europejską w zakresie ochrony danych osobowych, uregulowania sektora ICT oraz prawa własności intelektualnej. Odbyła staż w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości.
Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów z Prawa ICT i Mediów (magna cum laude) na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia).

Hotel Anders, Stare Jabłonki
ul Spacerowa, 14-133 Stare Jabłonki

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PUNKTY ORA I OIRP

Doskonali eksperci

Szkolenie prowadzone jest przez ekspertów - Xawerego Konarskiego oraz Katarzynę Syską.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie rewelacyjne - poziom satysfakcji - bardzo zadowalający. Prelegenci aż kipią od wiedzy, jednakże nadmiar materiału nie pozwolił na 100% wyczerpanie tematyki.
Agata
Szkolenie godne polecenia, poszerzyło moją wiedzę.
Marcin
Świetnie przeprowadzone szkolenie. Na wszystkie pytania były odpowiedzi.
Joanna
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Dwudniowe warsztaty: RODO 2018 – Dostosowanie przedsiębiorców do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO