Konferencja Podatkowa 2018: Nowe narzędzia kontroli i obowiązki informacyjne przedsiębiorców - JPK, STIR, elektroniczne kasy rejestrujące, split payment, pierwsze doświadczenia związane z RODO

TERMIN:
20 czerwca 2018
MIEJSCE:
Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
adw., doradca pod. Jacek Matarewicz, dr Irena Ożóg, doradca podatkowy Paweł Tomczykowski, doradca podatkowy Krystyna Szydłowska, r. pr. Radosław Bulejak, Prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, Anna Paśniczek Więcej informacji »
Cyfryzacja podatków. Wyzwania dla przedsiębiorców, księgowych i podatników

Zapisy zostały zakończone.

Dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Cel szkolenia:
Celem Konferencji  jest kompleksowe omówienie najnowszych zmian podatkowych związanych z wdrażaniem szeroko pojmowanej elektronizacji i nowoczesnej technologii, a przede wszystkim związanych z tymi zmianami problemów osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie. 

Nieuchronnie zmieniająca się rzeczywistość potwierdzana jest kolejnymi nowelizacjami przepisów podatkowych przez polskiego ustawodawcę. Wychodząc z tą inicjatywą mamy na uwadze aktualne obawy przedsiębiorców.

Na konferencji omówione zostaną: JPK, STIR, elektroniczne kasy rejestrujące, split payment, pierwsze doświadczenia związane z RODO oraz inne czekające na podatników zmiany związane z uszczelnianiem systemu i wprowadzaniem narzędzi ułatwiających kontrolę przedsiębiorców. 


Prelegenci konferencji:

Elektronizacja i wyzwania z nią związane zostaną omówione przez przedstawicieli pełnomocników, przedstawicieli nauki, Ministerstwa Finansów, NSA i Prokuratury Krajowej.

Naszymi prelegentami będą: dr Irena Ożóg, prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, adw., doradca podatkowy Jacek Matarewicz, doradca podatkowy Paweł Tomczykowski, doradca podatkowy Krystyna Szydłowska, radca prawny Radosław Bulejak, przedstawiciel sektora bankowego Anna Paśniczek.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci".

W trakcie konferencji zostaną omówione:

 • Praktyczne problemy oraz korzyści dla przedstawicieli aparatu skarbowego związane z korzystaniem z JPK.
 • Zagadnienia związane z możliwością korzystania przez aparat skarbowy z informacji bankowych, w szczególności pierwsze doświadczenia związane ze stosowaniem STIR (systemu teleinformatycznej izby rozliczeniowej), który ma pomóc administracji skarbowej wykorzystywać narzędzia analityczne pozwalające zwalczać przestępczość gospodarczą.
 • Zagadnienia związane z wprowadzeniem elektronicznych kas rejestrujących.
 • Obowiązki przedsiębiorców związane z wprowadzeniem split payment w przededniu wejścia w życie nowych przepisów.
 • Pierwsze doświadczenia związane z RODO.
 • Problemy związane z przygotowywaniem dokumentacji cen transferowych.
 • Inne zmiany uszczelniające system VAT.

Uczestnicy dowiedzą się: 

 • Jakie są problemy biznesu związane ze stosowaniem JPK?
 • Czy JPK wpłynęło na efektywność prowadzonych kontroli podatkowych?
 • Jakie są proceduralne możliwości kwestionowania blokowania rachunków bankowych przedsiębiorców? 
 • Kiedy przedsiębiorcy muszą wymienić stare kasy fiskalne na nowe?
 • Jakie są plany aparatu skarbowego w związku z dalszą cyfryzacją i elektronizacją podatków?
 • Jakie są pierwsze doświadczenia z RODO?
 • Co jeszcze czeka podatników w związku z uszczelnianiem systemu VAT?
 • Co czeka podatników VAT od 1 lipca 2018 r. w związku z wejściem split payment?
 • Czy w dobie społeczeństwa informatycznego organy podatkowe mają lepsze narzędzia do ustalenia rynkowości transakcji niż sami podatnicy?
Adresaci szkolenia:

Przedsiębiorcy, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, księgowi, główni księgowi, dyrektorzy finansowi, członkowie zarządu, prawnicy, właściciele firm, przedsiębiorcy. 

Punkty dla doradców podatkowych za udział w konferencji

Za udział w konferencji doradcy podatkowi otrzymają 5 punktów z systemu oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Patronat nad konferencją: Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Godziny konferencji: 10:00 - 17:00
Początek rejestracji godz.: 9:30
Sala W7 na 32 piętrze

Program:

-  Część I -  10:00-12:00
      1. Szanse i ryzyka związane z cyfryzacją i elektronizacją podatków - Dr Irena Ożóg; Prof. dr hab. Elżbieta Chojna Duch
      2. Split payment jako narzędzie pozwalające „zamrażać” środki przedsiębiorców - Anna Paśniczek, Kierownik Wydziału Podatków w Nest Banku S.A.
      3. Wprowadzenie JPK a zwiększenie efektywność kontroli podatkowych - Przedstawiciel NIK

Przerwa kawowa

-  Część II - 12:30-13:30
     4. STIR  i nowe narzędzia prawno – karne w walce z przestępczością podatkową - Przedstawiciel prokuratury krajowej
     5. Planowane zmiany uszczelniające system VAT. Monitoring transportu jako informator pozwalający kontrolować ilość, częstotliwość przewożonych towarów wrażliwych oraz identyfikować podmioty przewożące te towary - Przedstawiciel MF 
     6. Procedowane zmiany w VAT m.in. Centralne Repozytorium Kas, zmiany dotyczące wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT, zmiany dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, zmiany dotyczące handlu elektroniką (zwolnienia podmiotowe) i inne - Radosław Bulejak
     7. Instrumenty mające zabezpieczyć przedsiębiorców (procedury), które wymagają korzystania z owoców rozwoju techniki. Implementacja listy przesłanek potwierdzających dochowanie należytej staranności. JPK jako narzędzie analityczne pozwalające weryfikować rejestry VAT podatników - Jacek Matarewicz

Przerwa lunchowa

-  Część III - 14:30-17:00
     8. Pierwsze doświadczenia z wejściem w życie RODO – czy posypały się kary dla przedsiębiorców - Wojciech Wyrozębski.
     9.Czy w dobie społeczeństwa informatycznego organy podatkowe mają lepsze narzędzia do ustalenia rynkowości transakcji niż sami podatnicy? Krystyna Szydłowska
    10. Uszczelnienie podatków oraz narzędzia inwigilujące życie przedsiębiorców oczami sędziego sądu administracyjnego (przykłady z orzecznictwa) - Sędzia WSA/NSA
    11. Podsumowanie i zakończenie konferencji - Paweł Tomczykowski / Iwona Kordjak

 Cena standardowa:  487,89 PLN netto (600  PLN brutto)
 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego” – 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Nieruchomości C.H.Beck”, „Monitora Prawniczego”, „Monitora Prawa Pracy” – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*
 • Klienci Kancelarii Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. - 10 % rabatu.

*Rabaty nie sumują się. 


Bonus
       Zmiany w podatkach i księgowości 2018
       Seria: Prawo w praktyce, Wydawnictwo C.H.Beckadw., doradca pod. Jacek Matarewicz Adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lider Praktyki Podatku VAT, Akcyzy i Ceł. Brał udział w przygotowywaniu opinii eksperckich dla Sejmu RP w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej (m.in. przygotowanie projektu zmieniającego definicję nabywcy końcowego oraz wprowadzającego opodatkowanie energii elektrycznej zużywanej przez wytwórców energii, a nabywanej od podmiotów zewnętrznych), a także wyrobów węglowych. Doradza podmiotom działającym w różnych sektorach gospodarki, w szczególności z branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, deweloperzy), finansowej (banki, firmy leasingowe, ubezpieczyciele), energetycznej (paliwa, oleje i gaz), a także energii elektrycznej (spółki posiadające koncesje na dystrybucję, obrót, przesyłanie i wytwarzanie energii elektrycznej). Uczestniczył w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm zajmujących się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej. Uczestniczył i kierował zespołem w wielu projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT w spółkach, w tym spółce z branży energetycznej (paliwa) oraz energii elektrycznej, a także nadzorował wdrożenie e-fakturowania u jednego z dystrybutorów samochodów. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania podatników w toku postępowań podatkowych oraz postępowań kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. Trener prowadzący szkolenia z zakresu VAT, akcyzy oraz prawa karnego skarbowego. Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa (w tym m.in. monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, książki „Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT”,  ustawy o podatku akcyzowym oraz  dyrektywy 2006/112/WE) oraz wypowiedzi do prasy fachowej. W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii "Akcyza" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.
dr Irena Ożóg Doradca podatkowy. W latach 1989 – 2003, jako dyrektor departamentu a następnie wiceminister w ministerstwie finansów, współtworzyła i nadzorowała polski system podatkowy. Ponad dwadzieścia lat wykłada finanse publiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim, a także prowadzi warsztaty z praktyki podatkowej. Jest autorką dziewięciu książek i około dwustu monografii oraz artykułów poświęconych prawu finansowemu, w tym podatkowemu. 
Dr Irena Ożóg ma wieloletnie doświadczenie w prawnym oraz ekonomiczno-finansowym doradztwie podatkowym. Jako ekspert współpracuje z administracją rządową i samorządową, organami władzy publicznej oraz organizacjami biznesowymi, komisjami i komitetami zajmującymi się problematyką podatkową. Prowadząc kancelarię, zawodowo doradza krajowym i zagranicznaym przedsiębiorstwom, a także instytucjom finansowym. Jest laureatką wielu nagród, wyróżnień i najwyższych pozycji w rankingach doradców podatkowych.
doradca podatkowy Paweł Tomczykowski Doradcą podatkowym z 20-letnim doświadczeniem w zakresie doradztwa podatkowego, członek International Fiscal Association, International Tax Planning Association i Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia doktoranckie przy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, Advanced Management Program przy IESE Business School, specjalistyczny program na Harvard Business School oraz Akademię Psychologii Przywództwa przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w podatkach dochodowych, planowaniu podatkowym oraz doradztwie w sprawach sukcesji. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym również współautorem publikacji książkowych.
doradca podatkowy Krystyna Szydłowska Ekonomista, członek ACCA i licencjonowany doradca podatkowy. Zakres jej praktyki obejmuje przede wszystkim ceny transferowe. Posiada rozległe doświadczenie z zakresu sektora mediowego, budowlanego, samochodowego, farmaceutycznego i maszynowego, doradzała także firmom z branży chemicznej i finansowej. W swojej praktyce skupia się m. in. na przygotowaniu obrony cen transferowych poprzez opracowanie dokumentacji cen transferowych oraz pomoc w trakcie kontroli podatkowych, ocenie skutków podatkowych różnego rodzaju rozliczeń wewnątrzgrupowych, opiniowaniu umów wewnątrzgrupowych, doradztwie związanym z konwersją działalności, opracowaniu i pomocy w implementacji struktur rozliczeń między podmiotami powiązanymi (np. centra usług wspólnych), w tym w opracowaniu analizy benchmarkingowej, reprezentowaniu klientów przed Ministerstwem Finansów w sprawach o zawarcie porozumienia dotyczącego cen transferowych. Prowadziła przeglądy w zakresie cen transferowych, a także reprezentowała klientów przed władzami skarbowymi. Projekty realizowane przez Krystynę koncentrują się na analizie ryzyka w zakresie cen transferowych i pomocy w zarządzaniu ryzykiem cen transferowych.
r. pr. Radosław Bulejak Associate w Zespole VAT, Akcyzy i Ceł. Radca prawny, doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Humboldt-Universität und Universität Wrocław. Swoje doświadczenie zdobywał w kancelarii prawniczej CWW sp.k. we Wrocławiu, gdzie był odpowiedzialny za obsługę procesową, w tym, m.in.: prowadzenie postępowań administracyjnych, cywilnych i karnych, wydawanie opinii prawnych, doradztwo bieżące spółek i przedsiębiorców. Od 2013 do 2018 roku, był asystentem sędziego w Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. W zakresie jego obowiązków było m.in. przygotowanie projektów orzeczeń z zakresu postępowania podatkowego oraz materialnego prawa podatkowego (VAT, PIT, CIT, Akcyza) z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiego. W 2017 r. został delegowany przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego do pełnienia czynności administracyjnych jako Naczelnik Wydziału Procesowego w Departamencie Prawa Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od kwietnia 2018 r. związany z Kancelarią Ożóg Tomczykowski. Specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Jest autorem publikacji i glos z zakresu prawa administracyjnego, a także pomocy naukowych dla aplikantów notarialnych i komorniczych. Bierze czynny udział w konferencjach ogólnopolskich, prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych oraz warsztaty dla asystentów sędziego wojewódzkich sądów administracyjnych.
Prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch
Od lat 90. sprawowała szereg ważnych funkcji publicznych: 
- 1994-1995 oraz 2007-2009 wiceminister finansów, 
- 1993-1995 członek Rady Samorządowej przy Prezydencie RP, 
- 1999 r. członek Rady Legislacyjnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
- 2002-2007 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, 
- 2003-2004 przewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W latach 1992–1994 była członkiem Rady Naukowej przy Prezesie NBP oraz członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bankowego NBP. Jako specjalista prawa finansowego i finansów publicznych jest od 1990 r. ekspertem komisji sejmowych, Kancelarii Sejmu i Senatu RP. 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach doktoranckich odbyła staż naukowy w Centre Européen Universitaire w Nancy (Francja). Od lat jest nauczycielem akademickim zaangażowanym w działalność dydaktyczną. W latach 1974-1999 adiunkt, a następnie profesor i wieloletni kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 r. wykładowca w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, a w latach 2005–2007 jego dyrektor. Od 1995 r. do 2000 r. prorektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. 
Elżbieta Chojna-Duch jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń w dziedzinie finansów publicznych. Jest także autorką ponad stu prac naukowych i publicystycznych publikowanych w kraju i za granicą, licznych ekspertyz naukowych z dziedziny finansów i prawa finansowego. 
W dniu 8 stycznia 2010 r. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch została powołana przez Sejm RP w skład Rady Polityki Pieniężnej. Kadencja zakończyła się 20 stycznia 2016 r.

Anna Paśniczek Ekonomistka, związana z sektorem bankowym od prawie 10 lat. Ukończyła ekonomię na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie praktyki zawodowej na licencjonowanego doradcę podatkowego oraz zdobywania uprawnień ACCA. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednym z największych banków operujących na rynku polskim, zajmując się kompleksową obsługą rozliczeń oraz doradztwa wewnętrznego zarówno w zakresie podatku VAT jak i CIT. Obecnie jest Kierownikiem Wydziału Podatków w Nest Banku S.A.

Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PUNKTY ORA I OIRP

DOŚWIADCZENI PRELEGENCI

Oprócz przedstawicieli pełnomocników wystąpią przedstawiciele nauki, Ministerstwa Finansów, NSA i Prokuratury Krajowej.