Egzamin prawniczy 2019 bez aplikacji. Kurs rozszerzony dla osób przystępujących do egzaminu adwokackiego i radcowskiego bez aplikacji

TERMIN:
29 września 2018 - 16 grudnia 2018
MIEJSCE:
Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
PROWADZĄCY:
adw. Stefan Jaworski, SSR dr Maciej Mitera, r. pr. Marcin Józefiak, SSR Cezary Zalewski Więcej informacji »
Aż 130 godzin zegarowych praktycznego treningu, dzięki któremu wyeliminujesz błędy i zyskasz pewność przed egzaminem!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora

Merytoryczny program rozszerzony dla osób przystępujących w 2019 roku do egzaminu radcowskiego lub adwokackiego bez przebytej aplikacji.

Wiemy, czego potrzebujesz, aby zdać egzamin końcowy, pomimo iż nie uczęszczałeś na zajęcia w ramach aplikacji. Znamy i odpowiadamy na Twoje potrzeby. Nasze kursy są tworzone w oparciu o rozmowy z osobami, które taki egzamin mają już za sobą oraz tymi, którzy egzaminy oceniają. 

To wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane i stworzone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na jednej z dwóch aplikacji prawniczych: radcowskiej lub adwokackiej. 

W zajęciach mogą wziąć udział również osoby po aplikacji, mając na uwadze gruntowne omawianie materiału.

Formuła zajęć

 • kurs składa się z czterech bloków tematycznych: cywilnego (52h) , karnego (26h), administracyjnego (26h) i gospodarczego (26h),
 • każdy blok obejmuje naukę prawidłowego sporządzania pism procesowych i umów, z wykorzystaniem przykładowych akt spraw, krótkich kazusów oraz wzorów pism z podaniem najpopularniejszych zarzutów,
 • wspólne rozwiązywanie kazusów w oparciu o zanonimizowane akta i dokumenty,
 • aktywne dyskusje merytoryczne z Prelegentami,
 • przygotowanie zadania domowego – sporządzenia konkretnego pisma procesowego lub umowy gospodarczej (każdy uczestnik otrzymuje indywidualną ocenę swojej pracy)
 • zajęcia prowadzone są przez sędziów i mecenasów z bogatym doświadczeniem naukowym i praktycznym,
 • zajęcia obejmują 130 godzin zegarowych.


Nasze zajęcia w najlepszy sposób przygotują Cię do egzaminu końcowego. Dzięki nim:

 • w praktyczny i przystępny sposób poznasz i przyswoisz istotę wszystkich rodzajów pism procesowych,
 • nauczysz się prawidłowego konstruowania umów i opinii prawnych,
 • przećwiczysz sporządzanie apelacji cywilnych, karnych oraz odwołań w sprawach administracyjnych,
 • poznasz najważniejsze podstawy apelacji i odwołań,
 • nauczysz się prawidłowo dostosowywać stan faktyczny do aktualnych przepisów,
 • będziesz wiedział jakie orzecznictwo trzeba znać przy konstruowaniu konkretnych pism procesowych,
 • unikniesz błędów w pisaniu poszczególnych dokumentów oraz nauczysz się poprawnej konstrukcji pism,
 • otrzymasz wskazówki, w jaki sposób dostrzec różne uchybienia i błędy zawarte w zaskarżanych wyrokach i decyzjach.

 

Jeśli przygotowujesz się do egzaminu zawodowego, a nie uczęszczałeś na zajęcia w ramach aplikacji prawniczej, nasz kurs jest dla Ciebie niezbędny!


Warsztatowe grupy

Dla Państwa komfortu i utrzymania warsztatowego charakteru zajęć liczba miejsc została ograniczona do 25 osób!

Terminy zjazdów: 29 września - 16 grudnia 2018 r.


 • Blok Cywilny (29 września - 21 października 2018 r.)
Prelegent: adw. Stefan Jaworski 

I Zjazd - 29-30 września 2018 r.
- sobota, godz.:  09:00-16:00 (7 h) - warsztaty
- niedziela, godz.: 10:00-16:00 (6 h) - warsztaty

II Zjazd - 6-7 października 2018 r.
- sobota, godz.:  09:00-16:00 (7 h) - warsztaty
- niedziela, godz.: 10:00-16:00 (6 h) - warsztaty, zadanie pracy domowej

III Zjazd - 13-14 października 2018 r.
- sobota, godz.:  09:00-16:00 (7 h) -  warsztaty, omówienie pracy domowej 
- niedziela, godz.: 10:00-16:00 (6 h) - warsztaty

IV Zjazd - 20-21 października 2018 r.
- sobota, godz.:  09:00-16:00 (7 h) - warsztaty
- niedziela, godz.: 10:00-16:00 (6 h) – warsztaty


 • Blok administracyjny (27 października - 18 listopada 2018 r.)

Prelegent: r.pr. Marcin Józefiak 

I Zjazd - 17-18 listopada 2018 r.
- sobota, godz.:  09:00-16:00 (7 h) - warsztaty
- niedziela, godz.: 10:00-16:00 (6 h) - warsztaty, zadanie pracy domowej

II Zjazd - 1-2 grudnia 2018 r.
- sobota, godz.:  09:00-16:00 (7 h) - warsztaty, omówienie pracy domowej
- niedziela, godz.: 10:00-16:00 (6 h) - warsztaty


 • Blok gospodarczy (24 listopada - 2 grudnia 2018 r.)

Prelegent: SSR  Cezary Zalewski 

I Zjazd - 27-28 października 2018 r. 
- sobota, godz.:  09:00-16:00 (7 h) - warsztaty
- niedziela, godz.: 10:00-16:00 (6 h) - warsztaty, zadanie pracy domowej

II Zjazd - 24-25 listopada 2018 r. 
- sobota, godz.:  09:00-16:00 (7 h) - warsztaty, omówienie pracy domowej
- niedziela, godz.: 10:00-16:00 (6 h) - warsztaty


 • Blok karny (8 -16 grudnia 2018 r.)
Prelegent: SSR dr Maciej Mitera 

I Zjazd - 8-9 grudnia 2018 r. 
- sobota, godz.:  09:00-16:00 (7 h) - warsztaty
- niedziela, godz.: 10:00-16:00 (6 h) - warsztaty, zadanie pracy domowej

II Zjazd - 15-16 grudnia 2018 r. 
- sobota, godz.:  09:00-16:00 (7 h) - warsztaty, omówienie pracy domowej 
- niedziela, godz.: 10:00-16:00 (6 h) - warsztaty


Cena za Pakiet bloków: 4900 PLN brutto (3983,74 PLN netto)

Cena za blok cywilny: 2000 PLN brutto (1626,02 PLN netto)
Cena za blok karny: 1100 PLN brutto (894,31 PLN netto)
Cena za blok administracyjny: 1100 PLN brutto (894,31 PLN netto)
Cena za blok gospodarczy: 1100  PLN brutto (894,31 PLN netto)

Możliwość zwolnienia z VAT dla jednostek organizacyjnych

Możesz zapłacić w ratach 0%

Za szkolenie możesz zapłacić w maksymalnie 4 ratach, bez żadnych dodatkowych opłat. Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do Twoich preferencji.
(Raty dotyczą tylko zakupu pakietu 4 bloków.)


Bonusy


Pakiet książek "Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2019. Tom 1-3." 
Pakiet książek przysługuje osobom, które zapisały się na pakiet 4 bloków kursu. 

                        Niezbędna wiedza na wyciągnięcie ręki!


                          Sam wybierasz, których pomocy naukowych potrzebujesz!


Lubisz oszczędzać? Poleć nas znajomym!

Za każde polecenie naszego kursu skutkujące dodatkowym zgłoszeniem zwrócimy Ci 100 zł!
Nazwisko i imię osoby polecającej należy wpisać w polu "Szkolenie polecone przez:" w formularzu zgłoszeniowym.


* Zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych, lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość przeniesienia wpłaty na inny termin tego szkolenia lub na inne szkolenie lub zwrotu wpłaty.

adw. Stefan Jaworski Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie od 1992 roku. Od 1995 roku do 2004 roku adwokat współpracujący z Kancelarią Hogan & Hartson w Warszawie. Obecnie prowadzi swoją kancelarię adwokacką. Prowadzi wykłady i kolokwia dla aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie , a także szkolenia organizowane przez Wydawnictwo C.H.Beck dla studentów i aplikantów. Publikuje artykuły w Wydawnictwie C.H.Beck. Jest autorem książki "Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism" i współautorem pozycji "Egzaminy prawnicze akta kazusy opinie".
SSR dr Maciej Mitera Sędzia, doktor nauk prawnych, wykładowca w Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, autor książek i opracowań z zakresu prawa karnego, procesu karnego, wykroczeń i procedury wykroczeń. Od 2006 r. do chwili obecnej delegowany z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Legislacyjnym.
r. pr. Marcin Józefiak Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; członek OIRP w Poznaniu oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w latach 2007-2009 oraz 2012 do chwili obecnej. Były pracownik Izby Skarbowej w Poznaniu, trener z zakresu VAT, kurator dla osób fizycznych i prawnych. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw administracyjnych, w tym podatkowych, spraw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.
SSR Cezary Zalewski Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor Projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne – od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego;od listopada 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego, w latach: 2003 – obecnie – Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; Przewodniczący Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego wydziału w Polsce zajmującego się sprawami upadłościowymi); stale orzekający w sprawach upadłościowych, prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego–komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu;w latach 2011-2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1–4 sesji w miesiącu;posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uczelnię Łazarskiego (studia podyplomowe), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe), Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, C.H.Beck, Business Options s.c., Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej;opracowywał jako uczestnik konsorcjum casebooki w ramach realizacji projektu pn. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych- case management” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenia odbywają się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i maksymalnie praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

ZAJĘCIA PROWADZĄ SPECJALIŚCI

Zajęcia prowadzą praktycy i prawdziwi eksperci w swoich dziedzinach (doświadczeni prawnicy oraz sędziowie).

ENERGETYCZNY SERWIS KAWOWY

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe.

ATRAKCYJNE BONUSY

Pakiet książek niezbędnych do nauki, dostęp do Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz 20% zniżki na zakupy w księgarni internetowej.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Egzamin prawniczy 2019 bez aplikacji. Kurs rozszerzony dla osób przystępujących do egzaminu adwokackiego i radcowskiego bez aplikacji

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Cenię sobie kameralne grono w którym prowadzone były zajęcia, oraz możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym co do sporządzonej pracy.
Joanna
Szkolenie spełniło wszystkie moje oczekiwania i wymagania w opisanym wyżej zakresie. Rzetelność i profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków, to tylko niektóre z zalet wykładowców prowadzących zajęcia, których zaproponowało Wydawnictwo.
Dariusz
Jestem zadowolony z zajęć. Osiągnąłem to co chciałem - jak praktycznie podejść do egzaminu i na co zwrócić uwagę. Te zajęcia nie miały uczynić z nas lepszych prawników, czy służyć poznaniu wiedzy, ale konkretnie jak napisać egzamin.
Krzysztof