Nowelizacja ustawy o KRS, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw z 26.1.2018 r.

TERMIN:
19 września 2018
MIEJSCE:
Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
SSR dr Łukasz Zamojski Więcej informacji »
Nowe przepisy o elektronicznych sprawozdaniach finansowych i repozytorium takich dokumentów, które weszły w życie 15.3.2018 r. Najnowsze zmiany w instytucji kuratora dla osoby prawnej pozbawionej organu reprezentacji.
Wdrożenie dyrektywy BRIS. Elektronizacja postępowania rejestrowego.
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
W dniu 15.03.2018 r. weszło w życie większość przepisów ustawy z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398). 

Nowelizacja ta, wprowadzająca istotne zmiany w kilkunastu aktach prawnych, w tym m.in. w: ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, Kodeksie cywilnym, Kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Prawie o notariacie, ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, Kodeksie spółek handlowych, Prawie upadłościowym, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ustawach podatkowych, stała się niezbędna w związku z rosnącą liczbą podmiotów podlegających wpisowi, a także z uwagi na konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132/UE z 14.6.2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz.Urz. L Nr 169 z 30.6.2017 r.) w zakresie przepisów dotyczących systemu integracji rejestrów. 

Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa i pewności obrotu poprzez wyeliminowanie z niego podmiotów, które nie posiadają organu powołanego do ich reprezentacji. W tym celu poszerzono zakres podmiotowy postępowania przymuszającego stosowanego przez sąd rejestrowy w przypadku stwierdzenia braków w reprezentacji poprzez  objęcie nim zobowiązanych w tym zakresie wspólników lub członków innych organów takich jak rada nadzorcza czy komisja rewizyjna. Sąd może je wezwać pod rygorem zastosowania grzywny do wykazania, że organ został powołany lub wybrany, albo, że braki w jego składzie zostały usunięte. Kolejną zmianą jest nałożenie na osoby składające wniosek o wpis, osoby reprezentujące podmiot oraz likwidatorów i prokurentów obowiązku dołączenia oświadczenia zawierającego nie tylko ich zgodę na powołanie, ale też ich adresy do doręczeń

Nowelizacja wprowadza także obowiązek składania od 1.3.2020 r. wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Przewidywane jest powstanie także Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzone w systemie teleinformatycznym, w którym przechowywane będą elektroniczne wypisy i wyciągi aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na mocy nowych przepisów od 15.03.2018 r. także sprawozdania finansowe podmiotów podlegających wpisowi będą składane w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Celem zmian technologicznych jest m.in. integracja Krajowego Rejestru Sądowego z jego odpowiednikami z krajów UE. 

Niezwykle istotne zmiany objęły instytucję kuratora, który będzie mógł być powołany nie tylko w przypadku braku organu podmiotu, ale również w przypadku braków w jego składzie. Po nowelizacji  kurator zyskuje uprawnienia do reprezentowania podmiotu oraz prowadzenia jego spraw. Nadzór nad kuratorem będzie sprawował sąd rejestrowy, który go ustanowił. 

Czy wiesz:


 1. Jakie są nowe obowiązki w zakresie złożenia rocznego sprawozdania finansowego dla podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego? 
 2. W jaki sposób funkcjonować będzie Centralne Repozytorium Elektronicznych Aktów Notarialnych? 
 3. Jak szeroki jest po zmianie ustawy zakres działań kuratora dla osoby prawnej?
 4. Czy kurator osoby prawnej może wziąć udział w przetargu?
 5. Czy kurator osoby prawnej może reprezentować ją w postępowaniu sądowym?
 6. Czy kurator może zbyć/nabyć nieruchomość należącą do osoby prawnej/na jej rzecz?
 7. Kto pokrywa koszty działania kuratora i czy mogą one obciążyć np. wspólników spółki z o.o. czy akcjonariuszy?
 8. Jak uregulowana jest odpowiedzialność za działania kuratora?
 9. Czy kurator może samodzielnie dokonać wyboru władz osoby prawnej?

Na powyższe, i szereg innych pytań, znajdziesz odpowiedź podczas szkolenia, które poprowadzi:

Dr Łukasz Zamojski, sędzia, autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”; prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN. 

Kto powinien wziąc udział

Zajęcia przeznaczone są dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy, aplikantów tych zawodów, a także dla wszystkich tych, którzy wykonują obowiązki rejestrowe w spółkach handlowych. 

Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00

Rejestracja zaczyna się od godz. 9:30

Program:


1. Elektroniczne roczne sprawozdanie finansowe:
    a) tryb składania i weryfikacji sprawozdania, 
    b) automatyczny wpis wzmianki o złożeniu takiego sprawozdania.

2. Zmiany dotyczące kuratora dla osoby prawnej z art. 42 KC:
    a) zmienione podstawy ustanowienia kuratora,
    b) nowy zakres uprawnień kuratora – relacja między treścią zaświadczenia a regulacją ustawową,
    c) zakres czynności kuratora wymagających zgody sądu rejestrowego,
    d) tryb wydawania zgody przez sąd rejestrowy,
    e) okres na jaki kurator może być powołany,
    f) wpływ ustanowienia kuratora z art. 42 KC na toczące się postępowanie cywilne oraz inne postępowania (upadłościowe, restrukturyzacyjne),
    g) wynagrodzenie kuratora – możliwość obciążenia nim wspólników/akcjonariuszy.

3. Utworzenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Aktów Notarialnych.

4.Wdrożenie dyrektywy BRIS – utworzenie platformy przepływu informacji między rejestrami Państw Członkowskich UE.

5.Pozostałe zmiany w ustawie o KRS, Kodeksie spółek handlowych, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i innych aktach prawnych wchodzące w życie w terminach późniejszych (odroczone w czasie).


Cena standardowa: 750,00 PLN brutto (609,76 PLN netto + VAT) 

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” - 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Podatkowego”, „Nieruchomości C.H.Beck” - 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*

*Rabaty nie sumują się. 
SSR dr Łukasz Zamojski sędzia, autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”; prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN.

Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

PUNKTY ORA I OIRP

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Nowelizacja ustawy o KRS, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw z 26.1.2018 r.

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie bardzo pozytywne w odbiorze, bardzo ciekawa tematyka, interesujące zagadnienia ze wskazaniem na praktykę.
Karina
Szkolenie spełniło moje oczekiwania
Anna
Merytorycznie na wysokim poziomie.
Angelika