Specustawa drogowa – krok po kroku. Procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z elementami procedury ustalania odszkodowania

TERMIN:
7 listopada 2018
MIEJSCE:
Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
dr Aleksandra Makarucha Więcej informacji »
Poznaj aktualne przepisy dotyczące budowy dróg na podstawie specustawy!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Unikatowe połączenie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji z kodeksem postępowania administracyjnego.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest określenie kluczowych problemów prawnych związanych ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie wydaniem ww. decyzji, a także przybliżenie najważniejszych tez orzeczniczych i tez doktryny związanych z niniejszym zagadnieniem. Wskazane kwestie zostaną omówione również pod kątem specyficznej procedury administracyjnej związanej z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz skutków prawnych jakie rodzi wydanie decyzji ZRID.

Co nowego w przepisach i orzecznictwie?

Tylko znajomość aktualnych regulacji uchroni Cię przed możliwością popełnienia błędu. 

 • Czy wiesz, kto może wystąpić z wnioskiem o ZRID?
 • Czy wiesz, jakie elementy powinien zawierać wniosek?
 • Czy wiesz, w jakim zakresie stosować KPA.?
 • Czy wiesz, jakie są poszczególne etapy procesu administracyjnego w sprawie ZRID?
 • Czy wiesz, jakie elementy powinna zawierać decyzja ZRID?
 • Czy wiesz, jak odwołać się od ZRID-u?
 • Czy wiesz, jakie są konsekwencje wydania decyzji ZRID?
 • Czy wiesz, dlaczego decyzja ZRID wiąże się nierozerwalnie z postępowaniami odszkodowawczymi?

Wielokrotne nowelizacje specustawy drogowej rodzą wiele wątpliwości. Rozwiążemy je dla Ciebie. Omówimy aktualne przepisy i najnowsze orzecznictwo na praktycznym szkoleniu! 

Dlaczego przepisy i orzecznictwo dotyczące specustawy drogowej są tak ważne?


Budowa dróg w Polsce odbywa się w zdecydowanej większości na postawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji (tzw. specustawy drogowej). Specustawa drogowa umożliwia uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID), w której zawarty jest: podział nieruchomości, pozwolenie na budowę oraz wywłaszczenie nieruchomości. Dlatego też znajomość najnowszych regulacji prawnych jest niezbędna dla inwestorów oraz urzędników zaangażowanych w proces wydania decyzji ZRID.

W trakcie szkolenia zostanie przedstawione spojrzenie na specustawę zarówno pod kątem inwestora, jak i urzędnika – przy założeniu, że interesem wspólnym jest szybkie otrzymanie decyzji, a droga ku temu oparta jest na znajomości zarówno przepisów prawa materialnego (specustawy) jak i procedury administracyjnej. 

Dopiero zaczynasz poznawać meandry specustawy drogowej? Przełożymy dla ciebie zawiłości prawne na praktyczne umiejętności!


Dzięki naszemu certyfikowanemu szkoleniu dowiesz się:

 • jak powinien wyglądać prawidłowy wniosek o ZRID,
 • jak powinna wyglądać prawidłowa decyzja ZRID,
 • czy w sprawie ZRID można udzielić pełnomocnictwa,
 • jak wygląda kwestia doręczeń w procesie inwestycyjnym,
 • na czym polega tzw. ZRID kompleksowy,
 • co dzieje się po ZRID-zie,
 • czy można unieważnić ZRID.


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki


Jesteśmy prawnikami i znamy twoje potrzeby. Właśnie dlatego naszym prelegentem jest od lat związana z branżą nieruchomości dr Aleksandra Makarucha: 

 • sprawdzony specjalista i wieloletni wykładowca,
 • manager Zakładu Prawa w Biznesie oraz Administracji Publicznej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Oddziału w Chorzowie,
 • prawnik z ponad 10 letnim doświadczeniem praktycznym w administracji rządowej,
 • autorka publikacji z zakresu specustawy drogowej, prawa budowlanego.


Sprawdź, co zyskujesz!


Nasza oferta jest dla Ciebie ponieważ:

 • podczas 6 godzin szkolenia poznajesz najistotniejsze przepisy i najnowsze orzecznictwo, dzięki czemu jesteś na bieżąco z obowiązującymi przepisami,
 • zyskujesz praktyczną pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z uzyskiwaniem decyzji ZRID, 
 • masz możliwość zadania pytań bezpośrednio specjaliście – oszczędzasz czas na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi, 
 • otrzymujesz materiały szkoleniowe – dodatkową pomoc w codziennej pracy,
 • dostajesz 3-miesięczny dostęp do modułu „Nieruchomości” na portalu www.czasopisma .beck.pl – bazy ponad 1000 artykułów autorstwa specjalistów z branży nieruchomości, 
 • otrzymujesz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do: 

 • pracowników organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: pracowników urzędów wojewódzkich, miast na prawach powiatu oraz starostw powiatowych,
 • urzędów gmin, urzędów marszałkowskich,
 • właściwych zarządców dróg,
 • architektów, projektantów, inżynierów biorących udział w procesie inwestycyjnym. 

Patronat 

Znalezione obrazy dla zapytania pfrn logo

Godziny konferencji: 10:00 - 16:30
Rejestracja zaczyna się o: godz. 9:30

Program:

  1. Wprowadzenie do tematu.

     - Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji – co to jest specustawa drogowa?

     - Budowa dróg w Polsce – dlaczego warto budować na podstawie specustawy drogowej?

     - Specustawa drogowa, a inne akty prawne (ustawa o drogach publicznych, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego).


  2. Kwestie wstępne przed procesem inwestycyjnym.

     - Inwestor – kto może wystąpić z wnioskiem o ZRID?

     - Właściwość organu – do kogo należy wystąpić aby otrzymać ZRID?

     - Droga, staw rybny czy zatoczka autobusowa – co można budować „na ZRID”.


 3. Wniosek

     - Elementy wniosku o wydanie decyzji ZRID.

     - Wywłaszczenie – co oznacza przejęcie nieruchomości dla Inwestora i dla strony postępowania?

     - Co to jest ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości?


 4. Proces inwestycyjny

     - Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

     - Specyfika doręczeń w specustawie drogowej.

     - Udostępnianie akt stronom postępowania – czy można wykonać fotokopie akt sprawy?


 5. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

     - Elementy decyzji ZRID – co musi i może zawierać? 

     - Czy od ZRID-u można się odwołać?

     - Czy odwołanie powinno zawierać szczególne uzasadnienie?

     - Kara za niewydanie decyzji – co w sytuacji, gdy ZRID nie zostanie wydane w terminie?


 6. Konsekwencje wydania decyzji ZRID.

     - Nabywanie nieruchomości pod drogi

     - Rygor natychmiastowej wykonalności- co oznacza i czy zawsze się go nadaje?

     - Trwały zarząd - co oznacza trwały zarząd z mocy prawa? Na czym polega wygaszenie trwałego zarządu? 


Cena standardowa 650 PLN brutto (528,46 PLN netto)
 • Prenumeratorzy „Nieruchomości”  – 15% rabatu
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego", „Monitora Podatkowego", „Monitora Prawa Pracy" – 10% rabatu
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*

Bonusy

 • 3-miesięczny dostęp do modułu „Nieruchomości” na portalu czasopism www.czasopisma.beck.pl
 • Książki: Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, autorstwa Mariana Wolanina, oraz Prawo nieruchomości z serii Teksty Ustaw Becka.


dr Aleksandra Makarucha Prawnik z doświadczeniem praktycznym w administracji publicznej. Przez 10 lat związana z administracją rządową jako orzecznik w administracji architektoniczno- budowlanej oraz orzecznik w zakresie specustawy drogowej organu wyższego szczebla. Doktor nauk prawnych. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Oddziale w Chorzowie. Autorka publikacji z zakresu specustaw, prawa budowlanego oraz procesu inwestycyjnego.

Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Specustawa drogowa – krok po kroku. Procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z elementami procedury ustalania odszkodowania

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO