Zmiany w przepisach podatkowych w 2019 roku

TERMIN:
12 grudnia 2018
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
adw. doradca pod. Jacek Matarewicz, Anna Paśniczek Więcej informacji »
Poznaj wszystkie niezbędne narzędzia i środki, aby z sukcesem przejść przez przełom roku i przyswoić nowe regulacje!

Zapisy zostały zakończone.

Dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Początek roku to w prawie podatkowym kolejne zmiany w przepisach praktycznie wszystkich ustaw.  

Na podatniku – przedsiębiorcy, zarządzie, biurze rachunkowym, doradcy podatkowym spoczywa obowiązek stosowania nowych przepisów. Poznaj wszystkie istotne zmiany w VAT, CIT, PIT, akcyzie i Ordynacji Podatkowej na jednym szkoleniu prowadzonym przez ekspertów! Sprawdź co istotnie się zmienia z punktu widzenia Twoich klientów i obowiązków skarbowych!

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi, obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. zmianami w przepisach o podatku VAT, akcyzie, podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz ordynacji podatkowej i praktycznymi konsekwencjami tych zmian dla przedsiębiorstw. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną również bieżące problemy związane z rozliczeniami tych podatków w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki organów podatkowych. Zaprezentowane podczas szkolenia liczne przykłady pozwolą na uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania omawianych regulacji.

Rok 2018 r. obfitował w istotne zmiany w przepisach prawa podatkowego. 

 • Raportowaniem JPK objęto wszystkich podatników VAT. 
 • Wprowadzono też mechanizm podzielonej płatności jako narzędzie służące uszczelnieniu systemu podatkowego. 
 • Podczas szkolenia prowadzący opowiedzą o pierwszych doświadczeniach przedsiębiorców, a także instytucji finansowych odpowiedzialnych za wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie split payment. 
 • Sporo zmian wprowadzono również w podatku akcyzowym, np. zmodyfikowano przepisy dotyczące ulgi dla małych browarów, czy zredefiniowano ubytki. 
 • Z uwagi na liczne zmiany w zakresie prawa karnego oraz karnoskarbowego nie może zabraknąć odwołań do pierwszych doświadczeń adwokatów w zakresie spraw związanych z korzystaniem przez organy ścigania z takich instytucji jak konfiskata rozszerzona, a także różnych form zabezpieczeń mienia pochodzącego z przestępstwa, np. zarząd przymusowy przedsiębiorstwem, przepadek przedsiębiorstwa. 
 • Prowadzący postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy nowe rozwiązania uderzają lub mogą uderzać w uczciwych podatników.

Ustawodawca nie próżnował i nie próżnuje jeżeli chodzi o zmiany w 2019 r. ( VAT, CIT, PIT, Ordynacja, Akcyza)

 • Prowadzący odniosą się do zapowiadanych zmian w VAT w zakresie m.in. zwolnień z obowiązku rejestrowania za pomocą kasy, kas on-line, matrycy VAT. 
 • Omówione zostaną także zmiany w akcyzie związane z nowymi zasadami przemieszczania wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. 
 • Przedmiotem analizy będą także szanse i zagrożenia związane z uchwaleniem nowej ordynacji podatkowej w brzmieniu proponowanym przez projektodawcę. 
 • W ramach szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze zmiany w zakresie podatków dochodowych, jakie wejdą w życie od dnia 01 stycznia 2019r., w tym m.in. zasady przewidziane dla „exit tax”, zmiany w zakresie opodatkowania m.in. odsetek oraz należności objętych opodatkowaniem w formie WHT. 
 • Ponadto zaprezentowane zostaną nowe zasady identyfikacji oraz dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi oraz inne istotne zmiany. 
 • Ponadto, na szkoleniu zostanie omówiony nowy w polskim porządku prawnym obowiązek raportowania do Szefa KAS schematów podatkowych (tzw. MDR).

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów dyrektorów finansowych i księgowych.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są cenieni specjaliści:

Jacek Matarewicz - Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych w latach 2010-2018. Ekspert BCC ds. VAT, Akcyzy i prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Anna Paśniczek  – ekonomistka, związana z sektorem bankowym od prawie 10 lat. Ukończyła ekonomię na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie praktyki zawodowej na licencjonowanego doradcę podatkowego oraz zdobywania uprawnień ACCA. Obecnie jest Kierownikiem Wydziału Podatków w Nest Banku S.A.

Więcej o prowadzących w zakładce Prelegenci.

Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00

Rejestracja zaczyna się od godz. 9:30
Sala W1, piętro 32

Program:

VAT
 1. Doświadczenia związane z funkcjonowaniem JPK
 2. Doświadczenia oraz plany związane z funkcjonowaniem split payment 
 3. Matryca VAT i zmiany w przepisach dotyczących stawek
 4. Nowe przepisy dotyczące opodatkowania VAT dostawy bonów i voucherów 
 5. Doświadczenia i zmiany dotyczące STIR
 6. E-kasy fiskalne
 7. Nowe zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy
 8. Inne zmiany od 2019 r.

Akcyza 
 1. Opodatkowanie płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich
 2. Preferencje podatkowe dla gazu ziemnego CNG i LNG
 3. Zmiany w zakresie rozliczania ubytków od piwa i wyrobów winiarskich
 4. Przemieszczanie wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie
 5. Limity dotyczące paliwa przewożonego w baku
 6. Inne zmiany od 2019 r.

Ordynacja podatkowa, w tym projekt nowej Ordynacji
 1. Ograniczenie możliwości wydawania interpretacji
 2. Zmiana dotycząca klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
 3. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
 4. Nowe zasady ogólne
 5. Umorzenie podatku
 6. Konsensualne tryby załatwienia sprawy
 7. Zmiany w przepisach dotyczących przedawnienia
 8. Zmiany w zakresie odpowiedzialności osób trzecich
 9. Zmiany od 2019 r.

CIT i PIT

 1. Wprowadzenie tzw. exit tax
 2. Modyfikacja regulacji dot. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
 3. Modyfikacja obowiązków w zakresie cen transferowych
 4. Rewizja zasad opodatkowania podatkiem u źródła (WHT)
 5. Zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności
 6. Nowe regulacje porządkujące sposób opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi
 7. Inne zmiany od 2019 r.
 8. Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Promocja First Minute! Kup szkolenie 100 PLN brutto taniej do 12.11.2018 r.!

Cena First Minute: 450,00 PLN brutto (365,85 PLN netto + VAT)

Cena standardowa: 550,00 PLN brutto (447,16 PLN netto + VAT) 


* Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.


 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” - 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 


Bonusy
      Kalendarz Prawnika 2019 Gabinetowy, Wydawnictwo C.H.Beck
adw. doradca pod. Jacek Matarewicz Adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lider Praktyki Podatku VAT, Akcyzy i Ceł. Brał udział w przygotowywaniu opinii eksperckich dla Sejmu RP w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej (m.in. przygotowanie projektu zmieniającego definicję nabywcy końcowego oraz wprowadzającego opodatkowanie energii elektrycznej zużywanej przez wytwórców energii, a nabywanej od podmiotów zewnętrznych), a także wyrobów węglowych. Doradza podmiotom działającym w różnych sektorach gospodarki, w szczególności z branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, deweloperzy), finansowej (banki, firmy leasingowe, ubezpieczyciele), energetycznej (paliwa, oleje i gaz), a także energii elektrycznej (spółki posiadające koncesje na dystrybucję, obrót, przesyłanie i wytwarzanie energii elektrycznej). Uczestniczył w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm zajmujących się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej. Uczestniczył i kierował zespołem w wielu projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT w spółkach, w tym spółce z branży energetycznej (paliwa) oraz energii elektrycznej, a także nadzorował wdrożenie e-fakturowania u jednego z dystrybutorów samochodów. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania podatników w toku postępowań podatkowych oraz postępowań kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. Trener prowadzący szkolenia z zakresu VAT, akcyzy oraz prawa karnego skarbowego. Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa (w tym m.in. monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, książki „Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT”, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE) oraz wypowiedzi do prasy fachowej. W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii "Akcyza" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.
Anna Paśniczek Ekonomistka, związana z sektorem bankowym od prawie 10 lat. Ukończyła ekonomię na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie praktyki zawodowej na licencjonowanego doradcę podatkowego oraz zdobywania uprawnień ACCA. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednym z największych banków operujących na rynku polskim, zajmując się kompleksową obsługą rozliczeń oraz doradztwa wewnętrznego zarówno w zakresie podatku VAT jak i CIT. Obecnie jest Kierownikiem Wydziału Podatków w Nest Banku S.A.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOŚWIADCZENI PRELEGENCI

Szkolenia prowadzą doświadczeni prelegenci: sędzia Jacek Matarewicz oraz Anna Paśniczek.

Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck