Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej - zmiany wynikające z RODO, znowelizowanego KP oraz rozporządzenia dotyczącego dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

TERMIN:
12 grudnia 2018
MIEJSCE:
Golden Floor Plaza – Millenium Plaza Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa
PROWADZĄCY:
Anna Kamińska-Pietnoczko Więcej informacji »
Dowiedz się w jaki sposób na fali nowych przepisów prawidłowo prowadzić dokumentację towarzyszącą zatrudnianiu pracowników

Zapisy zostały zakończone.

Dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Pracodawca w procesie rekrutacji i zatrudnienia może natrafić na liczne problemy i pułapki związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zakazu dyskryminacji i dokumentacji pracowniczej. 

Co zmienia się w przepisach: 
 • Od 1.1.2019 r. wejdą w życie nowe przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian, w tym wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji, ma charakter rewolucyjny. Niezależnie ustawodawca pracuje nad przepisami wykonawczymi, czyli przede wszystkim nad rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, które wprowadza cztery obowiązkowe części akt osobowych: A, B, C i D. 
 • Od 25.5.2018 r. obowiązuje nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych (tzw. RODO), co wymusiło zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. 
 • Trzeba mieć na uwadze, że planowana jest nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie żądania i przetwarzania danych osobowych, w tym tych dotyczących kandydatów na pracownika.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników, co w szczególności umożliwi uniknięcie bardzo wysokich kar administracyjnych związanych z nieadekwatnym do celu gromadzeniem danych osobowych. 

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmienionymi zasadami przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej. Szkolenie uwzględnia zamiany prawa wynikające z RODO, nowe przepisy Kodeksu pracy obowiązujące od stycznia 2019 r., a także planowane nowelizacje przepisów prawa.

Zadaj pytanie prowadzącemu
Uczestnicy mają możliwość wcześniejszego zadawania pytań przed szkoleniem. Prelegent odpowie na nie w trakcie szkolenia.  
Pytania należy wpisywać w formularzu zamówienia w polu "Pytania/uwagi do organizatora".

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR, kadr, płac oraz osób zarządzających tymi działami, a także dla osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest Anna Kamińska-Pietnoczko -
prawnik specjalizujący się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników,
dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji.

Więcej o prowadzącej w zakładce "Prelegenci". 


Godziny szkolenia: 10:00-16:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30
Sala B na 26 piętrze

Agenda:

 1. Dane osobowe w procesie rekrutacji
  - Jak prawidłowo przygotować ogłoszenie o pracę?
  - Jakich danych można żądać od kandydata na pracownika?
  - Warunki wyrażania zgody w procesie rekrutacyjnym.
  - Media społecznościowe jako źródło informacji o potencjalnym pracowniku.
  - Dokumenty w rekrutacji: CV, list motywacyjny, referencje, świadectwa pracy.
  - Co powinna zawiera część „A” akt osobowych? 
  - Wstępne badania lekarskie.
  - Podstawy prawne przetwarzania danych w procesie rekrutacyjnym.
  - Obowiązek informacyjny wobec kandydat na pracownika.

 2. Dane osobowe w zatrudnieniu
  - Jakich danych można żądać od pracownika – rozszerzony katalog danych.
  - Warunki wyrażania zgody w procesie zatrudnieniowym.
  - Wykorzystywanie wizerunku pracownika .
  - Co powinna zawierać część „B” i „C” akt osobowych?
  - Dokumentacja dotycząca czasu pracy (harmonogramy, listy obecności, karty urlopowe).
  - Dokumentacja wypadkowa.
  - Dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń).
  - Dokumentacja dotycząca oceny pracowniczej oraz kar porządkowych – zatarcie kary porządkowej.
  - Dokumentowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem.
  - Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  - Jak prawidłowo prowadzić listę obecności?
  - Jakie są nowe zasady monitorowania pracowników?
  - Udostępnianie informacji związkom zawodowym
  - Telefoniczne potwierdzanie danych dla banków i innych instytucji.
  - Badania lekarskie (okresowe i kontrolne).
  - Co trzeba przechowywać w ramach dokumentacji ZUS?
  - Nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
  - Obowiązek informacyjny pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych.
  - Podstawy prawne przetwarzania danych w zatrudnieniu.
  - Nowe prawa pracownika wynikające z RODO, np. prawo dostępu do danych, prawo do przeniesienia danych, prawa do zapomnienia itp.
  - Kiedy potrzebna jest umowa powierzania przetwarzania danych w zatrudnieniu?
  - Zatrudnianie cudzoziemców, a obowiązek przechowywania dokumentacji.

 3. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem nowych rozwiązań prawnych
  - Elektronizacja akt osobowych pracownika.
  - Jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?
  - Nowe wymogi dotyczące przechowywania akt osobowych.
  - Ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem.
  - Nowe obowiązki pracodawcy związane ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej.
  - Co należy zrobić z dokumentacją pracowniczą w razie likwidacji firmy?
  - Nowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy musimy wydać ją pracownikowi, kiedy możemy, a kiedy należy ją zniszczyć?
  - Jakie dokumenty zawsze kontroluje PIP?
  - Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników? Na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów?

 4. Zatrudnienie pozapracownicze
  - Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

 5. Planowane zmiany prawa w zakresie danych osobowych i dokumentacji pracowniczej
  - Nowy katalog danych w rekrutacji. - Nowy katalog danych pozyskiwanych od pracownika.
  - Nowe zasady prowadzenia akt osobowych oraz dokumentacji wynikającej ze stosunku pracy.
  - Nowa część akt osobowych – „D”.

Cena First Minute: 550,00 PLN brutto (447,15 PLN netto + VAT)

Cena standardowa: 650 PLN brutto (528,45  PLN netto + VAT) 


* Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.


 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy” - 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” - 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 

Anna Kamińska-Pietnoczko Prawnik specjalizujący się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze szkoleń. Jest także wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest doktorantką w Katedrze Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z otwartym przewodem doktorskim. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym współautor komentarzy do Kodeksu pracy.

Golden Floor Plaza – Millenium Plaza Warszawa
Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOŚWIADCZONY PRELEGENT

Anna Kamińska-Pietnoczko - prawnik specjalizujący się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy.

Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie rewelacyjne - poziom satysfakcji - bardzo zadowalający. Prelegenci aż kipią od wiedzy, jednakże nadmiar materiału nie pozwolił na 100% wyczerpanie tematyki.
Agata
Ogólnie bardzo dobrze.
Jakub
Szkolenie spełniło moje oczekiwania.
Anna