Nowe Prawo wodne – opłaty za usługi wodne oraz strefy i obszary ochronne

TERMIN:
21 lutego 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
PROWADZĄCY:
adw. Maciej Białek, r. pr. Daniel Chojnacki, Tymon Grabarczyk Więcej informacji »
Poznaj aktualne przepisy dotyczące ochrony ujęć wody i zbiorników wodnych oraz opłat za usługi wodne i opłat podwyższonych
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora

Zagadnienia związane z obliczaniem i uiszczaniem opłat za korzystanie z wód oraz ustanawianiem i funkcjonowaniem stref ochronnych ujęć wody i obszarów ochronnych zbiorników wodnych wciąż budzą niepewność wśród korzystających z wód. Choć nowa ustawa Prawo wodne wprowadziła w tym zakresie szeroko zakrojone zmiany, przepisy podlegają kolejnym modyfikacjom rodzącym dalsze wątpliwości interpretacyjne. 


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zidentyfikowanie podstawowych zagadnień mogących być źródłem wątpliwości lub problemów w związku ze stosowaniem nowego Prawa wodnego, przedstawienie zmian dokonanych w nowym Prawie wodnym już po jego wejściu w życie, a także przybliżenie kształtującego się dorobku orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie i jego wpływu na stosowanie prawa. Powyższe kwestie zostaną ujęte ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania nieruchomościami w związku z ochroną i zarządzaniem zasobami wodnymi.

Na praktycznym szkoleniu omówimy aktualne przepisy i najnowsze orzecznictwo!


Co nowego w przepisach i orzecznictwie? 

Tylko znajomość aktualnych regulacji uchroni Cię przed możliwością popełnienia błędu.

 • Czy wiesz, czym są i kogo dotyczą opłaty za usługi wodne?
 • Czy wiesz, w jaki sposób można zakwestionować ich wysokość? 
 • Czy wiesz, jakie są przesłanki wymierzania opłat podwyższonych?
 • Czy wiesz, jakie są możliwości ubiegania się o zmniejszenie, umorzenie lub odroczenie opłaty podwyższonej? 
 • Czy wiesz, jakie obowiązki nakłada Prawo wodne na właścicieli ujęć wody?  
 • Czy wiesz, jakie ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości mogą wiązać się z ustanowieniem i funkcjonowaniem stref i obszarów ochronnych? 
 • Czy wiesz, czego dotyczą zmiany Prawa wodnego wprowadzone już w 2018 r. 
Dzięki naszemu szkoleniu poznasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Dlaczego przepisy i orzecznictwo dotyczące instrumentów ekonomicznych oraz stref i obszarów ochronnych są tak ważne? 


Znajomość najnowszych przepisów i sposobów ich stosowania jest niezbędna dla przedsiębiorców, pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, zarządców nieruchomości oraz ich doradców.


Dzięki naszemu certyfikowanemu szkoleniu dowiesz się:

 • jakie są przesłanki ustalania wysokości i ponoszenia opłat za usługi wodne, 
 • w jaki sposób można kwestionować treść informacji o wysokości opłat, 
 • kiedy organy administracji publicznej mogą wymierzać opłaty podwyższone, 
 • czy i jak można ubiegać się o zmniejszenie wysokości, odroczenie lub umorzenie opłat podwyższonych, 
 • jakie czynności powinien podjąć właściciel ujęcia wody w najbliższym czasie, 
 • jaki wpływ na możliwość prowadzenia działalności lub innego korzystania z nieruchomości mają strefy ochrony ujęć wody oraz obszary ochronne zbiorników wodnych. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy twoje potrzeby. Właśnie dlatego naszymi prelegentami są od lat związani z branżą ochrony środowiska adwokat Maciej Białek, radca prawny Daniel Chojnacki oraz prawnik Tymon Grabarczyk:

 • sprawdzeni specjaliści Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka na co dzień doradzający m.in. w sprawach z zakresu polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska oraz regulacji z zakresu procesu inwestycyjnego,
 • wielokrotni wykładowcy i prelegenci podczas wydarzeń poświęconych zagadnieniom prawno-środowiskowym, w korzystaniu z wód i zarządzaniu zasobami wodnymi,
 • autorzy książki „Opłaty za usługi wodne w nowym prawie wodnym” (C.H. Beck 2018) kompleksowo przedstawiającej instrumenty finansowe w gospodarowaniu wodami na gruncie najnowszych przepisów, a także innych publikacji dotyczących prawnych uwarunkowań korzystania ze środowiska, w tym korzystania z wód. 

Sprawdź, co zyskujesz!

Nasza oferta jest idealna dla Ciebie, ponieważ:

 • podczas 6 godzin szkolenia poznasz najistotniejsze przepisy i najnowsze orzecznictwo, dzięki czemu będziesz na bieżąco z obowiązującymi przepisami,
 • zyskasz praktyczną pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z uzyskiwaniem odszkodowań od przedsiębiorstw przesyłowych,
 • masz możliwość zadania pytań bezpośrednio specjaliście – oszczędzasz czas na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi,
 • otrzymujesz materiały szkoleniowe – w tym książkę autorstwa Prelegentów „Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym” – dodatkową pomoc w codziennej pracy,
 • dostaniesz 3-miesięczny dostęp do modułu „Nieruchomości” na portalu www.czasopisma.beck.pl – bazy ponad 1000 artykułów autorstwa specjalistów z branży nieruchomości,
 • otrzymasz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.


Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców, pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej oraz zarządców nieruchomości. Z uwagi na swój szeroki zakres może także zainteresować radców prawnych, adwokatów oraz przedstawicieli deweloperów.


Poszukujesz praktycznych rozwiązań problemów prawnych związanych z opłatami za korzystanie z wód oraz strefami i obszarami ochronnymi w Prawie wodnym. 


Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00

Program:


 1.  Założenia przyświecające wprowadzeniu nowego Prawa wodnego.
 2.  Nowe Prawo wodne a zasada przyjaznej interpretacji przepisów.
 3.  Przegląd nowelizacji Prawa wodnego dokonanych w 2018 r.
 4.  Zakres przedmiotowy i podmiotowy opłat za usługi wodne i opłat podwyższonych. 
 5.  Kalkulowanie wysokości opłat. 
 6.  Procedura określania wysokości opłat. 
 7.  Tryb i możliwości kwestionowania wysokości opłat. 
 8.  Opłaty podwyższone a możliwość ich zmniejszania, umarzania lub odraczania płatności.
 9.  Obowiązki właścicieli ujęć wody.
 10.  Zmiany w gospodarowaniu nieruchomościami w związku z ustanawianiem stref i obszarów ochronnych. 


Cena standardowa 650,00 PLN brutto (528,46 PLN netto)


 • Prenumeratorzy „Nieruchomości C.H.Beck” – 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Monitora Prawa Pracy” – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusyadw. Maciej Białek Adwokat w zespole prawa ochrony środowiska Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka; jego doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo dotyczące postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, zajmuje się badaniami prawnymi spółek pod kątem spełnienia wymogów prawno-środowiskowych oraz doradztwo legislacyjne.
r. pr. Daniel Chojnacki Radca prawny w zespole prawa ochrony środowiska Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Ekspert z zakresu polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, w tym prawa wodnego. Jest doradcą w kwestiach prawno - środowiskowych przy wielu Projektach infrastrukturalnych, transakcjach oraz postępowaniach due diligence. Ma bogate doświadczenie w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, prawno - środowiskowych, wymaganiach eksploatacji instalacji oraz w reprezentowaniu klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa ochrony środowiska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Tymon Grabarczyk Prawnik w zespole prawa ochrony środowiska Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Jego doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, przy postępowaniach due diligence, a także w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno - ściekowej, doktorant w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Wygodna lokalizacja

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

Serwis kawowy i lunch

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

Przydatne materiały szkoleniowe

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

Doświadczeni prelegenci

Sprawdzeni specjaliści z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, od lat związani z branżą ochrony środowiska.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Nowe Prawo wodne – opłaty za usługi wodne oraz strefy i obszary ochronne

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck