Rewolucyjna reforma procedury cywilnej - projektowane zmiany przepisów KPC

TERMIN:
19 lutego 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
PROWADZĄCY:
SSR dr Łukasz Zamojski Więcej informacji »
Projekt z 26.6.2018 r. (druk UD–309).
Projektowana nowelizacja będzie stanowić największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji z 2012 r.
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Projektowana nowelizacja ze względu na swoją obszerność i zakres ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i będzie stanowić największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. 

Szkolenie odnosi się do fundamentalnych zmian KPC, które mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w celu przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. Stosunkowo najszersze zmiany są projektowane w zakresie zmian odnoszących się do dyskrecjonalnej władzy sądu co do gromadzenia materiału dowodowego(usunięcie regulacji art. 207 i 217 KPC i dodanie przepisów o posiedzeniu przygotowawczym i planie rozprawy). W projekcie ustawy niemal całkowicie przemodelowano również instytucję zażalenia, wprowadzając szeroko zasadę tzw. zażalenia poziomego do innego składu tego samego sądu oraz ucinając tzw. łańcuch zażaleń. Projekt obejmuje również wprowadzenie na powrót przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych wraz z szeregiem odmienności tego typu postępowania w stosunku do przepisów o zwykłym procesie (np. wykluczenie zmian podmiotowych i przedmiotowych, skrócenie niektórych terminów, obowiązek powołania wszystkich dowodów w pierwszym piśmie procesowym i inne).

Co zmienia się w przepisach?

    1.   Czy wiesz kiedy przewodniczący będzie mógł zwrócić pełnomocnikowi pismo bez wezwania do usunięcia braków?
    2.   Czy sąd będzie mógł odrzucić bez wezwania środek zaskarżenia złożony przez profesjonalnego pełnomocnika?
    3.   Jaki będzie skutek nieobecności każdej ze stron na posiedzeniu przygotowawczym?
    4.    W jakim przypadku przewodniczący będzie mógł zwrócić pismo wniesione jako pozew bez żadnych dalszych czynności i bez wcześniejszego wezwania do usunięcia braków?
    5.   W jakiej sytuacji powództwo będzie mogło zostać oddalone na posiedzeniu niejawnym jako oczywiście bezzasadne?
    6.   Czy profesjonalny pełnomocnik będzie mógł być wezwany do podania podstawy prawnej roszczenia?
    7.   Czym jest plan rozprawy i co może zawierać?
    8.   Czym jest nadużycie prawa procesowego i jaki jest jego skutek procesowy?
    9.   Kiedy sąd będzie mógł pominąć dowody i czy musi wskazywać podstawę prawną?
   10.  Jakie są nowe warunki formalne wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku?
   11.  Czy sąd będzie mógł wydać zaskarżalne postanowienie na posiedzeniu niejawnym bez sporządzenia uzasadnienia?
   12.  Jak sąd postąpi z zażaleniem złożonym jedynie dla zwłoki?
   13.  W jakim terminie sprawa gospodarcza będzie mogła być przekazana przez inny funkcjonalnie wydział sądu sądowi gospodarczemu i odwrotnie?
   14.  Czym jest i jakie ma funkcje umowa dowodowa w postępowaniu gospodarczym?Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do prawników, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki
Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista:

SSR dr Łukasz Zamojski - sędzia, autor wielu z zakresu prawa spółek oraz postępowania cywilnego, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”; prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN.
Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".


Zadaj pytanie prowadzącemu
Uczestnicy mają możliwość wcześniejszego zadawania pytań przed szkoleniem. Prelegent odpowie na nie w trakcie szkolenia. 
Pytania należy wpisywać w formularzu zamówienia w polu "Pytania/uwagi do organizatora".

Program szkolenia
Szczegółowa agenta szkolenia znajduje się zakładce "Program".Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00
Rejestracja zaczyna się od godz. 9:30


Program:
 1. Instytucja nadużycia prawa procesowego.
 2. Zmiany w instytucji wyłączenia sędziego.
 3. Obostrzenie zasad co do braków formalnych i fiskalnych pism profesjonalnych pełnomocników (natychmiastowy zwrot pisma dotkniętego brakami, odrzucenie nieopłaconego środka zaskarżenia).
 4. Zmiany w przepisach o doręczeniach (w tym przyjęcie doręczenia poprzez odbiór pisma w Portalu Informacyjnym).
 5. Instytucja oddalenia oczywiście bezzasadnego powództwa na posiedzeniu niejawnym (projektowany art. 1911 KPC).
 6. Regulacja procesowego zarzutu potrącenia (art. 2031 KPC).
 7. Instytucja posiedzenia przygotowawczego i jej skutki dla stron procesu, zmiany w zakresie dyskrecjonalnej władzy sądu co do gromadzenia materiału dowodowego.
 8. Postępowanie w sprawach gospodarczych.
 9. Zmiany dotyczące zażalenia.
 10. Zmiany dotyczące skargi na orzeczenie referendarza sądowego.
 11. Zmiany w zakresie opłat sądowych.

Cena standardowa 600,00 PLN brutto (487,80 PLN netto)


 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego ” - 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Nieruchomości C.H.Beck ”, „Monitora Prawa Pracy” - 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*

*Rabaty nie sumują się. 
** Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.

Bonusy

 • Bezpłatna kwartalna prenumerata (6 numerów styczeń-marzec 2019) dwutygodnika „Monitor Prawniczy”.


SSR dr Łukasz Zamojski Sędzia, autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

DOSKONAŁY EKSPERT

Dr Łukasz Zamojski - sędzia, autor wielu publikacji, prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Rewolucyjna reforma procedury cywilnej - projektowane zmiany przepisów KPC

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Tematyka na czasie, prowadzenie szkolenia bardzo ciekawe, przydatność treści szkolenia bardzo wysoka w praktyce służbowej.
Justyna
Szkolenie spełniło moje oczekiwania
Anna
Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez prelegenta, który posiada doświadczenie w tematyce
Piotr