• 3 panele dyskusyjne
 • 6 prezentacji eksperckich
 • 16 wybitnych prelegentów
Zapisz się

O konferencji O konferencji

Czym jest legal tech i dlaczego jest ważny dla prawników? Jak faktycznie wygląda wykorzystanie nowoczesnych technologii w kancelariach prawnych w Polsce? Czy rynek praktyków prawa jest przygotowany na zmiany jakie niesie ze sobą technologia blockchain, sztuczna inteligencja i inteligentne kontrakty? Jakie inicjatywy planuje wdrożyć polski rząd w obszarze cyfryzacji?

Wydawnictwo C.H.Beck zaprasza na konferencję poświęconą trendom rozwojowym w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych.
Celem konferencji jest umożliwienie prawnikom wzięcia udziału w dyskusji z praktykami, przedstawicielami rządu i środowiska akademickiego o trendach rozwojowych w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych.

Na konferencji:

 • spojrzymy na nowe zjawiska, takie jak blockchain, sztuczna inteligencja i inteligentne kontrakty, które stanowią potencjalnie rewolucyjne technologie w obszarze prawa,
 • zobaczymy także, jak na te zmiany reagować zamierza administracja państwowa oraz jakie inicjatywy są przygotowywane w obszarze rozwoju e-administracji i ram prawnych dla nowych technologii,
 • na podstawie badań Kantar Millward Brown przeprowadzanych na zlecenie Wydawnictwa C.H.Beck omówimy jak faktycznie wygląda rynek legal tech w polskich kancelariach.
Nowatorska formuła konferencji umożliwi uczestnikom zapoznanie się z kluczowymi zagadnieniami w trakcie skondensowanych prezentacji, które następnie będą omawiane w dyskusjach panelowych z udziałem ekspertów i prawników.

Grupa docelowa Grupa docelowa

Konferencja dedykowana jest głównie prawnikom oraz wszystkim osobom zainteresowanym nowymi trendami technologicznymi w codziennej pracy kancelarii.

Prelegenci Prelegenci

mec. Roman Bieda Maruta Wachta sp.j.

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) oraz handlu elektronicznego.

mec. Maciej Bobrowicz Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Radca prawny z ponad 30 letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie gospodarczym. Od ponad 10 lat jest mediatorem w sporach gospodarczych. Wyszkolił setki mediatorów i prawników z zakresu negocjacji i mediacji. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach: 2007-2010, 2010-2013 oraz 2016 - obecnie.

prof. dr Stephan Breidenbach Co-founder and shareholder of HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform GmbH

Profesorem prawa (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytet Wiedeński) i przedsiębiorca. Występował jako arbiter i mediator w licznych sporach krajowych i międzynarodowych. W roku 2011/12 był koordynatorem tematu „Jak będziemy się uczyć?” podczas „Dialogu o przyszłości” pod patronatem kanclerz Angeli Merkel. W ostatnich 15 latach przyczynił się do rozwoju legal tech dla praktyków prawa. Jego firma knowledgeTools© International tworzy m.in. systemy zarządzania wiedzą (Toll Collect) na potrzeby ustawodawstwa.

Mateusz Brodnicki Radca prawny Partner w FILIPIAK BABICZ Kancelaria Prawna

Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie spółek oraz prawie nowych technologii. Był mentorem na imprezach organizowanych przez fundusze inwestycyjne VC oraz inkubatory przedsiębiorczości, na których pomagał technologicznym start up’om ubrać w ramy prawne planowane przedsięwzięcia. W FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna jest odpowiedzialny za wdrożenia nowych technologii i rozwój autorskiego oprogramowania do obsługi kancelarii.

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński Uniwersytet Wrocławski

Profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki. Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako sędzia orzekał m.in. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, następnie w Sądzie Apelacyjnym w tym mieście. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu m.in. prawa prywatnego międzynarodowego i umów elektronicznych, współautor komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego.

Maciej Groń Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Analiz, Ministerstwo Cyfryzacji

Radca prawny, dyrektor Departamentu Polityki Międzynarodowej w Ministerstwie Cyfryzacji. Specjalizuje się w prawie nowych technologii w szczególności w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępu i ponownego wykorzystywania danych publicznych, przepływu danych oraz ochrony danych osobowych, a także sztucznej inteligencji i big data. Jako dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji był odpowiedzialny za koordynacje negocjacji ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), dyrektywy ws. ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Od 2013 roku koordynuje przygotowania corocznego Forum Zarządzania Internetem (IGF Polska) – międzysektorowej i wielostronnej platformy dialogu dla wszystkich zainteresowanych kształtowaniem przyszłości Internetu oraz sposobu jego funkcjonowania.

Arkadiusz Hajduk CEO Transparent Data

Prezes i współzałożyciel firmy technologicznej Transparent Data, pomysłodawca platformy informacji gospodarczej Prześwietl.pl, członek Grupy roboczej ds. otwartych danych Ministerstwa Cyfryzacji. W 2014 roku Magazyn Brief umieścił go na liście 50-u najbardziej kreatywnych ludzi w biznesie. Jeżeli gdzieś mówi się o RegTech, FinTech, open data i pozytywnych zmianach społecznych za sprawą innowacji, najprawdopodobniej spotkacie tam Arkadiusza. Jako autorytet w tej dziedzinie, w 2018 roku reprezentował Polskę przy okrągłym stole Komisji Europejskiej podczas rozmów o Dyrektywie PSI.

mec. Xawery Konarski Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Adwokat, ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym również z wykorzystaniem środków unijnych.

mec. Michał Kordaczuk Co-Head of Dentons Poland Startup Program
Wojciech Łukowski Zastępca Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, Ministerstwo Sprawiedliwości

Sędzia i wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Zastępca Koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego. Od 20 lat uczestniczy w projektach dotyczących informatyzacji sądownictwa, w tym m.in. w zespole projektującym Krajowym Rejestr Sądowy i wdrożenie KRS. W Sądzie Rejonowym dla okręgu Wrocław-Fabrycza wdrożył pierwszy Portal Informacyjny zapewniający dostęp przez Internet do danych zawartych w systemach sądowych. Współautor koncepcji i regulacji wprowadzających możliwość utworzenia spółki z o.o. (a następnie jawnej i komandytowej) drogą elektroniczną, autor 30 publikacji z zakresu informatyzacji sądownictwa, prawa gospodarczego i handlowego.

mec. Jakub Pietrasik Partner w Kancelarii Grykowski Januszczyk Pietrasik Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Z wyróżnieniem ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Kurs Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowany przez Uniwersytet w Cambridge. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej firm, prawie budowlanym, prawie własności intelektualnej i prawie nowych technologii oraz w prawie sportowym. Jest aktywnym prawnikiem procesowym i reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach spornych.

prof. ALK, dr hab. Przemysław Polański Director of Legalis Business Development, Wydawnictwo C.H.Beck

Prawnik i informatyk, wieloletni dyrektor działu IT oraz redakcji Legalisa, w tym główny architekt interfejsu i nawigacji systemu informacji prawnej Legalis. Obecnie dyrektor ds. rozwoju Legalisa w Wydawnictwie C.H.Beck oraz profesor nadzwyczajny w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki w Akademii Leona Koźmińskiego. Radca prawny w OIRP w Warszawie. Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Autor ponad 80 artykułów z zakresu prawa IT, w tym dwóch monografii: “Customary law of the Internet” wydanej przez T.M.C Asser Press w 2007 oraz „Europejskie prawo handlu elektronicznego” Wydawnictwo C.H.Beck, 2014 r. Kierownik dwóch grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki.

Jakub Ruiz Counsel, Bird & Bird

Ekspert w dziedzinie IT, rozwiązywania sporów oraz transakcji handlowych, ceniony przez klientów za jego zaangażowanie w prowadzenie spraw. Kieruje praktyką Digital w polskim biurze Bird & Bird. Doradza przedsiębiorcom od 2004 roku.

prof. WSB dr hab. Ryszard Sowiński Partner w Naveo Sowiński i Sęk

Doradca strategiczny kancelarii prawnych w obszarze marketingu i zarządzania. Trener i coach w obszarze umiejętności biznesowych prawników.

prof. UO dr hab. Dariusz Szostek Partner Zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy

Radca prawny, partner zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego; członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach; Kierownik Centrum Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii WPiA UO. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, szczególnie w zakresie blockchain, smart contract, token, kryptowaluty. Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania.

mec. Tomasz Zalewski Założyciel Fundacji LegalTech Polska

Partner kierujący działem Commercial w warszawskim biurze Bird & Bird. Ceniony specjalista w dziedzinie projektów związanych z prawem zamówień publicznych, nowymi technologiami i prawem własności intelektualnej. Interesuje się prawnymi aspektami zastosowania nowych technologii, w tym blockchainem, sztuczną inteligencją (AI), Internetem rzeczy (IoT), cyberbezpieczeństwem oraz LegalTechem. Posiada doświadczenie w doradzaniu startupom. Jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Gospodarczej Krajowych Producentów Audiowizualnych oraz ekspertem w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Doradza jako ekspert w ramach projektu "Europejska pomoc na rzecz innowacji".

Program Program

9:00 - 10:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

10:00 - 10:05

Powitanie uczestników, wprowadzenie do Konferencji – Wojciech Bierwiczonek, Dyrektor zarządzający, Wydawnictwo C.H.Beck

10:05 - 10:30

Key note speech - prof. dr Stephan Breidenbach, Co-founder and shareholder of HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform GmbH

10:30 - 12:30

Blok 1. Blockchain, sztuczna inteligencja, smart contracts - potencjalny wpływ na branżę prawniczą

I. Prezentacje eksperckie:

 • mec. Tomasz Zalewski, Założyciel Fundacji LegalTech Polska
 • prof. UO dr hab. Dariusz Szostek, Partner zarządzający, Szostek_Bar i Partnerzy

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • mec. Tomasz Zalewski, Założyciel Fundacji LegalTech Polska
Paneliści:
 • prof. UO dr hab. Dariusz Szostek, Partner zarządzający, Szostek_Bar i Partnerzy
 • prof. ALK, dr hab. Przemysław Polański, Director of Legalis Business Development
 • mec. Michał Kordaczuk, Co-Head of Dentons Poland Startup Program
 • mec. Roman Bieda, Radca prawny, Maruta Wachta sp.j.
 • mec. Xawery Konarski, Starszy partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Przykładowe tematy poruszane w panelu:
 • Czym jest blockchain i jaki może mieć wpływ na branżę prawniczą w Polsce i na świecie?
 • Czym są inteligentne kontrakty i jakie są ich korzyści i wady względem papierowych umów?
 • Jakie są bariery i szanse na szersze zastosowanie blockchain, sztucznej inteligencji i inteligentnych kontraktów w Polsce?
 • Jakie są przykłady udanych wdrożeń tych technologii na świecie?
 • Czy polskie prawo jest gotowe na spotkanie z blockchain/inteligentnymi umowami/AI?
 • Jak możemy wykorzystać tego typu technologie w Polsce?

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:00

Blok 2. E-administracja i inicjatywy rządowe w zakresie cyfryzacji istotne dla branży prawniczej

I. Prezentacje eksperckie:

 • Arkadiusz Hajduk, CEO, Transparent Data
 • Wojciech Łukowski, Zastępca Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, Ministerstwo Sprawiedliwości

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • mec. Tomasz Zalewski, Założyciel Fundacji LegalTech Polska
Paneliści:
 • Arkadiusz Hajduk, CEO, Transparent Data
 • Wojciech Łukowski, Zastępca Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Maciej Groń, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Analiz, Ministerstwo Cyfryzacji
 • prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Uniwersytet Wrocławski
 • mec. Jakub Pietrasik, Partner w Kancelarii Grykowski Januszczyk Pietrasik Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych
Przykładowe tematy poruszane w panelu:
 • Jakie systemy informatyczne ważne dla prawników zostały uruchomione w ciągu ostatnich kilku lat przez administrację rządową?
 • Jakie innowacyjne e-usługi publiczne byłby istotne dla branży prawniczej?
 • Czy i kiedy możemy się spodziewać udostępnienia API do rządowych zasobów danych istotnych dla branży prawniczej np. akty, orzeczenia, decyzje administracyjne?

15:00 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 17:00

Blok 3. LegalTech 2019 w Polsce - czego najbardziej potrzebują kancelarie prawne w zakresie IT?

I. Prezentacje eksperckie:

 • prof. ALK, dr hab. Przemysław Polański, Director of Legalis Business Development - Wyniki badania rynkowego C.H.Beck
 • prof. WSB dr hab. Ryszard Sowiński, Partner, Naveo Sowiński i Sęk

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • mec. Tomasz Zalewski, Założyciel Fundacji LegalTech Polska
Paneliści:
 • prof. WSB dr hab. Ryszard Sowiński, Partner, Naveo Sowiński i Sęk
 • prof. ALK, dr hab. Przemysław Polański, Director of Legalis Business Development
 • mec. Mateusz Brodnicki, Partner, FILIPIAKBABICZ Kancelaria prawna
 • mec. Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
 • mec. Jakub Ruiz, Counsel, Bird & Bird
Przykładowe tematy poruszane w panelu:
 • W jakim kierunku zmierzają systemy informacji prawnej, takie jak Legalis?
 • W jakim kierunku zmierzają narzędzia do zarządzania kancelarią?
 • Z jakich nowych usług IT mogą korzystać obecnie prawnicy w Polsce?
 • Kto jest bardziej innowacyjny w zakresie tworzenia nowych usług IT dla prawników: sektor publiczny, czy prywatny i dlaczego?
 • Czego potrzebują najbardziej kancelarie prawne w zakresie IT?

17:30 - 22:00

After Party – networking cocktail - restauracja Prime Cut, Twarda 18, Warszawa

Afterparty Afterparty

Prime CutTwarda 18, Warszawagodzina: 17:30 - 22:00

Po części merytorycznej zapraszamy na networking coctail do restauracji Prime Cut. Swobodna atmosfera będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, rozmów z prelegentami oraz nawiązania nowych kontaktów.

Partnerzy merytoryczni Partnerzy merytoryczni

Bird & Bird
Transparent Data
LegalTech
Traple

Cena i zapisy Cena i zapisy

LegalTech Forum 2019
21 marca 2019 r., Hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa

EARLY BIRDS

490.00 PLN netto
(602.70 PLN brutto)
Do końca oferty pozostało:
Cena obowiązuje do 06.02.2019r.
Zapisz się

REGULAR

590.00 PLN netto
(725.70 PLN brutto)
Cena obowiązuje do 06.03.2019r.

LATE

690.00 PLN netto
(848.70 PLN brutto)
Cena obowiązuje do 20.03.2019r.

W cenie:

Materiały szkoleniowe
Lunch oraz serwis kawowy
After party

Formularz zapisu

Dane do faktury

Dane Kontaktowe uczestników

+ dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy

Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN netto
PLN brutto