• 3 panele dyskusyjne
 • 6 prezentacji eksperckich
 • 16 wybitnych prelegentów
Zapisz się

O konferencji O konferencji

Czym jest legal tech i dlaczego jest ważny dla prawników? Jak faktycznie wygląda wykorzystanie nowoczesnych technologii w kancelariach prawnych w Polsce? Czy rynek praktyków prawa jest przygotowany na zmiany jakie niesie ze sobą technologia blockchain, sztuczna inteligencja i inteligentne kontrakty? Jakie inicjatywy planuje wdrożyć polski rząd w obszarze cyfryzacji?

Wydawnictwo C.H.Beck zaprasza na konferencję poświęconą trendom rozwojowym w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych.
Celem konferencji jest umożliwienie prawnikom wzięcia udziału w dyskusji z praktykami, przedstawicielami rządu i środowiska akademickiego o trendach rozwojowych w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych.

Na konferencji:

 • spojrzymy na nowe zjawiska, takie jak blockchain, sztuczna inteligencja i inteligentne kontrakty, które stanowią potencjalnie rewolucyjne technologie w obszarze prawa,
 • zobaczymy także, jak na te zmiany reagować zamierza administracja państwowa oraz jakie inicjatywy są przygotowywane w obszarze rozwoju e-administracji i ram prawnych dla nowych technologii,
 • na podstawie badań Kantar Millward Brown przeprowadzanych na zlecenie Wydawnictwa C.H.Beck omówimy jak faktycznie wygląda rynek legal tech w polskich kancelariach.
Nowatorska formuła konferencji umożliwi uczestnikom zapoznanie się z kluczowymi zagadnieniami w trakcie skondensowanych prezentacji, które następnie będą omawiane w dyskusjach panelowych z udziałem ekspertów i prawników.

Grupa docelowa Grupa docelowa

Konferencja dedykowana jest głównie prawnikom oraz wszystkim osobom zainteresowanym nowymi trendami technologicznymi w codziennej pracy kancelarii.

Prelegenci Prelegenci

Katarzyna Abramowicz Prezes zarządu SpecPrawnik.pl oraz SpecFile.pl

Założycielka dwóch serwisów z branży legaltech SpecPrawnik.pl oraz SpecFile.pl. Radczyni prawna z wieloletnim doświadczeniem w agencjach rządowych oraz w sektorze prywatnym. Była przedstawicielką KIRP w Brukseli. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w e-commerce. Współtwórczyni serwisów bilety24.pl, przelewy24.pl, specprawnik.pl (marketplace łączący klientów z prawnikami), oduslug.pl, specfile.pl (aplikacja podwyższająca bezpieczeństwo danych).

mec. Roman Bieda Maruta Wachta sp.j.

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) oraz handlu elektronicznego.

mec. Maciej Bobrowicz Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Radca prawny z ponad 30 letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie gospodarczym. Od ponad 10 lat jest mediatorem w sporach gospodarczych. Wyszkolił setki mediatorów i prawników z zakresu negocjacji i mediacji. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach: 2007-2010, 2010-2013 oraz 2016 - obecnie.

prof. dr Stephan Breidenbach Co-founder and shareholder of HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform GmbH

Profesorem prawa (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytet Wiedeński) i przedsiębiorca. Występował jako arbiter i mediator w licznych sporach krajowych i międzynarodowych. W roku 2011/12 był koordynatorem tematu „Jak będziemy się uczyć?” podczas „Dialogu o przyszłości” pod patronatem kanclerz Angeli Merkel. W ostatnich 15 latach przyczynił się do rozwoju legal tech dla praktyków prawa. Jego firma knowledgeTools© International tworzy m.in. systemy zarządzania wiedzą (Toll Collect) na potrzeby ustawodawstwa.

Mateusz Brodnicki Radca prawny Partner w FILIPIAK BABICZ Kancelaria Prawna

Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie spółek oraz prawie nowych technologii. Był mentorem na imprezach organizowanych przez fundusze inwestycyjne VC oraz inkubatory przedsiębiorczości, na których pomagał technologicznym start up’om ubrać w ramy prawne planowane przedsięwzięcia. W FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna jest odpowiedzialny za wdrożenia nowych technologii i rozwój autorskiego oprogramowania do obsługi kancelarii.

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński Uniwersytet Wrocławski

Profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki. Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako sędzia orzekał m.in. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, następnie w Sądzie Apelacyjnym w tym mieście. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu m.in. prawa prywatnego międzynarodowego i umów elektronicznych, współautor komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego.

Maciej Groń Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Analiz, Ministerstwo Cyfryzacji

Radca prawny, dyrektor Departamentu Polityki Międzynarodowej w Ministerstwie Cyfryzacji. Specjalizuje się w prawie nowych technologii w szczególności w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępu i ponownego wykorzystywania danych publicznych, przepływu danych oraz ochrony danych osobowych, a także sztucznej inteligencji i big data. Jako dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji był odpowiedzialny za koordynacje negocjacji ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), dyrektywy ws. ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Od 2013 roku koordynuje przygotowania corocznego Forum Zarządzania Internetem (IGF Polska) – międzysektorowej i wielostronnej platformy dialogu dla wszystkich zainteresowanych kształtowaniem przyszłości Internetu oraz sposobu jego funkcjonowania.

Arkadiusz Hajduk CEO Transparent Data

Prezes i współzałożyciel firmy technologicznej Transparent Data, pomysłodawca platformy informacji gospodarczej Prześwietl.pl, członek Grupy roboczej ds. otwartych danych Ministerstwa Cyfryzacji. W 2014 roku Magazyn Brief umieścił go na liście 50-u najbardziej kreatywnych ludzi w biznesie. Jeżeli gdzieś mówi się o RegTech, FinTech, open data i pozytywnych zmianach społecznych za sprawą innowacji, najprawdopodobniej spotkacie tam Arkadiusza. Jako autorytet w tej dziedzinie, w 2018 roku reprezentował Polskę przy okrągłym stole Komisji Europejskiej podczas rozmów o Dyrektywie PSI.

mec. Xawery Konarski Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Adwokat, ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym również z wykorzystaniem środków unijnych.

mec. Michał Kordaczuk Co-Head of Dentons Poland Startup Program

Prowadzi Dentons Poland Startup Program w warszawskim biurze kancelarii. Specjalizuje się w zakresie prawa nowych technologii, prawa handlowego oraz prawa cywilnego. Posiada doświadczenie w doradztwie podmiotom z sektora nowoczesnych technologii w zakresie zabezpieczania interesów założycieli (founderów) na każdym etapie funkcjonowania podmiotów technologicznych oraz umów inwestycyjnych. Dodatkowo współprowadzi projekty z biurem Dentons w Luksemburgu, w ramach których zakładane są fundusze inwestycyjne typu venture capital.

Wojciech Łukowski Zastępca Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, Ministerstwo Sprawiedliwości

Sędzia i wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Zastępca Koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego. Od 20 lat uczestniczy w projektach dotyczących informatyzacji sądownictwa, w tym m.in. w zespole projektującym Krajowym Rejestr Sądowy i wdrożenie KRS. W Sądzie Rejonowym dla okręgu Wrocław-Fabrycza wdrożył pierwszy Portal Informacyjny zapewniający dostęp przez Internet do danych zawartych w systemach sądowych. Współautor koncepcji i regulacji wprowadzających możliwość utworzenia spółki z o.o. (a następnie jawnej i komandytowej) drogą elektroniczną, autor 30 publikacji z zakresu informatyzacji sądownictwa, prawa gospodarczego i handlowego.

mec. Jakub Pietrasik Partner w Kancelarii Grykowski Januszczyk Pietrasik Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Z wyróżnieniem ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Kurs Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowany przez Uniwersytet w Cambridge. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej firm, prawie budowlanym, prawie własności intelektualnej i prawie nowych technologii oraz w prawie sportowym. Jest aktywnym prawnikiem procesowym i reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach spornych.

prof. ALK, dr hab. Przemysław Polański Director of Legalis Business Development, Wydawnictwo C.H.Beck

Prawnik i informatyk, wieloletni dyrektor działu IT oraz redakcji Legalisa, w tym główny architekt interfejsu i nawigacji systemu informacji prawnej Legalis. Obecnie dyrektor ds. rozwoju Legalisa w Wydawnictwie C.H.Beck oraz profesor nadzwyczajny w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki w Akademii Leona Koźmińskiego. Radca prawny w OIRP w Warszawie. Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Autor ponad 80 artykułów z zakresu prawa IT, w tym dwóch monografii: “Customary law of the Internet” wydanej przez T.M.C Asser Press w 2007 oraz „Europejskie prawo handlu elektronicznego” Wydawnictwo C.H.Beck, 2014 r. Kierownik dwóch grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki.

Jakub Ruiz Counsel, Bird & Bird

Ekspert w dziedzinie IT, rozwiązywania sporów oraz transakcji handlowych, ceniony przez klientów za jego zaangażowanie w prowadzenie spraw. Kieruje praktyką Digital w polskim biurze Bird & Bird. Doradza przedsiębiorcom od 2004 roku.

prof. WSB dr hab. Ryszard Sowiński Partner w Naveo Sowiński i Sęk

Doradca strategiczny kancelarii prawnych w obszarze marketingu i zarządzania. Trener i coach w obszarze umiejętności biznesowych prawników.

prof. UO dr hab. Dariusz Szostek Partner Zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy

Radca prawny, partner zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego; członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach; Kierownik Centrum Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii WPiA UO. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, szczególnie w zakresie blockchain, smart contract, token, kryptowaluty. Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania.

mec. Tomasz Zalewski Założyciel Fundacji LegalTech Polska

Partner kierujący działem Commercial w warszawskim biurze Bird & Bird. Ceniony specjalista w dziedzinie projektów związanych z prawem zamówień publicznych, nowymi technologiami i prawem własności intelektualnej. Interesuje się prawnymi aspektami zastosowania nowych technologii, w tym blockchainem, sztuczną inteligencją (AI), Internetem rzeczy (IoT), cyberbezpieczeństwem oraz LegalTechem. Posiada doświadczenie w doradzaniu startupom. Jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Gospodarczej Krajowych Producentów Audiowizualnych oraz ekspertem w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Doradza jako ekspert w ramach projektu "Europejska pomoc na rzecz innowacji".

Program Program

9:00 - 10:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

10:00 - 10:05

Powitanie uczestników, wprowadzenie do Konferencji – Wojciech Bierwiczonek, Dyrektor zarządzający, Wydawnictwo C.H.Beck

10:05 - 10:30

Key note speech - prof. dr Stephan Breidenbach, Co-founder and shareholder of HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform GmbH

10:30 - 12:30

Blok 1. Blockchain, sztuczna inteligencja, smart contracts - potencjalny wpływ na branżę prawniczą

I. Prezentacje eksperckie:

 • mec. Tomasz Zalewski, Założyciel Fundacji LegalTech Polska
 • prof. UO dr hab. Dariusz Szostek, Partner zarządzający, Szostek_Bar i Partnerzy

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • mec. Tomasz Zalewski, Założyciel Fundacji LegalTech Polska
Paneliści:
 • prof. UO dr hab. Dariusz Szostek, Partner zarządzający, Szostek_Bar i Partnerzy
 • prof. ALK, dr hab. Przemysław Polański, Director of Legalis Business Development
 • mec. Michał Kordaczuk, Co-Head of Dentons Poland Startup Program
 • mec. Roman Bieda, Radca prawny, Maruta Wachta sp.j.
 • mec. Xawery Konarski, Starszy partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Przykładowe tematy poruszane w panelu:
 • Czym jest blockchain i jaki może mieć wpływ na branżę prawniczą w Polsce i na świecie?
 • Czym są inteligentne kontrakty i jakie są ich korzyści i wady względem papierowych umów?
 • Jakie są bariery i szanse na szersze zastosowanie blockchain, sztucznej inteligencji i inteligentnych kontraktów w Polsce?
 • Jakie są przykłady udanych wdrożeń tych technologii na świecie?
 • Czy polskie prawo jest gotowe na spotkanie z blockchain/inteligentnymi umowami/AI?
 • Jak możemy wykorzystać tego typu technologie w Polsce?

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:00

Blok 2. E-administracja i inicjatywy rządowe w zakresie cyfryzacji istotne dla branży prawniczej

I. Prezentacje eksperckie:

 • Arkadiusz Hajduk, CEO, Transparent Data
 • Wojciech Łukowski, Zastępca Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, Ministerstwo Sprawiedliwości

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • mec. Tomasz Zalewski, Założyciel Fundacji LegalTech Polska
Paneliści:
 • Arkadiusz Hajduk, CEO, Transparent Data
 • Wojciech Łukowski, Zastępca Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Maciej Groń, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Analiz, Ministerstwo Cyfryzacji
 • prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Uniwersytet Wrocławski
 • mec. Jakub Pietrasik, Partner w Kancelarii Grykowski Januszczyk Pietrasik Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych
Przykładowe tematy poruszane w panelu:
 • Jakie systemy informatyczne ważne dla prawników zostały uruchomione w ciągu ostatnich kilku lat przez administrację rządową?
 • Jakie innowacyjne e-usługi publiczne byłby istotne dla branży prawniczej?
 • Czy i kiedy możemy się spodziewać udostępnienia API do rządowych zasobów danych istotnych dla branży prawniczej np. akty, orzeczenia, decyzje administracyjne?

15:00 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 17:00

Blok 3. LegalTech 2019 w Polsce - czego najbardziej potrzebują kancelarie prawne w zakresie IT?

I. Prezentacje eksperckie:

 • prof. ALK, dr hab. Przemysław Polański, Director of Legalis Business Development - Wyniki badania rynkowego C.H.Beck
 • prof. WSB dr hab. Ryszard Sowiński, Partner, Naveo Sowiński i Sęk

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • mec. Tomasz Zalewski, Założyciel Fundacji LegalTech Polska
Paneliści:
 • prof. WSB dr hab. Ryszard Sowiński, Partner, Naveo Sowiński i Sęk
 • prof. ALK, dr hab. Przemysław Polański, Director of Legalis Business Development
 • mec. Mateusz Brodnicki, Partner, FILIPIAKBABICZ Kancelaria prawna
 • mec. Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
 • mec. Jakub Ruiz, Counsel, Bird & Bird
 • Katarzyna Abramowicz, SpecPrawnik.pl, SpecFile.pl
Przykładowe tematy poruszane w panelu:
 • W jakim kierunku zmierzają systemy informacji prawnej, takie jak Legalis?
 • W jakim kierunku zmierzają narzędzia do zarządzania kancelarią?
 • Z jakich nowych usług IT mogą korzystać obecnie prawnicy w Polsce?
 • Kto jest bardziej innowacyjny w zakresie tworzenia nowych usług IT dla prawników: sektor publiczny, czy prywatny i dlaczego?
 • Czego potrzebują najbardziej kancelarie prawne w zakresie IT?

17:30 - 22:00

After Party – networking cocktail - restauracja Prime Cut, Twarda 18, Warszawa

Afterparty Afterparty

Prime CutTwarda 18, Warszawagodzina: 17:30 - 22:00

Po części merytorycznej zapraszamy na networking coctail do restauracji Prime Cut. Swobodna atmosfera będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, rozmów z prelegentami oraz nawiązania nowych kontaktów.

Partnerzy merytoryczni Partnerzy merytoryczni

Bird & Bird
Transparent Data
LegalTech
Traple
SpecPrawnik
SpecFile

Cena i zapisy Cena i zapisy

LegalTech Forum 2019
21 marca 2019 r., Hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa

EARLY BIRDS

490.00 PLN netto
(602.70 PLN brutto)
Cena obowiązywała do 06.02.2019r.

REGULAR

590.00 PLN netto
(725.70 PLN brutto)
Do końca oferty pozostało:
Cena obowiązuje do 06.03.2019r.
Zapisz się

LATE

690.00 PLN netto
(848.70 PLN brutto)
Cena obowiązuje do 20.03.2019r.

W cenie:

Materiały szkoleniowe
Lunch oraz serwis kawowy
After party

Formularz zapisu

Dane do faktury

Dane Kontaktowe uczestników

+ dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy

Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN netto
PLN brutto