Prawo restrukturyzacyjne w praktyce

TERMIN:
30 stycznia 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
SSR Cezary Zalewski Więcej informacji »
Bogate możliwości stworzone dla przedsiębiorców i wyzwanie dla prawników!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Od czasu wejścia w życie - z dniem 1.1.2016 r. - ustawy Prawo restrukturyzacyjne liczba postępowań restrukturyzacyjnych z roku na rok rośnie. W 2017 r. opublikowano w MSiG 348 ogłoszeń o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, a do 30.9.2018 r. liczba wszczętych postępowań restrukturyzacyjnych wyniosła już 348. Wśród postępowań restrukturyzacyjnych większość stanowią przyspieszone postępowania układowe, rośnie też z roku na rok liczba postępowań sanacyjnych.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pokazanie problemów (na rzeczywistych przykładach postępowań restrukturyzacyjnych), które ujawniły się w dotychczasowej praktyce stosowania nowych przepisów.

W trakcie szkolenia zostaną omówione:

 • przykładowe, rzeczywiście złożone wnioski restrukturyzacyjne, przebieg postępowań i zapadłe rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach;
 • najczęstsze błędy doradców restrukturyzacyjnych stwierdzone w konkretnych postępowaniach;
 • nowe możliwości prawne skierowane do przedsiębiorców-dłużników, mających nawet niewielkie trudności finansowe, które radcowie prawni i adwokaci powinni znać, aby móc profesjonalnie świadczyć pomoc prawną;
 • nowe, daleko idące uprawnienia i możliwości wierzycieli, które umożliwią znaczące podniesienie skuteczności egzekucji wierzytelności;
 • procedury restrukturyzacyjne z podkreśleniem praktycznych możliwości wykorzystania każdej z nich;
 • zmiany w prawie upadłościowym ze szczególnym uwzględnieniem praw wierzycieli i obowiązków syndyka;
 • nowe zasady odpowiedzialności przedsiębiorców za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie;
 • pomoc publiczna jako element restrukturyzacji z udziałem podmiotów publicznoprawnych;
 • relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym  a upadłościowym.

Kto powinien wziąć udział

Adwokaci i radcowie prawni, syndycy, doradcy restrukturyzacyjni; specjaliści pracujący w bankach i instytucjach finansowych, a także w instytucjach publicznoprawnych (w szczególności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędach skarbowych)  zajmujący się trudnymi wierzytelnościami, restrukturyzacją i upadłościami oraz przedsiębiorcy. 

Godziny szkolenia: 10:00 - 17:00

Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30

Program:

1.   Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wraz z przedstawieniem przykładów konkretnych spraw, w których sąd odmówił otwarcia postępowania.
2.   Analiza konkretnej sprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu po samodzielnym zbieraniu głosów.
3.   Przebieg przyspieszonego postępowania układowego – przykłady ze wskazaniem najczęstszych błędów i trudności występujących w konkretnych sprawach.
4.   Postępowanie układowe w praktyce.
5.   Postępowanie sanacyjne:
- zarząd własny dłużnika w postępowaniu sanacyjnym,  
- spis wierzytelności – błędy i wątpliwości ujawnione w praktyce,
- plan restrukturyzacyjny – omówienie przykładów konkretnych planów i procedury jego zatwierdzania,
- rada wierzycieli:
- wątpliwości prawne na etapie powoływania rady,
- omówienie przykładowych zapisów regulaminu ,
- podstawy uchylania uchwał ze wskazaniem przykładowych orzeczeń, 
- praktyka współpracy z innymi organami postępowania,
- wdrażanie działań sanacyjnych: 
- bezskuteczność czynności prawnych,
- odstąpienie od umów wzajemnych,
- sprzedaż składników majątkowych ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej.
6.   Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego – podstawy teoretyczne i orzecznictwo sądów.
7.   Relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym  a upadłościowym:
- pierwszeństwo rozpoznawania wniosku o otwarcie postępowania w praktyce sądów,
- uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości – przykłady konkretnych spraw i zapadłych  orzeczeń.


Cena standardowa: 800 PLN brutto (650,41 PLN netto)

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego”, „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Podatkowego”, „Nieruchomości C.H.Beck” - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*
* Rabaty nie łączą się.

Bonus


 • Bezpłatna prenumerata online (4 numery 2019 r.) kwartalnika „Monitor Prawa Handlowego”.
SSR Cezary Zalewski Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor Projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne- od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego;od listopada 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego, w latach: 2003– obecnie– Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; Przewodniczący Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego wydziału w Polsce zajmującego się sprawami upadłościowymi); stale orzekający w sprawach upadłościowych, prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego– komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu;w latach 2011- 2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1– 4 sesji w miesiącu;posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uczelnię Łazarskiego (studia podyplomowe), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe), Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, C.H.Beck, Business Options s.c., Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej;opracowywał jako uczestnik konsorcjum casebooki w ramach realizacji projektu pn. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych- case management” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

Wygodna lokalizacja

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

Serwis kawowy i lunch

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

Przydatne materiały szkoleniowe

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

Doświadczony prelegent

SSR Cezary Zalewski - pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor Projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Prawo restrukturyzacyjne w praktyce

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie bardzo przydatne i dobrze zorganizowane, zarówno jeżeli chodzi o zakres, czas jak też warunki idealne.
Iwona
Szkolenie przeprowadzone na dobrym poziomie. Bardzo pozytywnie oceniam prelegenta.
Jadwiga
Wysoki poziom merytoryczny szkolenia.
Marek