RODO w sektorze medycznym. Nowe przepisy w praktyce

TERMIN:
6 lutego 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
adw. dr Paweł Litwiński Więcej informacji »
Dowiedz się w jaki sposób nowe przepisy o ochronie danych osobowych nadają szczególny status danym sensytywnym, dotyczącym zdrowia - czyli tym, które przetwarzają placówki medyczne
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Czy wiesz, jak stosować RODO w sektorze medycznym? 

 • Jak zbierać zgody zgodnie z wymaganiami RODO?
 • Jak wykonać nowe obowiązki informacyjne wynikające z RODO?
 • Czy pacjent powinien za darmo otrzymać kopię swojej dokumentacji medycznej?
 • Prawo do bycia zapomnianym a dane medyczne?
 • Czy w sektorze ochrony zdrowia obowiązuje prawo do przenoszenia danych?
 • Jak prawidłowo skonstruować umowy powierzenia przetwarzania danych? 
 • Czy w placówce medycznej należy przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych?

Od dnia 25.5.2018 r., w którym zaczęło obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), placówki medyczne zobowiązane są do stosowania regulacji prawnych wynikających z unijnego rozporządzenia. 

RODO wprowadza bardzo liczne i głębokie zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych osób fizycznych, a z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą zagadnienie to ma charakter kluczowy, albowiem placówki te przetwarzają dane sensytywne, dotyczące zdrowia, którym RODO nadaje szczególny status.

Cel szkolenia

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy zapoznają się kompleksowo z tematyką RODO, tak aby placówka medyczna była w pełni przygotowana do spełnienia wymagań formalno-prawnych i stosowania nowych regulacji w praktyce. Zajęcia pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, aby dane osobowe i dane medyczne pacjentów oraz wszelkie informacje o ich stanie zdrowia były zbierane, przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa –  zgodnie z RODO, a także z nową ustawą z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000). Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli uchronić się przed ewentualnymi sankcjami karnymi wynikającymi z niedopełnienia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Planowane zmiany w prawie

W celu wdrożenia RODO do krajowego porządku prawnego, poza uchwaleniem nowej ustawy o ochronie danych osobowych, konieczne jest także uchwalenie setek zmian w innych ustawach. Podczas szkolenia omówione zostaną także projektowane przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/678 (druk sejmowy nr 3050; http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3050). 

Ustawą tą, mającą za zadanie wdrożenie RODO m.in. w sektorze zdrowia, wprowadzone zostaną zmiany m.in. w:

 • ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 
 • ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych, 
 • ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, 
 • ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, 
 • ustawie o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, 
 • ustawie o leczeniu niepłodności,  w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Szkolenie poprowadzi wybitny ekspert z zakresu ochrony danych osobowych: 
dr adw. Paweł Litwiński: 

- członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Bierze udział w pracach Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej w placówkach leczniczych, szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich (inspektorzy ochrony danych osobowych, kadra kierownicza, pracownicy administracyjni, personel medyczny).

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów przetwarzających dane – zarówno świadczeniodawców, jak i podmiotów oferujących usługi wspierające proces terapeutyczny i proces zarządzania placówką medyczną.


Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00

Rejestracja zaczyna się o: godz. 9:30

Program:


 1. Sytuacja po rozpoczęciu stosowania RODO – jakie przepisy regulują przetwarzanie danych osobowych w sektorze medycznym?
  1. RODO,
  2. krajowe przepisy o ochronie danych osobowych,
  3. przepisy sektorowe dot. danych medycznych.
 1. Najważniejsze pojęcia i założenia RODO
  1. dane osobowe AD 2018,
  2. dane osobowe, dane wrażliwe, dane medyczne,
  3. zastosowanie RODO w sektorze ochrony zdrowia.
 1. Co zmienia RODO w przetwarzaniu danych medycznych?
  1. nowy sposób zbierania zgód,
  2. nowe obowiązki informacyjne,
  3. nowe podejście do zabezpieczenia danych osobowych.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą
  1. uzyskanie kopii danych,
  2. przenoszenie danych,
  3. ograniczenie przetwarzania,
  4. praw do bycia zapomnianym.
 1. Outsourcing przetwarzania danych w branży medycznej
  1. umowy powierzenia zgodne z RODO,
  2. odpowiedzialność administratora i podmiotu przetwarzającego.
 1. Ocena skutków dla ochrony danych w sektorze medycznym
  1. kiedy przeprowadzać,
  2. jak przeprowadzać.

Cena standardowa 700 PLN brutto (569,11 PLN netto + VAT)


 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” oraz Kwartalnika „Informacja w Administracji” – 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Podatkowego”, „Nieruchomości C.H.Beck” – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.

*Rabaty nie sumują się.


Bonusy

 • 6-miesięczna prenumerata on-line „Monitora Prawniczego”.


adw. dr Paweł Litwiński Członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Bierze udział w pracach Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym Komentarza do Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (C.H.Beck, 2017) oraz Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (C.H.Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016). Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskiej Akademii Nauk i na Akademii Leona Koźmińskiego.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOŚWIADCZONY PRELEGENT

Szkolenie prowadzone przez eksperta z ochrony danych osobowych - Pawła Litwińskiego.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

RODO w sektorze medycznym. Nowe przepisy w praktyce

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Świetne szkolenie, super prelegent, jasny przekaz, kompetencje, otwarcie na słuchaczy.
Monika
Profesjonalnie, otwartość na dyskusję.
Izabela
Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie.
Lilianna