Upadłość konsumencka - warsztaty praktyczne

TERMIN:
19 lutego 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
PROWADZĄCY:
SSR Cezary Zalewski Więcej informacji »
Poznaj nowe możliwości oddłużenia konsumentów!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Do 30.9.2018 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do 4464 osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła więc ponad dwukrotnie w stosunku do całego 2015 roku (pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. 

Upadłość konsumencka jest niezwykle istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych oraz wierzycieli. Ustawa z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych spowodowała, że obecnie łatwiej ogłosić upadłość konsumencką. 

Cel szkolenia

Celem zajęć jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela. Program szkolenia oparty jest na przykładach rzeczywistych postępowań upadłościowych i orzecznictwie sądów upadłościowychPodczas szkolenia omówione zostaną także założenia przygotowywanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.

W trakcie warsztatów zostanie omówione w formule case studies:


 • projekt nowelizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej,
 • nowe możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie,
 • wymagania formalne wniosków i wszelkich pism składanych w toku postępowania,
 • przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, które wpłynęły do sądów po wejściu w życie nowych przepisów,
 • praktyczne, ujawnione w toku stosowania nowych przepisów, niespójności, niejasności nowych regulacji wraz z propozycjami ich rozwiązania,

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki!

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Właśnie dlatego naszym prelegentem jest SSR Cezary Zalewski:

- pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor Projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

Dla kogo jest to szkolenie:


 • adwokaci i radcowie prawni,
 • syndycy, doradcy restrukturyzacyjni,
 • specjaliści pracujący w bankach i instytucjach finansowych, zajmujący się egzekucją kredytów konsumenckich,
 • konsumenci. 

Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00


Program:

 1.  Przesłanki negatywne ogłoszenia upadłości konsumenckiej w orzecznictwie sądowym.
 2.  Obligatoryjne czynności syndyka z uwzględnieniem specyfiki postępowań upadłościowych konsumentów:
      a - spis inwentarza i spis majątku upadłego niewchodzącego w skład masy upadłości,
      b - lista wierzytelności,
      c - sprawozdawczość i wynagrodzenie.
 3.  Koszty w upadłości konsumenckiej  – zakres i praktyczne problemy. 
 4.  Likwidacja masy upadłości w praktyce.
 5.  Wydzielanie kwota na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego.
 6.  Upadłość małżonków.
 7.  Sprawność postępowań upadłościowych - praktyczne wskazania i przykłady „dobrych praktyk”.
 8.  Upadłość konsumenta z wniosku wierzyciela.
 9.  Plan spłaty, ze szczególnym uwzględnianiem  roli syndyka.
 10.  Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty.
 11.  Realizacja planu spłaty.
 12.  Umorzenie zobowiązań po wykonaniu planu spłaty.
 13.  Projekt nowelizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.

Cena standardowa: 750 PLN brutto (609,76 PLN netto)


 • Prenumeratorzy "Monitora Prawniczego " - 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck”  - 10% rabatu *
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy


 • 3-miesięczna prenumerata online „Monitora Prawniczego” (6 numerów).
SSR Cezary Zalewski Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. Od listopada 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego, w latach: 2003– obecnie– Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; Przewodniczący Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego wydziału w Polsce zajmującego się sprawami upadłościowymi); stale orzekający w sprawach upadłościowych, prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego– komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu;w latach 2011- 2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1– 4 sesji w miesiącu;posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uczelnię Łazarskiego (studia podyplomowe), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe), Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, C.H.Beck, Business Options s.c., Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej;opracowywał jako uczestnik konsorcjum casebooki w ramach realizacji projektu pn. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych- case management” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Wygodna lokalizacja

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

Serwis kawowy i lunch

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

Przydatne materiały szkoleniowe

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

Doświadczony prelegent

Cezary Zalewski - Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor Projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Upadłość konsumencka - warsztaty praktyczne

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Prowadzenie na wysokim poziomie.
Martyna
Wysoki poziom merytoryczny szkolenia.
Marek
Jestem praktykiem i cenie sobie szkolenia prowadzone przez praktyków. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia.
Kamila