Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej 2019 - zmiany wynikające z RODO, znowelizowanego KP oraz rozporządzenia dotyczącego dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

TERMIN:
20 lutego 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
PROWADZĄCY:
Anna Kamińska-Pietnoczko Więcej informacji »
Dowiedz się w jaki sposób na fali nowych przepisów prawidłowo prowadzić dokumentację towarzyszącą zatrudnianiu pracowników
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Pracodawca w procesie rekrutacji i zatrudnienia może natrafić na liczne problemy i pułapki związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zakazu dyskryminacji i dokumentacji pracowniczej. 

Co zmienia się w przepisach: 
 • Od 1.1.2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian, w tym wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji, ma charakter rewolucyjny. Niezależnie ustawodawca pracuje nad przepisami wykonawczymi, czyli przede wszystkim nad rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, które wprowadza cztery obowiązkowe części akt osobowych: A, B, C i D. 
 • Od 25.5.2018 r. obowiązuje nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych (tzw. RODO), co wymusiło zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. 
 • Trzeba mieć na uwadze, że planowana jest nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie żądania i przetwarzania danych osobowych, w tym tych dotyczących kandydatów na pracownika.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników, co w szczególności umożliwi uniknięcie bardzo wysokich kar administracyjnych związanych z nieadekwatnym do celu gromadzeniem danych osobowych. 

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmienionymi zasadami przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej. Szkolenie uwzględnia zamiany prawa wynikające z RODO, nowe przepisy Kodeksu pracy obowiązujące od stycznia 2019 r., a także planowane nowelizacje przepisów prawa.

Zadaj pytanie prowadzącemu
Uczestnicy mają możliwość wcześniejszego zadawania pytań przed szkoleniem. Prelegent odpowie na nie w trakcie szkolenia.  
Pytania należy wpisywać w formularzu zamówienia w polu "Pytania/uwagi do organizatora".

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR, kadr, płac oraz osób zarządzających tymi działami, a także dla osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest Anna Kamińska-Pietnoczko -
prawnik specjalizujący się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników,
dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji.

Więcej o prowadzącej w zakładce "Prelegenci". 


Godziny szkolenia: 10:00-16:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30

Agenda:

 1. Dane osobowe w procesie rekrutacji
  - Jak prawidłowo przygotować ogłoszenie o pracę?
  - Jakich danych można żądać od kandydata na pracownika?
  - Warunki wyrażania zgody w procesie rekrutacyjnym.
  - Media społecznościowe jako źródło informacji o potencjalnym pracowniku.
  - Dokumenty w rekrutacji: CV, list motywacyjny, referencje, świadectwa pracy.
  - Co powinna zawiera część „A” akt osobowych? 
  - Wstępne badania lekarskie.
  - Podstawy prawne przetwarzania danych w procesie rekrutacyjnym.
  - Obowiązek informacyjny wobec kandydat na pracownika.

 2. Dane osobowe w zatrudnieniu
  - Jakich danych można żądać od pracownika – rozszerzony katalog danych.
  - Warunki wyrażania zgody w procesie zatrudnieniowym.
  - Wykorzystywanie wizerunku pracownika .
  - Co powinna zawierać część „B” i „C” akt osobowych?
  - Dokumentacja dotycząca czasu pracy (harmonogramy, listy obecności, karty urlopowe).
  - Dokumentacja wypadkowa.
  - Dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń).
  - Dokumentacja dotycząca oceny pracowniczej oraz kar porządkowych – zatarcie kary porządkowej.
  - Dokumentowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem.
  - Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  - Jak prawidłowo prowadzić listę obecności?
  - Jakie są nowe zasady monitorowania pracowników?
  - Udostępnianie informacji związkom zawodowym
  - Telefoniczne potwierdzanie danych dla banków i innych instytucji.
  - Badania lekarskie (okresowe i kontrolne).
  - Co trzeba przechowywać w ramach dokumentacji ZUS?
  - Nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
  - Obowiązek informacyjny pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych.
  - Podstawy prawne przetwarzania danych w zatrudnieniu.
  - Nowe prawa pracownika wynikające z RODO, np. prawo dostępu do danych, prawo do przeniesienia danych, prawa do zapomnienia itp.
  - Kiedy potrzebna jest umowa powierzania przetwarzania danych w zatrudnieniu?
  - Zatrudnianie cudzoziemców, a obowiązek przechowywania dokumentacji.

 3. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem nowych rozwiązań prawnych
  - Elektronizacja akt osobowych pracownika.
  - Jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?
  - Nowe wymogi dotyczące przechowywania akt osobowych.
  - Ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem.
  - Nowe obowiązki pracodawcy związane ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej.
  - Co należy zrobić z dokumentacją pracowniczą w razie likwidacji firmy?
  - Nowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy musimy wydać ją pracownikowi, kiedy możemy, a kiedy należy ją zniszczyć?
  - Jakie dokumenty zawsze kontroluje PIP?
  - Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników? Na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów?

 4. Zatrudnienie pozapracownicze
  - Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

 5. Planowane zmiany prawa w zakresie danych osobowych i dokumentacji pracowniczej
  - Nowy katalog danych w rekrutacji. - Nowy katalog danych pozyskiwanych od pracownika.
  - Nowe zasady prowadzenia akt osobowych oraz dokumentacji wynikającej ze stosunku pracy.
  - Nowa część akt osobowych – „D”.

Cena standardowa: 650 PLN brutto (528,45  PLN netto + VAT) 


* Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.


 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy” - 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” - 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 

Anna Kamińska-Pietnoczko Prawnik specjalizujący się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze szkoleń. Jest także wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest doktorantką w Katedrze Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z otwartym przewodem doktorskim. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym współautor komentarzy do Kodeksu pracy.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOŚWIADCZONY PRELEGENT

Anna Kamińska-Pietnoczko - prawnik specjalizujący się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej 2019 - zmiany wynikające z RODO, znowelizowanego KP oraz rozporządzenia dotyczącego dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Świetnie przeprowadzone szkolenie. Na wszystkie pytania były odpowiedzi.
Joanna
Profesjonalnie, otwartość na dyskusję.
Izabela
Szkolenie przeprowadzone przez SSO Grzegorza Karaś bardzo dobrze poprowadzone. Duża wiedza merytoryczna, bardzo dobre podejście do słuchaczy.
Agnieszka