Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie. Praktyczne aspekty wdrożenia RODO

TERMIN:
28 lutego 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
adw. dr Paweł Litwiński Więcej informacji »
Najtrudniejsze i najistotniejsze wyzwania nowego prawa ochrony danych osobowych
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nowe przepisy w całości zastąpiły dotychczas obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych, wprowadzając wiele nowych rozwiązań oraz modyfikując dotychczasowe.
 
W ciągu kilku miesięcy obowiązywania RODO pojawiło się wiele wątpliwości odnośnie do stosowania nowych przepisów w praktyce. 

Czy wiesz:

 • Kiedy zbierać zgody na przetwarzanie danych osobowych w Internecie?
 • Jakie dane są objęte prawem do przenoszenia danych? 
 • Kiedy, z kim i w jaki sposób zawierać umowę powierzenia? 
 • Czym jest, kiedy jest wymagany i jak przeprowadzać proces oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)?
 • Czy po wejściu w życie RODO konieczne jest pozyskanie zgód na przetwarzanie danych osobowych na nowych warunkach? 
 • Jak po 25 maja wygląda odpowiedzialność (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna) związana z przetwarzaniem danych osobowych?

Na powyższe pytania i wiele innych poznasz odpowiedzi podczas naszego szkolenia.  Wdrożenie RODO w poszczególnych sektorach 
W celu wdrożenia RODO do krajowego porządku prawnego, poza uchwaleniem nowej ustawy o ochronie danych osobowych, konieczne jest także wprowadzenie setek zmian w innych ustawach. Podczas szkolenia omówione zostaną także projektowane przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/678 (druk sejmowy nr 3050; http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3050). Projekt ustawy, mającej za zadanie wdrożenie RODO m.in. w sektorach energii, finansów, zdrowia, sportu i turystyki, przewiduje nowelizację ponad 160 ustaw.

Udział w szkoleniu pozwoli: 

 • Usystematyzować wiedzę na temat obowiązków przedsiębiorców określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).
 • Poznać możliwy sposób wdrożenia w przedsiębiorstwie przepisów RODO oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Poznać zasady ochrony danych osobowych w środowisku cyfrowym według projektu rozporządzenia ePrivacy oraz określić znaczenie tego rozporządzenia dla procesu wdrażania nowych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Zapoznać się z aktualnym stanem dostosowania prawa polskiego do RODO oraz z działaniami właściwych organów w celu wykonania przepisów.


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista z zakresu ochrony danych osobowych
dr adw. Paweł Litwiński: 

- członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Bierze udział w pracach Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00


Program:

 1.  Czym są dane osobowe?
     a.  dane osobowe w świetle wyroku TSUE w sprawie Patrick Breyer,
     b.  dane osobowe osób prowadzących działalność gospodarczą.

 2.  Zgody na przetwarzanie danych osobowych:
     a.  jak zgoda powinna być sformułowana?,
     b.  informacje podawane przy zbieraniu zgód,
     c.  zachowanie ważności przez „stare” zgody.

 3.  Wykonywanie praw osób, których dane dotyczą, w świetle opinii Grupy Roboczej Art. 29:
    a.  jakie dane są objęte prawem do przenoszenia danych?,
    b.  prawo do bycia zapomnianym a backupy.

 4.  Meandry powierzenia przetwarzania danych:
    a.  jakie dane są objęte prawem do przenoszenia danych,
    b.  jak wybrać przetwarzającego, kto i za co odpowiada,
    c.  treść umowy powierzenia zgodna z RODO. 

 5.  RODO a przetwarzanie danych osobowych w środowisku cyfrowym:
    a.  kiedy zbierać zgody na przetwarzanie danych osobowych w Internecie?,
    b.  zasady profilowania w świetle opinii Grupy Roboczej Art. 29,
    c.  co zmieni rozporządzenie e-Privacy?
 
 6.  Kiedy i jak przeprowadzać ocenę skutków dla ochrony danych osobowych?
    a.  procedura DPIA (Data Protection Impact Assessment),
    b.  DPIA w stosunku do istniejących procesów przetwarzania danych,
    c.  kiedy nie przeprowadzamy DPIA?,
    d.  etapy DPIA – między art. 35 RODO a stanowiskami regulatorów.

 7.  Krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
    a.  RODO a przepisy sektorowe,
    b.  postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
    c.  certyfikacja,
    d.  kontrola przestrzegania RODO,
    e. zasady nakładania kar finansowych w sektorze publicznym i prywatnym.

Promocja FIRST MINUTE do 14.01.2019 r.!

Cena promocyjna: 700 PLN brutto (569,11 PLN netto + VAT)

Cena standardowa: 800 PLN brutto (650,41 PLN netto + VAT)


 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” oraz Kwartalnika „Informacja w Administracji” – 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Podatkowego”, „Nieruchomości C.H.Beck” – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.

*Rabaty nie sumują się.


Bonusy

 • 3-miesięczna prenumerata on-line „Monitora Prawniczego” (6 numerów)


adw. dr Paweł Litwiński Członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Bierze udział w pracach Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym Komentarza do Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (C.H.Beck, 2017) oraz Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (C.H.Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016). Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskiej Akademii Nauk i na Akademii Leona Koźmińskiego.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

Doskonały ekspert

Szkolenie prowadzone przez eksperta z ochrony danych osobowych - Pawła Litwińskiego

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie. Praktyczne aspekty wdrożenia RODO

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie oceniam na stopień bardzo dobry, nie mam uwag.
Aleksandra
Temat szkolenia zorganizowany bardzo dobrze, wykładowca bardzo profesjonalny.
Małgorzata
Świetne szkolenie, super prelegent, jasny przekaz, kompetencje, otwarcie na słuchaczy.
Monika