Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie. Praktyczne aspekty wdrożenia RODO

TERMIN:
28 lutego 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
adw. dr Paweł Litwiński Więcej informacji »
Najtrudniejsze i najistotniejsze wyzwania nowego prawa ochrony danych osobowych
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nowe przepisy w całości zastąpiły dotychczas obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych, wprowadzając wiele nowych rozwiązań oraz modyfikując dotychczasowe.
 
W ciągu kilku miesięcy obowiązywania RODO pojawiło się wiele wątpliwości odnośnie do stosowania nowych przepisów w praktyce. 

Czy wiesz:

 • Kiedy zbierać zgody na przetwarzanie danych osobowych w Internecie?
 • Jakie dane są objęte prawem do przenoszenia danych? 
 • Kiedy, z kim i w jaki sposób zawierać umowę powierzenia? 
 • Czym jest, kiedy jest wymagany i jak przeprowadzać proces oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)?
 • Czy po wejściu w życie RODO konieczne jest pozyskanie zgód na przetwarzanie danych osobowych na nowych warunkach? 
 • Jak po 25 maja wygląda odpowiedzialność (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna) związana z przetwarzaniem danych osobowych?

Na powyższe pytania i wiele innych poznasz odpowiedzi podczas naszego szkolenia.  Wdrożenie RODO w poszczególnych sektorach 
W celu wdrożenia RODO do krajowego porządku prawnego, poza uchwaleniem nowej ustawy o ochronie danych osobowych, konieczne jest także wprowadzenie setek zmian w innych ustawach. Podczas szkolenia omówione zostaną także projektowane przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/678 (druk sejmowy nr 3050; http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3050). Projekt ustawy, mającej za zadanie wdrożenie RODO m.in. w sektorach energii, finansów, zdrowia, sportu i turystyki, przewiduje nowelizację ponad 160 ustaw.

Udział w szkoleniu pozwoli: 

 • Usystematyzować wiedzę na temat obowiązków przedsiębiorców określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).
 • Poznać możliwy sposób wdrożenia w przedsiębiorstwie przepisów RODO oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Poznać zasady ochrony danych osobowych w środowisku cyfrowym według projektu rozporządzenia ePrivacy oraz określić znaczenie tego rozporządzenia dla procesu wdrażania nowych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Zapoznać się z aktualnym stanem dostosowania prawa polskiego do RODO oraz z działaniami właściwych organów w celu wykonania przepisów.


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista z zakresu ochrony danych osobowych
dr adw. Paweł Litwiński: 

- członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Bierze udział w pracach Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00


Program:

 1.  Czym są dane osobowe?
     a.  dane osobowe w świetle wyroku TSUE w sprawie Patrick Breyer,
     b.  dane osobowe osób prowadzących działalność gospodarczą.

 2.  Zgody na przetwarzanie danych osobowych:
     a.  jak zgoda powinna być sformułowana?,
     b.  informacje podawane przy zbieraniu zgód,
     c.  zachowanie ważności przez „stare” zgody.

 3.  Wykonywanie praw osób, których dane dotyczą, w świetle opinii Grupy Roboczej Art. 29:
    a.  jakie dane są objęte prawem do przenoszenia danych?,
    b.  prawo do bycia zapomnianym a backupy.

 4.  Meandry powierzenia przetwarzania danych:
    a.  jakie dane są objęte prawem do przenoszenia danych,
    b.  jak wybrać przetwarzającego, kto i za co odpowiada,
    c.  treść umowy powierzenia zgodna z RODO. 

 5.  RODO a przetwarzanie danych osobowych w środowisku cyfrowym:
    a.  kiedy zbierać zgody na przetwarzanie danych osobowych w Internecie?,
    b.  zasady profilowania w świetle opinii Grupy Roboczej Art. 29,
    c.  co zmieni rozporządzenie e-Privacy?
 
 6.  Kiedy i jak przeprowadzać ocenę skutków dla ochrony danych osobowych?
    a.  procedura DPIA (Data Protection Impact Assessment),
    b.  DPIA w stosunku do istniejących procesów przetwarzania danych,
    c.  kiedy nie przeprowadzamy DPIA?,
    d.  etapy DPIA – między art. 35 RODO a stanowiskami regulatorów.

 7.  Krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
    a.  RODO a przepisy sektorowe,
    b.  postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
    c.  certyfikacja,
    d.  kontrola przestrzegania RODO,
    e. zasady nakładania kar finansowych w sektorze publicznym i prywatnym.

Promocja FIRST MINUTE do 14.01.2019 r.!

Cena promocyjna: 700 PLN brutto (569,11 PLN netto + VAT)

Cena standardowa: 800 PLN brutto (650,41 PLN netto + VAT)


 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” oraz Kwartalnika „Informacja w Administracji” – 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Podatkowego”, „Nieruchomości C.H.Beck” – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.

*Rabaty nie sumują się.


Bonusy

 • 3-miesięczna prenumerata on-line „Monitora Prawniczego” (6 numerów)


adw. dr Paweł Litwiński Członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Bierze udział w pracach Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym Komentarza do Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (C.H.Beck, 2017) oraz Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (C.H.Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016). Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskiej Akademii Nauk i na Akademii Leona Koźmińskiego.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

Doskonały ekspert

Szkolenie prowadzone przez eksperta z ochrony danych osobowych - Pawła Litwińskiego

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie. Praktyczne aspekty wdrożenia RODO

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Poznaj opinie naszych klientów

Profesjonalnie, otwartość na dyskusję.
Izabela
Prelegent w sposób wystarczająco jasny wyjaśnił przepisy RODO.
Arkadiusz
Szkolenie spełniło moje oczekiwania.
Anna