VAT, PIT i CIT - zmiany 2019

TERMIN:
6 lutego 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
adw. doradca pod. Jacek Matarewicz, Anna Paśniczek Więcej informacji »
Poznaj wszystkie niezbędne narzędzia i środki, aby z sukcesem przejść przez przełom roku i przyswoić nowe regulacje!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Początek roku to w prawie podatkowym kolejne zmiany w przepisach praktycznie wszystkich ustaw.  

Na podatniku – przedsiębiorcy, zarządzie, biurze rachunkowym, doradcy podatkowym spoczywa obowiązek stosowania nowych przepisów. Poznaj wszystkie istotne zmiany w VAT, CIT oraz PIT na jednym szkoleniu prowadzonym przez ekspertów! Sprawdź co istotnie się zmienia z punktu widzenia Twoich klientów i obowiązków skarbowych!

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi, obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. zmianami w przepisach o podatku VAT, podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz praktycznymi konsekwencjami tych zmian dla przedsiębiorstw. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną również bieżące problemy związane z rozliczeniami tych podatków w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki organów podatkowych. Zaprezentowane podczas szkolenia liczne przykłady pozwolą na uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania omawianych regulacji.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Jakie są pierwsze doświadczenia przedsiębiorców, a także instytucji finansowych odpowiedzialnych za wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie split payment.
 • Jak działa mechanizm podzielonej płatności jako narzędzie służące uszczelnieniu systemu podatkowego.
 • Jak zmieniły się zasady opodatkowania bonów i voucherów.
 • Czy nowe rozwiązania uderzają lub mogą uderzać w uczciwych podatników.
 • Na czym polegają zmiany w VAT w zakresie m.in. zwolnień z obowiązku rejestrowania za pomocą kasy, kas on-line, matrycy VAT.
 • Jakie są  najważniejsze zmiany w zakresie podatków dochodowych, jakie weszły w życie od dnia 01 stycznia 2019r., w tym m.in. zasady przewidziane dla „exit tax”, zmiany w zakresie opodatkowania m.in. odsetek oraz należności objętych opodatkowaniem w formie WHT.
 • Na czym polegają nowe zasady identyfikacji oraz dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi oraz inne istotne zmiany.
 • Jak wygląda rozliczenie samochodów leasingowych po 1 stycznia 2019 r.
 • Jak będzie wyglądało opodatkowanie podatkiem od nieruchomości komercyjnych.
 • Jak wypełnić (nowy w polskim porządku prawnym) obowiązek raportowania do Szefa KAS schematów podatkowych (tzw. MDR).
 • Z czym będą się wiązały zmiany w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu podwójnego opodatkowania.

Rok 2018 r. również obfitował w istotne zmiany w przepisach prawa podatkowego. 

 • Raportowaniem JPK objęto wszystkich podatników VAT. 
 • Wprowadzono też mechanizm podzielonej płatności jako narzędzie służące uszczelnieniu systemu podatkowego. 
 • Podczas szkolenia prowadzący opowiedzą o pierwszych doświadczeniach przedsiębiorców, a także instytucji finansowych odpowiedzialnych za wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie split payment. 
 • Sporo zmian wprowadzono również w podatku akcyzowym, np. zmodyfikowano przepisy dotyczące ulgi dla małych browarów, czy zredefiniowano ubytki. 
 • Z uwagi na liczne zmiany w zakresie prawa karnego oraz karnoskarbowego nie może zabraknąć odwołań do pierwszych doświadczeń adwokatów w zakresie spraw związanych z korzystaniem przez organy ścigania z takich instytucji jak konfiskata rozszerzona, a także różnych form zabezpieczeń mienia pochodzącego z przestępstwa, np. zarząd przymusowy przedsiębiorstwem, przepadek przedsiębiorstwa. 
 • Prowadzący postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy nowe rozwiązania uderzają lub mogą uderzać w uczciwych podatników.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów dyrektorów finansowych i księgowych.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są cenieni specjaliści:

Jacek Matarewicz - Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych w latach 2010-2018. Ekspert BCC ds. VAT, Akcyzy i prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Anna Paśniczek  – ekonomistka, związana z sektorem bankowym od prawie 10 lat. Ukończyła ekonomię na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie praktyki zawodowej na licencjonowanego doradcę podatkowego oraz zdobywania uprawnień ACCA. Obecnie jest Kierownikiem Wydziału Podatków w Nest Banku S.A.

Więcej o prowadzących w zakładce Prelegenci.


Bonusy

  


Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych!  
Podatki 2019, Wyd. 1., C.H. Beck 2019


Zawiera darmowy dostęp online do bazy podatkowych aktów prawnych.


Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00

Rejestracja zaczyna się od godz. 9:30


Program:

VAT

 1. Doświadczenia związane z funkcjonowaniem JPK
 2. Doświadczenia oraz plany związane z funkcjonowaniem split payment
 3. Matryca VAT i zmiany w przepisach dotyczących stawek
 4. Nowe przepisy dotyczące opodatkowania VAT dostawy bonów i voucherów
 5. Nowe przepisy dotyczące opodatkowania VAT usług elektronicznych, radiowych i telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz konsumentów z krajów UE
 6. Zmiany w zakresie ulgi na złe długi, pytanie prejudycjalne do TSUE oraz najnowsze orzecznictwo i interpretacje w tym zakresie
 7. Doświadczenia i zmiany dotyczące STIR
 8. E-kasy fiskalne
 9. Nowe zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy
 10. Ustandaryzowana faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych
 11. Utrzymanie podwyższonych stawek VAT
 12. JPK_VDEK
 13. Centralny rejestr faktur
 14. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia
 15. Zmiany dotyczące rolników ryczałtowych
 16. Zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych z VAT
 17. Ograniczenie możliwości wystawiania faktur do paragonu
 18. Zaostrzenie przepisów dotyczących wykreślenia z rejestru podatników VAT
 19. Zmiany dotyczące opodatkowania VAT komorników
 20. Wybrane zagadnienia powstałe w związku z wydaniem ostatnich interpretacji urzędowych lub orzeczeń sądowych
 21. Objaśnienia MF dotyczące nieruchomości komercyjnych
 22. Inne zmiany w VAT od 2019 r.
 

CIT i PIT

 1. Exit tax
 2. Modyfikacja obowiązków w zakresie cen transferowych
 3. Działanie safe harbours
 4. Rewolucja  zasad w zakresie podatku u źródła
 5. Wyłączenia oraz ograniczenia w stosowaniu nowych obowiązków w zakresie podatku u źródła
 6. Zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności
 7. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych
 8. Preferencyjne opodatkowanie IP Box
 9. Podatek od nieruchomości komercyjnych
 10. Opodatkowanie pakietów wierzytelności
 11. Koszty finansowanie własnego – możliwość zaliczenia do KUP fikcyjnych odsetek
 12. Nowe regulacje porządkujące sposób opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi
 13. Działanie pracowniczych planów kapitałowych
 14. Inne zmiany w podatkach dochodowych od 2019r.
 15. Nowe zasady raportowanie schematów podatkowych (MDR)
 16. Modyfikacja regulacji dot. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania


Cena standardowa: 550,00 PLN brutto (447,16 PLN netto + VAT) 


* Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.


 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” - 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 


Bonusy

  Podatki 2019, Wydanie 1., Wydawnictwo C.H.Beck
Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych


adw. doradca pod. Jacek Matarewicz Adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lider Praktyki Podatku VAT, Akcyzy i Ceł. Brał udział w przygotowywaniu opinii eksperckich dla Sejmu RP w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej (m.in. przygotowanie projektu zmieniającego definicję nabywcy końcowego oraz wprowadzającego opodatkowanie energii elektrycznej zużywanej przez wytwórców energii, a nabywanej od podmiotów zewnętrznych), a także wyrobów węglowych. Doradza podmiotom działającym w różnych sektorach gospodarki, w szczególności z branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, deweloperzy), finansowej (banki, firmy leasingowe, ubezpieczyciele), energetycznej (paliwa, oleje i gaz), a także energii elektrycznej (spółki posiadające koncesje na dystrybucję, obrót, przesyłanie i wytwarzanie energii elektrycznej). Uczestniczył w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm zajmujących się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej. Uczestniczył i kierował zespołem w wielu projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT w spółkach, w tym spółce z branży energetycznej (paliwa) oraz energii elektrycznej, a także nadzorował wdrożenie e-fakturowania u jednego z dystrybutorów samochodów. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania podatników w toku postępowań podatkowych oraz postępowań kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. Trener prowadzący szkolenia z zakresu VAT, akcyzy oraz prawa karnego skarbowego. Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa (w tym m.in. monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, książki „Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT”, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE) oraz wypowiedzi do prasy fachowej. W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii "Akcyza" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.
Anna Paśniczek Ekonomistka, związana z sektorem bankowym od prawie 10 lat. Ukończyła ekonomię na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie praktyki zawodowej na licencjonowanego doradcę podatkowego oraz zdobywania uprawnień ACCA. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednym z największych banków operujących na rynku polskim, zajmując się kompleksową obsługą rozliczeń oraz doradztwa wewnętrznego zarówno w zakresie podatku VAT jak i CIT. Obecnie jest Kierownikiem Wydziału Podatków w Nest Banku S.A.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOŚWIADCZENI PRELEGENCI

Szkolenia prowadzą doświadczeni prelegenci: sędzia Jacek Matarewicz oraz Anna Paśniczek.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

VAT, PIT i CIT - zmiany 2019

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO