Zmiany 2019: Ustawa o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych

TERMIN:
20 marca 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
PROWADZĄCY:
SSR dr Łukasz Zamojski Więcej informacji »
Kompleksowe omówienie rewolucyjnych zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Ustawa z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), która weszła w życie w dniu 1.1.2019 r. oraz  zastąpiła ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, a także ustawa z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770) w zasadniczy sposób zmieniły zasady funkcjonowania komorników sądowych.


Czy wiesz:
 1. Kiedy komornik będzie mógł przyjąć wniosek wierzyciela o prowadzenie egzekucji poza swoim rewirem?
 2. Jakie będą konsekwencje przyjęcia wniosku egzekucyjnego poza rewirem z naruszeniem nowych przepisów?
 3. Jak zmieni się wysokość i sposób obliczania opłat egzekucyjnych?
 4. Co zyskuje według nowych przepisów dłużnik, który uiści całość lub część świadczenia pieniężnego na rachunek komornika bądź wierzyciela w terminie do 1 miesiąca od wszczęcia postępowania egzekucyjnego?
 5. Jakie są przesłanki do zwolnienia od kosztów komorniczych według nowych przepisów?
 6. Czy według nowych przepisów będzie możliwe miarkowanie opłaty egzekucyjnej?


Zmiany w przepisach

Zakres zmian wprowadzonych nowymi ustawami jest bardzo duży. 


 • Zwiększone zostają uprawnienia nadzorcze i kontrolne Ministra Sprawiedliwości, a także nadzór prezesów sądów rejonowych nad funkcjonowaniem komorników.
 • Wprowadzony zostaje obowiązek nagrywania poszczególnych czynności egzekucyjnych komornika przeprowadzanych w terenie. 
 • Przy egzekucji komornik każdorazowo będzie zobowiązany do wręczenia dłużnikowi formularza skargi na czynności komornicze.
 • Zmienione zostały zasady prowadzenia egzekucji z ruchomości, między innymi poprzez precyzyjne określenie ruchomości, które nie podlegają zajęciu.
 • Rozszerzeniu ulega katalog naruszeń prawa, za które komornicy będą odpowiadać dyscyplinarnie. Według nowych przepisów komornik ma działać osobiście, a czynności, które zleca asesorom, mogą mieć jedynie funkcję szkoleniową. Komornik ponosi przy tym całą odpowiedzialność za prawidłowe działanie asesorów.
 • Ustawa wprowadza wymóg, że komornicy będą musieli mieć wyższe wykształcenie prawnicze, a także podnosi granicę minimalnego wieku osoby powoływanej na to stanowisko – z 26 na 28 lat, natomiast górna granica wieku komornika zostaje obniżona z 70 do 65 lat.
 • Pod rządami nowej ustawy komornik będzie mógł prowadzić działalność przede wszystkim na terenie swojego rewiru, a dopiero po spełnieniu określonych w ustawie warunków będzie miał możliwość przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.
 • Ustawa wprowadza też nowe zasady w zakresie możliwości dodatkowego zarobkowania i ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez komorników. Pobierane przez komorników opłaty egzekucyjne staną się daniną publiczną, która stanowić będzie dochód budżetu państwa, a komornik otrzyma wynagrodzenie prowizyjne, stanowiące część pobranych opłat.
 • Ustawa o kosztach komorniczych zmienia też w istotny sposób zasady pobierania i charakter opłat egzekucyjnych. Wysokość opłat minimalnych, maksymalnych i stałych została określona kwotowo – od 150 zł do 50 000 zł. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych przewidziano jednolitą stawkę opłaty – 10% egzekwowanego roszczenia. W celu uzależnienia wysokości opłaty od rzeczywistego nakładu pracy komornika oraz „premiowania” dłużnika, który spełnia świadczenie do rąk komornika, wprowadzono regulacje przewidujące obniżone stawki opłaty.


Adresaci szkolenia:
Zajęcia przeznaczone są dla komorników sądowych, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, a także dla wszystkich tych, którzy wykorzystują w praktyce przepisy o komornikach sądowych i postępowaniu egzekucyjnym. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista:

dr Łukasz Zamojski - sędzia, autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”; prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN. 

Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00

Rejestracja zaczyna się od godz. 9:30

Program:

 1. Pozycja ustrojowa komornika według nowej ustawy.
 2. Czynności podejmowane przez komorników sądowych w ramach nowej ustawy.
 3. Przyjęcie i odmowa przyjęcia przez komornika spraw z wyboru wierzyciela spoza swojego rewiru.
 4. Rodzaje nadzoru nad działalnością komorników i czynności nadzorcze wobec komorników.
 5. Nadzór judykacyjny i jego przejawy – w tym nowe uprawnienia nadzorcze sądu rejonowego.
 6. Koszty działalności egzekucyjnej komornika (wydatki opłaty, sposób ich pobierania).
 7. Nowe wysokości opłat egzekucyjnych, charakter tych opłat.
 8. Miarkowanie stosunkowych opłat egzekucyjnych.
 9. Zwolnienie od kosztów komorniczych,
 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników.


Cena standardowa: 750,00 PLN brutto (609,76 PLN netto + VAT) 

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.


 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” - 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Podatkowego”, „Nieruchomości C.H.Beck” - 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*

*Rabaty nie sumują się. 
SSR dr Łukasz Zamojski Sędzia, autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Dr Łukasz Zamojski - sędzia, autor wielu publikacji, prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Zmiany 2019: Ustawa o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Merytorycznie na wysokim poziomie.
Angelika
Tematyka na czasie, prowadzenie szkolenia bardzo ciekawe, przydatność treści szkolenia bardzo wysoka w praktyce służbowej.
Justyna
Organizowane przez Państwa szkolenia są na wysokim poziomie merytorycznym. Prowadzone profesjonalnie.
Małgorzata