Kurs rozszerzony przygotowujący do egzaminu wstępnego na aplikację prawniczą 2019. Katowice - Edycja lipcowa

TERMIN:
13 lipca 2019 - 9 stycznia 2019
MIEJSCE:
Europrofes Sp. z o.o., ul. Stawowa 10, 40-095 Katowice
PROWADZĄCY:
SSR dr Maciej Mitera, r. pr. dr Anna Pudło, adw. Łukasz Miętkowski, SSO Dorota Michalska, adw. dr Paweł Razowski, SSR dr Łukasz Zamojski Więcej informacji »
Przeszkoliliśmy ponad 1100 uczestników, spośród których 93% uzyskało pozytywny wynik na egzaminie wstępnym!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Wiosenna promocja! Skorzystaj z 10% rabatu na udział w wybranym szkoleniu. 
Treść kodu: WIOSNA 

* Promocja obowiązuje do 5.05.2019 r. Kod należy wprowadzić w odpowiednie pole w formularzu zapisu.

Aż 102 godziny praktycznego treningu, dzięki któremu doskonale przygotujesz się do egzaminu!


Jesteś na ostatnim roku studiów prawniczych bądź już je skończyłeś? Planujesz dostać się na aplikację prawniczą i nie wiesz od czego zacząć naukę?

Jeżeli chcesz przygotować się do aplikacji: adwokackiejradcowskiejnotarialnejkomorniczejsędziowskiej i prokuratorskiej (do części testowej) - nasz kurs jest doskonale dopasowany do Twoich potrzeb. Zamień wątpliwości w pewność. Zapisz się na kurs i zwiększ swoje szanse na zdanie egzaminu.

Na naszym kursie powtórzysz materiał wymagany na egzaminie oraz utrwalisz wiedzę zdobytą podczas studiów.

Co wyróżnia kurs organizowany przez Wydawnictwo C.H.Beck?


 • Najwyższy poziom merytoryczny - wykładowcami są doświadczeni zawodowo i cenieni w środowisku prawniczym praktycy - sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy organów państwowych i autorzy współpracujący z Wydawnictwem. Poprzez połączenie doświadczenia Wydawnictwa oraz wykładowców zapewniamy Ci najwyższy poziom merytoryczny. 25 lat na polskim rynku prawniczym gwarantuje najwyższy poziom zajęć!
 • Doświadczenie - ponad 1000 zadowolonych kursantów na dotychczasowych 25. edycjach oraz grono wybitnych prowadzących pozwoliło nam przygotować unikalną na rynku ofertę dedykowaną przyszłym aplikantom.
 • Godziny zegarowe - zajęcia obejmują pełne 102 godziny zegarowe* (w większości ofert są to godziny seminaryjne, przeliczane na 45 minut). Wliczone są w to przerwy kawowe, podczas których prelegent odpowiada na Państwa indywidualne pytania i wątpliwości. Program kursu jest na bieżąco dostosowywany do zmian programowych i prawnych.
 • Bonusy - każdy uczestnik kursu oprócz kompletu materiałów dostanie gwarantowane bonusy, które ułatwią mu naukę oraz zawodowy start. Kurs wraz z bonusami to recepta na zdany egzamin! W skład bonusów wchodzi: pakiet publikacji przydatnych do nauki o wartości około 500 zł, dostęp do testów prawniczych testy-prawnicze.pl, 15% dodatkowego rabatu na zakupy w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck (rabat obowiązuje także na produkty przecenione) oraz dostęp do SIP Legalis. Więcej szczegółów w zakładce „Cena i bonusy”.


Najlepsza rekomendacja to zadowoleni uczestnicy. Przeszkoliliśmy już ponad 1100 uczestników, 

spośród których 93% uzyskało pozytywny wynik na egzaminie!


Przygotowaliśmy program odpowiadający Twoim prawdziwym potrzebom!


Kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego na aplikacje 2019 to:


 • sprawdzona, zróżnicowana formuła przygotowana w oparciu o wymogi egzaminu MS: ćwiczenia (testy, zdania do uzupełnienie, prawda/fałsz i inne), porównanie instytucji, najważniejsze terminy, przebieg postępowań,
 • poznanie najskuteczniejszych metod rozwiązywania testów oraz budowy podchwytliwych pytań, sprawiających zazwyczaj najwięcej trudności podczas egzaminu,
 • rozwiązywanie testów z ubiegłych lat,
 • egzamin próbny: sprawdzenie wiedzy uczestników na egzaminie próbnym przeprowadzonym zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • zdobycie praktycznej wiedzy o przebiegu egzaminu: procedury kwalifikacyjnej, dotychczasowego zakresu pytań na egzaminach, przebiegu poszczególnych aplikacji, wykonywania danych zawodów prawniczych,
 • nowatorska formuła kursu - skupienie się na ustawach obowiązujących na egzaminie, bez straty czasu na zbędne wykłady teoretyczne czy komentowanie przepisów,
 • możliwość zadawania pytań prowadzącym.

Zakres merytoryczny kursu:


102 godziny zegarowe* kursu podzielone zostały na bloki tematyczne dostosowane do przedstawionego przez MS wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny:

 • Wstęp, opis i analiza wyników egzaminów z lat ubiegłych  – 1 godz.
 • Prawo cywilne – 25 godz.  
 • Postępowanie cywilne – 12 godz.
 • Prawo gospodarcze – 18 godz. 
 • Prawo  pracy  i ubezpieczeń społecznych – 5 godz.
 • Prawo i postępowanie administracyjne  – 10 godz. 
 • Prawo konstytucyjne – 4 godz.
 • Prawo europejskie –  3 godz.  
 • Prawo karne – 8 godz.
 • Postępowanie karne – 11 godz.
 • Prawo korporacyjne – 3 godz.
 • Test  i zakończenie – 2 godz.

* Uwaga, zajęcia dla kursantów komorniczych i notarialnych odbywają się w mniejszym wymiarze godzin, z pominięciem KK, KPK, Ustawy o radcach prawnych i Ustawy - Prawo o adwokaturze, w związku z czym uczestnictwo w kursie jest w tych przypadkach tańsze. Nie prowadzimy zajęć zamiennych w tym czasie.

** Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji zakresu merytorycznego po opublikowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości szczegółowego wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikacje w 2019 r. 

Warsztatowa formuła szkolenia - efektywnie wykorzystasz każdą minutę

Grupy do 35 uczestników gwarantują praktyczny wymiar szkolenia, dzięki temu zyskasz okazję do zadawania pytań i natychmiast otrzymasz wyczerpującą odpowiedź. Natychmiast zweryfikujesz swoją wiedzę, wykorzystasz ją od razu w ćwiczeniach, wyeliminujesz błędy i zyskasz pewność przed egzaminem.

Mniejszy wymiar godzin dla aplikacji komorniczej i notarialnej

Kurs przebiega w jednej grupie, zarówno na aplikację radcowską i adwokacką, jak i notarialną i komorniczą. Zajęcia dla kursantów komorniczych i notarialnych odbywają się w mniejszym wymiarze godzin, z pominięciem KK i KPK, Ustawy o radcach prawnych i Ustawy – Prawo o adwokaturze, w związku z czym uczestnictwo w kursie jest w tych przypadkach tańsze.


Edycja lipcowa - 13.07 - 1.09.2019 r.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 09.00 do 17:00.

Harmonogram zajęć - daty zjazdów:

I.     13 - 14.7.2019 r.
II.    20 - 21.7.2019 r.
III.   27 - 28.7.2019 r.
IV.   3 - 4.8.2019 r.
V.    10 - 11.8.2019 r.
VI.   24 - 25.8.2019 r.
VII.  31.8 - 1.9.2019 r.

Zakres tematyczny kursu:

Wstęp 

Prawo i postępowanie administracyjne  

 1. Kodeks postępowania administracyjnego  
 2. Ustrój sądów administracyjnych 
 3. Samorząd gminny 
 4. Samorząd powiatowy    
 5. Samorząd wojewódzki 
 6. Wojewoda i administracja rządowa  
 7. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
 8. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 9. Prawo budowlane 
 10. Gospodarka nieruchomościami 
 11. Ustawa o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców 

 Prawo konstytucyjne

 1. Konstytucja RP   
 2. Ustrój sądów powszechnych 

Prawo karne

 1. Kodeks karny 
 2. Kodeks karny skarbowy
 3. Kodeks wykroczeń 
 4. Ustawa o postępowaniu  w sprawach nieletnich  
 5. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
 6. Kodeks postępowania karnego
 7. Kodeks postępowania  w sprawach o wykroczenia 

Prawo  pracy  i ubezpieczeń społecznych 

 1. Kodeks pracy  
 2. System ubezpieczeń społecznych 

Prawo cywilne 

 1. Kodeks cywilny 
 2. Kodeks rodzinny  i opiekuńczy /spadki   
 3. Ustawa prawo o stowarzyszeniach 
 4. Ustawa o ochronie  prawo lokatorów  
 5. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji    
 6. Kodeks postępowania cywilnego 
 7. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 8. Prawo spółdzielcze 
 9. Ochrona konkurencji i konsumentów 
 10. Własność lokali 
 11. Prawo o spółdzielniach mieszkaniowych
 12. Ustawa o fundacjach 

Prawo konstytucyjne 

 1. Ustrój sadów powszechnych  
 2. Sąd Najwyższy 
 3. Rzecznik Praw Obywatelskich 
 4. Prokuratura 
 5. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 6. Ustawa o prawach konsumenta 
 7. Ustawa o związkach metropolitalnych 

Prawo gospodarcze 

 1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 
 2. Prawo upadłościowe  
 3. Krajowy rejestr sądowy 
 4. Zastaw rejestrowy 
 5. Kodeks spółek handlowych 
 6. Ustawa o spółdzielni europejskiej   
 7. Prawo wekslowe 
 8. Prawo zamówień publicznych   


Prawo Unii Europejskiej  

 1. Traktat o  Unii Europejskiej 
 2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 


Prawo korporacyjne 

 1. Ustawa o radcach prawnych  
 2. Ustawa o adwokaturze  

Test  i zakończenie


* Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji zakresu merytorycznego po opublikowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości szczegółowego wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikacje w 2019 r. 

Cena standardowa:

 • 3075 PLN brutto dla aplikacji radcowskiej, adwokackiej, sędziowskiej i prokuratorskiej,
 • 2550 PLN brutto dla aplikacji notarialnej i komorniczej.
Wystawiamy faktury VAT. 

Możesz zapłacić w ratach 0%!

Za szkolenie możesz zapłacić w maksymalnie 4 ratach, bez żadnych dodatkowych opłat. Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do Twoich preferencji.


Bonusy, które ułatwią Ci naukę oraz zawodowy start! 

Każdy uczestnik kursu dostanie gwarantowane bonusy. Kurs wraz z bonusami to recepta na zdany egzamin!
Oprócz kompletu materiałów przekazanych drogą elektroniczną zapewniamy:


 • Kompleksowy pakiet książek niezbędnych w przygotowaniach do egzaminu o wartości 500 zł :

         

      -  jeden tom autorstwa Mariusza Stepaniuka dostosowany do wyboru aplikacji (aplikacja: adwokacka, radcowska, notarialna lub komornicza),
    -  "Teksty ustaw. Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka 2019 tom I i II,
    -  "Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce", A. Heliosz.


 • Dostęp do testów online www.testy-prawnicze.pl od dnia rozpoczęcia kursu do dnia egzaminu.
  Kursant ma prawo wybrać jeden z pięciu pakietów pytań przygotowujących do egzaminu na aplikację: adwokacką, radcowską, notarialną lub komorniczą. W segmencie znajduje się ponad 10 000 pytań zawierających trzy warianty odpowiedzi, a także aktualną podstawę prawną. Testy kończą się egzaminem próbnym składającym się ze 150 pytań.
                   Ucz się, ćwicz, powtarzaj!                    Niezbędna wiedza na wyciągnięcie ręki!


 • 15% dodatkowego rabatu na zakupy w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.BeckRabat obowiązuje także na produkty przecenione.

                          Sam wybierasz, których pomocy naukowych potrzebujesz!


* Kod rabatowy obniży wartość Twojego zamówienia na ksiegarnia.beck.pl o dodatkowe 15% od ceny widocznej w księgarni. Rabat obowiązuje także na produkty przecenione.
Kod nie obejmuje prenumerat czasopism i pakietów. 

Lubisz oszczędzać? Poleć nas znajomym!

Za każde polecenie naszego kursu skutkujące dodatkowym zgłoszeniem zwrócimy Ci 100 zł! 
Nazwisko i imię osoby polecającej należy wpisać w polu "Pytania, uwagi do organizatora" w formularzu zgłoszeniowym.Uwaga!
* Nie ma możliwości uzyskania bonifikaty w przypadku polecenia się wzajemnie dwóch lub więcej osób. W przypadku zapisu trzech lub więcej osób z jednego polecenia prosimy o kontakt tel: (22) 33 77 650

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych, lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość przeniesienia wpłaty na inny termin tego szkolenia lub na inne szkolenie lub zwrotu wpłaty.


SSR dr Maciej Mitera
SSR dr Maciej Mitera
Sędzia, doktor nauk prawnych, wykładowca w Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, autor książek i opracowań z zakresu prawa karnego, procesu karnego, wykroczeń i procedury wykroczeń. Od 2006 r. do chwili obecnej delegowany z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Legislacyjnym.
r. pr. dr Anna Pudło
r. pr. dr Anna Pudło
Radca prawny w OIRP w Warszawie, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w tracie pracy m.in. w Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Senatu RP oraz w Parlamencie Europejskim. Od 2009 r. pracuje w Trybunale Konstytucyjnym jako analityk orzecznictwa. Autorka ponad 60 publikacji z zakresu prawa UE (gospodarczego i instytucjonalnego), prawa konstytucyjnego porównawczego oraz prawa międzynarodowego publicznego. Wykłada m.in. prawo gospodarcze UE, ochronę praw podstawowych w UE oraz prawo UE.
adw. Łukasz Miętkowski
adw. Łukasz Miętkowski
Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w spółkach kapitałowych, były sekretarz Zespołów Ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości, trener prawa. Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – skarbowego związaną także z odpowiedzialnością cywilną i karną członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi, a także organami administracji, w zakresie prawa budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego, ochrony środowiska. Pełni funkcję likwidatora spółek, a także zajmuje się stałą obsługą prawną w kontekście powierzonych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Przeprowadza kompleksowe działania audytowe i wdrożeniowe związane z procedurami i narzędziami ochrony danych osobowych w spółkach oraz grupach kapitałowych. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych. Prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz korporacyjne egzaminy zawodowe. Współpracuje z licznymi wydawnictwami i firmami szkoleniowymi, w ramach szkoleń i konsultacji adresowanych do korpusu służby cywilnej, urzędów, banków i instytucji finansowych oraz spółek kapitałowych, specjalizując się w gałęziach prawa gospodarczego i karnego, prawa spółek jak również ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej, a także wdrażania procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
SSO Dorota Michalska
SSO Dorota Michalska
Sędzia Sądu Okręgowego od kilkunastu lat orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni wykładowca oraz sędzia patron w ramach praktyk aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych i komorniczych.
adw. dr Paweł Razowski
adw. dr Paweł Razowski
Doktor nauk prawnych, adwokat. Obronił pracę doktorską pt. „Niedopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu sądowoadminisracyjnym”, przygotowaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. B. Adamiak. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (w tym podatkowego) oraz postępowania sądowoadministracyjnego.
SSR dr Łukasz Zamojski
SSR dr Łukasz Zamojski
Sędzia, autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN.

Europrofes Sp. z o.o.
ul. Stawowa 10, 40-095 Katowice

Wygodna lokalizacja

Szkolenia odbywają się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

ZAJĘCIA PROWADZĄ SPECJALIŚCI

Zajęcia prowadzą praktycy i prawdziwi eksperci w swoich dziedzinach (doświadczeni prawnicy oraz sędziowie).

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i maksymalnie praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

ENERGETYCZNY SERWIS KAWOWY

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe.

ATRAKCYJNE BONUSY

Pakiet publikacji przydatnych do nauki, dostęp do testów prawniczych, 15% zniżki na zakupy w księgarni internetowej oraz dostęp do SIP Legalis.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Kurs rozszerzony przygotowujący do egzaminu wstępnego na aplikację prawniczą 2019. Katowice - Edycja lipcowa

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Jestem byłą uczestniczką kursu przygotowującego do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, który odbył się w Katowicach. Dostałam się na aplikację z wynikiem 124 punkty :) Piszę żeby podziękować za świetny kurs. Żadna godzina nie była zmarnowana. Przekazano nam nie tylko wiedzę, ale i sposób w jaki trzeba przygotować do egzaminu, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Wszyscy prowadzący byli naprawdę rewelacyjni. Moim zdaniem na szczególne podziękowania zasłużyli sędzia M. Mitera, sędzia Ł. Zamojski i dr A. Pudło. Jeszcze raz bardzo, ale to baaardzo dziękuję za wspaniały kurs.
Angelika
To było dla mnie fajne i mile przeżycie, dużo wyniosłam. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w kursie.
Katarzyna M.
Jestem bardzo mile zaskoczona: poziomem kursu, atmosferą, podejściem kadry do słuchaczy, poziomem organizacji i zaangażowaniem organizatora w dobre przygotowanie nas do egzaminu.
Justyna D.