Prawo restrukturyzacyjne w praktyce

TERMIN:
2 kwietnia 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
PROWADZĄCY:
SSR Cezary Zalewski Więcej informacji »
Poznaj praktyczne przykłady postępowań restrukturyzacyjnych wyłonionych podczas stosowania przepisów!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Od czasu wejścia w życie – z dniem 1.1.2016 r. – ustawy Prawo restrukturyzacyjne liczba postępowań restrukturyzacyjnych z roku na rok rośnie. W 2018 r. opublikowano w MSiG 465 ogłoszeń o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. Wśród postępowań restrukturyzacyjnych większość stanowią przyspieszone postępowania układowe, rośnie też z roku na rok liczba postępowań sanacyjnych.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest pokazanie na rzeczywistych przykładach postępowań restrukturyzacyjnych problemów, które ujawniły się w dotychczasowej praktyce stosowania nowych przepisów.

W trakcie szkolenia zostaną omówione:

 • podstawy otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych wraz z przedstawieniem orzecznictwa w tym zakresie,
 • przykładowe, rzeczywiście złożone wnioski restrukturyzacyjne, 
 • skutki otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych dla zawartych umów oraz wpływ na inne postępowania sądowe,
 • praktyka tworzenia spisów wierzytelności oraz spisów wierzytelności spornych,
 • najczęstsze błędy doradców restrukturyzacyjnych stwierdzone w konkretnych postępowaniach,
 • praktyka zawierania układu ze szczególnym uwzględnieniem celowości podziału na grupy wierzycieli oraz zawierania układu częściowego,
 • możliwości prawne skierowane do przedsiębiorców-dłużników, mających nawet niewielkie trudności finansowe, które radcowie prawni adwokaci powinni znać, aby móc profesjonalnie świadczyć pomoc prawną,
 • uprawnienia wierzycieli w toku postępowania restrukturyzacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości skutecznego zabezpieczania wierzytelności na wypadek otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
 • procedury restrukturyzacyjne z podkreśleniem praktycznych możliwości wykorzystania każdej z nich i przedstawieniem przebieg postępowań w konkretnych sprawach,
 • sposób wykorzystania w praktyce instrumentów sanacyjnych,
 • pomoc publiczna jako element restrukturyzacji z udziałem podmiotów publicznoprawnych,
 • skutki zawarcia układu oraz uprawnienia uczestników w toku jego wykonywania,
 • podstawy umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego,
 • relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym a upadłościowym.

Grupa docelowa
Adwokaci i radcowie prawni; syndycy, doradcy restrukturyzacyjni; specjaliści pracujący w bankach i instytucjach finansowych, a także w instytucjach publicznoprawnych (w szczególności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędach skarbowych) zajmujący się trudnymi wierzytelnościami, restrukturyzacją i upadłościami; przedsiębiorcy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista:

Cezary Zalewski - pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne – od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Od września 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego. Od 2003 r. sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; w latach 2011-2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1–4 sesji w miesiącu.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

Bonusy:


               

Zbiór tekstów ustaw:  KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. z serii Teksty Ustaw Becka. Edycja Sądowa, C.H.Beck 2019.

Fundamentalne regulacje prawne rozszerzone o zagadnienia postępowania sądowego!

Godziny szkolenia: 10:00 - 17:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30

Program szkolenia:

   1. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wraz z przedstawieniem przykładów konkretnych spraw, w których sąd odmówił otwarcia postępowania.

   2. Analiza konkretnej sprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu po samodzielnym zbieraniu głosów.

   3. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego – przykłady ze wskazaniem najczęstszych błędów i trudności występujących w konkretnych sprawach.

   4. Postępowanie układowe w praktyce.

   5. Postępowanie sanacyjne:
      a) zarząd własny dłużnika w postępowaniu sanacyjnym, 
      b) spis wierzytelności – błędy i wątpliwości ujawnione w praktyce,
      c) plan restrukturyzacyjny – omówienie przykładów konkretnych planów i procedury jego zatwierdzania, 
      d) rada wierzycieli:
          - wątpliwości prawne na etapie powoływania rady,
          - omówienie przykładowych zapisów regulaminu ,
         - podstawy uchylania uchwał ze wskazaniem przykładowych orzeczeń , 
         - praktyka współpracy z innymi organami postępowania, 
      e) wdrażanie działań sanacyjnych: 
         - bezskuteczność czynności prawnych,
         - odstąpienie od umów wzajemnych,
        - sprzedaż składników majątkowych ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej.

   6. Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego – podstawy teoretyczne i orzecznictwo sądów.

   7. Relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym a upadłościowym:
      a) pierwszeństwo rozpoznawania wniosku o otwarcie postępowania w praktyce sądów,
      b) uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości – przykłady konkretnych spraw i zapadłych orzeczeń.

Promocja! Zapisz się na szkolenie już dziś i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów!

 

 • Cena Early do: 1.03.2019 r. 

            700 PLN brutto (569,11  PLN netto + VAT) 

 • Cena Regular od: 2.03 do 25.03.2019 r. 

            800 PLN brutto (650,41  PLN netto + VAT) 

 • Cena Late od: 26.03.2019 r. 
            900,00 PLN brutto (731,71 PLN netto + VAT) 

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.


Dodatkowe rabaty:

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego”  - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 5 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 3-4 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy:
Zbiór tekstów ustaw: KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. z serii Teksty Ustaw Becka. Edycja Sądowa, C.H.Beck 2019.

Fundamentalne regulacje prawne rozszerzone o zagadnienia postępowania sądowego!


SSR Cezary Zalewski
SSR Cezary Zalewski
Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. Od listopada 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego, w latach: 2003– obecnie– Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; Przewodniczący Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego wydziału w Polsce zajmującego się sprawami upadłościowymi); stale orzekający w sprawach upadłościowych, prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego– komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu;w latach 2011- 2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1– 4 sesji w miesiącu;posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uczelnię Łazarskiego (studia podyplomowe), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe), Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, C.H.Beck, Business Options s.c., Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej;opracowywał jako uczestnik konsorcjum casebooki w ramach realizacji projektu pn. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych- case management” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Cezary Zalewski – pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne – od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Prawo restrukturyzacyjne w praktyce

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie ciekawe, bo podparte praktycznymi przykładami.
Monika
Szkolenie bardzo przydatne i dobrze zorganizowane, zarówno jeżeli chodzi o zakres, czas jak też warunki idealne.
Iwona
W profesjonalny sposób zorganizowane szkolenie.
Agata