RODO i ochrona danych osobowych w sektorze finansowym. Praktyczne ujęcie

TERMIN:
25 kwietnia 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
PROWADZĄCY:
r. pr. Damian Karwala Więcej informacji »
Kolejne zmiany zasad przetwarzania danych osobowych w sektorze finansowym wynikające z ustawy wdrażającej RODO w przepisach krajowych. Sytuacja w pierwszym roku obowiązywania RODO.
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Ustawa wdrażająca RODO w przepisach krajowych

W Sejmie finalizowane są prace nad ustawą dostosowującą do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) krajowe przepisy sektorowe, w tym przepisy, w oparciu o które funkcjonują podmioty sektora finansowego. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (tzw. ustawa wdrażająca RODO) zmienia większość aktów sektorowych, w tym: 

 • ustawę – Prawo bankowe,
 • ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • ustawę o obrocie instrumentami finansowymi,
 • ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Jakie zmiany nastąpią w przepisach?

Banki, instytucje kredytowe i pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, agenci oraz brokerzy ubezpieczeniowi, firmy windykacyjne i wiele innych podmiotów z tego sektora czekają kolejne zmiany. Dotyczą one m.in.: 

 • zasad prowadzenia profilowania, w tym dla oceny zdolności kredytowej i oceny ryzyka ubezpieczeniowego,
 • podstaw przetwarzania danych w ubezpieczeniach, w tym danych o stanie zdrowia prowadzenia działalności antyfraudowej,
 • zasad wykorzystania danych biometrycznych w sektorze finansowym,
 • realizacji obowiązku informacyjnego,
 • zasad udostępniania informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych,
 • zasad prowadzenia tzw. background checking’u w sektorze finansowym.

Pierwszy rok obowiązywania RODO
Szkolenie będzie szansą na podsumowanie tego, czym w obszarze ochrony danych osobowych oraz prywatności, żyła branża finansowa w ostatnim roku - pierwszym roku obowiązywania RODO. A także, co może ją czekać w najbliższym czasie, m.in. w związku z ogłoszonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych rocznym planem kontroli. 

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla adwokatów i radców prawnych, inspektorów ochrony danych, członków zespołów compliance oraz innych osób zawodowo zajmujących się ochroną danych w firmach sektora finansowego, w tym m.in. w bankach, instytucjach kredytowych i pożyczkowych, zakładach ubezpieczeń i reasekuracji, firmach występujących jako agenci lub brokerzy ubezpieczeniowi, w firmach windykacyjnych, powszechnych towarzystwach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych i wielu innych.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista:

Damian Karwala - doktor nauk prawnych; radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów ochrony danych osobowych i tajemnic zawodowych.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

Godziny szkolenia: 10:00 - 16:30
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30

Program szkolenia:

  1. „Rok po RODO”
      - Główne wyzwania sektora w związku z wdrażaniem RODO (minimalizacja danych, podstawy przetwarzania, marketing, profilowanie, archiwizacja i usuwanie danych, itd.)
      - Doświadczenia z projektów wdrożeniowych w firmach z sektora finansowego
      -  Pierwsze branżowe kodeksy postępowania oraz poradnik Ministerstwa Cyfryzacji dla FinTech
      - Roczny plan kontroli PUODO (m.in. profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym) – jak przygotować się do możliwej kontroli?

  2. Sektor bankowy i pożyczkowy
     - Profilowanie – ocena zdolności kredytowej i nie tylko
     - Platforma Antyfraudowa i związane z nią wątpliwości
     - Wykorzystanie danych biometrycznych w branży
     - Pozostałe zmiany w ustawach sektorowych

  3. Sektor ubezpieczeniowy
     - Podstawy przetwarzanie danych, w tym danych o stanie zdrowia – underwritting i likwidacja szkody
     - Profilowanie w branży ubezpieczeniowej
     - Zwolnienie z obowiązku informacyjnego – czy nadal obowiązuje?
     - Działania antyfraudowe i inne zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej

  4. Firmy windykacyjne 
    - Administrator czy procesor danych – czyli kto jest kim w ramach windykacji?
    - Zasada minimalizacji, ustawowe ograniczenie celu przetwarzania i inne wyzwania dla branży
    - Realizacja praw podmiotów danych (sprzeciw, prawo do bycia zapomnianym, itd.)
    - Co zmieniono w ustawie o funduszach inwestycyjnych, a o czym zapomniano?

  5. Zmiany w innych ustawach istotnych dla sektora
    - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
    - Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych
    - Zmiany w ustawie FATCA
    - Zmiany w ustawie o UFG oraz pozostałych

  6. Przetwarzanie i transfery danych w finansowych grupach kapitałowych 
    - Przekazywanie danych w ramach EU oraz do państw trzecich
    - „Wewnętrzne cele administracyjne” jako podstawa wymiany danych
    - Jak radzić sobie z brakiem nowych klauzul modelowych?
    -  Inne wyzwania związane z transferami danych (Brexit, sprawa Schrems 2.0)

  7. Nowe zasady w zakresie background checking’u w sektorze finansowym 
    - Dotychczasowe zasady weryfikacji niekaralności pracowników w sektorze finansowym
    - Nowa ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego
    - Podstawowe zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy w związku z wdrożeniem RODO
    - Dwugłos organów: poradnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych vs. objaśnienia Ministra Cyfryzacji

Promocja! Zapisz się na szkolenie już dziś i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów!


 • Cena EARLY do 25.03.2019 r. 

         700 PLN brutto (569,10 PLN netto + VAT) 

 • Cena REGULAR od 26.03 do 17.04.2019 r. 

         750 PLN brutto (609,75 PLN netto + VAT) 

 • Cena LATE od 18.04.2019 r. 

         800,00 PLN brutto (650,40 PLN netto + VAT) 

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.


Dodatkowe bonusy:

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” oraz „Informacja w Administracji"    - 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 

 
Bonusy: 

3-miesięczna prenumerata online “Monitora Prawniczego” (6 numerów).

r. pr. Damian Karwala
r. pr. Damian Karwala
Doktor nauk prawnych; radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów ochrony danych osobowych i tajemnic zawodowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, w tym w sektorze finansowym. Ekspert prawny Polskiej Izby Ubezpieczeń; członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Brał udział w pracach nad projektem RODO oraz ustawą wdrażającą RODO w przepisach krajowych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach; wykładowca w ramach studiów podyplomowych organizowanych m.in. przez Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Uczelnię Łazarskiego. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich” (Warszawa, 2018).

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Damian Karwala - doktor nauk prawnych, radca prawny, członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

RODO i ochrona danych osobowych w sektorze finansowym. Praktyczne ujęcie

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie godne polecenia, poszerzyło moją wiedzę.
Marcin
Ogólnie bardzo dobrze.
Jakub
Szkolenie przeprowadzone przez SSO Grzegorza Karaś bardzo dobrze poprowadzone. Duża wiedza merytoryczna, bardzo dobre podejście do słuchaczy.
Agnieszka