RODO i ochrona danych osobowych w sektorze finansowym. Praktyczne ujęcie

TERMIN:
25 kwietnia 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
PROWADZĄCY:
r. pr. Damian Karwala Więcej informacji »
Kolejne zmiany zasad przetwarzania danych osobowych w sektorze finansowym wynikające z ustawy wdrażającej RODO w przepisach krajowych. Sytuacja w pierwszym roku obowiązywania RODO.
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Ustawa wdrażająca RODO w przepisach krajowych

W Sejmie finalizowane są prace nad ustawą dostosowującą do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) krajowe przepisy sektorowe, w tym przepisy, w oparciu o które funkcjonują podmioty sektora finansowego. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (tzw. ustawa wdrażająca RODO) zmienia większość aktów sektorowych, w tym: 

 • ustawę – Prawo bankowe,
 • ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • ustawę o obrocie instrumentami finansowymi,
 • ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Jakie zmiany nastąpią w przepisach?

Banki, instytucje kredytowe i pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, agenci oraz brokerzy ubezpieczeniowi, firmy windykacyjne i wiele innych podmiotów z tego sektora czekają kolejne zmiany. Dotyczą one m.in.: 

 • zasad prowadzenia profilowania, w tym dla oceny zdolności kredytowej i oceny ryzyka ubezpieczeniowego,
 • podstaw przetwarzania danych w ubezpieczeniach, w tym danych o stanie zdrowia prowadzenia działalności antyfraudowej,
 • zasad wykorzystania danych biometrycznych w sektorze finansowym,
 • realizacji obowiązku informacyjnego,
 • zasad udostępniania informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych,
 • zasad prowadzenia tzw. background checking’u w sektorze finansowym.

Pierwszy rok obowiązywania RODO
Szkolenie będzie szansą na podsumowanie tego, czym w obszarze ochrony danych osobowych oraz prywatności, żyła branża finansowa w ostatnim roku - pierwszym roku obowiązywania RODO. A także, co może ją czekać w najbliższym czasie, m.in. w związku z ogłoszonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych rocznym planem kontroli. 

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla adwokatów i radców prawnych, inspektorów ochrony danych, członków zespołów compliance oraz innych osób zawodowo zajmujących się ochroną danych w firmach sektora finansowego, w tym m.in. w bankach, instytucjach kredytowych i pożyczkowych, zakładach ubezpieczeń i reasekuracji, firmach występujących jako agenci lub brokerzy ubezpieczeniowi, w firmach windykacyjnych, powszechnych towarzystwach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych i wielu innych.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista:

Damian Karwala - doktor nauk prawnych; radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów ochrony danych osobowych i tajemnic zawodowych.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

Godziny szkolenia: 10:00 - 16:30
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30

Program szkolenia:

  1. „Rok po RODO”
      - Główne wyzwania sektora w związku z wdrażaniem RODO (minimalizacja danych, podstawy przetwarzania, marketing, profilowanie, archiwizacja i usuwanie danych, itd.)
      - Doświadczenia z projektów wdrożeniowych w firmach z sektora finansowego
      -  Pierwsze branżowe kodeksy postępowania oraz poradnik Ministerstwa Cyfryzacji dla FinTech
      - Roczny plan kontroli PUODO (m.in. profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym) – jak przygotować się do możliwej kontroli?

  2. Sektor bankowy i pożyczkowy
     - Profilowanie – ocena zdolności kredytowej i nie tylko
     - Platforma Antyfraudowa i związane z nią wątpliwości
     - Wykorzystanie danych biometrycznych w branży
     - Pozostałe zmiany w ustawach sektorowych

  3. Sektor ubezpieczeniowy
     - Podstawy przetwarzanie danych, w tym danych o stanie zdrowia – underwritting i likwidacja szkody
     - Profilowanie w branży ubezpieczeniowej
     - Zwolnienie z obowiązku informacyjnego – czy nadal obowiązuje?
     - Działania antyfraudowe i inne zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej

  4. Firmy windykacyjne 
    - Administrator czy procesor danych – czyli kto jest kim w ramach windykacji?
    - Zasada minimalizacji, ustawowe ograniczenie celu przetwarzania i inne wyzwania dla branży
    - Realizacja praw podmiotów danych (sprzeciw, prawo do bycia zapomnianym, itd.)
    - Co zmieniono w ustawie o funduszach inwestycyjnych, a o czym zapomniano?

  5. Zmiany w innych ustawach istotnych dla sektora
    - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
    - Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych
    - Zmiany w ustawie FATCA
    - Zmiany w ustawie o UFG oraz pozostałych

  6. Przetwarzanie i transfery danych w finansowych grupach kapitałowych 
    - Przekazywanie danych w ramach EU oraz do państw trzecich
    - „Wewnętrzne cele administracyjne” jako podstawa wymiany danych
    - Jak radzić sobie z brakiem nowych klauzul modelowych?
    -  Inne wyzwania związane z transferami danych (Brexit, sprawa Schrems 2.0)

  7. Nowe zasady w zakresie background checking’u w sektorze finansowym 
    - Dotychczasowe zasady weryfikacji niekaralności pracowników w sektorze finansowym
    - Nowa ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego
    - Podstawowe zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy w związku z wdrożeniem RODO
    - Dwugłos organów: poradnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych vs. objaśnienia Ministra Cyfryzacji

Promocja! Zapisz się na szkolenie już dziś i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów!


 • Cena EARLY do 25.03.2019 r. 

         700 PLN brutto (569,10 PLN netto + VAT) 

 • Cena REGULAR od 26.03 do 17.04.2019 r. 

         750 PLN brutto (609,75 PLN netto + VAT) 

 • Cena LATE od 18.04.2019 r. 

         800,00 PLN brutto (650,40 PLN netto + VAT) 

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.


Dodatkowe bonusy:

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” oraz „Informacja w Administracji"    - 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 

 
Bonusy: 

3-miesięczna prenumerata online “Monitora Prawniczego” (6 numerów).

r. pr. Damian Karwala
r. pr. Damian Karwala
Doktor nauk prawnych; radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów ochrony danych osobowych i tajemnic zawodowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, w tym w sektorze finansowym. Ekspert prawny Polskiej Izby Ubezpieczeń; członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Brał udział w pracach nad projektem RODO oraz ustawą wdrażającą RODO w przepisach krajowych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach; wykładowca w ramach studiów podyplomowych organizowanych m.in. przez Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Uczelnię Łazarskiego. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich” (Warszawa, 2018).

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Damian Karwala - doktor nauk prawnych, radca prawny, członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

RODO i ochrona danych osobowych w sektorze finansowym. Praktyczne ujęcie

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Prelegent w sposób wystarczająco jasny wyjaśnił przepisy RODO.
Arkadiusz
Ogólnie bardzo dobrze.
Jakub
Bardzo udane szkolenie! Duża wiedza merytoryczna prelegentów, ważne praktyczne wskazówki.
Agata