Upadłość konsumencka - warsztaty praktyczne

TERMIN:
8 maja 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
PROWADZĄCY:
SSR Cezary Zalewski Więcej informacji »
Poznaj praktyczną stronę regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
W 2018 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do rekordowej liczby 6570 osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła więc ponad trzykrotnie w stosunku do całego 2015 roku (pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. Upadłość konsumencka jest niezwykle istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych oraz wierzycieli. Ustawa z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych spowodowała, że obecnie łatwiej ogłosić upadłość konsumencką.

Cel szkolenia:

Celem zajęć jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela. Program szkolenia oparty jest na przykładach rzeczywistych postępowań upadłościowych i orzecznictwie sądów upadłościowych. Podczas szkolenia omówione zostaną także założenia przygotowywanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, w toku szkolenia istnieje możliwość swobodnego zadawania szczegółowych pytań.

W trakcie praktycznych warsztatów w formule case studies zostaną omówione:
 • możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie
 • wymagania formalne wniosków i wszelkich pism składanych w toku postępowania
 • przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, które wpłynęły do sądów po wejściu w życie nowych przepisów
 • praktyczne, ujawnione w toku stosowania nowych przepisów, niespójności, niejasności nowych regulacji wraz z propozycjami ich rozwiązania.

Szkolenie przeznaczone jest dla:
 • adwokatów i radców prawnych,
 • syndyków, doradców restrukturyzacyjnych,
 • specjalistów pracujących w bankach i instytucjach finansowych, zajmujących się egzekucją kredytów konsumenckich,
 • konsumentów.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista:
Cezary Zalewski - pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne – od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

Bonusy:

 •         3-miesięczna prenumerata online “Monitora Prawniczego” (6 numerów),


Kieszonkowe wydanie tekstu ustawy - Prawo upadłościowe, C.H.Beck 2019.


Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30

Program szkolenia:

     1. Istota i cel upadłości konsumenckiej.

     2. Wymagania formalne wniosku o ogłoszenie upadłości ze szczególnym uwzględnieniem właściwości miejscowej.

     3. Aspekty proceduralne postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości 

     4. Przesłanki pozytywne i negatywne ogłoszenia upadłości konsumenckiej w orzecznictwie sądowym.

     5. Obligatoryjne czynności syndyka z uwzględnieniem specyfiki postępowań upadłościowych konsumentów:
        - spis inwentarza i spis majątku upadłego niewchodzącego w skład masy upadłości,
        - lista wierzytelności, w tym w przypadku braku zgłoszeń wierzytelności,
        - sprawozdawczość i wynagrodzenie.

     6. Uprawnienia wierzycieli w toku postępowania, w tym problematyka wnoszonych środków zaskarżania w toku postępowania.

     7. Koszty w upadłości konsumenckiej – zakres i praktyczne problemy.

     8. Likwidacja masy upadłości w praktyce.

     9. Wydzielanie kwota na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego.

    10. Upadłość małżonków.

    11. Sprawność postępowań upadłościowych – praktyczne wskazania i przykłady „dobrych praktyk”.

    12. Upadłość konsumenta z wniosku wierzyciela.

    13. Umorzenie postępowania upadłościowego – podstawy i praktyka.

    14. Plan spłaty, ze szczególnym uwzględnianiem roli syndyka i skutków dla wierzycieli.

    15. Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty.

    16. Realizacja planu spłaty – obowiązki upadłego i uprawnienia wierzycieli.

    17. Umorzenie zobowiązań po wykonaniu planu spłaty.

    18. Projekt nowelizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.


Zajęcia mają charakter warsztatowy, w toku szkolenia istnieje możliwość swobodnego zadawania szczegółowych pytań.

Promocja! Zapisz się na szkolenie już dziś i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów!


 • Cena EARLY do 15.03.2019 r.

         700 PLN brutto (569,10 PLN netto + VAT) 

 • Cena REGULAR od 16.03 do 30.04.2019 r. 

         750 PLN brutto (609,75 PLN netto + VAT) 

 • Cena LATE od 1.05.2019 r. 

         800,00 PLN brutto (650,40 PLN netto + VAT) 

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.


Dodatkowe rabaty:

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” - 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy:

 •         3-miesięczna prenumerata online “Monitora Prawniczego” (6 numerów).


Kieszonkowe wydanie tekstu ustawy - Prawo upadłościowe, C.H.Beck 2019.


SSR Cezary Zalewski
SSR Cezary Zalewski
Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. Od listopada 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego, w latach: 2003– obecnie– Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; Przewodniczący Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego wydziału w Polsce zajmującego się sprawami upadłościowymi); stale orzekający w sprawach upadłościowych, prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego– komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu;w latach 2011- 2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1– 4 sesji w miesiącu;posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uczelnię Łazarskiego (studia podyplomowe), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe), Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, C.H.Beck, Business Options s.c., Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej;opracowywał jako uczestnik konsorcjum casebooki w ramach realizacji projektu pn. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych- case management” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Cezary Zalewski - pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne; od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Upadłość konsumencka - warsztaty praktyczne

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie ciekawe, bo podparte praktycznymi przykładami.
Monika
Doskonale przygotowany pod względem praktycznym prowadzący.
Marcin
Szkolenie profesjonalne, dużo praktycznych aspektów.
Jacek