Podstawowe obowiązki profesjonalnych pełnomocników po nowelizacji KPC i KSCU

TERMIN:
24 kwietnia 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
PROWADZĄCY:
Postępowanie dowodowe - Postępowanie gospodarcze - Nadużycie prawa procesowego
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora

Projektowana nowelizacja ze względu na swoją obszerność i zakres ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i będzie stanowić największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 3.5.2012 r.

Szkolenie odnosi się do fundamentalnych zmian Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w celu przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej.

Program szkolenia odnosi się przede wszystkim do szerokich zmian procedury dotyczących czynności procesowych profesjonalnych pełnomocników, w tym w szczególności niezwykle istotnych zmian dotyczących postępowania dowodowego, odrębnego postępowania gospodarczego, problematyki nadużycia prawa procesowego, a także licznych zmian w przepisach dotyczących kosztów sądowych. 


Obecna praktyka większości sądów powszechnych na poziomie sądów rejonowych:

 • wpływ sprawy gospodarczej do sądu (sprawa prosta nie zawierająca złożonych problemów cywilistycznych bez tzw. kwestii wpadkowych - incydentalnych przy maksymalnym skoncentrowaniu wniosków dowodowych ) – 2.2.2016 r.,
 • pierwszy termin rozprawy – 1.1.2017 r. wysłuchanie części świadków (sprawa wymagająca wiadomości specjalnych – dowód z opinii biegłego),
 • drugi termin rozprawy – 15.6.2017 r. wysłuchanie pozostałych świadków,
 • po złożeniu pisemnej opinii, wniesieniu uwag przez strony oraz pisemnym odniesieniu się przez biegłego trzeci ostatni termin rozprawy – 15.12.2017 r.,
 • 22.12.2017 r. publikacja orzeczenia – orzeczenie nieprawomocne.

Czy oczekiwanie strony ponad dwa lata na wydanie orzeczenia w prostej sprawie gospodarczej (cywilnej) stanowi w istocie realizację konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do sądu?

Czy proponowana zmiana przepisów proceduralnych oczekująca na wejście w życie doprowadzi do zmiany tego stanu rzeczy? 

Dzięki szkoleniu poznasz odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z nowelizacją KPC i KSCU, dzięki czemu będziesz gotowy do reprezentowania swoich klientów w procesach prowadzonych według znowelizowanych przepisów procesowych.


  Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 1. do którego sądu właściwego miejscowo wnieść pozew o zapłatę ceny za sprzedany towar (wynagrodzenia za wykonaną usługę czy dzieło) według nowych zasad,
 2. jak skutecznie podnieść zarzut potrącenia w toku procesu prowadzonego według nowych reguł,jak przygotować pozew, odpowiedź na pozew, pismo przygotowawcze by nie narazić się na ewentualne pominięcie spóźnionych dowodów, twierdzeń a także zarzutów,
 3. jak przygotować pozew, odpowiedź na pozew, pismo przygotowawcze by nie narazić się na ewentualne pominięcie spóźnionych dowodów, twierdzeń a także zarzutów,
 4. poznasz odrębności wprowadzone nowelą postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych,
 5. poznasz nowe reguły według, których możesz skutecznie wnieść środki zaskarżenia przeciwko orzeczeniom wydawanym przez sąd,
 6. dowiesz się jak sprostać nowym wymogom stawianym przez ustawodawcę w zakresie doręczeń przesyłek sądowych stronom sporu sądowego.


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista:
Artur Żuk – sędzia Sądu Rejonowego Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych. Przez wiele lat sprawujący funkcję przewodniczącego wydziału gospodarczego oraz prezesa sądu. 


Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci".

Program szkolenia
Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".


Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30

Program

1. Podstawowe założenia wprowadzanych zmian


2. Skierowanie sprawy na rozprawę (czynności poprzedzające):

   a) obowiązki stron i czynności sądu mające na celu przygotowanie rozprawy;
   b) odpowiedz na pozew i pisma przygotowawcze;
   c) posiedzenie przygotowawcze;
   d) plan rozprawy zasada koncentracji materiału dowodowego – prekluzja twierdzeń dowodów i zarzutów;
   e) wyrok zaoczny.

3. Zmiany w prawie dowodowym:

   a) ogólny kierunek zmian;
   b) powszechna dostępność do informacji o faktach potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy;
   c) zeznania świadka (świadek ekspert);
   d) opinia biegłego.

4. Postępowanie w sprawach gospodarczych:
   a) pojęcie sprawy gospodarczej;  
   b) możliwość rozpoznania sprawy według procedury gospodarczej;
   c) odrębności postępowania w sprawach gospodarczych (prekluzja dowodów i twierdzeń, wyrok nieprawomocny jako tytuł zabezpieczenia, umowa dowodowa i inne).

5. Nadużycie prawa procesowego i sposób na jego eliminację:
   a) ogólny kierunek zmian (bezzasadne żądanie, pisma niebędące pozwem);
   b) wnioski o wyłączenie sędziego;
   c) wielokrotne składanie zażaleń.

6. Zmiany w pozostałych postępowaniach odrębnych:
   a) uproszczone;
   b) elektroniczne postępowanie upominawcze;
   c) nakazowe i upominawcze.

7. Pozostałe zmiany mające wpływ na usprawnienie postępowania:
   a) właściwość sądu;
   b) doręczenia;
   c) wysłuchanie stron;
   d) sygnalizacja uchybień;
   e) zarzut potrącenia.

8. Koszty sądowe – najistotniejsze zmiany.


9. Przepisy wprowadzające i przejściowe.

Promocja! Zapisz się na szkolenie już dziś i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów!


 • Cena EARLY do 25.03.2019 r. 

          600,00 PLN brutto (487,80 PLN netto)  

 • Cena REGULAR od 26.03 do 16.04.2019 r. 

          650 PLN brutto (528,45 PLN netto)

 • Cena LATE od 17.04.2019 r. 

          700 PLN brutto (569,10 PLN netto)

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.


Dodatkowe rabaty:

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczy"  - 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy "Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Podatkowego”, „Nieruchomości C.H.Beck” - 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 20% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 

 
Bonusy:

Bezpłatna kwartalna prenumerata online (6 numerów) dwutygodnika „Monitor Prawniczy”.


Artur Żuk

Sędzia Sądu Rejonowego Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych. Przez wiele lat sprawujący funkcję przewodniczącego wydziału gospodarczego oraz prezesa sądu. Obecnie oddelegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku zastępcy dyrektora DIRS odpowiedzialny za legislację rejestrową. Wieloletni wykładowca z zakresu procedury cywilnej z przeznaczeniem dla aplikantów i profesjonalnych pełnomocników procesowych. Autor publikacji z zakresu prawa procesowego gospodarczego.     

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Artur Żuk – sędzia Sądu Rejonowego Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Podstawowe obowiązki profesjonalnych pełnomocników po nowelizacji KPC i KSCU

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Wspaniała kadra wykładowców - Panowie Profesorowie to wielkie autorytety.
Dorota
Organizowane przez Państwa szkolenia są na wysokim poziomie merytorycznym. Prowadzone profesjonalnie.
Małgorzata
Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie przez dobrego prelegenta i praktyka. Wyjaśniło mi wiele zagadnień z omawianej tematyki.
Marcin