Dokumentacja pracownicza 2019 - zmiany wynikające z RODO, znowelizowanego KP oraz rozporządzenia dotyczącego dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

TERMIN:
25 kwietnia 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Centrum, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
PROWADZĄCY:
dr Anna Kamińska-Pietnoczko Więcej informacji »
Dowiedz się w jaki sposób na fali nowych przepisów prawidłowo prowadzić dokumentację towarzyszącą zatrudnianiu pracowników

Zapisy zostały zakończone.

Dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Wiosenna promocja! Skorzystaj z 10% rabatu na udział w wybranym szkoleniu. 
Treść kodu: WIOSNA 

* Promocja obowiązuje do 5.05.2019 r. Kod należy wprowadzić w odpowiednie pole w formularzu zapisu.

Pracodawca w procesie rekrutacji i zatrudnienia może natrafić na liczne problemy i pułapki związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zakazu dyskryminacji i dokumentacji pracowniczej. 

Co zmienia się w przepisach: 

 • Od 1.1.2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian, w tym wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji, ma charakter rewolucyjny. Niezależnie ustawodawca pracuje nad przepisami wykonawczymi, czyli przede wszystkim nad rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, które wprowadza cztery obowiązkowe części akt osobowych: A, B, C i D. 
 • Od 25.5.2018 r. obowiązuje nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych (tzw. RODO), co wymusiło zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. 
 • Trzeba mieć na uwadze, że planowana jest nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie żądania i przetwarzania danych osobowych, w tym tych dotyczących kandydatów na pracownika. 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników, co w szczególności umożliwi uniknięcie bardzo wysokich kar administracyjnych związanych z nieadekwatnym do celu gromadzeniem danych osobowych. 

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmienionymi zasadami przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej. Szkolenie uwzględnia zamiany prawa wynikające z RODO, nowe przepisy Kodeksu pracy obowiązujące od stycznia 2019 r., a także planowane nowelizacje przepisów prawa. 

Zadaj pytanie prowadzącemu 

Uczestnicy mają możliwość wcześniejszego zadawania pytań przed szkoleniem. Prelegent odpowie na nie w trakcie szkolenia. Pytania należy wpisywać w formularzu zamówienia w polu "Pytania/uwagi do organizatora". 

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR, kadr, płac oraz osób zarządzających tymi działami, a także dla osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest:

Anna Kamińska-Pietnoczko - prawnik specjalizujący się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji. 

Więcej o prowadzącej w zakładce "Prelegenci".
Godziny szkolenia: 10:00-16:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30
Sala S2 na 1 piętrze

Program:

 1. Dane osobowe w procesie rekrutacji
  - Jak prawidłowo przygotować ogłoszenie o pracę?
  - Jakich danych można żądać od kandydata na pracownika?
  - Warunki wyrażania zgody w procesie rekrutacyjnym.
  - Media społecznościowe jako źródło informacji o potencjalnym pracowniku.
  - Dokumenty w rekrutacji: CV, list motywacyjny, referencje, świadectwa pracy.
  - Co powinna zawiera część „A” akt osobowych? 
  - Wstępne badania lekarskie.
  - Podstawy prawne przetwarzania danych w procesie rekrutacyjnym.
  - Obowiązek informacyjny wobec kandydat na pracownika.

 2. Dane osobowe w zatrudnieniu
  - Jakich danych można żądać od pracownika – rozszerzony katalog danych.
  - Warunki wyrażania zgody w procesie zatrudnieniowym.
  - Wykorzystywanie wizerunku pracownika .
  - Co powinna zawierać część „B” i „C” akt osobowych?
  - Dokumentacja dotycząca czasu pracy (harmonogramy, listy obecności, karty urlopowe).
  - Dokumentacja wypadkowa.
  - Dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń).
  - Dokumentacja dotycząca oceny pracowniczej oraz kar porządkowych – zatarcie kary porządkowej.
  - Dokumentowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem.
  - Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  - Jak prawidłowo prowadzić listę obecności?
  - Jakie są nowe zasady monitorowania pracowników?
  - Udostępnianie informacji związkom zawodowym
  - Telefoniczne potwierdzanie danych dla banków i innych instytucji.
  - Badania lekarskie (okresowe i kontrolne).
  - Co trzeba przechowywać w ramach dokumentacji ZUS?
  - Nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
  - Obowiązek informacyjny pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych.
  - Podstawy prawne przetwarzania danych w zatrudnieniu.
  - Nowe prawa pracownika wynikające z RODO, np. prawo dostępu do danych, prawo do przeniesienia danych, prawa do zapomnienia itp.
  - Kiedy potrzebna jest umowa powierzania przetwarzania danych w zatrudnieniu?
  - Zatrudnianie cudzoziemców, a obowiązek przechowywania dokumentacji.

 3. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem nowych rozwiązań prawnych
  - Elektronizacja akt osobowych pracownika.
  - Jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?
  - Nowe wymogi dotyczące przechowywania akt osobowych.
  - Ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem.
  - Nowe obowiązki pracodawcy związane ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej.
  - Co należy zrobić z dokumentacją pracowniczą w razie likwidacji firmy?
  - Nowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy musimy wydać ją pracownikowi, kiedy możemy, a kiedy należy ją zniszczyć?
  - Jakie dokumenty zawsze kontroluje PIP?
  - Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników? Na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów?

 4. Zatrudnienie pozapracownicze
  - Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

 5. Planowane zmiany prawa w zakresie danych osobowych i dokumentacji pracowniczej
  - Nowy katalog danych w rekrutacji. - Nowy katalog danych pozyskiwanych od pracownika.
  - Nowe zasady prowadzenia akt osobowych oraz dokumentacji wynikającej ze stosunku pracy.
  - Nowa część akt osobowych – „D”.

Promocja! Zapisz się na szkolenie już dziś i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów!


 • Cena EARLY do 21.03.2019 r. 

          500 PLN brutto (406,50 PLN netto + VAT) 

 • Cena REGULAR od 22.03 do 11.04.2019 r. 

         600 PLN brutto (487,80 PLN netto + VAT) 

 • Cena LATE od 12.04.2019 r. 

         650,00 PLN brutto (528,45 PLN netto + VAT) 

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.


Dodatkowe bonusy:

 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Prawa Pracy”  - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 


dr Anna Kamińska-Pietnoczko
dr Anna Kamińska-Pietnoczko
Doktor, prawnik specjalizujący się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze szkoleń. Jest także wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest doktorantką w Katedrze Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z otwartym przewodem doktorskim. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym współautor komentarzy do Kodeksu pracy.

Golden Floor Centrum
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOŚWIADCZONY PRELEGENT

Anna Kamińska-Pietnoczko - prawnik specjalizujący się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy.

Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Świetny sposób prowadzenia szkolenia, kontakt z grupą, reakcja na pytania, zaopiekowanie każdej osoby zadającej pytanie, uśmiech, otwartość, a to ważne.
Dominika
Szkolenie godne polecenia, poszerzyło moją wiedzę.
Marcin
Ogólnie bardzo dobrze.
Jakub