Postępowanie egzekucyjne po zmianach 2019

TERMIN:
21 maja 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Centrum, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
PROWADZĄCY:
SSR dr Łukasz Zamojski Więcej informacji »
Nowe ustawy komornicze - Nowe rozwiązania w zakresie kosztów - Zmiany istotne dla wierzycieli i dłużników
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Z dniem 1.1.2019 r. weszła w życie nowa ustawa z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), która zastąpiła ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, a także ustawa z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770). 

Nowe ustawy komornicze, a także nowelizacja przepisów KPC dotyczących postępowania egzekucyjnego zmieniają w sposób kompleksowy zasady funkcjonowania komorników sądowych oraz możliwości egzekwowania należności przez wierzycieli. 

Zakres zmian dotyczących postępowania egzekucyjnego wprowadzonych nowymi ustawami jest bardzo duży: 

 • zwiększone zostają uprawnienia nadzorcze i kontrolne Ministra Sprawiedliwości, a także nadzór prezesów sądów rejonowych nad funkcjonowaniem komorników; 
 • wprowadzony zostaje obowiązek nagrywania poszczególnych czynności egzekucyjnych komornika przeprowadzanych w terenie; 
 • przy egzekucji komornik każdorazowo będzie zobowiązany do wręczenia dłużnikowi formularza skargi na czynności komornicze; 
 • zmienione zostały zasady prowadzenia egzekucji z ruchomości;
 • rozszerzeniu ulega katalog naruszeń prawa, za które komornicy będą odpowiadać dyscyplinarnie; - komornik ma działać osobiście, a czynności, które zleca asesorom, mogą mieć jedynie funkcję szkoleniową; 
 • komornik ponosi przy tym całą odpowiedzialność za prawidłowe działanie asesorów; 
 • w zasadniczy sposób zmienione zostały zasady pobierania i charakter opłat egzekucyjnych. 

Czy wiesz: 

 • Jaką opłatę należy pobierać w razie wniesienia skargi na czynności komornika w postępowaniu wszczętym przed dniem 1.1.2019 r., jeśli skarga została złożona po 1.1.2019 r. - 50 zł czy 100 zł? Czy przysługuje skarga na czynności komornika, jeśli komornik nieprawidłowo odmówi przyjęcia sprawy z wyboru wierzyciela? 
 • Kiedy sąd może obciążyć komornika kosztami postępowania wywołanego skargą na czynności komornika? 
 • W jaki sposób sąd potraktuje skargę na czynności komornika złożoną do sądu zamiast do komornika? 
 • Czy skargę na czynności komornika trzeba złożyć na urzędowym formularzu? 
 • Kiedy według przepisów zmienionych po 1.1.2019 r. wierzyciel może złożyć wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem? Jakie czynności komornika podlegają obowiązkowi nagrywania, kiedy i kto może się sprzeciwić nagrywaniu? 
 • Czy w przypadku zajęcia rzeczy ruchomych i niezłożenia zastrzeżeń na oszacowanie dokonane przez komornika można złożyć skargę na czynności komornika? 
 • Czy według znowelizowanego art. 845 § 2 KPC w ramach egzekucji z rzeczy ruchomych komornik ma obowiązek badać komu przysługuje prawo własności rzeczy ruchomej? 
 • Czy w razie prawidłowego zajęcia przez komornika przed 1.1.2019 r. rzeczy ruchomych, które są wymienione w art. 829 pkt 11 KPC sąd rozpoznając skargę po 1.1.2019 r. powinien takie zajęcie uchylić, czy uznać że w dacie jego dokonania było prawidłowe i oddalić skargę? 
 • Czy od wpadkowego postanowienia o kosztach wydanego przez komornika sądowego w trybie art. 21 zd. 3 ustawy o kosztach komorniczych służy wniosek o miarkowanie, a następnie zażalenie/skarga na postanowienie sądu/referendarza? 
 • Czy wniosek o miarkowanie opłaty dotyczący postanowienia komornika kończącego postępowanie egzekucyjne i ustalającego koszty podlega w całości / w części odrzuceniu, jeśli sąd wcześniej rozpoznał wniosek o miarkowanie opłaty wskazanej w postanowieniu wydanym na podstawie art. 21 ust. 1 zd. 3 ustawy o kosztach komorniczych? 
 • Czy we wniosku o miarkowanie opłaty egzekucyjnej trzeba określić żądaną wysokość tej opłaty po obniżeniu? 
 • Czy wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej podlega opłacie sądowej i czy może go rozpoznać referendarz sądowy? 
 • Kiedy zgodnie z ustawą o kosztach komorniczych wierzyciel może złożyć wniosek o obniżenie opłaty i na jakie okoliczności może się powołać? 

Zadaj pytanie Prelegentowi 

Uczestnicy mają możliwość wcześniejszego zadawania pytań, na które prelegent odpowie w trakcie szkolenia. Pytania należy wpisywać podczas rejestracji na szkolenie w formularzu zamówienia w polu "Pytania/uwagi do organizatora". Pytania można również przesłać mailowo na adres akademia@beck.pl. 

Prosimy o przesyłanie pytań najpóźniej do 13.5.2019 r. 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Zajęcia przeznaczone są dla adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych, pracowników windykacji, księgowości oraz członków zespołów prawnych wierzycieli publicznoprawnych i niepublicznoprawnych, a także dla wszystkich tych, którzy wykorzystują w praktyce przepisy o komornikach sądowych i postępowaniu egzekucyjnym. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSR dr Łukasz Zamojski – sędzia, autor wielu z zakresu prawa spółek oraz postępowania cywilnego, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”; prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30

Program:

  1. Przyjęcie i odmowa przyjęcia przez komornika spraw z wyboru wierzyciela spoza swojego rewiru.
  
  2. Odsunięcie komornika od czynności przez prezesa sądu rejonowego.

  3. Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika,

  4. Prowizyjny system wynagrodzenia komornika.

  5. Wytknięcie uchybienia komornikowi.

  6. Opłaty egzekucyjne:
○ nowe wysokości opłat egzekucyjnych,
○ charakter opłat, 
○ rozwiązania premiujące dłużników współpracujących z komornikiem.

  7. Postanowienie informacyjne o kosztach i jego specyfika (art. 21 ust. 1 ustawy o kosztach komorniczych)

  8. Obciążenie wierzyciela kosztami postępowania (art. 29 i 30 ustawy o kosztach komorniczych) – zmiany w zakresie kosztów dotyczące art. 770, art. 7701 oraz art. 1025 § 1 pkt 1 KPC.

  9. Miarkowanie stosunkowych opłat egzekucyjnych w nowej ustawie o kosztach komorniczych – aktualizacja przesłanek i inne zmiany,

  10. Zmiany dotyczące skargi na czynności komornika sądowego:
○ składanie skargi na urzędowym formularzu,
○ nowe obowiązki informacyjne komornika,
○ możliwość obciążenia komornika kosztami postępowania wywołanego skargą.

  11. Możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego na urzędowym formularzu.

  12. Zmiany dotyczące tzw. komorniczego wykazu majątku oraz poszukiwania majątku dłużnika za wynagrodzeniem.

  13. Nagrywanie czynności egzekucyjnych,

  14. Istotne zmiany w zakresie zajęcia rzeczy ruchomych.

CENA EARLY

487.81 PLN netto
(600.00 PLN brutto)
Cena obowiązywała do 15.04.2019r.

CENA REGULAR

569.11 PLN netto
(700.00 PLN brutto)
Cena obowiązywała do 12.05.2019r.

CENA LATE

650.41 PLN netto
(800.00 PLN brutto)
Do końca oferty pozostało:
Cena obowiązuje do 21.05.2019r.
Zapisz się
* Cena obejmuje komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwę na kawę, certyfikat.

Dodatkowe rabaty:


 • Prenumeratorzy czasopism Wydawnictwa C.H.Beck - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*

*Rabaty nie sumują się. 

 
Bonusy:

 • Ustawy komornicze. Akty wykonawcze


Kieszonkowy tekst ustawy "Ustawy komornicze. Akty wykonawcze" C.H.Beck 2019


 • Kodeks postępowania cywilnego

Kieszonkowy tekst ustawy "Kodeks postępowania cywilnego" C.H.Beck 2019 


SSR dr Łukasz Zamojski
Sędzia, autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN.

Golden Floor Centrum
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

SSR dr Łukasz Zamojski – sędzia, autor wielu z zakresu prawa spółek oraz postępowania cywilnego, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”; prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Postępowanie egzekucyjne po zmianach 2019

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie spełniło moje oczekiwania
Anna
Szkolenie bardzo pozytywne w odbiorze, bardzo ciekawa tematyka, interesujące zagadnienia ze wskazaniem na praktykę.
Karina
Tematyka na czasie, prowadzenie szkolenia bardzo ciekawe, przydatność treści szkolenia bardzo wysoka w praktyce służbowej.
Justyna