Ochrona danych osobowych: Dokumentacja, umowy i klauzule w codziennym użytku

TERMIN:
6 kwietnia 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Centrum, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
PROWADZĄCY:
adw. dr Paweł Litwiński Więcej informacji »
Jak przygotować tzw. klauzulę zgody na przetwarzanie danych?
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
W trakcie szkolenia uczestnicy pogłębią swoją wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych. 

Dowiedzą się m.in.: 

 • jak przygotować tzw. klauzulę zgody na przetwarzanie danych, 
 • jak warstwowo wykonywać obowiązek informacyjny, 
 • kiedy można odmówić wykonania prawa do bycia zapomnianym. 

Prowadzący omówi zasady zawierania umów powierzenia przetwarzania danych, a każdy z uczestników otrzyma w ramach materiałów szkoleniowych wzór takiej umowy

Formuła zajęć 

Zajęcia będą się odbywać w formule wykładowej połączonej z praktycznymi ćwiczeniami. Omawiane będą takie zagadnienia, jak: podstawy przetwarzania danych osobowych, obowiązki informacyjne wobec osób, których dane dotyczą, czy prawa podmiotów danych. 

Funkcja Inspektora Ochrony Danych (IOD) w organizacji 

Wiedza fachowa na temat przepisów prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO – to wymogi stawiane Inspektorom Ochrony Danych. Wymogi stawiane Inspektorom Ochrony Danych przez przepisy RODO nie są tożsame ze stawianymi wcześniej Administratorom Bezpieczeństwa Informacji. 

Osoba powoływana na stanowisko Inspektora Ochrony Danych powinna być wyznaczana na podstawie kwalifikacji zawodowych - powinna posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, a poziom wiedzy fachowej powinien być współmierny do charakteru, skomplikowania i ilości danych przetwarzanych w ramach organizacji (wyższy poziom wiedzy jest wymagany w przypadku szczególnie skomplikowanych procesów przetwarzania, przetwarzania dużej ilości danych szczególnych kategorii, podmiotów regularnie przekazujących dane do państw trzecich). 

IOD powinien posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu przepisów i praktyk sektorowych w zakresie ochrony danych osobowych, a także dogłębną znajomość RODO. Jednocześnie powinien posiadać odpowiedni zasób wiedzy na temat: procesów przetwarzania, systemów informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych u administratora, sektora w którym działa administrator, procedur administracyjnych i funkcjonowania jednostki. 

Czy wiesz:

 • Jakie podmioty zobowiązane są do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych? 
 • Jaki jest status IOD w organizacji? Jakie obowiązki ma Inspektor Ochrony Danych Osobowych? 
 • Jak skutecznie prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych? 
 • W jaki sposób pod rządami RODO uregulowana jest kwestia przekazywania danych do państwa trzecich? 
 • Jak przygotować się do kontroli PUODO? 
 • Jak przeprowadzić analizę ryzyka? 

Dla kogo są te zajęcia? 

Zajęcia przeznaczone są dla obecnych jak i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych (IOD), którzy chcą zdobyć, poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę, a także dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, osób upoważnionych do przetwarzania danych, jak również Administratorów Danych Osobowych. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest:

adw. dr Paweł Litwiński - członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Polecamy również! 

Polecamy również szkolenie: Ochrona danych osobowych: Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych - sprawdź szczegóły >>

Godziny szkolenia: 10:00-16:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30


Program:

  1. Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych:
○ podstawy przetwarzania danych,
○ jak zbierać zgodę?
○ obowiązki informacyjne,
○ warstwowe wykonywanie obowiązków informacyjnych.

  2. Prawa osób, których dane dotyczą:
○ prawo dostępu do danych,
○ prawo uzyskania kopii danych,
○ prawo do bycia zapomnianym,
○ prawo do przenoszenia danych.

  3. Umowy dotyczące danych osobowych:
○ powierzenie przetwarzania danych,
○ udostępnienie danych.

  4. Profilowanie w przepisach RODO.

  5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

  6. Zgłaszanie incydentów do organu nadzorczego.

  7. IOD – jak ma się w tym odnaleźć?

CENA EARLY

569.11 PLN netto
(700.00 PLN brutto)
Cena obowiązywała do 22.04.2019r.

CENA REGULAR

609.76 PLN netto
(750.00 PLN brutto)
Cena obowiązuje do 19.05.2019r.

CENA LATE

650.41 PLN netto
(800.00 PLN brutto)
Do końca oferty pozostało:
Cena obowiązuje do 04.06.2019r.
Zapisz się
* Cena obejmuje komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwę na kawę, certyfikat.

Dodatkowe rabaty:


 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck”  oraz „Monitora Prawa Pracy”  - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy:

 • Klauzule RODO. Wzory klauzul z praktycznym komentarzem

Poradnik - "Klauzule RODO. Wzory klauzul z praktycznym komentarzem" C.H.Beck 2018
adw. dr Paweł Litwiński
adw. dr Paweł Litwiński
Członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Bierze udział w pracach Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym Komentarza do Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (C.H.Beck, 2017) oraz Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (C.H.Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016). Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskiej Akademii Nauk i na Akademii Leona Koźmińskiego.

Golden Floor Centrum
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOŚWIADCZONY PRELEGENT

adw. dr Paweł Litwiński – członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Ochrona danych osobowych: Dokumentacja, umowy i klauzule w codziennym użytku

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie bardzo ciekawe i bardzo przydatne.
Ania
Bardzo dobrze przygotowani prelegenci.
Konrad
Szkolenie oceniam na stopień bardzo dobry, nie mam uwag.
Aleksandra