Konferencja: Informatyzacja podatków 2019 - STIR, JPK, ePUAP, kasy rejestrujące, split payment

TERMIN:
14 czerwca 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
PROWADZĄCY:
dr Adam Bartosiewicz, dr Jacek Matarewicz, doradca podatkowy Krystyna Szydłowska, r. pr. Radosław Bulejak, prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, Prof. dr hab. Witold Modzelewski, Łukasz Janiga Więcej informacji »
Informatyzacja, cyfryzacja i nowoczesne technologie w podatkach. Wyzwania związane z nowymi narzędziami kontroli i obowiązkami informacyjnymi dla przedsiębiorców, księgowych i podatników
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Kompleksowe omówienie najnowszych zmian podatkowych związanych z wdrażaniem szeroko pojmowanej informatyzacji, cyfryzacji i nowoczesnej technologii, a przede wszystkim związanych z tymi zmianami problemów osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie. 

Nieuchronnie zmieniająca się rzeczywistość potwierdzana jest kolejnymi nowelizacjami przepisów podatkowych przez polskiego ustawodawcę. Wychodząc z tą inicjatywą mamy na uwadze aktualne obawy przedsiębiorców. 

Na konferencji omówione zostaną: 

 • JPK, 
 • STIR, 
 • elektroniczne kasy rejestrujące, 
 • split payment, 
 • statystyki organów ścigania związane z walką z przestępczością gospodarczą, 
 • plany MF w odnośnie elektronicznej komunikacji administracji skarbowej z przedsiębiorcą w zakresie akcyzy i ceł,
 • inne czekające podatników zmiany związane z uszczelnianiem systemu i wprowadzaniem narzędzi ułatwiających kontrolę przedsiębiorców. 

Oprócz przedstawicieli pełnomocników cyfryzacja i wyzwania z nią związane zostaną omówione przez przedstawicieli nauki, Ministerstwa Finansów, NSA i Prokuratury Krajowej.

Na konferencji wytłumaczymy i wnikliwie omówimy takie zagadnienia jak: 

 • Korzystanie z JPK: praktyczne problemy i korzyści; narzędzia analityczne w zwalczaniu przestępczości gospodarczej dla administracji skarbowej: możliwości korzystania z informacji bankowych, przez aparat skarbowy; pierwsze doświadczenia związane ze stosowaniem STIR (systemu teleinformatycznej izby rozliczeniowej), 
 • Elektroniczny czynny żal, 
 • Nowoczesne formy komunikacji pomiędzy organem podatkowym a przedsiębiorcą 
 • Elektroniczny Dokument Dostawy wyrobów akcyzowych, 
 • Nowe systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby ceł i akcyzy, 
 • Wprowadzenie elektronicznych kas rejestrujących, 
 • Split payment: obowiązki przedsiębiorców w przededniu wejścia w życie nowych przepisów, 
 • Przygotowanie dokumentacji cen transferowych: na jakie problemy możemy natrafić? , 
 • Inne zmiany uszczelniające system VAT. 

Na konferencji dowiesz się m.in.: 

 • Jakie są problemy biznesu związane ze stosowaniem JPK ? 
 • Czy JPK wpłynęło na efektywność prowadzonych kontroli podatkowych ? 
 • Jakie są proceduralne możliwości kwestionowania blokowania rachunków bankowych przedsiębiorców ? 
 • Kiedy przedsiębiorcy muszą wymienić stare kasy fiskalne na nowe ? 
 • Jakie są plany aparatu skarbowego w związku z dalszą cyfryzacją i elektronizacją podatków ? 
 • Czy w dobie społeczeństwa informatycznego organy podatkowe mają lepsze narzędzia do ustalenia rynkowości transakcji niż sami podatnicy ? 
 • Jak działają systemy informatyczne i usługi elektroniczne związane z rozliczeniami ceł i akcyzy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są najlepsi specjaliści: 

Prof. dr hab. Witold Modzelewski - jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego, niekwestionowany autorytet w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

Prof. dr hab. Elżbieta Chojna Duch - członek międzynarodowych stowarzyszeń w dziedzinie finansów publicznych. Autorka ponad stu prac naukowych i publicystycznych publikowanych w kraju i za granicą, licznych ekspertyz naukowych z dziedziny finansów i prawa finansowego. 

Dr Adam Bartosiewicz - doradca podatkowy, radca prawny, autorytet w dziedzinie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym. Autor i współautor kilkuset prac (komentarzy, monografii, glos i artykułów) z zakresu prawa podatkowego oraz karnego skarbowego. 

Jacek Matarewicz - Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych w latach 2010-2018. Ekspert BCC ds. VAT, Akcyzy i prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. 

Krystyna Szydłowska - Ekonomista, doradca podatkowy. Posiada certyfikat ACCA, międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Radosław Bulejak – Associate w Zespole VAT, Akcyzy i Ceł. Radca prawny, doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Humboldt-Universität und Universität Wrocław. 

Łukasz Janiga - partner i współzałożyciel Legal Link. Ekspert w zakresie prawnych i podatkowych aspektów funkcjonowania sektora energetyczno-surowcowego, chemicznego oraz motoryzacyjnego. Specjalizuje się m.in. w doradztwie regulacyjnym, w podatku akcyzowym oraz podatku od towarów i usług. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Zadaj pytanie prowadzącym 

Uczestnicy mają możliwość wcześniejszego zadawania pytań. Prelegenci odpowiedzą na nie w trakcie konferencji. 

Pytania należy wpisywać w formularzu zamówienia w polu "Pytania/uwagi do organizatora". 

Kto powinien wziąć udział? 

Konferencja adresowana jest do: radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych, którzy zajmują się tematyką podatkową, a w szczególności reprezentują swoich klientów przed organami podatkowymi. Prezentowane zagadnienia zainteresują także prawników, którzy na co dzień zajmują się innymi obszarami doradztwa prawnego, jednak chcieliby zdobyć niezbędną i praktyczną wiedzę dotyczącą uprawnień i obowiązków pełnomocnika. 

Tematyka konferencji skierowana jest również do przedsiębiorców i służb podatkowo-księgowych, które uczestniczą bezpośrednio w procedurach kontrolnych i podatkowych. Konferencją będą również zainteresowani księgowi, główni księgowi, dyrektorzy finansowi, członkowie zarządu, prawnicy. 

Omawiane zagadnienia mogą pomóc w przygotowaniu się podatników i ich pełnomocników do czynnego udziału w procedurach kontrolnych, w szczególności poprzez znajomość praw i obowiązków z jakich mogą korzystać. 

Program 

Szczegółowa agenda konferencji znajduje się zakładce "Program".
Godziny szkolenia: 10:00 - 17:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30


Program:

Część I - 10:00-12:00

  1. Szanse i ryzyka związane z cyfryzacją podatków - Prof. dr hab. Witold Modzelewski.

  2. Nowe otwarcie w relacji podatnik v. organ podatkowy; zmiany w zakresie sposobu komunikacji przedstawione w projekcie nowej Ordynacji podatkowej - Prof. dr hab. Elżbieta Chojna Duch.

  3. Split payment jako narzędzie pozwalające „zamrażać” środki przedsiębiorców - Dr. Jacek Matarewicz.

  4. Nowe systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby ceł i akcyzy - Dyrektor Departamentu Ceł Magdalena Rzeczkowska.

Przerwa kawowa


Część II - 
12:30-13:30

  5. STIR i nowe narzędzia prawno – karne w walce z przestępczością podatkową - Przedstawiciel prokuratury krajowej. 

  6. Elektroniczne postępowanie podatkowe a narzędzia uwierzytelniające (e-dowód, podpis elektroniczny) - Dr r. pr. Radosław Bulejak

  7. Na drodze do cyfryzacji systemu podatkowego – elektroniczny Dokument Dostawy wyrobów akcyzowych - Łukasz Janiga (Legal Link)

  8. Podatnik w procesie ustalenia rynkowych warunków transakcji z podmiotami powiązanymi, sprawozdawczości i obrony przyjętych zasad - Krystyna Szydłowska

Przerwa lunchowa


Część III - 14:30-17:00

  9. Elektroniczny czynny żal - Dr Adam Bartosiewicz

  10. JPK, Centralne Repozytorium Kas Rejestrujących jako narzędzia analityczne pozwalające weryfikować rejestry VAT podatników - Dr Jacek Matarewicz.

  11. Uszczelnienie podatków oraz narzędzia inwigilujące życie przedsiębiorców oczami sędziego sądu administracyjnego – przykłady z orzecznictwa - Sędzia WSA/NSA

Podsumowanie i zakończenie konferencji - Prawnik, doradca podatkowy Iwona Kordjak


CENA EARLY

406.50 PLN netto
(500.00 PLN brutto)
Cena obowiązywała do 15.05.2019r.

CENA REGULAR

487.81 PLN netto
(600.00 PLN brutto)
Do końca oferty pozostało:
Cena obowiązuje do 07.06.2019r.
Zapisz się

CENA LATE

569.11 PLN netto
(700.00 PLN brutto)
Cena obowiązuje do 14.06.2019r.
* Cena obejmuje komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwę na kawę, certyfikat.

Dodatkowe rabaty:


 • Prenumeratorzy czasopism Wydawnictwa C.H.Beck  - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
 • Klienci Kancelarii Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. – 10 % rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 

 
Bonusy: 


Kieszonkowy tekst ustawy "VAT" C.H.Beck


Kieszonkowy tekst ustawy "Ordynacja podatkowa" C.H.Beck
 • Możliwość wcześniejszego zadania pytań na formularzu podczas rejestracji – prelegenci odpowie na zadane pytania w trakcie szkolenia.
dr Adam Bartosiewicz
dr Adam Bartosiewicz
Doradca podatkowy, radca prawny, autorytet w dziedzinie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym. Autor i współautor kilkuset prac (komentarzy, monografii, glos i artykułów) z zakresu prawa podatkowego oraz karnego skarbowego m.in. komentarza VAT i komentarza KKS. Jego publikacje cytowane są w ponad 2 500 orzeczeń sądów administracyjnych. Jest autorem opinii prawnych na potrzeby Parlamentu Europejskiego. Pracuje jako nauczyciel akademicki. Uznany szkoleniowiec prowadzący szkolenia, m.in. dla samorządu doradców podatkowych oraz samorządu księgowych. W swojej praktyce nie ogranicza się tylko do opisywania rzeczywistości normatywnej, lecz w wielu wypadkach kreuje, czy też inicjuje sposób interpretacji i rozumienia przepisów prawnych. Jako jeden z niewielu doradców podatkowych w Polsce reprezentował z sukcesem klienta w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
dr Jacek Matarewicz
dr Jacek Matarewicz
Adwokat i doradca podatkowy, doktor nauk prawnych. Doradza podmiotom działającym w różnych sektorach gospodarki, w szczególności z branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, deweloperzy), finansowej (banki, firmy leasingowe, ubezpieczyciele), energetycznej (paliwa, oleje i gaz), a także energii elektrycznej (spółki posiadające koncesje na dystrybucję, obrót, przesyłanie i wytwarzanie energii elektrycznej). Uczestniczył w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm zajmujących się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej. Uczestniczył i kierował zespołem w wielu projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT w spółkach z różnych sektorów gospodarki. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania podatników w toku postępowań podatkowych oraz postępowań kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii "Akcyza" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.
doradca podatkowy Krystyna Szydłowska
doradca podatkowy Krystyna Szydłowska
Ekonomista, członek ACCA i licencjonowany doradca podatkowy. Zakres jej praktyki obejmuje przede wszystkim ceny transferowe. Posiada rozległe doświadczenie z zakresu sektora mediowego, budowlanego, samochodowego, farmaceutycznego i maszynowego, doradzała także firmom z branży chemicznej i finansowej. W swojej praktyce skupia się m. in. na przygotowaniu obrony cen transferowych poprzez opracowanie dokumentacji cen transferowych oraz pomoc w trakcie kontroli podatkowych, ocenie skutków podatkowych różnego rodzaju rozliczeń wewnątrzgrupowych, opiniowaniu umów wewnątrzgrupowych, doradztwie związanym z konwersją działalności, opracowaniu i pomocy w implementacji struktur rozliczeń między podmiotami powiązanymi (np. centra usług wspólnych), w tym w opracowaniu analizy benchmarkingowej, reprezentowaniu klientów przed Ministerstwem Finansów w sprawach o zawarcie porozumienia dotyczącego cen transferowych. Prowadziła przeglądy w zakresie cen transferowych, a także reprezentowała klientów przed władzami skarbowymi. Projekty realizowane przez Krystynę koncentrują się na analizie ryzyka w zakresie cen transferowych i pomocy w zarządzaniu ryzykiem cen transferowych.
r. pr. Radosław Bulejak
r. pr. Radosław Bulejak
Associate w Zespole VAT, Akcyzy i Ceł. Radca prawny, doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Humboldt - Universität und Universität Wrocław. Swoje doświadczenie zdobywał w kancelarii prawniczej CWW sp.k. we Wrocławiu, gdzie był odpowiedzialny za obsługę procesową, w tym, m.in.: prowadzenie postępowań administracyjnych, cywilnych i karnych, wydawanie opinii prawnych, doradztwo bieżące spółek i przedsiębiorców. Od 2013 do 2018 roku, był asystentem sędziego w Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. W zakresie jego obowiązków było m.in. przygotowanie projektów orzeczeń z zakresu postępowania podatkowego oraz materialnego prawa podatkowego (VAT, PIT, CIT, Akcyza) z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiego. W 2017 r. został delegowany przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego do pełnienia czynności administracyjnych jako Naczelnik Wydziału Procesowego w Departamencie Prawa Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od kwietnia 2018 r. związany z Kancelarią Ożóg Tomczykowski. Specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Jest autorem publikacji i glos z zakresu prawa administracyjnego, a także pomocy naukowych dla aplikantów notarialnych i komorniczych. Bierze czynny udział w konferencjach ogólnopolskich, prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych oraz warsztaty dla asystentów sędziego wojewódzkich sądów administracyjnych.
prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch
prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch
Od lat 90. sprawowała szereg ważnych funkcji publicznych: 1994-1995 oraz 2007-2009 wiceminister finansów, 1993-1995 członek Rady Samorządowej przy Prezydencie RP, 1999 r. członek Rady Legislacyjnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2002-2007 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, 2003-2004 przewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. W latach 1992-1994 była członkiem Rady Naukowej przy Prezesie NBP oraz członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bankowego NBP. Jako specjalista prawa finansowego i finansów publicznych jest od 1990 r. ekspertem komisji sejmowych, Kancelarii Sejmu i Senatu RP. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach doktoranckich odbyła staż naukowy w Centre Européen Universitaire w Nancy (Francja). Od lat jest nauczycielem akademickim zaangażowanym w działalność dydaktyczną. W latach 1974-1999 adiunkt, a następnie profesor i wieloletni kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 r. wykładowca w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, a w latach 2005-2007 jego dyrektor. Od 1995 r. do 2000 r. prorektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Elżbieta Chojna-Duch jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń w dziedzinie finansów publicznych. Jest także autorką ponad stu prac naukowych i publicystycznych publikowanych w kraju i za granicą, licznych ekspertyz naukowych z dziedziny finansów i prawa finansowego. W dniu 8 stycznia 2010 r. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch została powołana przez Sejm RP w skład Rady Polityki Pieniężnej. Kadencja zakończyła się 20 stycznia 2016 r.
Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Prezes Instytutu Studiów Podatkowych jest Profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radcą prawnym, doradcą podatkowym wpisanym na listę doradców podatkowych pod numerem 00001. Profesor Witold Modzelewski jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego, niekwestionowanym autorytetem w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W latach 1992-1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP), opracowano projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości.Od ponad 40 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Od 1996 r. Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Od 1999 r. prowadzi również własną kancelarię prawną. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Łukasz Janiga
Łukasz Janiga
Partner i współzałożyciel Legal Link. Ekspert w zakresie prawnych i podatkowych aspektów funkcjonowania sektora energetyczno-surowcowego, chemicznego oraz motoryzacyjnego. Specjalizuje się m.in. w doradztwie regulacyjnym, w podatku akcyzowym oraz podatku od towarów i usług. Posiada ponad 12 lat doświadczenia zdobytego w czołowych firmach doradczych, w tym Deloitte, EY i PwC. Odpowiadał za obsługę prawno-podatkową oraz doradztwo regulacyjne na rzecz kluczowych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz wielu międzynarodowych grup kapitałowych inwestujących w Polsce. Odpowiedzialny za wiele zakończonych sukcesem projektów regulacyjnych, w trakcie których wspierał Klientów w procesie tworzenia lub zmiany prawa, m.in. ich podczas konsultacji społecznych oraz prac parlamentarnych. Umiejętnie łącząc swoje zainteresowania z rozwojem zawodowym chętnie angażuje się w projekty z dziedziny nowych technologii w prawie i podatkach.Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2004 roku nieustannie zaangażowany w promowanie i rozpowszechnianie prawa podatkowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Twórca Sekcji Prawa Podatkowego w ramach Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Deloitte Leadership Development Program. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONALI EKSPERCI

Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Konferencja: Informatyzacja podatków 2019 - STIR, JPK, ePUAP, kasy rejestrujące, split payment

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck