Prawo restrukturyzacyjne w praktyce

TERMIN:
25 czerwca 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
PROWADZĄCY:
SSR Cezary Zalewski Więcej informacji »
Bogate możliwości stworzone dla przedsiębiorców i wyzwanie dla prawników!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Od czasu wejścia w życie - z dniem 1.1.2016 r. - ustawy Prawo restrukturyzacyjne liczba postępowań restrukturyzacyjnych z roku na rok rośnie. W 2018 r. opublikowano w MSiG 465 ogłoszeń o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. Wśród postępowań restrukturyzacyjnych większość stanowią przyspieszone postępowania układowe, rośnie też z roku na rok liczba postępowań sanacyjnych.


Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest pokazanie problemów (na rzeczywistych przykładach postępowań restrukturyzacyjnych), które ujawniły się w dotychczasowej praktyce stosowania nowych przepisów. 

W trakcie szkolenia zostaną omówione: 

 • podstawy otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych wraz z przedstawieniem orzecznictwa w tym zakresie; 
 • przykładowe, rzeczywiście złożone wnioski restrukturyzacyjne, przebieg postępowań i zapadłe rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach; 
 • skutki otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych dla zawartych umów oraz wpływ na inne postępowania sądowe; 
 • najczęstsze błędy doradców restrukturyzacyjnych stwierdzone w konkretnych postępowaniach; 
 • praktyka tworzenia spisów wierzytelności oraz spisów wierzytelności spornych; 
 • praktyka zawierania układu ze szczególnym uwzględnieniem celowości podziału na grupy wierzycieli oraz zawierania układu częściowego; 
 • nowe możliwości prawne skierowane do przedsiębiorców-dłużników, mających nawet niewielkie trudności finansowe, które radcowie prawni i adwokaci powinni znać, aby móc profesjonalnie świadczyć pomoc prawną; 
 • nowe, daleko idące uprawnienia i możliwości wierzycieli, które umożliwią znaczące podniesienie skuteczności egzekucji wierzytelności; procedury restrukturyzacyjne z podkreśleniem praktycznych możliwości wykorzystania każdej z nich; 
 • sposób wykorzystania w praktyce instrumentów sanacyjnych;
 • zmiany w prawie upadłościowym ze szczególnym uwzględnieniem praw wierzycieli i obowiązków syndyka; 
 • nowe zasady odpowiedzialności przedsiębiorców za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie; 
 • pomoc publiczna jako element restrukturyzacji z udziałem podmiotów publicznoprawnych; 
 • skutki zawarcia układu oraz uprawnienia uczestników w toku jego wykonywania;
 • podstawy umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego;
 • relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym a upadłościowym. 

Kto powinien wziąć udział 

Adwokaci i radcowie prawni, syndycy, doradcy restrukturyzacyjni; specjaliści pracujący w bankach i instytucjach finansowych, a także w instytucjach publicznoprawnych (w szczególności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędach skarbowych) zajmujący się trudnymi wierzytelnościami, restrukturyzacją i upadłościami oraz przedsiębiorcy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSR Cezary Zalewski - Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Godziny szkolenia: 10:00 - 17:00

Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30


Program:


1. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wraz z przedstawieniem przykładów konkretnych spraw, w których sąd odmówił otwarcia postępowania.

2. Analiza konkretnej sprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu po samodzielnym zbieraniu głosów.

3. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego – przykłady ze wskazaniem najczęstszych błędów i trudności występujących w konkretnych sprawach.

4. Postępowanie układowe w praktyce.

5. Postępowanie sanacyjne:
○ zarząd własny dłużnika w postępowaniu sanacyjnym,  
○ spis wierzytelności – błędy i wątpliwości ujawnione w praktyce,
○ plan restrukturyzacyjny – omówienie przykładów konkretnych planów i procedury jego zatwierdzania,
○ rada wierzycieli:
• wątpliwości prawne na etapie powoływania rady,
• omówienie przykładowych zapisów regulaminu ,
• podstawy uchylania uchwał ze wskazaniem przykładowych orzeczeń, 
• praktyka współpracy z innymi organami postępowania,
○ wdrażanie działań sanacyjnych: 
• bezskuteczność czynności prawnych,
• odstąpienie od umów wzajemnych,
• sprzedaż składników majątkowych ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej.

6. Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego – podstawy teoretyczne i orzecznictwo sądów.

7. Relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym  a upadłościowym:
○ pierwszeństwo rozpoznawania wniosku o otwarcie postępowania w praktyce sądów,
○ uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości – przykłady konkretnych spraw i zapadłych  orzeczeń.


CENA EARLY

487.81 PLN netto
(600.00 PLN brutto)
Do końca oferty pozostało:
Cena obowiązuje do 24.05.2019r.
Zapisz się

CENA REGULAR

569.11 PLN netto
(700.00 PLN brutto)
Cena obowiązuje do 18.06.2019r.

CENA LATE

650.41 PLN netto
(800.00 PLN brutto)
Cena obowiązuje do 25.06.2019r.
* Cena obejmuje komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwę na kawę, certyfikat.

Dodatkowe rabaty:


 • Prenumeratorzy czasopism Wydawnictwa C.H.Beck  - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 


Bonus

Zbiór regulacji prawnych rozszerzony o zagadnienia postępowania sądowego - "Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne." C.H.Beck 2019
SSR Cezary Zalewski
SSR Cezary Zalewski
Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. Od listopada 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego, w latach: 2003– obecnie– Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; Przewodniczący Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego wydziału w Polsce zajmującego się sprawami upadłościowymi); stale orzekający w sprawach upadłościowych, prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego– komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu;w latach 2011- 2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1– 4 sesji w miesiącu;posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uczelnię Łazarskiego (studia podyplomowe), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe), Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, C.H.Beck, Business Options s.c., Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej;opracowywał jako uczestnik konsorcjum casebooki w ramach realizacji projektu pn. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych- case management” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Wygodna lokalizacja

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

Serwis kawowy i lunch

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

Przydatne materiały szkoleniowe

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

Doświadczony prelegent

SSR Cezary Zalewski - pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor Projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Prawo restrukturyzacyjne w praktyce

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Prowadzący, praktyk i sędzia jest doskonałym szkoleniowcem! Wyważone słowa, spokojne prowadzenie i inteligencja - SUPER!!
Piotr
Szkolenie bardzo przydatne i dobrze zorganizowane, zarówno jeżeli chodzi o zakres, czas jak też warunki idealne.
Iwona
Wysoki poziom merytoryczny szkolenia.
Marek