Kurs do egzaminu na doradcę podatkowego 2019

Koncentrujemy się na najbardziej wymagających elementach, dzięki czemu zostaniesz skutecznie przygotowany do zdania egzaminu


TERMIN:
7 września 2019 - 26 października 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Ogrodowa 58
CENA:
3 800,00 z VAT
Zapisz się teraz
Jeżeli chcesz uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, jeżeli zawodowo zajmujesz się podatkami, zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminu państwowego - zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. 

W trakcie szkolenia najlepsi wykładowcy i specjaliści pomogą usystematyzować Ci wiedzę oraz pomogą w praktycznym przygotowaniu się do zdania egzaminu na doradcę podatkowego. 

Opis kursu 

Przedmiot kursu w ścisły sposób realizuje zakres pytań egzaminacyjnych wynikający z załącznika do Uchwały Nr 2/VII/2019 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego. 

Nasz program oraz materiały są dostosowane do nowych wymogów egzaminacyjnych! 

Zajęcia prowadzone będą w oparciu o autorski program szkoleniowy. Wyjątkową wartością kursu, wyróżniającą go na rynku, jest silne ukierunkowanie na przygotowanie uczestników do faktycznego zdania egzaminu. Kurs koncentruje się na tych elementach egzaminu, które zazwyczaj sprawiają trudność zdającym i do których samodzielne przygotowanie jest szczególnie trudne. 

Kurs został przygotowany w ten sposób, aby doprowadzić do maksymalizacji zdawalności egzaminu wśród uczestników. Uczestnicy systematycznie przyswajają materiał egzaminacyjny oraz przygotowują się do egzaminu także pod względem strony praktycznej. Taki sposób prowadzenia zajęć w odróżnieniu od tradycyjnego wykładu pozwala na skuteczne przygotowanie się do egzaminu oraz umożliwia usystematyzowanie i utrwalenie świeżo zdobytej wiedzy w sposób ściśle ukierunkowany na warunki egzaminacyjne. Materiały kursowe opracował oraz na bieżąco analizuje wyspecjalizowany zespół Wydawnictwa C.H.Beck składający się z prawników oraz doradców podatkowych. 

Cel kursu 

Nabycie przez uczestników kursu teoretycznej i praktycznej wiedzy przygotowującej do egzaminu na doradcę podatkowego organizowanego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. 

Kurs jest adresowany do osób, które chciałyby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego. 

Zakres kursu Przedmiot kursu w ścisły sposób realizuje zakres pytań egzaminacyjnych wynikający z załączników do Uchwały Nr 2/VII/2019 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego zmieniającej uchwałę Nr 31/VI/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego. . 

W ramach kursu zapewniamy: 

 • 105 godzin zegarowych zajęć, 
 • autorskie materiały w formie elektronicznej w trakcie kursu, 
 • aktywne dyskusje, 
 • case study, 
 • bonusy (sprawdź w zakładce "Bonusy'), 
 • przerwy kawowe, 
 • certyfikat uczestnictwa. 

Liczba miejsc jest ograniczona 

Dla państwa komfortu pracy liczba miejsc ograniczona do 30 osób.

Wygodna lokalizacja

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

Serwis kawowy

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe.

Zajęcia prowadzą specjaliści

Prowadzone są przez ekspertów w swoich dziedzinach (sędziów, adwokatów, radców prawnych i innych praktyków).

Certyfikat uczestnictwa

Materiały szkoleniowe oraz pomoce naukowe

Otrzymasz praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę, publikację Wydawnictwa C.H.Beck „Egzamin na doradcę podatkowego. Testy” oraz dostęp do SIP Legalis do modułu podatkowego.

Terminy zjazdów:

Kurs odbywa się w następujących godzinach:
• soboty - 10:00 - 17:00
• niedziele - 9:00 - 16:00

Zjazdy:
  

  I. 7-8 września 2019 r.

  II. 14-15 września 2019 r.

  III. 21-22 września 2019 r.

  IV. 28-19 września 2019 r.

  V. 5-6 października 2019 r.

  VI. 12-13 października 2019 r.

  VII.  19-20 października 2019 r.

  VIII. 26 października 2019 r.


Zakres kursu:

 1. Kodeks karny skarbowy
 2. Prawo dewizowe
 3. Podatek tonażowy
 4. Podatek od gier
 5. Postępowanie podatkowe
 6. Ogólne podstępowanie administracyjne
 7. Postępowanie przed sądami administracyjnymi
 8. Źródła prawa i wykładnia prawa podatkowego
 9. Prawo celne
 10. Podatek od towarów i usług cz. 1
 11. Podatek od towarów i usług  cz. 2
 12. Postępowanie egzekucyjne w administracji
 13. Podatki dochodowe cz. 1
 14. Podatki dochodowe cz. 2
 15. Ewidencja podatkowa
 16. Kontrola skarbowa
 17. Międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe
 18. Przepisy o doradztwie podatkowym
 19. Etyka zawodowa
 20. Rachunkowość
 21. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – cz. 1
 22. Rachunkowość
 23. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – cz. 2
 24. Podatki i opłaty lokalne
 25. Podatek od czynności cywilnoprawnych
 26. Podatek akcyzowy
 27. Analiza podatkowa

Promocja! Kup kurs 10% taniej do 31 lipca 2019 r.
Cena promocyjna: 2780,49 PLN netto (3420 PLN brutto) 
Cena regularna: 3089,43 PLN netto (3800 PLN brutto) 


Możliwość zapłaty w 3 ratach 0%, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Cena obejmuje:


 • 105 godzin zegarowych zajęć,
 • autorskie materiały w formie elektronicznej w trakcie kursu,
 • aktywne dyskusje,
 • case study,
 • przerwy kawowe,
 • certyfikat uczestnictwa.

Bonusy


 • Publikacja: Egzamin na doradcę podatkowego. Testy 
Cena katalogowa: 199 zł

Publikacja zawiera dostęp on-line do aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych koniecznych do przygotowania się do egzaminu na doradcę podatkowego. 
 
Publikacja zawiera także dostęp do pytań testowych online! Umożliwiają one osobie, która przygotowuje się do egzaminu sprawdzenie wiedzy, zdiagnozowanie problematycznych obszarów i weryfikację w trakcie przygotowywania się do egzaminu. Pytania, które wyświetlane są losowo można rozwiązywać zarówno z wybranego działu (w trybie nauki), jak również ze wszystkich jednocześnie (w trybie egzaminu testowego). Dostęp trwa 3 miesiące od daty rejestracji.
 


     
                
           

 Niezbędna wiedza na wyciągnięcie ręki! •    Specjalistyczne autorskie materiały w formie elektronicznej po zakończeniu kursu.

 •          
 •   15% dodatkowego rabatu na zakupy w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.BeckRabat obowiązuje także na produkty przecenione.


           

                 Sam wybierasz, których pomocy naukowych potrzebujesz!
dr Ireneusz Mirek
dr Ireneusz Mirek
Pracownik naukowy Katedry Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wiedeńskim i Uniwersytecie w Hamburgu. Absolwent podyplomowych studiów prawa europejskiego w Kolegium Europejskim Uniwersytetu w Hamburgu (Europa - Kolleg). Ekspert Kancelarii Sejmu, autor ekspertyz i opinii prawnych do projektów ustaw podatkowych (od 1999 r.). Autor ponad stu czterdziestu publikacji z zakresu prawa podatkowego.
dr Małgorzata Sęk
dr Małgorzata Sęk
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego oraz specjalista w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu VAT na poziomie zaawansowanym (dla uczestników studiów podyplomowych oraz specjalistycznych uzupełniających studiów magisterskich z prawa podatkowego). W latach 2004– 2007 pracownik administracji podatkowej odpowiedzialny za sporządzanie interpretacji indywidualnych z zakresu VAT dla tzw. dużych podatników, a w latach 2010– 2011 konsultant w biurze doradztwa podatkowego. Autorka i współautorka publikacji oraz ekspertyz naukowych z zakresu prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem VAT.
Patryk Piotr Smęda
Patryk Piotr Smęda
Prawnik i doradca podatkowy(numer wpisu 12110), absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego i zarządzania zasobami ludzkimi. Trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z Krajową Szkołą Skarbowości, autor publikacji podatkowych, w tym współautor bestsellerowej serii Wydawnictwa C.H.BECK sp. z o. o. „Egzamin na doradcę podatkowego” -Testy oraz Kazusy. Od 2007 r. regularnie wykłada i prowadzi zajęcia na kursach przygotowujących do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.
r. pr. Monika Wolska-Bryńska
r. pr. Monika Wolska-Bryńska
Radca prawny. Ukończyła aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, autor artykułów i publikacji z zakresu prawa handlowego, egzekucyjnego oraz podatkowego, posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami oraz w reprezentowaniu przedsiębiorców w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, prelegent na konferencjach oraz szkoleniach.
Mariusz Jabłoński
Mariusz Jabłoński
Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 11602) w Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. Były pracownik Izby Skarbowej w Katowicach (Wydział podatku od towarów i usług od osób prawnych) oraz były trener Ministerstwa Finansów  z zakresu podatku od towarów i usług. Uczestnik Fiscalis Exchange Programme in Slovenia. Absolwent Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych z rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor publikacji podatkowych, w tym bestsellerowych pozycji Testy i Kazusy z cyklu Egzamin na doradcę podatkowego. Trener z zakresu prawa podatkowego. Od ponad 10 lat prowadzi regularnie szkolenia i kursy z zakresu prawa podatkowego.

Centrum Konferencyjne Ogrodowa
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Kurs do egzaminu na doradcę podatkowego 2019

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
zł z VAT
zł bez VAT


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck