Reforma KPC - omówienie zmian procedury cywilnej

TERMIN:
7 listopada 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Centrum, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
PROWADZĄCY:
SSR dr Łukasz Zamojski Więcej informacji »
Główne zagadnienia: Posiedzenie przygotowawcze, nadużycie prawa procesowego, postępowanie dowodowe, postępowanie w sprawach gospodarczych.
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
W dniu 13.6.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projektowana nowelizacja ze względu na swoją obszerność i zakres ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i będzie stanowić największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. 

Szkolenie odnosi się do fundamentalnych zmian KPC, które mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w celu przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. Stosunkowo najszersze zmiany są projektowane w zakresie zmian odnoszących się do dyskrecjonalnej władzy sądu co do gromadzenia materiału dowodowego (usunięcie regulacji art. 207 i 217 KPC i dodanie przepisów o posiedzeniu przygotowawczym i planie rozprawy). 

W projekcie ustawy niemal całkowicie przemodelowano również instytucję zażalenia, wprowadzając szeroko zasadę tzw. zażalenia poziomego do innego składu tego samego sądu oraz ucinając tzw. łańcuch zażaleń

Projekt obejmuje również wprowadzenie na powrót przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych wraz z szeregiem odmienności tego typu postępowania w stosunku do przepisów o zwykłym procesie (np. wykluczenie zmian podmiotowych i przedmiotowych, skrócenie niektórych terminów, obowiązek powołania wszystkich dowodów w pierwszym piśmie procesowym i inne). 

Co zmienia się w przepisach? 

 • Czy wiesz kiedy przewodniczący będzie mógł zwrócić pełnomocnikowi pismo bez wezwania do usunięcia braków? 
 • Czy sąd będzie mógł odrzucić bez wezwania środek zaskarżenia złożony przez profesjonalnego pełnomocnika? 
 • Jaki będzie skutek nieobecności każdej ze stron na posiedzeniu przygotowawczym? 
 • W jakim przypadku przewodniczący będzie mógł zwrócić pismo wniesione jako pozew bez żadnych dalszych czynności i bez wcześniejszego wezwania do usunięcia braków? 
 • W jakiej sytuacji powództwo będzie mogło zostać oddalone na posiedzeniu niejawnym jako oczywiście bezzasadne? 
 • Czy profesjonalny pełnomocnik będzie mógł być wezwany do podania podstawy prawnej roszczenia?
 • Czym jest plan rozprawy i co może zawierać?
 • Czym jest nadużycie prawa procesowego i jaki jest jego skutek procesowy?
 • Kiedy sąd będzie mógł pominąć dowody i czy musi wskazywać podstawę prawną?
 • Jakie są nowe warunki formalne wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku?
 • Czy sąd będzie mógł wydać zaskarżalne postanowienie na posiedzeniu niejawnym bez sporządzenia uzasadnienia?
 • Jak sąd postąpi z zażaleniem złożonym jedynie dla zwłoki? 
 • W jakim terminie sprawa gospodarcza będzie mogła być przekazana przez inny funkcjonalnie wydział sądu sądowi gospodarczemu i odwrotnie?
 • Czym jest i jakie ma funkcje umowa dowodowa w postępowaniu gospodarczym?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. A także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSR dr Łukasz Zamojski – sędzia, autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek oraz postępowania cywilnego, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”; 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Zadaj pytanie prowadzącemu

Uczestnicy mają możliwość wcześniejszego zadawania pytań przed szkoleniem. Prelegent odpowie na nie w trakcie szkolenia.
Pytania należy wpisać w formularzu zamówienia w polu "Pytania i uwagi" podczas składania zamówienia.

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30


Program:

    1. Instytucja nadużycia prawa procesowego,
        ○ przykłady,
        ○ sankcje za nadużycie,
        ○ skutki nadużycia,

    2. Podwyższenie wymogów formalnych co do pism składanych przez profesjonalnych pełnomocników w tym:
        ○ natychmiastowy zwrot pisma dotkniętego brakami,
      ○ możliwość wezwania pełnomocnika do wskazania podstawy prawnej żądania / zarzutu,
        ○ odrzucenie nieopłaconego środka zaskarżenia,

    3. Instytucja oddalenia oczywiście bezzasadnego powództwa na posiedzeniu niejawnym (projektowany art. 1911 KPC) i dalsze etapy tego postępowania (możliwie uproszczonego oddalenia apelacji, brak skargi kasacyjnej).

    4. Regulacja procesowego zarzutu potrącenia (art. 2031 KPC).

    5. Instytucja posiedzenia przygotowawczego i jej skutki dla stron procesu, zmiany w zakresie dyskrecjonalnej władzy sądu co do gromadzenia materiału dowodowego, charakter i funkcje dokumentu w postaci planu rozprawy.

    6. Zmiany w postępowaniu dowodowym, w tym:
        ○ możliwość składania zeznań przez świadków na piśmie,
      ○ zeznanie świadka – eksperta,
      ○ uznanie za dopuszczone dowodów z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy,

     7. Zmiany co do podstaw wydania wyroku zaocznego, w tym możliwość wydania wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym.

    8. Nowe zasady co do sporządzania uzasadnień wyroków i postanowień, w tym nowe wymogi formalne wniosku o sporządzenie uzasadnienia, wprowadzenie opłaty od uzasadnienia.

    9. Zmiany dotyczące zażalenia (w tym wprowadzenie zażalenia poziomego w sądzie I instancji) i apelacji (w tym rozpoznawanie sprawy po uchyleniu orzeczenia przez sąd I instancji w tym samym składzie co poprzednio).

    10. Postępowanie w sprawach gospodarczych, w tym omówienie projektowanych zmian co do definicji sprawy gospodarczej, zagadnienie umowy dowodowej i jej skutków.

    11. Zmiany w postępowaniu upominawczym nakazowym i elektronicznym postępowaniu upominawczym, w tym:
       ○ wyodrębnienie szerokiej części wspólnej przepisów,
        ○ skasowanie możliwości wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych,
        ○ umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego w razie wniesienia sprzeciwu.


Podział na przerwy kawowe:
  
  10:00 – 11:30   I część szkolenia
  11:30 – 11:40   Przerwa kawowa
  11:40 – 13:20   II część szkolenia
  13:20 – 14:00   Przerwa na lunch
  14:00 – 16:00   III część szkolenia


CENA EARLY

550.00 PLN brutto
(447.15 PLN netto)
Do końca oferty pozostało:
Cena obowiązuje do 23.06.2019r.
Zapisz się

CENA REGULAR

650.00 PLN brutto
(528.46 PLN netto)
Cena obowiązuje do 04.07.2019r.

CENA LATE

750.00 PLN brutto
(609.76 PLN netto)
Cena obowiązuje do 11.07.2019r.
* Cena obejmuje komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwę na kawę, certyfikat.

Dodatkowe bonusy:


 • Prenumeratorzy czasopism Wydawnictwa C.H.Beck  - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 

 
Bonusy: 

 • Bezpłatna kwartalna prenumerata online (6 numerów lipiec - wrzesień 2019) dwutygodnika „Monitor Prawniczy”.
 • Możliwość wcześniejszego zadania pytań na formularzu podczas rejestracji – prelegent odpowie na zadane pytania w trakcie szkolenia.

SSR dr Łukasz Zamojski
Sędzia, autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN.

Golden Floor Centrum
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

SSR dr Łukasz Zamojski – sędzia, autor wielu z zakresu prawa spółek oraz postępowania cywilnego, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Reforma KPC - omówienie zmian procedury cywilnej

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Tematyka "na czasie" niezbędna w mojej praktyce.
Łukasz
Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez prelegenta, który posiada doświadczenie w tematyce
Piotr
Szkolenie spełniło moje oczekiwania
Anna